Улуттук банктын жаңылыктары


Датасы: 24.11.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААКсы тарабынан Башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Иманов Манас Кожокановичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 23-ноябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 24.11.2017

КМШ өлкөлөрүнүн улуттук (борбордук) банктарынын жана улуттук төлөм системаларынын жетекчилеринин экинчи жолугушуусу 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана “Банктар аралык процессинг борбору” ЖАКтын өкүлдөрү 2017-жылдын 22-23-ноябрында Армения Республикасынын Ереван шаарында болуп өткөн КМШ өлкөлөрүнүн улуттук (борбордук) банктарынын жана улуттук төлөм системаларынын жетекчилеринин экинчи жолугушуусуна катышып, анда “Элкарт” улуттук төлөм системасы жана анын өнүгүү келечеги боюнча толук маалымат кароого сунушталып, төлөм системаларын интеграциялоо боюнча тажрыйба алмашуу, бирдиктиктүү төлөм аймагын түзүү, инновациялык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жагында маселелер, ошондой эле борбордук банктардын төлөм системаларын жөнгө салуудагы ролу талкууланды.  

 


Датасы: 23.11.2017

Бишкек шаарында Абдрахманов көчөсүндө, №150 үйүндө жайгашкан бир юридикалык жак Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 250 000 сом өлчөмүндө айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды. 

 


Датасы: 23.11.2017

2017-жылдын 22-ноябрында Кыргыз Республикасынын Финансы министри Касымалиев Адылбек Алешовичтин жана Улуттук банктын Төрагасы Кулматов Кубанычбек Кеңешевичтин катышуусунда Ведомство аралык координациялык кеңештин отуруму болуп өттү

Отурумда акча-кредит жана салык-бюджет саясаттарынын макулдашуу, ошондой эле Улуттук банк менен Финансы министрлигинин мындан ары кызматташуу жана биргелешип аракеттенүү маселелери талкууга алынган. 

 

Маалымат үчүн: 

Акча-кредит жана салык-бюджет саясаттары боюнча чаралардын макулдашуунун негизинде ишке ашырылышын камсыз кылуу максатында 2010-жылы Улуттук банк менен Финансы министрлиги тарабынан Ведомство аралык координациялык кеңеш түзүлгөн. Кеңештин отурумдары мезгил-мезгили менен өткөрүлүп турат. 

 

 

 


Датасы: 22.11.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомуна ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык «ислам терезеси» аркылуу улуттук жана/же чет өлкө валютасында банк операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү жөнүндө 2017-жылдын 16-ноябрында чечим кабыл алды. 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 22.11.2017

Улуттук төлөм системаларынын өнүгүшүн координациялоо боюнча жумушчу топтун үчүнчү отуруму 

 

Армения Республикасынын Ереван шаарында 2017-жылдын 21-ноябрында Улуттук төлөм системаларынын өнүгүшүн координациялоо боюнча жумушчу топтун үчүнчү отуруму болуп өттү.  

Отурумга Кыргыз Республикасынын, Беларусь Республикасынын, Казахстан Республикасынын, Армения Республикасынын жана Россия Федерациясынын борбордук (улуттук) банктарынан жумушчу топтун мүчөлөрү катышкан.  

Иш-чаранын жүрүшүндө 2017-жылдын 2-жарым жылдыгында төмөнкү багытттар боюнча аткарылган иш жыйынтыктары талкууланган:  

- улуттук төлөм карттарын интеграциялоо; 

- финансылык билдирүү форматтары боюнча эл аралык стандарттарды жайылтуу (ISO 20022 стандарты); 

- финансылык билдирүүлөрдү жөнөтүү

- финансылык технологияларды өнүктүрүү.  

 

Мындан тышкары, киберкоопсуздук жана оперативдүү маалыматтар менен алмашуу жагында кызматташтыкты жөнгө салуу маселелери каралган.  

Отурумдун жыйынтыгында жумушчу топтун 2018-жылга карата иш планы бекитилген. 

 


Датасы: 16.11.2017

Банктык мыйзамдарын бузуу фактысы боюнча Бишкек шаарынын Абдрахманов көчөсүнүн №119, №150 үйлөрүндө жана Киев көчөсүндө жайгашкан беш алмаштыруу бюролордун ар бирине 100 000 сомдон айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды. 

Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү мыйзамдарын бузгандыгы фактысы боюнча, Бишкек шаарынын Абдрахманов көчөсүнүн №119 жана №144 үйлөрүндө жайгашкан эки алмаштыруу бюролордун ар бирине 20 000 сомдон айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды. 

 


Датасы: 14.11.2017

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫНЫН 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮСҮ 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2017-жылдын 17-ноябрынан тартып 2000 сом номиналындагы улуттук валютанын алгачкы нумизматикалык эстелик банкноту чыгарылат. 

Эстелик банкнота, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан мамлекеттин тарыхында басып өткөн жолундагы маанилүү эки учурду: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүккө ээ болушунун 25 жылдыгына жана улуттук валютанын жүгүртүүгө чыгарылышынын 25 жылдыгына карата чыгарылган. Эстелик банкнота, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн пайдубалынын түптөлүшүнүн: байыркыдан бүгүнкү күнгө чейинки калыптануу жолун чагылдырган жана заманбап коргоо элементтерин камтыган, өзгөчөлөнгөн дизайнга ээ.  

Банкноттун алдыңкы бетинде чачыранды урууларды бириктирип, түпкүлүктүү кыргыз элинин уюткусун кураган айкөл Манас атабыздын Аккуласын минип, жоо-жарагы шайма-шай эл четинде, жоо бетинде турган элеси чагылдырылган. Кыргыз эли ыйык тутуп, табынып келген, жаман көздөн жана суук сөздөн коргоп, анын руханий дүйнөсүнүн көөнөрбөс кутуна айланган ыйык «Умай Эне» белгиси, көчмөн элдин турагы жакшы жашоо, байгерчиликтин, ырыс-ынтымактын символу боз үйдүн сүрөттөлүшү негизги сюжетти толуктап турат.  

Кыргыз элинин басып өткөн жолун, жакшы жашоого умтулуп, жетишкен ийгиликтерин чагылдырган өмүр дарагы банкноттун арткы бетинин негизги сюжети. Аалам эгеси, асман тиреген «Хан-Тенгри» улуулукту, айкөлдүктү туу тутуп, алдыга үмүт артып жашаган, кайрат-күчү майтарылбас кыргыз элине мүнөздүү касиеттерди чагылдырса, көз жоосун алган көгүлтүр Ысык-Көлдүн керемет сүрөттөлүшү алкагында канатын кере жайып учуп бара жаткан бүркүттүн элеси эркиндикти сүйгөн, тоскоолдуктарды тоготпой жиреп өтүп, сүр көрсөткөн, адилетсиздикке элдешпес кыргыз мүнөзүн чагылдырат.  

2000 сом номиналындагы эстелик банкнотасы Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ жана төлөм каражаты катары милдеттүү түрдө кабыл алынууга тийиш.  

 

2000 сом номиналындагы эстелик банкнотанын негизги коргоо белгилери 

· Түстүү голограмма. Банкнотту сол жактан оң жагына же тескерисинче алып, жантайтып кароодо «25» деген сан улуттук оюу-чийимге айланып өзгөрөт. 

· Микрооптикалык тилке. Банкнотту жантайыңкы алып кароодо тигинен жайгашкан тилкеде чагылдырылган сүрөттөлүштөр ар башка түстө, көлөмдө кубулуп, чагылышып көрүнөт.  

· Көмүскө сүрөттөлүш. Банкнотту жантайыңкы алып кароодо түркүн түстүү тилкелер пайда болот. 

· Банкноттун арткы бетиндеги иридисценттик тилкеде канатын кере жайып, учуп бара жаткан куштун эки түстө берилген элеси чагылдырылган. 

· Суу белгиси. Ар тараптан чагылдырылып, түркүн түскө кубулуп көрүнгөн суу белгиси, сандык номиналдын электротиби. 

· Өтмө регистр - банкноттун алдыңкы жана арткы бетинде бири-бирине дал келтирилип жайгаштырылган айырмалоочу белги. Жарыкка салып кароодо андан «2000» санды көрүүгө болот.  

 

        

 


Датасы: 10.11.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» ЖАК тарабынан банктын Директорлор кенешинин төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Какеев Марат Саламатовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 9-ноябрында кабыл алды. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» ЖАК тарабынан банктын Директорлор кенешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Шайикова Салтанат Болотбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 9-ноябрында кабыл алды. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ЖАК АКБ «Толубай» тарабынан банктын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Жакыпов Нургазы Нуралыевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 9-ноябрында кабыл алды. 

 

 


Датасы: 10.11.2017

2017-жылдын 11.11.2017ж. и 12.11.2017ж. профилактикалык иштердин жүрүшүнө байланыштуу Улуттук банктын веб-сайты www.nbkr.kg убактылуу иштебейт. Келтирилген ыңгайсыздыктар учун кечирим сурайбыз. 

 


Датасы: 10.11.2017

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-мартындагы № 19/10 «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор долбоору коомдук талкууга сунушталууда.  

Долбоор, жобону Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамдын, “Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө” мыйзам талабына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан.  

Өзгөртүүлөр жана толуктоолор долбоору Улуттук банктын расмий интернет- сайтынын «Улуттук банктын ченемдик актылары/ Талкуулоо үчүн долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2017-жылдын 10-декабрына чейин oopo@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 

 


Датасы: 08.11.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банк» ЖАК тарабынан Директорлор кенешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Мырзабаева Мунара Артыковнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 2-ноябрында кабыл алды. 


Датасы: 08.11.2017

Улуттук банкта коммерциялык банктар арасындагы стратегиялык менеджмент боюнча алгачкы банктык Кубокту тапшыруу аземи болуп өттү

 

2017-жылдын 30-октябрынан баштап 3-ноябрына чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында стратегиялык менеджмент боюнча коммерциялык банктар арасында бизнес-оюн өткөрүлдү. Бизнес-оюнду уюштуруу Улуттук банк менен Германиянын кассалык үнөмдөө Фондунун кызматташуусунун негизинде ишке ашып, оюн өткөрүлүүчү аянтча бөлүнүп берилди. Бизнес-оюнга «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАК, АКБ «Толубай» ЖАК, «Азия Банкы» ЖАК жана Пакистан Улуттук банкынын Бишкек филиалынын орто же жогорку звенонун жетекчилеринен турган өкүлдөрү катышышты.  

Бизнес-оюндун тренери катары Германиянын кассалык үнөмдөө Фондунун эксперттери Татьяна Фельдген жана Инна Мазур катышышты. Ал эми байкоочу болуп Германиянын эл аралык кызматташтык боюнча кассалык долбоордун аймактык директору Ульрих Кинитц жана долбоордун узак мөөнттүү эксперти Динара Абакирова катышышты.  

Бизнес-оюн ролго кирүү, абал менен таанышуу, финансылык жана финансылык эмес маалыматты анализдөө, жалпы стратегияны даярдоо, бизнес-планды түзүү жана чечим кабыл алуу сыяктуу бир нече этаптан турду. Командалардын чечимдери атайын программалык камсыздоонун жардамы менен иштелип чыгып жатты.   

Оюндун жүрүшүндө катышуучулар чектүү убакыт жана атаандаштык шартында чечим кабыл алуу, кардардын каалоосу боюнча маалыматты иштеп чыгуу жана алардын муктаждыгын анализдөө боюнча зарыл көндүмдөргө ээ болушту. Ар бир команда банк ишинин тажрыйбасында маанилүү болгон тобокелдик жана мүмкүнчүлүктүн, билим менен тажрыйбанын ортосун теңсалмактап көрсөтүп беришти.  

2015-жылы жеңүүчүнүн сыйлыгы «Демир Кыргыз Интернэшнл банкка», ал эми 2016-жылы «БТА банктын» командасына ыйгарылса, бул жылы Кубокту «Толубай банктын» командасы алды. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Коммерциялык банктар арасындагы стратегиялык менеджмент боюнча алгачкы банктык Кубокту тапшыруу аземи 3-ноябрда өткөрүлүп, ага Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкарма мүчөсү Сыдыков Алмаз катышты.   

