> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Коллекциондук монеталарды кантип сатып алууга болот  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан коллекциялык төмөнкү монеталар чыгарылган: 

 

№  

Монетанын аталышы  

Номиналы  

Металлы, пробасы  

Сатуу баасы  

Чыгарылган датасы  

1.  

Кыргыз каганатынын жеңил куралданган жоокери  

10 сом  

925° күмүш, оксидирлөө менен  

2 800 с  

20.12.2016  

2.  

Эдуард чаар гүлү 

(Айгүл гүлү)  

10 сом  

925° күмүш, 

тампондук басылманы ыкмасы колдонулган  

2 420 с  

20.12.2016  

3.  

Жусуп Баласагынга  

1000 жыл  

10 сом  

925° күмүш, 

алтын жалатуу менен  

3 240 с  

01.11.2016  

4.  

Эгемен Кыргыз Республикасына 25 жыл  

10 сом  

925° күмүш  

2 500 с  

15.08.2016  

5.  

Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары  

10 сом  

925° күмүш, 

тампондук басылманы ыкмасы колдонулган  

Сатуу аяктаган  

15.08.2016  

6.  

Ак илбирс  

200 сом  

999° алтын, 

эки асыл ташты чөгөрүү менен  

64 950 с  

25.12.2015  

7.  

Евразия экономикалык союзу  

10 сом  

925° күмүш, 

тампондук басылманы ыкмасы колдонулган  

3 300 с  

02.11.2015  

8.  

Кыз куумай  

10 сом  

925° күмүш  

2 000 с  

24.08.2015  

9.  

Тамга символ единства Кыргызского каганата  

10 сом  

925° күмүш, 

тампондук басылманы жана алтын жалатуу ыкмасы колдонулган  

2 600 с  

24.08.2015  

10.  

Тоодак  

10 сом  

925° күмүш, 

түстүүөзгөртүү ыкмасы жана алтын жалатуу менен  

2 000 с  

15.06.2015  

11.  

Улуу Жеңишке 70 жыл  

10 сом  

925° күмүш, 

тампондук басылманы жана голограмманы колдонуу менен  

Сатуу аяктаган  

15.04.2015  

12.  

Үкү  

10 сом  

925° күмүш, 

тампондук басылманы колдонуу менен  

1 500 с  

11.08.2014  

13.  

Манастын Күмбөзү  

10 сом  

925° күмүш, 

оксидирлөө менен  

1 800 с  

11.08.2014  

14.  

Барсбек кыргыз каганы  

10 сом  

925° күмүш  

2 000 с  

11.08.2014  

15.  

Улуу Кыргыз каганаты  

10 сом  

925° күмүш  

2 200 с  

24.12.2013  

16.  

Саймалуу-Таш  

10 сом  

925° күмүш, 

тампондук басылманы колдонуу менен  

2 500 с  

26.08.2013  

17.  

Джейран  

10 сом  

925° күмүш, 

999° алтын менен капталган  

2 300 с  

26.08.2013  

18.  

Курманжан Даткага  

200 жыл  

100 сом  

999° алтын  

23 000 с  

08.08.2012  

19.  

Курманжан Даткага  

200 жыл  

10 сом  

925° күмүш, 

эки Swarovski® кристаллын чөгөрүү менен  

2 000 с  

08.08.2012  

20.  

Ак илбирс  

10 сом  

925° күмүш эки Swarovski® кристаллын чөгөрүү менен  

2 000 с  

21.08.2012  

21.  

Аруулук уялаган  

балдар дүйнөсү  

10 сом  

925° күмүш, 

тампондук басылманы колдонуу менен  

3 300 с  

20.12.2011  

22.  

Улуу Жибек Жолу  

10 сом  

925° күмүш,  

999° алтын менен капталган жана түстүү эмаль колдонулган  

3 400 с  

20.12.2011  

23.  

Эгемендүү Кыргызстан  

10 сом  

925° күмүш,  

999° алтын менен капталган жана түстүү эмаль колдонулган  

2 600 с  

15.08.2011  

24.  

Жеңиш чокусу  

10 сом  

925° күмүш  

2 000 с  

15.08.2011  

25.  

Түндүк көтөрүү  

10 сом  

925° күмүш,  

түстүү эмаль колдонулган  

1 500 с  

01.10.2010  

26.  

ЕврАзЭСке 10 жыл  

10 сом  

925° күмүш,  

түстүү эмаль колдонулган  

1 600 с  

01.10.2010  

27.  

Бугу эне  

10 сом  

925° күмүш,  

түстүү эмаль колдонулган  

1 800 с  

29.10.2009  

28.  

Бүркүт  

10 сом  

925° күмүш, 

түстүү эмаль колдонулган  

1 800 с  

29.10.2009  

29.  

Ак кеме  

10 сом  

925° күмүш  

1 800 с  

04.05.2009  

30.  

Гүлсарат  

10 сом  

925° күмүш  

1 800 с  

04.05.2009  

31.  

Саманчынын жолу  

10 сом  

925° күмүш  

1 800 с  

04.05.2009  

32.  

Биринчи мугалим  

10 сом  

925° күмүш  

1 800 с  

04.05.2009  

33.  

Жамийла  

10 сом  

925° күмүш  

1 800 с  

04.05.2009  

34.  

Чыңгыз Айтматов  

10 сом  

925° күмүш  

Сатуу аяктаган  

04.05.2009  

35.  

Сулайман Тоо  

10 сом  

925° күмүш,  

999°алтын менен капталган  

2 500 с  

20.04.2009  

36.  

