> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2000ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки МКВ аукциондору
 2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКВ аукциондору

МКВ аукциону

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--
Аукциондор:
МКВ


Датасы Каттоо номери Сунушталган көлөм
(миң сом)
Суроо талап
(миң сом)
Сатуу
(миң сом)
Канааттандырылган билдирмелер боюнча минималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча максималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча
орточо салмактанылган кирешелүүлүк (%)
07.12.2017 GD013180312 10 000.00 10 000.00 - - - -
23.11.2017 GD013180226 10 000.00 0.00 - - - -
09.11.2017 GD013180212 10 000.00 10 000.00 - - - -
26.10.2017 GD013180129 10 000.00 503.00 - - - -
12.10.2017 GD013180115 10 000.00 0.00 - - - -
28.09.2017 GD013180101 10 000.00 5 000.00 - - - -
14.09.2017 GD013171218 20 000.00 0.00 - - - -
04.09.2017 GD013171211 20 000.00 0.00 - - - -
17.08.2017 GD013171120 20 000.00 10 000.00 10 000.00 3.00 3.00 3.00
03.08.2017 GD013171106 20 000.00 20 000.00 20 000.00 2.50 2.50 2.50
20.07.2017 GD013171023 20 000.00 10 000.00 10 000.00 2.50 2.50 2.50