 

 


Датасы: 08.11.2017

Улуттук банк 2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасы алкагында тренингдерди өткөрдү 

Улуттук банк Германиянын сактоо кассалык фонду менен биргеликте 2017 жылдын 1 ноябрынан  3 ноябрына чейин мугалимдерди финансылык сабаттуулуктун негиздерине окутуу боюнча тренингдердин экинчи этабын өткөрдү. Тренингдер Ош шаарындагы Н. Нариманов атындагы мектеп  болуп өттү. Жалпысынан аталган тренингдерге эмгектенген 125 окутуучу катышты.

2016-жылдын июнь айында финансылык сабаттуулук боюнча тренерлерди даярдоо программасынын алкагында даярдоодон өткөн 12 тренер-мультипликатор тренер болуп катышышты Германиянын Эпштайн шаарындагы Аманат кассалар фондунун академиясынан кошумча даярдыктан өтүп келишкен.  

 

 МААЛЫМАТ ҮЧҮН   

2016 жылдан тартып Германиянын Аманат кассалар фондунун «Банк иши. Банк кызматкерлерин дуалдык кесипкөй окутуу» долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасынын жарандарынын, анын ичинде мектеп курагындагы жаштардын, финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын ишке ашыруу боюнча иш-чараларды өткөрүү багыты иштеп жатат. Бул долбоор Улуттук банктын пилоттук долбоору болуп саналат. Ал Кыргызстанда Эл аралык кызматташуу боюнча аманат кассалар фонду (Германия) менен Улуттук банктын ортосунда Узак мөөнөттүү кызматташуу жөнүндө меморандумдун алкагында 2015-жылдан бери жүзөгө ашырылып келет. Долбоор банк иши жагында жаш адистерди окутууга багытталган.  


Датасы: 03.11.2017

Улуттук банк Башкармасынын чечими менен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» долбоору коомдук талкууга жактырылган. 

ФКУ, анын ичинде «ислам терезесинин» алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ишкердикти жүзөгө ашырган ФКУ жыйынтыкталган маалыматты туура чагылдыруусу максатында өзгөрүүлөр иштелип чыкты. Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган БФКУ тарабынан колдонулуп жаткан үстөк баанын/кирешенин пайыздык маанисин эсепке алууну каржылоо боюнча үстөк бааны/кирешени жылдык пайыздык мааниге келтирүү формуласын пайдалануу менен кредит боюнча орточо салмактанган пайыздык ченден айырмаланган отчеттуулук формалары боюнча негизги өзгөрүүлөр долбоордо сунушталат. 

Долбоордо Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү каралган:  

1. 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»;  

1. 2005-жылдын 25 августундагы №26/5 «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө»; 

1. 2014-жылдын 17 октябрындагы №45/1 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»; 

1. 2014-жылдын 17 октябрындагы №45/1 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»; 

1. 2014-жылдын 17 октябрындагы №45/1 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»; 

1. 2009-жылдын 27-майындагы  №25/3 «Микрокредиттик компаниянын/ микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»; 

1. 2009-жылдын 27-майындагы  №25/3 «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө». 

Бул долбоор коомдук талкууга коюлуп, Улуттук банктын расмий интернет-сайтынын «Улуттук банктын ченемдик актылары/Талкууга сунушталган долбоорлор»  бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул долбоорго карата сунуш жана пикирлерди 2017-жылдын 1-декабрынан кечиктирбестен asooronbekkyzy@nbkr.kg, eaidarov@nbkr.kg электрондук даректери боюнча берүүңүздөрдү өтүнөт. 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 03.11.2017

«Үйрөнгүлө. Акча топтогула. Иштеп акча тапкыла»  

Сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланды  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2017-жылдын 2-ноябрында ЖМК арасында өткөрүлгөн республикалык сынактын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи болуп өттү

Сынакта 8 номинация боюнча республикадагы теле-радиоканалдардын, басылма жана электрондук ЖМК журналисттери катышышты. Сынактын комсиссиясынын катарына Улуттук банктын негизги түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, башкармасынын өкүлдөрү кирип, алар 60 ашуун ишти карап чыгышты. 

Иш-чараны ачып жатып Улуттук банктын Башкарма мүчөсү А.Сыдыков катышуучуларды сынакка берилген инвестиция жана жыйым топтоо темасын чагылдырууда кызыктуу, ар тараптуу эмгектерди жараткандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. «Өзүңүздөр билгендей эле Улуттук банк 5 жылдан бери калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча активдүү иш жүргүзүп жатат. Аталган теманы чагылдырууда сиздер биздин жарандардын финансылык сабаттуулугунун деңгээлинин жогорулашына өбөлгө түзүп жатасыздар»,- деп белгиледи А.Сыдыков. 

Баш байге алтындан жасалган «Курманжан Даткага 200 жыл» коллекциялык монетасына төмөнкүлөр ээ болушту:  

Салабат Эркетай кызы («ЭлТР» телеканалы) мамлекеттик тилде мыкты теле материал; 

Токонова Чинара («Санжыра» радиосу) мамлекеттик тилде мыкты радио материал; 

Асанбаев Насыпбек («Саресеп» газетасы) мамлекеттик тилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал. 

Чипегин Антон («Спутник» МА)  расмий тилде интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал; 

Шаршеева Эльнура («Белес» интернет сайты) мамлекеттик тилде интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал. 

«Расмий тилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал», «расмий тилде мыкты теле материал», «Расмий тилде мыкты радио материал» номинацияларынын авторлору кызыктыруучу белектер менен белгиленишти. 

Улуттук банктын күмүштөн жасалган коллекциялык монеталары жана атайын дипломдор менен жогору кесипкөлүк жана кызматташтыгы үчүн төмөнкүлөр сыйланышты:  

Пусурманкулова Бурулай (КТРК), Орозматова Жылдыз («Ынтымак Медиа Групп»), Асанакунова Ширин (КТРК), Нурманбетова Жамийла («Экономика» газетасы), Токтоназарова Нуржан («Азаттык» радиосу), Мамытов Исмаил («Спутник» радиосу), Хоменко Алена («НИК ФМ» радиосу), Бостонбаева Назгүл («Заман» МА), Шабалин Александр («Кактус Медиа» МА).  

Жеңүүчүлөрдү куттуктоо аземинин аяктап жатып, А.Сыдыков журналисттерди алдыда келе жаткан Басма сөз жана маалымат күнүн кесиптик майрамы менен куттуктап, аларга бекем ден-соолук, бакыбаттуулук жана иштеринде ийгиликтерди каалап өттү.  

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 01.11.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Мыйзам долбоору, маалымдама-негиздеме жана салыштырма таблицасы Улуттук банктын расмий сайтынын "Банктар / Банк мыйзамдары / Талкууга сунушталган мыйзам долбоорлору" бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ушундан улам, мыйзам долбоору боюнча сунуш-пикирлерди Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген мөөнөттө ktemirov@nbkr.kg; aturatbekov@nbkr.kg электрондук даректерине жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 01.11.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы утурлап келе жаткан 2018-жылы улуттук валюта-сомдун 25 жылдык мааракесин майрамдоонун алкагында, борбордук банктардын жана эл аралык финансылык уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда эл аралык конференцияны өткөрүүнү кошо алганда, бир катар иш-чараларды, ошондой эле Улуттук банк тарабынан 1995-2016-жылдар аралыгында чыгарылган, эң эле жогорку суроо-талапка ээ коллекциялык монеталарды сатуу аукциондорун өткөрүүнү пландаштырууда.  

Мындан тышкары, банктын нумизматикалык продукцияларын инвестициялоо, жыйым топтоо каражаты катары кеңири жайылтуу максатында мааракенин алкагында нумизматикалык акча белгилерин жана юбилейлик почта маркаларын, нумизматикалык атластарды жана башка басылмаларды чыгаруу иши каралган. 

 


Датасы: 01.11.2017

Жалал-Абад шаарынын Айтматова Н. к. №8 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны К.Н.Т. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды. 

 


Датасы: 01.11.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-ноябрындагы № 71/11 "Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө документтин долбоорун Улуттук банк коомдук талкууга чыгарууда.  

Долбоор, аталган жобону Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" мыйзамдарына ылайык келтирүү максатында иштелип чыкты.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет сайтынын "Улуттук банктын ченемдик актылары/ Талкуулоо үчүн долбоорлор" бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Аталган Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2017-жылдын 1-декабрына чейин jtashmamatov@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 01.11.2017

Контракт боюнча турак жайга жыйым топтоо системасын киргизүү жана контракттык турак жай жыйымын топтоо механизмин өнүктүрүү максатында Улуттук банк тарабынан «Турак жайга жыйым топтогон кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жана «Турак жайга жыйым топтогон кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу жөнүндө» жоболордун долбоору (мындан ары  Жоболор) иштелип чыккан. Жоболор банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Жоболордун долбоору боюнча сунуш-пикирлерди 2017-жылдын 30-ноябрынан кечиктирбестен akubatbekov@nbkr.kg; nbugubaeva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 01.11.2017

Кыргыз Республикасынын «Турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө» Мыйзамы 2015-жылдын 31-июлунда күчүнө киришине байланыштуу Улуттук банк айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолор жана өзгөртүүлөр долбоору иштелип чыккан.  

Долбоордо, коммерциялык банктар, микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан кредиттөө учурунда турак жай күрөө катары сунушталган шартта, турак жайды милдеттүү түрдө камсыздандыруу келишиминин болушу талабын коюу шарты караштырылган. 

Долбоор банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Долбоор боюнча  сунуш-пикирлерди 2017-жылдын 30-ноябрынан кечиктирбестен malmanbetova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 27.10.2017

Кыргызстанда Эл аралык валюта фондусунун миссиясы өз ишин баштады 

 

Эл аралык валюта фондусунун (ЭВФ) миссиясы 2017-жылдын 26-октябрында өз ишин баштады. 

Кеңейтилген кредиттик механизм (ECF) боюнча макулдашуулардын алкагында төртүнчү жана бешинчи баяндамаларды даярдоо - миссиянын негизги максатынын болуп саналат. 

Иштин жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Улуттук банктын жана башка уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуулар өткөрүлөт. Миссиянын иши 2017-жылдын 8-ноябрына чейин улантылат. 

 

Маалымат катары: 

ЭВФтин Аткаруу кеңеши тарабынан 2015-жылдын апрель айында кеңейтилген кредиттик механизмдин (Extended Credit Facility, EСF) алкагында Кыргыз Республикасынын экономикалык программасын колдоо максатында 66,6 млн атайы карыз алышуу укугуна (болжол менен 92,4 млн АКШ доллары) барабар суммада жаңы үч жылдык келишимди бекитикен. Орто мөөнөттүк мезгил аралыгында өлкөдө макроэкономикалык туруктуулукту жана экономикалык өнүгүүнү камсыз кылуу аталган программа көздөгөн максат катары аныкталган. 

 


Датасы: 25.10.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» мыйзам долбоорун кайрадан коомдук талкууга сунуштайт.  

Мыйзам долбоору, маалымдамам-негиздеме, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөр Улуттук банктын расмий сайтынын «Банктар/Банк мыйзамдары/мыйзам долбоорлору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ушундан улам, мыйзам долбоору боюнча сунуш-пикирлерди Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген мөөнөттө oevlashkova@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 25.10.2017

Чуй областынын, Аламүдүн районунун, Ленинское айылынын Алма-Ата н/ж көчөсүндө (“Ак-жол” посту) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны М.А.Т. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

 


Датасы: 23.10.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын жана Улуттук банктын жазма буйруктарын аткарбагандыгы үчүн, Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети 2017-жылдын 19-октябрында ЖЧК «Акниет» МККнын каттоодон өткөндүгү жөнүндө кубөлүгүнүн күчүн 2017-жылдын 23-октябрынан тартып токтотуу тууралуу чечимин кабыл алган. 