Ысык-Көл  

10 сом  

925° күмүш,  

999°алтын менен капталган  

2 500 с  

20.04.2009  

37.  

Бишкек  

10 сом  

925° күмүш, 

түстүү эмаль колдонулган  

1 800 с  

18.12.2008  

38.  

Бурана  

10 сом  

925° күмүш, 

999°алтын менен капталган  

2 220 с  

18.12.2008  

39.  

Өзгөн архитектуралык комплекси  

10 сом  

925° күмүш, 

999°алтын менен капталган  

Сатуу аяктаган  

02.04.2007  

40.  

Ташрабат  

10 сом  

925° күмүш, 

999°алтын менен капталган  

Сатуу аяктаган  

04.05.2005  

41.  

Кызматташуунун Шанхай Уюму  

10 сом  

925° күмүш, 

999°алтын менен капталган  

Сатуу аяктаган  

02.04.2007  

42.  

Улуу Жеңишке 60 жыл  

10 сом  

925° күмүш  

Сатуу аяктаган  

04.05.2005  

43.  

Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негизделиши  

10 сом  

925° күмүш, 

999°алтын менен капталган  

Сатуу аяктаган  

08.05.2003  

44.  

Улуттук валютага 10 жыл  

10 сом  

925° күмүш, 

999°алтын менен капталган  

Сатуу аяктаган  

08.05.2003  

45.  

Акмаңдай (Эдельвейс) 

10 сом  

925° күмүш  

Сатуу аяктаган  

26.08.2002  

46.  

Аркар  

10 сом  

925° күмүш  

Сатуу аяктаган  

26.08.2002  

47.  

Хан-Теңири  

10 сом  

925° күмүш  

Сатуу аяктаган  

27.08.2001  

48.  

Ош  

100 сом  

916° алтын  

Сатуу аяктаган  

28.08.2000  

49.  

Манас  

10 сом  

925° күмүш  

Сатуу аяктаган  

11.08.1995  

50.  

Манас  

100 сом  

999° алтын  

Сатуу аяктаган  

11.08.1995  

 

 

Ошондой эле, анча баалуу эмес металлдардан жасалган монеталар: 

№  

Монетасы  

Номиналы  

Металлы  

Сатуу баасы  

Чыгарылган датасы  

51.  

Кыргыз каганатынын жеңил куралданган жоокери 

1 сом  

жез-никель  

Сатуу аяктаган  

20.12.2016  

52  

Кыз куумай  

5 сом  

мельхиор  

Сатуу аяктаган  

24.08.2015  

53.  

Манастын күмбөзү  

1 сом  

жез-никель  

Сатуу аяктаган  

11.08.2014  

54.  

Барсбек кыргыз каганы  

1 сом  

жез-никель  

Сатуу аяктаган  

11.08.2014  

55.  

Саймалуу-Таш  

1 сом  

жез-никель  

Сатуу аяктаган  

26.08.2013  

56.  

Комуз  

5 сом  

мельхиор  

Сатуу аяктаган  

21.08.2012  

57.  

Жеңиш чокусу  

1 сом  

жез-никель  

Сатуу аяктаган  

15.08.2011  

58.  

Хан-Теңири чокусу  

1 сом  

жез-никель  

Сатуу аяктаган  

15.08.2011  

59.  

Сулайман Тоо  

1 сом  

жез-никель  

Сатуу аяктаган  

20.04.2009  

60.  

Ысык-Көл  

1 сом  

жез-никель  

Сатуу аяктаган  

20.04.2009  

61.  

Бурана  

1 сом  

жез-никель  

Сатуу аяктаган  

18.12.2008  

62.  

Өзгөн архитектуралык комплекси  

1 сом  

жез-никель  

Сатуу аяктаган  

18.12.2008  

63.  

Ташрабат  

1 сом  

жез-никель  

Сатуу аяктаган  

18.12.2008  

 

 

Коллекциялык монеталарды, жеке адамдар жана юридикалык жактар Улуттук банктын мекемелеринен накталай жана накталай эмес эсептешүү жолу менен сатып ала алышат.  

Сатуу улуттук жана чет өлкө валюталарында (төлөмдөр өткөрүү күнүндө АКШ доллары же еврого карата Улуттук банктын эсептик курсу боюнча накталай эмес эсептешүү жолу менен гана) бирдей жүргүзүлөт.  

Монеталарды сатып алуу маселелери боюнча Улуттук банкка же анын областтык башкармалыгына ар күнүсаат 9.00 - 12.00 чейин кайрылууга болот (ишемби жана жекшембиден башка күндөрү):  

- Бишкек шаары жана Чүй областы боюнча: Бишкек шаары, Үмөталиев көч., 101, каб. 105, тел.: (996 312) 66-91-63; 66-91-41.  

- Ош областы боюнча: Ош шаары, Курманжан Датка көч., 119, тел.: (996 3222) 2-12-20;  

2-12-07.  

- Жалал-Абад областы боюнча: Жалал-Абад шаары Эркиндик көч., 13, тел.: (996 3722) 

5-27-72; 5-03-15.  

- Ысык-Көл областы боюнча: Каракол шаары Токтогул көч., 265, тел.: (996 3922) 5-12-47;  

5-12-58.  

- Нарын областы боюнча: Нарын шаары Жамгырчы уулу Абас көч. 6, тел.: (996 3522) 5-04-71; 5-04-69.  

- Талас областы боюнча: Талас шаары, Фрунзе көч. 291, тел.: (996 3422) 5-23-77; 5-20-77.  

 

Же болбосо, Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын электрондук дарегине mail@nbkr.kg сурооңуздарды жиберсеңиздер болот.