> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

«Тарыхый окуялар» сериясына арналган коллекциялык монеталары  

  

Жөнөкөй эмгек шаймандары менен куралданган көтөрүлүшчүлөрдүн каршылык көрсөтүп жаткан боштондук кыймылы монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетин түзөт. Монетанын чок ортосунда «1916» жазуу түшүрүлгөн. Жогорку бөлүгүндө кыргыз тилинде анын аталышы менен «Үркүнгө 100 жыл» жазуусу, монетанын номиналы (10 сом), металлдын сапат белгиси (Ag 925°) жана салмагы көрсөтүлгөн (28,28 г.). Монетанын арткы бетинде элди тынчтыкка, өнүгүүгө жана өз ара түшүнүүгө умтулгандыгын чагылдырган улуттук оюу-чийменин алкагында Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн. Жогорку бөлүгүндө монетанын (2016) чыгарылган жылы көрсөтүлгөн. 

 

«Эгемен Кыргыз Республикасына 25 жыл» монетанын алдыңкы бетине түшүрүлгөн боз үйдүн түндүгү ортосунда туш-тушка чачырап тийген күн нурунун алкагында канатын кере жайган бүркүттүн элеси кыргыз мамлекетинин жана элдердин эркиндигин даңазалайт. Монетанын сол жагында «25» деген сан жайгашкан. Монетанын кырында тегерете «Эгемен Кыргыз Республикасына 25 жыл/ Независимой Кыргызской Республике - 25 лет» жазуулар түшүрүлгөн. Монетанын арткы бетинин чок ортосунда Кыргыз Республикасынын герби, сол тарабында металлдын сапат белгиси (Ag 925°), ал эми оң тарабында монетанын салмагы көрсөтүлгөн (31,10 г.). Жогорку бөлүгүндө чыгарылган жылы (2016), төмөн жагында монетанын номиналы көрсөтүлгөн (10 сом).  

  

Улуу Жеңиш күнүнүн урматына георгий лентасынан «70» деген санды чагылдырган, оюп басуу ыкмасында түшүрүлгөн салтанаттуу салюттун сүрөттөлүшү «Улуу Жеңишке 70 жыл» күмүш монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетин түзөт. Атылган салюттун туш тарапка тараган түркүн түстүү нуру голограмма менен, ал эми монетаны айланта Бишкек шаарындагы И.В. Панфилов атындагы сейилбактын киреберишиндеги Кыргыз ССРинин эл сүрөтчүсү О.М. Мануйлованын эмгегине таандык генерал-майордун эстелигинин барельефинде чагылдырылган согуш күндөрүнөн алынган сюжет түшүрүлгөн. Алдыңкы бетте ошондой эле, монетанын аталышы жана номиналы берилген. Монетанын арткы бетинде учу-кыйырына көз жетпеген, ааламды кучагына камтыган көгүлтүр көк асмандын алкагында тынчтыктын символу - ак кептердин элеси түстүү оюп басуу ыкмасында түшүрүлгөн. Кыргыз Республикасынын герби монетанын чок ортосунан орун алган.  

  

Улуттук оюу-чиймелердин алкагында Курманжан Датканын элесинин чагылдырылышы, «Курманжан Датка» деген жазуу жана ал жашап өткөн жылдардын белгилениши, «Курманжан Даткага 200 жыл» алтын монетасынын негизги сюжетинин өзөгүн түзөт. Ошону менен бирге алдыңкы бетинде монетанын номиналы (100 сом), металдын пробасы жана салмагы (Au 999, 7,78 г) көрсөтүлгөн. Монетанын арткы бетинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби, «Курманжан Даткага 200 жыл» деген аталышы, көркөмдөп берилген гүлдөр түшурүлүп, монетанын чыккан жылы (2012) берилген.   