ЖЧК «Акниет» МККнын юридикалык дареги: Бишкек ш., Чуй проспекти, 230. 

ЖЧК «Акниет» МККсы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Умөталиев атындагы көчөсү, 101 дареги боюнча таанышууга акысы бар. Маалыматтар 66 92 59 телефон боюнча берилет. 

 


Датасы: 23.10.2017

Allpay» (Олпэй) жоопкерчилиги чектелген шериктештик Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосун өтүп, ага ресстрде 5004121017 каттоо номери ыйгарылды. 

 


Датасы: 20.10.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан уюштурулган кезектеги банктык тегерек стол маеги 2017-жылдын 20-октябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин № 1 мамлекеттик резиденциясында өттү.  

Тегерек стол маегине Улуттук банктын жетекчилери жана кызматкерлери, «Кыргыз банктар бирлиги» юридикалык жактар бирикмесинин, коммерциялык банктардын, микрофинансылык уюмдардын, Депозиттерди коргоо агенттигинин өкүлдөрү жана жарандык коом өкүлдөрү катышты.  

Банк жана микрокаржылоо секторунун ишине тиешелүү актуалдуу маселелер, мамлекет ичинде чекене төлөмдөр рыногун коргоо, көзөмөлдүктү жүзөгө ашырууда өз ара аракетенүү, көзөмөлдө ыкмаларын өркүндөтүү маселелери талкууга алынып, акча-кредит саясаты, банк секторун өнүктүрүүнүн негизги багыттары, маалымат коопсуздугу системасынын натыйжалуу ишин жөнгө салуу, ошондой эле Кыргыз Республикасында инновациялык банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жайылтуу маселелери кароого алынды.  

Ошентип, ушул форматта баарлашып, пикир алышуу банк тутумунун ишине тиешелүү актуалдуу маселелер ачык айкын талкууга алынып, ой-пикирлер ортого салынган жайга айланды. 

 


Датасы: 19.10.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларын жакшыртуу максатында жана практикалык жактан тажрыйбаны эске алуу менен азыркы учурда Улуттук банк тарабынан «Күрөөлүк камсыздоого алынуучу кредиттер портфелин түзүү боюнча колдонмо» аттуу ченемдик документтин долбоору иштелип чыкты (мындан ары Колдонмо). Колдонмо Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар ушул Колдонмонун долбоору боюнча өз сунуш-пикирлерин 2017-жылдын 01-ноябрынан кечиктирбей kmusuraliev@nbkr.kg; gnazaralieva@nbkr.kg электрондук даректерине (Word жана PDF форматтарында) жөнөтүүсүн өтүнөбүз. 

 


Датасы: 19.10.2017

1. Өзбекстан Республикасынын Борбордук банкы 2017-жылдын 22-августунан тартып 50 000 сум номиналындагы жаңы үлгүдөгү банкнотту жүгүртүүгө чыгарды. Жаңы банкнот буга чейин жүгүртүлүп келген банкноттор менен катар эле, бардык чарбалык субъекттер жана калайык-калктын төлөмдөрдү боюнча милдеттүү түрдө төлөөгө кабыл алынууга тийиш. Мындан тышкары, 2017-жылдын 10-мартында 10 000 сум номиналындагы банкнот да жүгүртүүгө чыгарылган. Өзбекстан Республикасынын улуттук валютасында камтылган коргоо элементтери тууралуу кошумча маалыматты аталган өлкөнүн Борбордук банкынын www.cbu.uz сайтынан алууга болот. 

2. Россия Федерациясынын Борбордук банкы 2017-жылдын 12-октябрынан тартып жаңы үлгүдөгү 200 жана 2000 рубль номиналындагы банкнотторду жүгүртүүгө чыгарды. Банкноттордо өркүндөтүлгөн коргоо белгилери камтылып, учур талабына шайкеш иштелип чыккан дизайн эске алынган. Россиянын жаңы банкнотторунун көркөмдөлүп жасалышы өзгөчөлүгү жана коргоо белгилерине тиешелүү ырааттуу маалымат менен Россия Банкынын www.cbr.ru сайтынан таанышууга болот. 


Датасы: 13.10.2017

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Кыргыз - Швейцариялык Банк" ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Дидье Пеклардын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 12-октябрында кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Евразиялык Сактык Банкы" ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Кемелов Аслан Аскаровичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 12-октябрында кабыл алды. 


Датасы: 12.10.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы финансылык алдамчылыкка баруулар активдешип жаткандыгын эскертет 

 

Республиканын айрым аймактарында финансылык пирамида уюштуруу менен алектенип, жарандарды пайызсыз насыяларды (займ) алуу үчүн акча каражаттарын салууга үндөп жаткан адамдардын (жактардын) активдешүүсү байкалууда.  

Ушундан улам Улуттук банк мөөнөтүндө төлөө, убагында кайтарып берүү жана төлөөгө жөндөмдүүлүк шарттарында калайык-калктан акча каражаттарын тартуу жана берүү ишин (кредиттөө, аманаттарды кабыл алуу) Улуттук банктын көзөмөлүндө турган жана анын тиешелүү уруксат берген документтерине ээ банктар жана банк эмес финансы-кредит уюмдары гана жүзөгө ашырууга укуктуу экендигин эскертет.  

Жеке адамдардын жана юридикалык жактардын Улуттук банктын тиешелүү уруксат берген документтерисиз (лицензия, катталгандыгы тууралуу күбөлүк) иш алып баруусу мыйзамсыз, көпчүлүк учурда алдамчылыкка жана “финансылык пирамидаларды” уюштурууга байланыштуу иш катары каралат

Мына ошондуктан тараптар ортосунда түптөлгөн мамилени жөнгө салган бардык документтер (лицензия, катталгандыгы тууралуу күбөлүк, келишимдер, макулдашуулар ж.б.) менен кылдат таанышып чыгууну жана ар кандай алдамчылык үндөөлөргө тартылбоону өтүнөбүз. 

Өлкөнүн бүтүндөй банк тутумунун ишин жөнгө салган мекеменин компетенциясына кирген маселелер боюнча Улуттук банктын, анын областтык башкармалыктарынын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүнүн коомдук кабылдамасына төмөнкү даректер жана телефондор аркылуу кайрылууну сунуштайбыз. 

 

Бишкек ш., Чүй проспектиси 168. 

коомдук кабылдама: +996 (312) 61-04-86 

 

Ош ш., Курманжан датка атындагы көчө 119. 

Тел.: 0-3222 2-74-32, 0-3222 2-31-07 

 

Жалал-Абад ш., Эркиндик көчөсү 13. 

Тел.: 0-3722 2-38-84, 0-3722 2-26-93 

 

Талас ш., Бердике Баатыр атындагы көчө 291. 

Тел.: 0-3422 5 23 77, 0-3422 5 20 77 

 

Нарын ш., Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6. 

Тел: 0-3522 5 04 72, 0-312 29 50 72 

 

Каракол ш., Токтогул атындагы көчө 265. 

Тел.: 0-3922 5 12 52, 0-3922 5 12 53 

 

Баткен ш., Т. Садыков атындагы көчө 3. 

Тел.: 0-3622 5-04-46, 0-3622 5-04-51 


Датасы: 10.10.2017

1. Бишкек шаарынын, Дэн Сяопина көчөсү, №4 дареги боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны С.Т. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

2. Бишкек шаарынын, Курманжан Датка көчөсү, №280 дареги боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны Б.А. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

3. Бишкек шаарында жайгашкан соода борборунун аймагында (Ош базардын жанында) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны М.П. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

4. Бишкек шаарынын, Тоголок Молдо көчөсү, №36 дареги боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны Т.Н. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

5. Бишкек шаарынын, Ахунбаев көчөсү, №115 дареги боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны Б.А. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

6. Банктык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн, тагыраак улуттук валютанын эскирген банкноталарды жарактуу улуттук валютанын банкноталарына алмаштырбагандыгынын үчүн коммерциялык банктын кассири А.Ш. 20 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды. 

 


Датасы: 09.10.2017

Кыргызстанда Дүйнөлүк жыйым топтоо күнү старт алды 

 

Кыргызстанда Дүйнөлүк жыйым топтоо күнүн майрамдоо салтанаты старт алгандыгы тууралуу 2017-жылдын 9-октябрында Улуттук банктын Расмий өкүлү Аида Карабаева, Германия Федеративдүү Республикасынын Кыргызстандагы элчисинин орун басары Берг Ирьянын жана Германиянын эл аралык кызматташуу боюнча аманат кассасы фондусунун аймактык менеджери Киниц Ульрихтин катышуусунда өткөн пресс-конференцияда жарыяланды.  

Иш-чаранын жүрүшүндө Аида Карабаева жыйым топтоо ар бир жарандын ишенимдүү келечегин камсыздоодо маанилүү роль ойноо менен бүтүндөй өлкөнүн ийгиликтүү экономикалык өнүгүшүнө таасир эте тургандыгын баса белгиледи. 

Ал эми Киниц мырза, Дүйнөлүк жыйым топтоо күнүн майрамдоону банктар да жөнөкөй жарандарга финансылык билим берүү миссиясын аткарып жаткандыгы көз карашынан кароо зарылдыгын билдирген. 

Ушул күнгө карата өткөрүлүүчү иш-чаралардын алкагында коммерциялык банктар жогоруда аталган Германиянын эл аралык кызматташуу боюнча аманат кассасы фондусунун эксперттери менен биргеликте бүтүндөй республика боюнча балдар жана чоңдор үчүн ар кандай көргөзмөлөрдү уюштуруп, лекцияларды, интерактивдүү оюндарды өткөрүп, коммерциялык банктардын кеңселерине жана Улуттук банктын музейине экскурсияларды уюштурат. 

Жыйым топтоо күнү дүйнө жүзү боюнча 90 жылдан бери 31-октябрь күнү белгиленип келет. Жыйым топтоого үндөө жана ар бир адамда жыйым топтоо маданиятын, табитин калыптандыруу иш-чаранын негизги максатынан. Республика аймагында бул иш-чара Германия аманат кассасы фондусу жана коммерциялык банктар менен биргеликте үч жылдан бери өткөрүлүп келе жатат. 

 

Дүйнөлүк жыйым топтоо күнү 2017 алкагындагы иш-чаралар планы

 

 

 

 


Датасы: 04.10.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул аркылуу эл аралык электрондук акча системасын каттоодон өткөрүү жана эл аралык электрондук акчаны толуктоо/нак акчага айландыруу мүмкүнчүлүгү маселеси боюнча төмөнкүлөрдү билдирет.  

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2016-жылдын 30-мартында “Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө” жобо кабыл алынып, анда эл аралык электрондук акча системасынын операторлору/эмитенттери Улуттук банкта каттодон өтүүгө тийиш экендиги баса белгиленген. Жогоруда аталган жобого ылайык, каттоо мөөнөтү 2016-жылдын 7-ноябрына чейин белгиленген.  

Кийинчерээк, бизнес катышуучуларынын буга кошумча убакыт берүүгө тиешелүү кайрылуусун эске алып, ошондой эле бизнести колдоо максатында каттоо мөөнөтү алгач 2017-жылдын 1-мартына чейин, андан соң 2017-жылдын 1-июнуна чейин жана 2017-жылдын 1-октябрына чейин узартылган эле.  

Эл аралык электрондук акча системасынын операторун/электрондук акча эмитенттерин каттоо үчүн төмөнкүлөрдү камтыган документтер топтому сунушталууга тийиш: 

- эл аралык электрондук акча системасынын операторунун/электрондук акча эмитентинин аталышын; 

- юридикалык жактын мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн тастыктаган күбөлүктүн көчүрмөсүн; 

- эл аралык электрондук акча системасынын операторуна/эмитентине уруксат берген документтердин, орун алган өлкөнүн ушул иш багытын жөнгө салган ыйгарым укуктуу органынын процессинг жана тейлөө ишин жүргүзүү укугуна лицензиялардын/сертификаттын жана күбөлүктүн көчүрмөлөрүн; 

- эл аралык электрондук акча системасынын операторунун/эмитентинин иш эрежелери же эл аралык электрондук акча менен ишке ашырылган операцияларды жөнгө салуучу башка документтерди. 

