> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2010ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын валюта рыногунда операциялар
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки Улуттук банктын валюта рыногунда операциялар

Улуттук банктын валюта рыногунда операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Бүтүмгө келишилген күн Сатып алуу (АКШ долл.) Сатуу (АКШ долл.)
бүтүмгө келишилген
күндөгү эсептөөлөр менен
бүтүмгө келишилген күндөн
башка күндөгү эсептөөлөр менен
бүтүмгө келишилген
күндөгү эсептөөлөр менен
бүтүмгө келишилген күндөн
башка күндөгү эсептөөлөр менен
14.02.2018 - 5 500 000.00 - -
26.01.2018 7 650 000.00 7 400 000.00 - -
12.01.2018 - - 5 400 000.00 -
08.12.2017 - - 5 950 000.00 6 050 000.00
05.12.2017 - - 6 400 000.00 350 000.00
01.12.2017 - - - 5 950 000.00
28.11.2017 - - 4 500 000.00 -
22.11.2017 - - 4 500 000.00 500 000.00
17.11.2017 - - - 1 000 000.00
16.11.2017 - - 450 000.00 -
15.11.2017 - - 3 100 000.00 200 000.00
14.11.2017 - - 3 000 000.00 650 000.00
13.11.2017 - - 1 600 000.00 650 000.00
10.11.2017 - - 2 500 000.00 600 000.00
08.11.2017 - - 13 200 000.00 6 250 000.00
21.07.2017 2 600 000.00 1 750 000.00 - -
18.07.2017 7 700 000.00 6 250 000.00 - -
06.07.2017 - - 5 700 000.00 900 000.00
04.07.2017 - - - 15 500 000.00
24.04.2017 300 000.00 3 210 000.00 - -
21.04.2017 100 000.00 3 750 000.00 - -
18.04.2017 5 450 000.00 3 350 000.00 - -