> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

"Спорттун улуттук түрлөрү жана элдик оюндар" сериясынын монеталары 

 

үйнөлүк көчмөндөр оюндары" монетанын алдыңкы бетинде көчмөндөр оюндарынан сюжеттер чагылдырылган. Монетанын чок ортосунда тампондук ыкмада Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын логотиби түшүрүлгөн. Монетанын кырын тегеретеүйнөлүк көчмөндөр оюндары/ World Nomad Games" жазуусу, ал эми төмөн жагында  монетанын номиналы (10 сом), монетанын салмагы (31,10) жана металлдын сапат белгиси (Ag 925°) көрсөтүлгөн. Монетанын арткы бетинин ортосунда Кыргыз Республикасынын герби жана көчмөндөрдүн ыйык турагы боз үйдүн элеси чагылдырылган. Монетанын чыгарылган жылы төмөнкү бөлүгүндө көрсөтүлгөн (2016).  

 

"Кыз куумай" монетасы "Спорттун улуттук түрлөрү жана элдик оюндар" сериясынын көч башы болгон алгачкы монета. Кырка тоолордун алкагында атчан кубалашып бара жаткан кыз менен жигиттин элеси монетанын алдыңкы бетинин негизги элементи болуп саналат. Монетанын оң жагында  металлдын сапат белгиси жана монетанын салмагынын көрсөтмөсү берилген монетанын жогорку бөлүгүндө "Кыз куумай" деген жазуу, ал эми төмөнкү бөлүгүндө  монетанын номиналы чагылдырылган. Монетанын арткы бетинин чок ортосунда Кыргыз Республикасынын герби, ал эми аны айланта ат үстүндө кубалашып бара жаткан кыз-жигиттин элеси түшүрүлгөн. Монетаны айланта оюндун кызыгына батып, ага көз салып отурган көрүүчүлөрдүн элеси. Арткы бетинин жогорку бөлүгүндө "Улуттук спорт жана элдик оюндары" деген жазуу, ал эми төмөнкү бөлүгүндө  монетанын чыгарылган жылы (2015) келтирилген.  

  

Монеталардын мүнөздөмөлөрү 

 

Аталышы 

Номиналы 

Металлы 

(пробасы) 

Салмагы 

Диаметри 

Сапаты 

Нускасы 

(даана) 

Сатуу баасы 

(сом) 

Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары

10 сом 

Ag 925° 

31,10 г 

38,61х 

38,61 мм 

"Proof" 

1 000 

Сатуу аяктаган 

Кыз куумай

10 сом 

Ag 925° 

28.28 

38.60 мм 

Proof 

2 000 

2 000 сом 

Кыз куумай

5 сом 

Мельхиор 

14.35 

33.00 мм 

Proof like 

3 000 

Сатуу аяктаган 

 

Монеталар Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ.  

Ар бир монета акрил капсуласына жайгаштырылган жана ага сертификат тиркелип өзүнчө кутучага салынып коюлган.