Улуттук банк эл аралык электрондук акча системасынын операторлору/эмитенттери/агенттери менен бир нече жолу жолугушууларды өткөрүп, анын жүрүшүндө каттоодон өтүү зарыл экендиги жана каттоо тартиби тууралуу түшүндүрмөлөр берилип, ушул багытта алардын ой-пикирлерин, каттоо мөөнөтүн узартуу жана Улуттук банктын тиешелүү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүдө эске алган. 

Ошентип, 2017-жылдын 1-октябрына карата абал боюнча үч эл аралык электрондук акча системасы (РНКО “Платежный центр” (ООО) Россия, ТОО "WOOPPAY" (ВУППЭЙ), TOO «W1 Kazakhstan» (Wallet One), Казахстан) каттоодон өткөн. Каттодон өткөн төлөм системаларынын реестри, Улуттук банктын http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=2785&lang=RUS расмий интернет сайтында жайгаштырылган.  

Эл аралык электрондук акча системасынын операторлорун/эмитенттерин каттоодон өткөрүү Кыргыз Республикасынын рыногунда кайсы системалар иштеп жаткандыгын, алар кандай эрежелерди колдонорун аныктоого, демек, рынокто акыйкат иш алып барбаган системалардын/акча которуу схемалары тобокелдигин кыскартууга өбөлгө түзүп, керектөөчүлөр укугун коргоону камсыз кылат.  

Эл аралык электрондук капчыктардагы акча каражаттарынын калдыктарынын алынып кетиши мүмкүнчүлүгү боюнча төмөнкүлөрдү билдиребиз: 

1. Тыюу салуулар 2017-жылдын 1-октябрына карата Улуттук банкта каттоодон өтпөгөн эл аралык электрондук капчыктар системасынын иштеп жаткан операторлорунун/эмитенттеринин капчыктарын толуктоо/нак акчага айландырууга тиешелүү. Бул норма Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары интернет аркылуу товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү ишке ашырууда ушул системалардын ичиндеги электрондук капчыктардагы калдыктарды пайдалануу мүмкүнчүлүгүн чектебейт (албетте, бул төлөм ишке ашырылган өлкөнүн юрисдикциясынын талабын бузууга жол бербесе). 

1. Эл аралык электрондук акча системасынан пайдалануучулар эл аралык электрондук капчыктагы акча каражаттарынын калдыгын банктык картка же Улуттук банктан каттоодон өткөн эл аралык системалардын операторлорунун электрондук капчыктарына которо алышат. 

Жободо камтылган талаптар эл аралык электрондук акча системаларына кайсы болбосун убакытта тиешелүү документтерди кароого сунуштоо менен Улуттук банктан каттоодон өтүүгө тыюу салбайт. Документтер 15 жумуш күнүнө чейинки мөөнөттө кароого алынат.  


Датасы: 04.10.2017

Mobile Money Systems (Мобайл Мани Системс) ЖЧКсынын бирден-бир уюштуруучусунун өз эрки боюнча жоюулуу чечимине жана анын лицензиялардын аракетин токтотуу жөнүндө өтүнч катынын негизинде Төлөм системасы боюнча Комитеттин 2017-жылдын 29-сентябрындагы №11/1 чечими менен Mobile Money Systems (Мобайл Мани Системс) ЖЧКсына 2015-жылдын 23-июлунда берилген №2016230715, №3015230715 лицензиялардын аракети токтотулду. 

 


Датасы: 03.10.2017

Кыргыз Республикасынын аймагында банктык төлөм карттар аркылуу кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган эл аралык төлөм системасынын реестринде эл аралык «Мир» төлөм системасынын оператору болуп саналган «Улуттук төлөм карттар системасы» акционердик коому каттоодон өткөрүлгөн.  

Эл аралык «Мир» төлөм системасы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосунан өткөрүлүп, реестрде 400628092017 номеринде катталган.  

Бүгүнкү күндө бул, Кыргыз Республикасынын аймагында банктык төлөм карттар менен эсептешүүлөр системасы аркылуу кызмат көрсөтүүнү сунуштаган алтынчы эл аралык төлөм системасы болуп саналат. Буга чейин «Золотая Корона», MasterCard Incorporated, Union Pay International Co.Ltd, American Express Limited, Visa International Servise Association эл аралык төлөм системалары каттоодон өткөрүлгөн.  

 

 Маалымат үчүн:  

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/8 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобонун 60-пунктуна ылайык, республика аймагында банктык төлөм карттар аркылуу кызмат көрсөтүүнү сунуштаган эл аралык төлөм системалары Улуттук банкта катталууга тийиш. Эл аралык төлөм системаларына Улуттук банкта каттоодон өтүүсүз республика аймагында иш алып барууга тыюу салынган.  

 


Датасы: 03.10.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга мамлекеттик программанын»долбоорун (үчүнчү этабы) коомдук талкуулоодон өткөрөт.  

Долбоор «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. Кызыктырган суроолор боюнча Төлөм системалары башкармалыгына 66 91 43/65 телефондору аркылуу кайрылсаныздар болот жана 2017-жылдын 3-ноябрына чейин abakesarieva@nbkr.kg электрондук адресине сунуш/пикирлерди жиберишиңиздерди суранабыз.  

 


Датасы: 28.09.2017

1. Ош областынын, Өзгөн районунун, Өзгөн шаарынын, Манас көчөсүндө (борбордук базардын жанында) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны М.М. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

2. Ош областынын, Өзгөн районунун, Өзгөн шаарынын, Манас көчөсүндө (борбордук базардын жанында) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны А.Н. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

3. Жалал-Абад областынын, Ала-Бука районунун, Ала-Бука айылынын, Сартмамбетов Т. көчөсүндө (борбордук базардын жанында) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны С.И. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

4. Жалал-Абад областынын, Ала-Бука районунун, Ала-Бука айылынын, Сартмамбетов Т. көчөсүнүн, №27 (борбордук базардын жанында) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны С.Б. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды. 

 


Датасы: 26.09.2017

 

 

Пресс-релиз 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн 5 пайыз деңгээлинде калтырды 

 

Улуттук банк Башкармасы 2017-жылдын 25-сентябрында эсептик чен өлчөмүн (чен саясатын) 5,00 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2017-жылдын 26-сентябрынан тартып күчүнө кирет. 

Кыргыз Республикасында инфляция Улуттук банк күткөн чекте алгылыктуу динамикада сакталып калуу менен акча-кредит саясатынын орто мөөнөткө каралган 5-7 пайыздык максаттуу көрсөткүчүнүн төмөнкү чегине ыктоо тенденциясына ээ. 2017-жылдын сентябрь айында (15не карата) инфляциянын жылдык мааниси август айындагы 3,8 пайыздан төмөндөп, 3,2 пайыз чегинде катталган. Ички суроо-талаптын бара-бара калыбына келиши жана импорттоп алган азык-түлүк товарларына баа динамикасы инфляциянын негизги факторунан болууда.  

Кыргыз Республикасынын экономикасында тышкы жана ички шарттардын жакшыруусу алкагында алгылыктуу тенденциялар уланууда. 2017-жылдын январь-август айларынын жыйынтыгы боюнча айкын ички дүң өнүмдүн өсүшү 6,0 пайызды, ал эми «Кумтөр»1 алтын кенин казып алуу ишканалары боюнча маалыматтарды эске албаганда, 3,6 пайызды түзгөн. Экономиканын негизги секторлорунда өндүрүштүн өсүшү байкалууда. Экономикалык өсүш акчалай которуулардын өсүшүнүн артышы менен коштолууда. 2017-жылдын январь-июль айларында акчалай которуулардын таза агымы 28,8 пайызга көбөйгөн. 

Ички валюта рыногунда туруктуулук сакталууда. Жыл башынан бери (21-сентябрга карата) улуттук валюта 1,1 пайызга бекемделген. Улуттук банк сентябрь айында ички валюта рыногуна катышкан эмес.  

Акча-кредит шарттары экономиканын реалдуу секторуна өбөлгө түзүү чараларын колдоого алууда. Өлкөнүн банк тутуму улуттук валютадагы үстөк ликвиддүүлүктүн жетиштүү деңгээлине ээ. Акча рыногунун улуттук валютадагы кыска мөөнөттүк чендери Улуттук банк белгилеген пайыздык чектин чегинде өзгөрүүдө. Түпкү карыз алуучулар үчүн кредиттер боюнча пайыздык чендерди төмөндөтүү жана кредиттөө чөйрөсүн кеңейтүү кадамдары байкалууда.  

Улуттук банктын болжолдоолору боюнча, республиканын айыл чарбасында азык-түлүктөрдү өндүрүү жана эл аралык товардык-чийки зат рынокторундагы баа динамикасына салыштырмалуу болжолдоолорун эске алганда, алдыдагы мезгил ичинде инфляция мааниси 5-7 пайыз деңгээлинде белгиленген орто мөөнөткө каралган максаттуу көрсөткүчкө жакындашат. Ушул шартта, ошондой эле тышкы жана ички инфляциялык тобокелдиктер орун албаса, Улуттук банктын эсептик ченинин ушул деңгээлде сакталышы экономикага өбөлгө түзүүчү чараларды андан ары колдоого алат.  

Улуттук банк тышкы жана ички факторлордун инфляцияга таасир этишине мезгил-мезгили менен баа берип туруу аркылуу экономикалык жагдайга жараша тиешелүү акча-кредит саясатынын чараларын көрүүнү улантат.  

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине тиешелүү кийинки отуруму 2017-жылдын 27-ноябрына пландаштырылган. 

 

 

__________________________________

1"Кумтөрдү" эске албаганда, айкын ички дүң өнүмдүн мааниси акча-кредит саясаты үчүн кыйла көрсөткүчтүү болуп саналат.

 


Датасы: 25.09.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын жана Улуттук банктын жазма буйруктарын аткарбагандыгы үчүн, Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети 2017-жылдын 21-сентябрында ЖЧК «Финанс Кредит Строй» МККнын каттоодон өткөндүгү жөнүндө кубөлүгүнүн күчүн 2017-жылдын 26-сентябрынан тартып токтотуу тууралуу чечимин кабыл алган. 

ЖЧК «Финанс Кредит Строй» МККнын юридикалык дареги: Бишкек ш., Раззакова атындагы көчө, 33/2, 2-б. 

ЖЧК «Финанс Кредит Строй» МККсы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Умөталиев атындагы көчөсү, 101 дареги боюнча таанышууга акысы бар. Маалыматтар 66 92 59 телефон боюнча берилет. 

 


Датасы: 21.09.2017

Ош областынын, Карасуу районунун, Кызыл-Кыштак айылдык управасындагы, Андижан көчөсүндө (жаңы автобекеттин тегерегинде) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны А.Б. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды.  

 


Датасы: 20.09.2017

Илимий эмгектер сынагынын катышуучуларын сыйлоо 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдык мааракесинин урматына жана жаш адистерди, студенттерди илимий изилдөө ишине тартуу, алардын банк ишине, илим менен тажрыйбага аралашуусуна өбөлгө түзүү максатында, студенттер, магистранттар жана бүтүрүүчүлөр арасында мыкты илимий эмгекке сынак жарыяланган.  

Баардыгы болуп сынакка республиканын жогорку окуу жайларынан беш илимий эмгек сунушталган. 

Баа берүү комиссиясынын курамына Улуттук банктын өкүлдөрү, ошондой эле академиялык мекемелердин өкүлдөрү Кыдыралиев С.К. (БААУ), Тилекеев К.А. (БАУ), Эсеналиев Д.С. (SIPRI, Швеция) кирген. 