  

«Курманжан Даткага 200 жыл» күмүш монетасында улуттук оюу-чиймелер менен курчалган Курманжан Датканын элеси берилип, «Курманжан Датка» деген жазуу жана ал жашап өткөн жылдар көрсөтүлгөн. Монетага эки Swarovski® кристаллынын чөгөрүлүп кооздолушу, монетанын өзгөчөлүгү болуп эсептелет. Алдыңкы бетинде монетанын номиналы (10 сом), металдын пробасы жана салмагы (Ag 925/28,28) берилген. Арткы бетинде ыйык Сулайман-тоосунун алкагында Курманжан Датканын атчан элеси түшүрүлгөн, монетанын «Курманжан Даткага 200 жыл» деген аталышы, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби жана чыккан жылы (2012) чагылдырылган.   

  

«Эгемен Кыргызстан» күмүш монетасынын негизги сюжети мамлекеттик символика болуп саналат. Кызыл түстөгү эмаль жана жогорку сапаттагы алтын менен аткарылган, Мамлекеттик желектин түспөлү, «Эгемен Кыргызстан» монетасынын алдыңкы бетинде жайгашкан жана Кыргызстандын картасынын фонунда кыргыз элинин улуттук баатыры Манас атанын ат минип турган элеси чагылдырылган. Монетанын алдынкы бетинин сол жагында анын салмагы жана сапаттык көрсөткүчү (Ag 925/28.28), ал эми оңжагында монетанын номиналы көрсөтүлгөн. Монетанын арткы бетинде Кыргыз Республикасынын герби чагылдырылып жана монетанын чыгарылган жылы (2011) берилген.   

  

«Жеңиш чокусу» күмүш монетасынын алдыңкы бетинде дүйнөнүн эң түндүк тарабындагы жети миң метр бийиктиктеги Жеңиш чокусунун элеси түшүрүлгөн. Монетанын алдынкы бетинин сол жагында анын салмагы жана сапаттык көрсөткүчү (Ag 925/28.28), ал эми алды жагында монетанын номиналы көрсөтүлгөн. Монетанын арткы бетинде Кыргыз Республикасынын герби чагылдырылып жана монетанын чыгарылган жылы (2011) берилген.    

1 сом номиналындагы «Жеңиш чокусу» жана «Хан-Теңири чокусу» жез-никель монеталарынын дизайны бирдей аталыштагы 10 сом номиналындагы күмүш монеталардын дизайнына дал келет.   

 

 

 

Монеталардын мүнөздөмөсү  

 

Монетанын аталышы 

Номиналы 

Металлы 

(пробасы) 

Салмагы 

Диаметри 

Сапаты 

Тиражы 

(даанасы) 

Сатуу баасы (сом) 

1916-жылдагы улуттук - боштондук көтөрүлүштүн 100 жылдыгы 

10 сом 

күмүш 925° 

28.28 г 

38.61 мм 

proof 

1 000 

2 500 

"Эгемен Кыргыз Республикасына 25 жыл"

10 сом 

күмүш 925° 

31.10 г 

38.61 мм 

proof 

1 000 

2 500 

"Улуу Жеңишке 70 жыл"

10 сом 

күмүш 925° 

28.28 г 

38.60 мм 

proof 

1 000 

сатуу аяктаган 

"Курманжан Даткага 200 жыл"

100 сом 

алтын 999° 

7.78 г 

22.60 мм 

proof 

1 000 

23 000 

"Курманжан Даткага 200 жыл"

10 сом 

күмүш 925° 

28.28 г 

38.60 мм 

proof 

2 000 

2 000 

"Эгемендүү Кыргызстан"

10 сом 

күмүш 925° 

алтын 999° 

28.28 г 

38.60 мм 

proof 

2 000 

2 600 

"Жеңиш чокусу"

10 сом 

күмүш 925° 

28.28 г 

38.60 мм 

proof 

3 000 

2 600 

"Жеңиш чокусу"

1 сом 

жез-никель 

12.00 г 

30.00 мм 

brilliant uncirculated 

5 000 

сатуу аяктаган 

"Хан - Теңири"

1 сом 

жез-никель 

12.00 г 

30.00 мм 

brilliant uncirculated 

5 000 

сатуу аяктаган 

 

Монеталар Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ. Ар бир монета акрил капсуласына жайгаштырылган жана ага сертификат тиркелип өзүнчө кутучага салынып коюлган.