> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2010ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын валюта рыногунда операциялар
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки Улуттук банктын валюта рыногунда операциялар

Улуттук банктын валюта рыногунда операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Бүтүмгө келишилген күн Сатып алуу (АКШ долл.) Сатуу (АКШ долл.)
бүтүмгө келишилген
күндөгү эсептөөлөр менен
бүтүмгө келишилген күндөн
башка күндөгү эсептөөлөр менен
бүтүмгө келишилген
күндөгү эсептөөлөр менен
бүтүмгө келишилген күндөн
башка күндөгү эсептөөлөр менен
07.12.2018 - - 16 300 000.00 18 850 000.00
27.11.2018 - - 8 050 000.00 16 050 000.00
12.11.2018 - - - 12 900 000.00
05.11.2018 - - - 10 850 000.00
10.09.2018 - - 1 500 000.00 18 150 000.00
15.08.2018 - - 15 100 000.00 3 950 000.00
11.04.2018 - - 3 400 000.00 4 750 000.00
14.02.2018 - 5 500 000.00 - -
26.01.2018 7 650 000.00 7 400 000.00 - -
12.01.2018 - - 5 400 000.00 -