Комиссия тарабынан катышуучулардын илимий-изилдөө эмгектери кароого алынып, анын жыйынтыгы боюнча жаш адистер төмөнкүдөй сыйлыктарга ээ болушкан: 

1. Жолдошбеков Тилек, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин бүтүрүүчүсү, «Тышкы соода жана экономикалык өсүш ортосунда өз ара байланыш: Кыргызстандын мисалында» илимий эмгеги үчүн 20 сом номиналындагы банкноталык акрил блогу. 

2. Абакиров Шерали, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин бүтүрүүчүсү, «Кыргызстанда инфляция, акча массасы жана бюджет тартыштыгы ортосунда өз ара байланыш» илимий эмгеги үчүн 20 сом номиналындагы банкноталык акрил блогу. 

3. Бектурсун кызы Сузана, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин бүтүрүүчүсү, «Кредиттердин долларлашуусу Кыргызстандын коммерциялык банктарынын валюталык тобокелдиктер детерминанты катары» илимий эмгеги үчүн 20 сом номиналындагы банкноталык акрил блогу. 

4. Ташиева Сайрагүл, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин бүтүрүүчүсү, «Кыргызстанда банк секторунда кредиттик тобокелдикке таасирин тийгизүүчү факторлор» илимий эмгеги үчүн 20 сом номиналындагы банкноталык акрил блогу. 

5. Мамытбеков Эмир жана Туйбаев Бектур, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын студенттери, «Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын операторлору үчүн онлайн режиминде маалыматтарды өткөрүү каралган контролдук-кассалык машиналар механизмин ишке киргизүүгө талдап-иликтөөлөр» илимий эмгеги үчүн 20 сом номиналындагы банкноталык акрил блогу

Улуттук банк бардык катышуучуларды чын дилинен куттуктоо менен мындан ары да жаш адистерге ийгиликтерди каалайт. 

 

 


Датасы: 18.09.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жаңы төрагасын банктын эмгек жамааты менен тааныштыруу аземи болуп өттү 

 

Бүгүн, 2017-жылдын 18-сентябрында, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин биринчи орун басары Мухамметкалый Абулгазиев Улуттук банктын эмгек жамаатын жаңы төрага Кубанычбек Кулматов менен тааныштырды.  

 


Датасы: 15.09.2017

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Евразиялык Сактык Банкы» ААКы тарабынан Директорлор кенешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Какеев Марат Саламатовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 14-сентябрында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААКы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Искаков Эркин Болотовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 14-сентябрында кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «АМАНБАНК» Россия-Кыргызстандык ААКы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Умуралиева Калича Кусеиновнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 14-сентябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 14.09.2017

Борбордук Азиядагы Америка университети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен биргеликте 2017-жылдын 14-сентябрында “Өнүгүп жаткан өлкөлөрдө акча-кредит саясаты: заманбап тренддер” темасында илимий-тажрыйбалык конференция өткөрдү. Конференцияда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, региондун интеграциялык бирикмелеринин, мамлекеттик органдардын, коммерциялык банктардын жана академиялык чөйрөнүн өкүлдөрү катышышты.  

Конференциянын башталышында Улуттук банктын Төрагасынын милдетин аткаруучу Нурбек Жеңиш мындай иш-чараларды өткөрүү, пикир алмашуу жана акча-кредит чөйрөсүндө актуалдуу маселелерди талкуулоо үчүн абдан маанилүү экендигин белгилеп, илимий изилдөө иштери илимий-негизделген чечимдерди кабыл алуу үчүн база катары кызмат кыла тургандыгын баса белгиледи.  

Евразия экономикалык комиссиянын жана Евразия өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү конференциянын өзүнчө сессиясында интеграциялык процесстерде макроэкономикалык туруктуулукка баа берүү жана 2014-2015-жылдардагы тышкы таасирлерден улам ЕАЭБга кирген мүчө-мамлекеттердин монетардык саясаты маселелерин кароого алышты.  

Конференциянын жыйынтыгында катышуучулар кароого алынган мындай маселелер маанилүү экендигин белгилеп, бул ишти андан ары жигердүүлүк менен улантууну сунушташты.  

 

 


Датасы: 14.09.2017

Эл аралык валюта фондунун миссиясы Кыргызстанда өз ишин жүргүздү 

 

2017-жылдын 7-сентябрынан тартып 13-сентябрга чейин Кыргыз Республикасында Эл аралык валюта фондунун (ЭВФ) миссиясы өз ишин жүргүздү

Өлкө экономикасында акыркы тенденцияларды талкуулоо, IV берене боюнча консультацияларды акырына чыгаруу жана ЭВФтин кеңейтилген кредиттик механизмдин (ECF) алкагында экономикалык программаны ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү колдоо ЭВФтин миссиясынын негизги максаты болду. 

Бул иштин алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Улуттук банктын жана башка уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуулар өткөрүлгөн. 

 

Маалымат катары: 

2015-жылдын апрель айында ЭВФтин Аткаруу кеңеши тарабынан кеңейтилген кредиттик механизмдин (Extended Credit Facility, EСF) алкагында 66,6 млн атайы карыз алышуу укугуна (болжол менен 92,4 млн АКШ доллары) барабар болгон суммада Кыргыз Республикасынын экономикалык программасын колдоо боюнча жаңы үч жылдык келишим кабыл алынган. Орто мөөнөттүү келечекте макроэкономикалык туруктуулукту жана экономикалык өнүгүүнү камсыз кылуу аталган программанын максаты болуп эсептелинет. 

 


Датасы: 14.09.2017

Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2017-жылдын 24-августундагы №32/1 токтому менен төмөнкүдөй айрым токтомдорго өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген, атап айтканда:  

1) 2004-жылдын 28-октябрындагы № 24/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган банктарда жана финансы-кредит мекемелеринде ички контролдук системасын жана ички аудитти уюштуруу боюнча усулдук сунуш-көрсөтмөлөрдү бекитүү тууралуу»; 

2) 2014-жылдын 12-июнундагы № 20/4 «Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар үчүн бухгалтердик эсепке алууну уюштуруу жана жүргүзүү боюнча усулдук сунуш-көрсөтмөлөрдү бекитүү тууралуу». 

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында төмөнкү дареги боюнча жайгаштырылган:  

- www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Ченемдик укуктук актылар/Банк эмес финансы уюмдарынын ишин жөнгө салуу. 

 


Датасы: 13.09.2017

“ЕАЭБ өлкөлөрүндө бирдиктүү төлөм мейкиндигин түзүү ыкмалары” темасында тегерек стол маеги 

2017-жылдын 6-8-сентябрында Улуттук банк тарабынан Ысык-Көл областынын Корумду айылында “ЕАЭБ өлкөлөрүндө бирдиктүү төлөм мейкиндигин түзүү ыкмалары” темасында тегерек стол маеги өткөрүлдү.  

Бул иш-чарада Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Россия Федерациясынын, Польша жана Кыргыз Республикасынын борбордук/улуттук банктарынын, ошондой эле Евразия экономикалык комиссиянын, Беларусь Республикасынын жана Кыргызстандын төлөм системалардын операторлорунун өкүлдөрү катышты.  

Тегерек стол маегинин жүрүшүндө ар бир катышуучу өлкө, нак эмес төлөмдөр жана эсептешүүлөрдү көбөйтүү жана аларга өбөлгө түзүү жагында жетишкендиктери менен бөлүшүп, Россиянын «МИР» улуттук төлөм карттары менен «Элкарт» улуттук төлөм карттарын интеграциялоо ишинин статусу, инновациялык төлөм кызматтарын колдонууга киргизүү жана аралыктан идентификациялоо тажрыйбасы, ошондой эле бирдиктүү төлөм мейкиндигинин алкагында төлөм системаларын өнүктүрүү жана эл аралык финансылык билдирүүлөр стандарттарын колдонууга киргизүү жагында келечекке каралган иштер талкууланды.  

 


Датасы: 12.09.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкарма мүчөсү 

ЕАЭБтин мүчө өлкөлөрүнүн финансы рыноктору боюнча  

Консультативдик комитеттин отурумуна катышты 

 

Башкарма мүчөсү Джусупов Т. Дж. баш болгон Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын өкүлдөрү 6-7-сентябрында Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Булан-Соготту айылында өткөн ЕАЭБтин мүчө өлкөлөрүнүн финансы рыноктору боюнча Консультативдик комитеттин отурумуна катышты. 

Жолугушууга ошондой эле ЕАЭБтин мүчө мамлекеттеринин борбордук (улуттук) банктарынын, министрликтеринин жана ведомстволорунун жана Еразиялык экономикалык комиссиянын өкүлдөрү катышты. 

ЕАЭБтин жалпы каржы рыногунун Концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча, улуттук мыйзамдарды шайкеш келтирүү боюнча иш-чаралардын жүрүшү жөнүндө жана финансы рыноктордун азыркы абалы тууралуу суроолор талкууланды. 

 


Датасы: 11.09.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААКсынын лицензиясына кошо тиркелген уруксат берилген банк операциялар тизмегин кеңейтүү жөнүндө чечимин 2017-жылдын 30-августунда кабыл алды, жана ошону менен башка эмитенттердин жеке белгилери көрсөтүлбөгөн баалуу металлдары менен операцияларды жүргүзүү укугуна уруксат берилди. 


Датасы: 08.09.2017

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Айыл Банк» ААКсы тарабынан Төраганын орун басары кызмат ордуна сунушталган Шарапов Уранбек Жолболдуевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 7-сентябрында кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Евразиялык Сактык Банкы» ААКы тарабынан Башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Шапаков Кубанычбек Женишбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 7-сентябрында кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Компаньон Банкы» ЖАКсы тарабынан Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Акматбеков Руслан Жумакуловичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 7-сентябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 06.09.2017

Ыссык-Көл областынын, Бактуу-Долоноту айылында жайгашкан эс алуу борборунун аймагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Казакстан Республикасынын жараны Ю.А. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды. 

 


Датасы: 29.08.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында чекене төлөмдөр боюнча кеңештин отуруму өткөрүлдү 

2017-жылдын 28-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында “Төлөм системасынын операторлор ассоциациясы”, “Кыргыз банктар бирлиги”, “KG төлөм системасы операторлору”,“Кыргыз Республикасынын байланыш операторлор ассоциациясы”, “Сунуштоочулар (өндүрүүчүлөр) жана дистрибьюторлор ассоциациясы”, “Аудиторлор ассоциациясы” юридикалык жактар бирикмелери, “Банктар аралык процессинг борбору” ЖАК, мобилдик байланыш операторлору («Скай Мобайл» ЖЧКсы, «Альфа Телеком» ЖАК, «Нур Телеком» ЖЧКсы), коммерциалык банктар жана төлөм системасынын операторлору/төлөм уюмдары менен биргеликте чекене төлөмдөр боюнча кеңештин отуруму өткөрүлдү

Катышуучулар Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 “Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомун, “Чекене төлөмдөр боюнча кеңештин” жобосуна киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор маселесин талкуулашып, Төлөм системасын 2018-2021-жылдарда өнүктүрүүнүн негизги багыттарынын долбоорун кароого алышты.  

Отурумдун жыйынтыгы боюнча аталган жоболор жана төлөм системасын өнүктүрүү боюнча негизги багыттардын долбооруна тиешелүү сунуш-пикирлер кошумча берилүүгө тийиш экендиги тууралуу чечим кабыл алынды.  

 


Датасы: 29.08.2017

Берилген арыздын негизинде, 2017-жылдын 29-августунда төмөнкү алмаштыруу бюросунун лицензиясы жокко чыгарылды: 

1. ЖЧК «Доск», дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов көчөсү, "Азамат 1" соода борбору. 

