> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Көзөмөл боюнча комитети  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармалыгынын чечими менен түзүлөт.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети Улуттук банк тарабынан лицензиялануучу жана регламенттелүүчү коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредиттик мекемелердин ишин жөнгө салуу жана көзөмөлдөө чөйрөсүндө өз компетенциясынын маселери боюнча чечим кабыл алууга Улуттук банктын башкармалыгы тарабынан ыйгарым укук берилет. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети өз ишин Кыргыз Республикасынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети туруктуу иштөөчү коллегиалду орган болуп саналат. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитеттин жеке курамы Улуттук банктын буйругу менен бекитилет. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитеттин курамына 7-и (жети) мүчөлөр кирет. Улуттук банктын төрагасынын орун басары/Башкармалыгынын мүчөсү, банк көзөмөл блогунун куратору (Комитеттин төрагасы), Улуттук банктын башкармалыгынын бир мүчөсү, Улуттук банктын түзүмдүк бөлүкчөлөрдүн жетекчилери. 

2016-жылдын каралган убакытында: 

- өткөзүлгөн - 52 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитеттин отурумдары өткөзүлдү  

- баары каралган - 215 суроолор:  

а). каралды - 138 суроолор коммерциялык банктардын иш-аракет жөнүндө

б). каралды - 35 суроолор банк эмес финансы-кредиттик мекемелердин иш-аракет жөнүндө

в). каралды 42 суроолор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ички иш-аракет жөнүндө