> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

төмөнкү автоунааларды сатуу боюнча ачык тоорук (аукцион) өткөрөт 

 

Тоорук (аукцион) өткөрүлүүчү күндөр жана жери::  

· 2018-жылдын “2”-октябрда, саат 14-00 Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101; 

· 2018-жылдын “4”-октябрда, саат 11-00, Ош шаары, Курманжан Датка атындагы көчө, 119. 

Төлөө формасы: нак жана нак эмес эсептешүү.  

Эсептешүү эсеби: 1013930100000771, БИК 101001. 

Ачык эшик өткөрүлүүчү күндөр: 2018-жылдын 12-13-сентябрь күндөрү

 

 

Билдирмелерди сунуштоо мөөнөтү: гарантиялык салым төлөө менен 2018-жылдын 1-октябрда саат 10-00 чейин. 

Тоорукта катышуу үчүн 1013930100000771, БИК 101001 эсептешүү эсебине 5% гарантиялык салым төлөө зарыл. 

Каалоочулар автоунааларды 2018-жылдын 12-13-сентябрь күндөрү карап чыгып, 2018-жылдын 29- августан тартып «1»-октябрьга чейин саат 09:00-17:30 чейин  

· Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101; 

· Ош шаары, Курманжан Датка атындагы көчө, 119 дареги боюнча билдирме формасын алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. 

Биздин дарек жана байланышуу үчүн телефон номерлер:  

· Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101, тел. 66 90 17, 66 91 53, электрондук капчык дареги: sale@nbkr.kg;  

· Ош шаары, Курманжан Датка атындагы көчө, 119, тел. 0-3222 4 84 03, 0-3222 4 83 36.