 


Датасы: 29.08.2017

Улуттук банк Башкармасынын чечими менен бир эле ошол адамга же байланыштуу жактар тобуна берилүүчү каржылоонун чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүн жогорулатуу сунушунун негизинде жана МФК жана МККларга юридикалык жактардан уюштуруучулар (акционерлер) эместерден карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүн жоюу тууралуу ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча “Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор” долбоору жактырылып, коомдук талкууга сунушталды

Ошондой эле долбоор ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар каржылоо тартууга мүмкүнчүлүк бере турган “товардык мурабаха” аттуу бүтүмү менен толукталды. 

Долбоор төмөнкү токтомдорго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү камсыздайт: 

- 2014-жылдын 30-майындагы № 24/11 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелерин" бекитүү тууралуу»; 

- 2011-жылдын 26-октябрындагы № 60/8 «Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 «Микрокредиттик компаниянын/ микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жоболорду бекитүү тууралуу»; 

- 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө». 

Бул долбоор коомдук талкууга коюлуп, Улуттук банктын расмий веб-сайтынын «Ченемдик актылар//Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул долбоорго карата сунуш жана пикирлерди 2017-жылдын 25-сентябрынан кечиктирбестен, eaidarov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча берүүңүздөрдү өтүнөт. 

 


Датасы: 29.08.2017

 

Пресс-релиз 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн 5 пайыз деңгээлинде калтырды 

 

Улуттук банк Башкармасы 2017-жылдын 28-августунда эсептик чен өлчөмүн (чен саясатын) 5,00 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2017-жылдын 29-августунан тартып күчүнө кирет. 

Учурдагы айкын инфляция Улуттук банк болжолдогон мааниге дал келет жана акча-кредит саясатынын орто мөөнөткө каралган 5-7 пайыз чегинде аныкталган максаттуу көрсөткүчүнүн төмөнкү чегине ыктоо тенденциясына ээ. 2017-жылдын август айында (18не карата) инфляциянын жылдык мааниси 3,9 пайызды түзгөн. Ички жана тышкы суроо-талаптын болжолдонуп жаткан өсүшү мында негизги фактордон болууда.  

Кыргыз Республикасынын экономикасынын өсүш көрсөткүчтөрү алгылыктуу чекте уланууда. 2017-жылдын январь-июль айларынын жыйынтыгы боюнча айкын ички дүң өнүмдүн өсүшү 6,9 пайызды түзгөн, ал эми «Кумтөр» алтын кенин казып алуу ишканалары боюнча маалыматтарды эске албаганда, 3,6 пайызды түзгөн. Соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрдө жагдайдын жакшыруусу жана акчалай которуулар агымынын артышы экономиканын алгылыктуу өсүш арымынын сакталышына таасир этүүдө. Экономиканын негизги секторлорунда өндүрүштүн өсүшү байкалып, реалдуу секторду кредиттөөнүн артышы жана кредиттер боюнча пайыздык чендердин төмөндөшү мында негизги фактордун бири катары катталган. 2017-жылдын январь-июль айларында акчалай которуулардын таза агымы 28,8 пайызга көбөйгөн2

Ички валюта рыногу туруктуулугун сактоодо. Жыл башынан бери (25-августка карата) улуттук валюта 0,9 пайызга чыңдалган. 2017-жылдын август айында Улуттук банк ички валюта рыногуна катышкан эмес.  

Өлкөнүн башкы банкынын экономиканын өнүгүшүнө түрткү берүү чараларын колдоого багытталган пайыз саясаты акча рыногундагы чендерди Улуттук банк белгилеген чекте сактоого, демек, түпкү карыз алуучулар үчүн кредиттер боюнча пайыздык чендерди төмөндөтүүгө өбөлгө түзгөн. Бүтүндөй алганда, өлкөнүн банк тутуму улуттук валютада бош турган ликвиддүүлүктү жетиштүү деңгээлде сактап турууда.  

Улуттук банктын болжолдоолоруна ылайык, ички жана тышкы суроо-талаптын өсүш тенденциясын, ошондой эле айыл чарба азык-түлүгүн ичтен өндүрүүдөгү өбөлгөлөрдү, ошондой эле азык-түлүккө дүйнөлүк баа динамикасын эске алганда, алдыда турган мезгил ичинде инфляция мааниси 5-7 пайыз деңгээлинде белгиленген орто мөөнөткө каралган максаттуу көрсөткүч чегинде түптөлөт. Ушул шартта, ошондой эле тышкы жана ички инфляциялык тобокелдиктер орун албаса, эсептик чендин ушул деңгээлде сакталышы экономикага өбөлгө түзүүчү чараларды андан ары колдоого алат.  

Инфляцияга тышкы жана ички факторлордун таасирине мезгил-мезгили менен баа берип туруу аркылуу Улуттук банк тиешелүү акча-кредит саясатынын чараларын көрүүнү улантат.  

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине тиешелүү кийинки отуруму 2017-жылдын 25-сентябрына пландаштырылган.  

 


Датасы: 23.08.2017

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2017-жылдын 16-августунда № 2017-П-12/34-1-(НПА) «Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом кабыл алынып, ага ылайык: 

- «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобого; 

- «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого; 

- «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобого; 

- «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобого; 

- «Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 

Кабыл алынган өзгөртүүлөргө жана толуктоолорго ылайык, коммерциялык банктар тарабынан отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде тапшырылууга тиийш болгон мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетту (1-бөлүгүнөн 18-бөлүккө чейин) сунуштоо мөөнөтүнө кыскартылды. 

Токтом 2018-жылдын 1- январынан тартып күчүнө кирет.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет сайтында: www.nbkr.kg/ Банк/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору дареги боюнча жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет сайтында: www.nbkr.kg/ Банк / Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк ишин жөнгө салуу жана www.nbkr.kg/ Банк / Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык эмес финансы мекемелеринин ишин жөнгө салуу дареги боюнча жайгаштырылган. 

 

 


Датасы: 23.08.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасы Япониядан келген студенттер менен жолугушуу өткөрдү 

2017-жылдын 22-августунда Улуттук банктын Төрагасы Толкунбек Абдыгулов Нагоя (Япония) университетинин студенттери үчүн «Кыргыз Республикасынын экономикалык абалы» темасында баяндама жасады. Жолугушуунун жүрүшүндө ал республиканын учурдагы экономикалык абалына, акча-кредит саясатына, ички валюта рыногундагы абалга жана Кыргыз Республикасынын банк жана төлөм системаларынын өнүгүшү маселелерине токтолду.  

Япониядан келген студент коноктор кызыктырган суроолорду беришип, андан соң Улуттук банктын нумизматикалык музейи менен таанышып чыгышты. 

 

 

 

 


Датасы: 22.08.2017

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 “Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоору учурда коомдук талкууга сунушталган. Өзгөртүүлөр жана толуктоолор электрондук акчаны колдонуу аркылуу кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо тартибин аныктоо, электрондук акчаны чыгаруу, эсебин жүргүзүү жана сактоо ишинде катышуучулар үчүн бирдей шарттарды камсыздоо, банктык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдаланучулар укугун коргоо максатында иштелип чыккан. Сунушталып жаткан нормалар электрондук акчаны колдонууда анын финансылык камсыздоосунун жетишсиздиги тобокелдигинин артышына алып келүүчү ар канадй сценарийлерди, контролдукка алынбаган жүгүртүүлөрдү алдын алуу,  пайдалануучулар эсебинен акча каражаттарын акцептсиз тартипте эсептен алууга бөгөт коюу, ошондой эле  рынок катышуучулары үчүн бирдей эмес шарттардын түзүлүшүнө, алардын укуктарына доо кетириши ыктымал болгон ар кандай жагдайларга жол бербөө максатында иштелип чыккан. 

Өзгөртүүлөр долбору 2017-жылдын 1-августунда коомдук талкууга сунушталган. Демек, тиешелүү тараптар өз сунуш-пикирлерин өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуунун стандарттык жол-жобосуна ылайык жөнөтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Коомдук талкулоо мөөнөтү кеминде бир календардык айды түзөт. Келип түшкөн сунуш-пикирлер кылдат кароого алынат жана анын натыйжасында сунушталган өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолордун акыркы редакциясы иштелип чыгат.   

 

 


Датасы: 14.08.2017

Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүүгө жөнүндө мыйзамды бузгандыгы үчүн, Кырыгыз Республикасынын коммерциялык банкына 50 миң жана анын кызмат адамына 10 миң сом административдик айып салынды. 

 

 


Датасы: 10.08.2017

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен Ош областынын Карасуу районунун Кызылкыштак айылындагы Курманжан Датка көчөсүндө (жаңы автобекеттин тегерегинде) алмашуу операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 100 000 сом өлчөмүндө айып салуу менен административдик жоопкерчиликке Кыргыз Республикасынын жараны М.О. тартылды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен Ош шаарындагы А. Навои көчөсүндө (“Келечек” базарынын сыртында) алмашуу операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 100 000 сом өлчөмүндө айып салуу менен административдик жоопкерчиликке Кыргыз Республикасынын жараны Э.Ж. тартылды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен Ош шаарындагы А. Навои көчөсүндө (“Келечек” базарынын сыртында) алмашуу операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 100 000 сом өлчөмүндө айып салуу менен административдик жоопкерчиликке Кыргыз Республикасынын жараны К.А. тартылды. 

 


Датасы: 07.08.2017

Ош областынын, Ноокат районунун, Ноокат шаарында, С.Алымбаев көчөсүндө (борбордук базары) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан (100 000 сом) өлчөмүндө айып салуу менен административдик жоопкерчиликке Кыргыз Республикасынын жараны Л.Ш. тартылды. 

 


Датасы: 07.08.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-ноябрындагы № 71/11 токтому менен бекитилген «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун талаптарына ылайык төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын реестринде «Грин Телеком Сервис» ЖЧКасы катталды. 

2017-жылдын 3-августунда «Грин Телеком Сервис» ЖЧКасы ишмердүүлүктүн төмөнкү түрлөрүн жүргүзүү үчүн лицензияларды алды: 

№ 2021030817 үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоо (процессинг, клиринг) боюнча кызматтарды төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына сунуштоо; 

№ 3022030817 маалыматтык технологияларга жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системасы аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу жана өткөрүү, эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу байланыштуу, өз иш натыйжасынан болуп саналбаган кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо. 

 


Датасы: 04.08.2017

2017-жылдын 4-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча тегерек стол маеги болуп өттү. Анда «KG төлөм системаларынын операторлор ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесинин, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын, эл аралык төлөм системаларынын, Улуттук төлөм системасынын субъекттеринин ассоциациясы, коммерциялык банктардын, төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдардын өкүлдөрү катышты. 

Талкулоонун жүрүшүндө Улуттук банктын өлкө аймагында мамлекеттин ички төлөмдөр процессингин жүргүзүүсү, ошондой эле төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдардын ишти башка ишкердик түрлөрү менен айкалыштыруусуна чектөөлөрдү белгилөө боюнча талаптарды мыйзамдуу деңгээлде бекитүү маселелери козголгон.  

Тегерек стол маегинин жыйынтыгында мыйзам долбоорун андан ары илгерилетүү чечими кабыл алынган. 

 

Маалымат үчүн: Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» мыйзам долбоору ченемдик укуктук актыларды Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзам талаптарына ылайык келтирүү ишинин алкагында, ошондой эле өлкө ичинде экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу, өлкөлөр аралык тобокелдиктерге жол бербөө жана мамлекеттин ички чекене төлөмдөр рыногун коргоо максатында иштелип чыккан.  

 

 


Датасы: 04.08.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Компаньон Банкы» ЖАКсы Ички аудит бөлүмүнүн начальниги кызмат ордуна сунушталган Джумабаев Эржан Болотбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 3-августунда кабыл алды. 


Датасы: 01.08.2017

Улуттук банк Башкармасынын чечими менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 “Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор долбоору коомдук талкууга сунушталды.   

Долбоор, электрондук акчаны колдонуу менен кызмат көрсөтүү тартибин тактоо жана электрондук акчаны чыгаруу, эсепке алуу жана сактоо ишинде тобокелдиктерди минимизациялоо максатында иштелип чыккан.  

Долбоор коомдук талкууга алынышы үчүн Улуттук банктын расмий интернет-сайтынын “Улуттук банктын ченемдик актылары//Талкууга сунушталган долбоорлор” бөлүгүндө жайгаштырылган.”.  

Улуттук банк долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2017-жылдын 31-августунан кечиктирбестен сунуштоону жана msaiakpaev@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүүнү өтүнөт.  

 


Датасы: 01.08.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги (күндөлүк отчетторду өз учурунда сунуштабагандыгы) банктын талаптарын аткарбай койгондугу үчүн 2017-жылдын 1-августунан тартып төмөнкү алмашуу бюролорунун нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиялары кайтарылып алынган: 

- «Достук финанс» ЖЧКсына 2016-жылдын 7-сентябрында берилген №5493 лицензия, 

- «УОЛЛ-СТРИТ» ЖЧКсына 2014-жылдын 26-ноябрында берилген №5180 лицензия. 

Алмашуу бюролору нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна берилген лицензиялардын кайтарылып алынышы тууралуу маалыматтар менен Улуттук банктын Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча жайгашкан имаратына же 66 92 58 телефонуна кайрылып таанышууга болот. 

 

 


Датасы: 28.07.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААКсы тарабынан Башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Кабулов Айкын Темиртасовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 27-июлунда кабыл алды. 

 


Датасы: 28.07.2017

1) Ош шаарында жайгашкан алмаштыруу бюросу кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү мыйзамдарын бузгандыгы жана операция тууралуу билдирүүнү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына жибергендиги үчүн 30 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

2) Алмаштыруу бюросунун кызмат адамы М.А. банктык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн отчетторду толук жана анык берүү боюнча талаптарды аткарбагандыгы үчүн 50 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды. 

 


Датасы: 21.07.2017

Улуттук банк Башкармасынын чечими менен “Кыргыз Республикасынын регулятивдик банктык отчету жөнүндө” жобонун долбоору коомдук талкууга сунушталды.  

Долбоор, алынган маалыматтарга кылдат мониторинг жана талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү үчүн коммерциялык банктардын отчетторун кыскартуу жана тактоо максатында иштелип чыккан. 

Долбоор коомдук талкууга алынышы үчүн Улуттук банктын расмий интернет-сайтынын “Улуттук банктын ченемдик актылары//Талкууга сунушталган долбоорлор” бөлүгүндө жайгаштырылган.”. 

Улуттук банк долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2017-жылдын 20-сентябрынан кечиктирбестен сунуштоону жана rbo@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүүнү өтүнөт. 

 


Датасы: 14.07.2017

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы" ЖАКы тарабынан Башкармасынын мүчөсү/чекене иштин жетекчисинин кызмат ордуна сунушталган Курманбеков Бакыт Оболбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 13-июлунда кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Пакистан улуттук банкынын Бишкек филиалы тарабынан ички аудитор кызмат ордуна сунушталган Иманалиева Айсалкын Узаковнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 13-июлунда кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Азия Банкы" ЖАКы тарабынан банктын Башкармасынын Төрайымы кызмат ордуна сунушталган Атакишиева Земфира Акишовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 13-июлунда кабыл алды; 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Россия Инвестициялык Банкы" ААКсы Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Эрмек Сыргакович Усубалиевдин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 13-июлунда кабыл алды. 

 


Датасы: 13.07.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосун өткөн эл аралык электрондук акча системалар реестринде «W1 Kazakhstan» жоопкерчилиги чектелген шериктик катталды. 

Эл аралык электрондук акча системасынын оператору «W1 Kazakhstan» жоопкерчилиги чектелген шериктик Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосун өттү. Реестрде 5003100717 каттоо номери ыйгарылган. 

 


Датасы: 12.07.2017

Улуттук банктын расмий веб-сайтында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу "Банк мыйзамдары" бөлүгүнүн "Талкууга мыйзам долбоорлору" бөлүмчөсүндө талкууга жайгаштырылгандыгын маалымдайт. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жогоруда аталган мыйзам долбооруна бир ай убакыт ичинде сын-пикирлериңизди ajorobekova@nbkr.kg жана ktemirov@nbkr.kg электрондук даректерине жиберүүнү өтүнөт. 

 


Датасы: 07.07.2017

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Россия-Кыргызстандык «АМАНБАНК» ААКсы Ички аудит кызматынын жетекчиси кызмат ордуна сунушталган Ибраев Нурлан Маркиловичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 06-июлунда кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААКсы Директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Талпаков Аслан Бактыгереевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 6-июлунда кабыл алды. 

 


Датасы: 06.07.2017

Мультипликатор-окутуучулар Улуттук банктын нумизматикалык музейи менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу 

 

Бишкек шаары жана Чүй областынын мектептеринин мугалимдери - финансылык сабаттуулук боюнча тренингдин катышуучулары 2017-жылдын 4-июлунда Улуттук банктын нумизматикалык музейинде болушуп, көргөзмө экспонаттары, байыркы жана орто кылымда колдонулган алгачкы төлөм каражаттары жана монеталар менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту.  

Экскурсанттар эгемендүүлүккө ээ болгондон берки мезгил ичинде тарыхка өлбөс-өчпөс из калтырган улуу инсандардын элеси, архитектуралык курулмалар, жаныбарлар жана өсүмдүк дүйнөсү, мамлекеттик маанилүү окуялар чагылдырылган эстелик монеталар, улуттук валютаны чыгаруу ыкмасы, кыргыз валютасында камтылган коргоо элементтери, ошондой эле мамлекет тарабынан жасалма акча жасоочулукка каршы көрүлүп жаткан иш-аракеттер тууралуу кеңири маалымат алууга жетишти.  

“Кыргыз сому дүйнө жүзүндөгү эң ишенимдүү коргоого алынган валюталардын бири” деп билдирди Улуттук банктын Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын башкы адиси Сабыр кызы Анара. 

Өлкөнүн башкы банкынын музейинде эгемендүүлүк күнү, валютаны жүгүртүүгө чыгаруу күнү жогорку жана орто билим берүүчү мекемелердин окуучулары үчүн ачык эшиктер күндөрү, ушул темаларга арналган көрсөтмөлөр дайыма өткөрүлүп турат.  

 

Маалымат үчүн:  

Калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын ишке ашыруунун алкагында Улуттук банк Германия сактык кассалары Фондусу, республиканын Билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте 25 мугалимди атайы финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча окуу курсунан өткөрүп, жыйынтыктоочу тестирлөөнүн натыйжасында 17 мугалим Германиядан кошумча билим алып келүүгө жолдомо алышып, 17 мугалим-мультипликатор Бишкек шаары жана Чүй областы боюнча 246 мугалимге финансылык сабаттуулук боюнча тренинг өткөрүшкөн.  

 

 

 


Датасы: 04.07.2017

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" мыйзамын колдонууга киргизүү тууралуу” мыйзамынын 3-беренесине ылайык жана Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 23-июнундагы № 2017-П-11/26-2-(БС) токтому менен “Ак Банк” ААКсындагы консервация режими 2017-жылдын 22-июнунан тартып,  алты айлык мөөнөткө Убактылуу администрация атайы режимине өзгөртүлгөн.   

“Ак Банк” ААКсынын Убактылуу администратору болуп К.Ш. Шаршекеева дайындалган.  

 


Датасы: 03.07.2017

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Улуттук банктын укуктук-ченемдик актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн 2017-жылдын 3-июлунан тартып төмөнкү алмашуу бюросунун нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиясы кайтарылып алынды

1. «Тынча» ЖЧКсына 2016-жылдын 19-июлунда берилген № 5481 лицензия.  

 

Алмашуу бюросу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгынын «Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензияны кайтарып алуу жөнүндө» каты менен Талас шаары, Бердике баатыр атындагы көчө, 291 дарегине кайрылып, тааныша алат. Суроолор болсо (03422) 5-23-77, 5-20-77 телефондоруна кайрылууга болот.  

 


Датасы: 30.06.2017

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКынын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Жанна Виссарионовна Шегайдын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 29-июнунда кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Россия Инвестициялык Банкы» ААКынын Директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Владимир Петрович Сухачевтун талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 29-июнунда кабыл алды. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 29.06.2017

 

Улуттук банктын өкүлдөрү финансы-банк секторунун туруктуулугун камсыз кылуу реформасына арналган жыйынтык жолугушууга катышты 

2017-жылдын 29-июнунда Эл аралык финансылык корпорация (IFC) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен биргеликте ишке ашырып жаткан, өлкөнүн финансы-банк секторунун туруктуулугун камсыз кылууга багытталган реформалар жыйынтыгын чыгарууга арналган жолугушуу болуп өттү.  

Бул иш-чарага Улуттук банктын, мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын, коммерциялык банктардын, банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын, Депозиттерди коргоо агенттигинин, камсыздандыруу компанияларынын, уюлдук байланыш операторлорунун жана башка кызыкдар болгон компаниялардын өкүлдөрү катышкан. 

Борбордук Азияда жана Азербайжанда финансы инфраструктурасын өнүктүрүү долбоорунун алкагында Дүйнөлүк банк тарабынан Улуттук банк менен биргеликте мыйзамдык реформаларды жүргүзүү, калайык-калктын жарандар үчүн кредиттик таржымалдын маанилүүлүгү жана аткарган ролу жөнүндө кеңири маалымат алуусун жогорулатуу, «Ишеним» кредиттик бюросун техникалык колдоого алуу, анын ичинде эл аралык деңгээлде стратегиялык өнөктөштү тартуу маселесин чечүүнү кошо алганда, комплекстүү иштер жүргүзүлгөн. «Ишеним» кредиттик бюросу менен Исландиянын «Credit lnfo» кредиттик бюросунун ортосунда биргелешип иш алып баруу жөнүндө келишимге кол коюулушун маанилүү иш-чаранын натыйжасынын бири катары кароого болот.  

Улуттук банктын Төрагасы Т. Абдыгулов «Ишеним» кредиттик бюросу менен эл аралык деңгээлде кредиттик маалымат менен алмашууга өбөлгө түзгөн уюм болуп саналган Исландиянын «Credit lnfo» кредиттик бюросунун ортосунда биргелешип иш алып баруу боюнча инвестициялык келишимге кол коюлушун өлкөдө маалымат алмашууну өнүктүрүүнүн жаңы баскычы катары баса белгилеп, бул келишим маалыматтын берилишинин жана сакталышынын сапатын жогорулатуу аркылуу «Ишеним» бюросун ишин өнүктүрүүнүн жаңы мүмкүнчүлүгүн ачып, финансы-кредит уюмдарынын жана республиканын бүтүндөй финансы системасынын иш деңгээлин жакшыртат деген ишенимин билдирген. 

 

Маалымат үчүн: 

«Ишеним» кредиттик бюросу - негизги иши кредиттик маалыматтар менен алмашуу жана финансы-кредит уюмдары тиешелүү чечимди кабыл алуусу үчүн карыз алуучуларга тиешелүү маалыматтарга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүүгө негизденген башка кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоодон көрүнгөн юридикалык жак.  

 

 

 

 


Датасы: 28.06.2017

Өкмөт үйүндө 2017-жылдын 23-июнунда Кыргыз Республикасында нак эмес төлөмдөр жана эсептешүүлөр үлүшүн көбөйтүү боюнча ведомство аралык комиссиянын чейректик отуруму Улуттук банктын Төрагасынын орун басары, айым Л.Дж. Орозбаеванын жетекчилигинде өтүп, ага республиканын министрликтеринин жана ведомстволорунун, коммерциялык банктар жана бизнес секторунун өкүлдөрү катышып, Кыргыз Республикасында нак эмес төлөмдөр жана эсептешүүлөр үлүшүн арттыруу боюнча 2012-2017-жылдарга каралган мамлекеттик программанын аткарылышынын жүрүшү талкууланган.  

Улуттук банктын Төрагасынын орун басары Л.Дж. Орозбаева тарабынан Жалал-Абад, Ош областтарында, ошондой эле республиканын башка областтарында алыскы региондордун банктык карт ээлерин талаптагыдай тейлөөгө алуу үчүн ПОС-терминалдарды орнотуу долбоорун өздөштүрүүдө «РСК Банк» ААКсынын жана «Кыргыз почтасы» мамлекеттик ишканасынын алгылыктуу иш тажрыйбасын пайдалануу сунушталган. Алгачкы долбоор 2017-жылдын 24-майында Нарын областынын Ак-Талаа районунун Кош-Дөбө айылында жөнгө салынып, аталган айыл калкын POS-терминал аркылуу «Элкарт» төлөм картынан нак акча каражатына айландыруу ыңгайлуулугуна өбөлгө түзүлгөн. Ал эми бул, эмгек акыны жана пенсияларды төлөө дегенди түшүндүрөт. Алгачкы долбоордун ийгиликтүү ишке ашырылышынан улам республиканын алыскы региондорунан төрт айылдын калкы кызмат көрсөтүүнүн бул түрүнө кызыгуусун билдирген. 

«Элкарт» улуттук төлөм картын өнүктүрүү жана кеңири жайылтуу жагында аткарылып иш алкагында «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК тарабынан мобилдик тиркемени колдонууга киргизүү жыйынтыкталып жаткандыгын жана ал аркылуу «Элкартка» ээ болгондор мобилдик телефондор аркылуу төлөмдөрдү жүргүзүп, салыктарды жана айыптык төлөмдөрдү төлөө мүмкүнчүлүгүнөн пайдалана алышарын белгилеп кетүү зарыл. 

Отурумдун жүрүшүндө чектүү сумманы белгилөө жагында норманы мыйзамдык негизде кароо маселеси талкууланган. Юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда ошол чектен ашкан төлөмдөр нак эмес формада ишке ашырылууга тийиш экендигин белгиленген. 

Эскертүү: 2012-2017-жылдарга каралган мамлекеттик программа мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүнө төлөмдөрдү жүргүзүүгө бюджеттен чыгашаларды нак эмес формада ишке ашырууга, калайык-калктын жана чарба жүргүзүүчү субьекттердин төлөмдөрдү нак эмес формада ишке ашыруусуна, нак эмес төлөмдөр жана эсептешүүлөр системасын өнүктүрүү боюнча мыйзамдык негиздерди өркүндөтүү, нак эмес төлөм багытын өнүктүрүү үчүн төлөм инфраструктурасын кеңейтүүгө багытталган иш-чаралар топтому каралган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 28.06.2017

 

Пресс-релиз 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн 5 пайыз деңгээлинде калтырды 

 

 

Улуттук банк Башкармасы 2017-жылдын 27-июнунда эсептик чен өлчөмүн (чен саясатын) 5,00 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2017-жылдын 28-июнунан тартып күчүнө кирет. 

Учурда түптөлгөн инфляция Улуттук банк болжолдогон маани чегинде сакталып калуу менен акча-кредит саясатынын орто мөөнөткө каралган 5-7 пайыз чегинде аныкталган максаттуу көрсөткүчүнүн төмөнкү чегине жакындашкан. 2017-жылдын июнь айында (16на чейин) инфляциянын жылдык мааниси 4,4 пайызды түзгөн. Ички суроо-талаптын бара-бара калыбына келиши өлкөдөгү инфляциялык процесстерге таасир этүүдө. Жашылча жемишке жана кызмат көрсөтүүлөргө баанын жылдык өсүш арымынын жогорулоосу айкын инфляциянын түптөлүшүнө негизги салым кошкон.  

Кыргыз Республикасынын экономикасында алгылыктуу тенденциялар байкалууда. 2017-жылдын январь-май айларынын жыйынтыгы боюнча экономиканын өсүшү 6,8 пайыз деңгээлинде калыптанган. «Кумтөр» алтын кенин казып алуу ишканаларын эске албаганда, ички дүң өнүм 2,9 пайызды түзгөн. Ичтен керектөө да калыбына келип жатат. Экономиканын негизги тармактарында дагы өндүрүштүн өсүшү байкалууда. Экономикага улуттук валютада кредит берүүнүн артышы, ошондой эле улуттук валютада сыяктуу эле, чет өлкө валюталарында сунушталган кредиттер боюнча пайыздык чендердин кыскаруу жагына ыкташы өндүрүштүк потенциал көрсөткүчүнүн жакшыруусуна таасир эткен факторлордун биринен болууда.  

Ички валюта рыногунда туруктуулук сакталууда. 2017-жылдын баш жагынан бери сомдун чыңдалуусу 0,9 пайыз чегинде катталган (22-июнга карата). 2017-жылдын июнь айында Улуттук банк ички валюта рыногуна катышкан эмес.  

Акча-кредиттик шарттарды жеңилдетүү боюнча мурдатан бери жүргүзүлүп келген саясат экономиканын реалдуу секторуна түрткү берүү чараларын колдоого алып, түпкү карыз алуучулар үчүн кредиттер боюнча пайыздык чендердин кыскарышына таасир этип, кредиттөө чөйрөсүн кеңейтүүгө өбөлгө түзүүдө. Негизинен, банктар аралык акча рыногу бош турган ликвиддүүлүк жогорку деңгээлде экендиги менен мүнөздөлүүдө. Бул улуттук валютадагы акча рыногунун чен динамикасын аныктап, ал Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыз чегинде өзгөрүлүүдө.  

Улуттук банктын болжолдоолоруна ылайык, 2017-жылдын акырына карата инфляция мааниси 5-7 пайыз деңгээлинде белгиленген орто мөөнөттүк чегинде түптөлөт. Ушул шартта, ошондой эле тышкы жана ички инфляциялык тобокелдиктер орун албаса, Улуттук банктын эсептик ченинин ушул деңгээлде сакталышы экономикага өбөлгө түзүүчү чараларга андан ары колдоо көрсөтөт.  

Улуттук банк тышкы жана ички факторлордун инфляцияга таасирине мезгил-мезгили менен баа берип туруу аркылуу тиешелүү акча-кредит саясатынын чараларын көрүүнү улантат. Акча-кредит саясатынын учурдагы багыты тышкы таасирлер орун албаган шартта, кийинки мезгилде да сакталып калат.  

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесин кароого алган кийинки отуруму 2017-жылдын 28-августуна пландаштырылган.  

 

 


Датасы: 27.06.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин талаптарын аткарбагандыгы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын систематикалык түрдө бузугандыгы үчүн, Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети 2017-жылдын 22-июнунда "Кудаяр хан" кредиттик союзунун 2001-жылдын 17-августунда берилген №292 лицензиясын, 2017-жылдын 27-июнунан тартып кайтарып алуу тууралуу чечимин кабыл алган.  

"Кудаяр хан" кредиттик союздун юридикалык дареги: Чуй облусу, Аламүдүн району, Больничная атындагы көчө, 49/1-үй. 

"Кудаяр хан" кредиттик союздун айкын дареги: Бишкек Ш., Широкая көч., 5б. 

Кредиттик союз жогоруда көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Умөталиев атындагы көчөсү, 101 дареги боюнча таанышууга акысы бар. Маалыматтар 66 92 59 телефон боюнча берилет. 

 


Датасы: 23.06.2017

Ош областынын, Араван районунун, Араван айылынын, Ош-3000 көчөсү, номери жок дареги боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмаштыруу операцияларын иш жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан бир миң эсептешүү көрсөткүчүнүн өлчөмүндө (100 000 сом) айып салуу менен административдик жоопкерчиликке Кыргыз Республикасынын жараны Ш.А. тартылды. 

 


Датасы: 23.06.2017

2017-жылдын 22- жана 23-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банк жана IFC (Эл аралык каржы корпорациясы) тарабынан уюштурулган киберкоопсуздук боюнча семинар өткөрүлдү

Семинардын максаты - киберкоопсуздук тобокелдиктерин башкаруунун маанилүүлүгү тууралуу кабардар болууну жогорулатуу жана тиешелүү чечимдерди кабыл алуу. Киберкоопсуздук - ири маселелердин бири болгон маалыматтык технологиялардын чөйрөсүндө жана банк тармагында маалыматты сактоо дайыма алдынкы ролдо болмокчу. Заманбап динамикалуу системалар азыркы күндө регулярдуу түрдө коргоонуу денгээлин талдоого жана коопсуздука коркунуч жараткан нерселерди четтетүүгө муктаж. 

Семинарга коммерциялык банктардын, төлөм системаларынын операторлорунун, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү катышуусу орун алды. 

Семинардын жүрүшүндө дүйнөдөгү кибератакалар боюнча акыркы тенденциялар, орун алган тобокелдиктер жана аларды төмөндөтүү боюнча чаралар сунушталган. Ошондой эле төлөм системаларынын коопсуздугун технологиялардын деңгээлинде камсыз кылуу жана дүйнөдөгү алдыңкы тажрыйбалар тууралуу жана алардын биздин өлкөдө колдонуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сессиялар уюштурулган. 

Семинардын жыйынтыгы боюнча киберкоопсуздук боюнча жагдай барган сайын өтөө маанилүү болуп бараткандыгы далилденди. Ошондуктан киберкоопсуздук тобокелдиктерин башкаруу боюнча иш-чараларды улантуу жана мындай киберкылмыштарды болтурбоо үчүн бардык чараларды жүргүзүү зарыл. 

 

 


Датасы: 22.06.2017

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-10-(НПА) токтому менен баалуу металлдар рыногун өнүктүрүү максатында айрым документтерге өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. Токтомдо баалуу металлдар менен операцияларга ички контролдуктун уюштурулушуна карата талаптар жана алар менен операцияларды жүргүзгөн банктар үчүн баалуу металлдар боюнча ачык позиция лимиттерин белгилөө, ошондой эле банктардын баалуу металлдарды нак түрүндө сыяктуу эле, акчалай түрдө ээси көрсөтүлбөгөн эсептерге кайтарылышы мүмкүндүгү караштырылган. Жогоруда белгиленген өзгөртүүлөр жана толуктоолор Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган: 

1) 2009-жылдын 26-августундагы № 35/3 «Коммерциялык банктардын баалуу металлдар менен операциялары жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу; 

2) 2004-жылдын 29-декабрындагы № 36/13 «Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктардын ачык валюта позицияларынын лимиттерин сакт тартиби жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу». 

Токтом, Улуттук банктын www.nbkr.kg  дареги боючна расмий сайтынын /Банк тууралуу/Банктык мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 22.06.2017

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2017-жылдын 15-июнунда Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» жаңы мыйзам талабына ылайык келтирүү максатында төмөнкү токтомдорду бекитүү чечимин кабыл алды: 

1) Активдерди классификациялоо жана финансылык отчетту түзүү маселелери боюнча «Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» №2017-П-12/25-1-(НПА) токтомду; 

2) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» №2017-П-12/25-2-(НПА) токтомду; 

3) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензияланган жана иши ал тарабынан жөнгө салынган банктарда жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарында ички контролдук жана ички аудит системаларын жөнгө салуу эрежелерин бекитүү жөнүндө» №2017-П-12/25-3-(НПА) токтомду; 

4) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобо тууралуу» №2017-П-12/25-4-(НПА) токтомду; 

5) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» №2017-П-12/25-5-(НПА) токтомду;  

6) «Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» №2017-П-12/25-6-(НПА) токтомду; 

7) Тобокелдиктерди тескөө маселеси боюнча «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» №2017-П-12/25-7-(НПА) токтомду; 

8) «Кыргыз Республикасынын банктарында тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» №2017-П-12/25-8-(НПА) токтомду; 

9) «Кыргыз Республикасынын банктарынын убактылуу администрация режимин киргизүү же жоюу жол-жобосу баштоо учурунда айрым банктык операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» №2017-П-12/25-9-(НПА) токтомду; 

10) «Адистештирилген финансы-кредит уюму- «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ачык акционердик коомунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» №2017-П-12/25-10-(НПА) токтомду; 

11) Техникалык мүнөздөгү «Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» №2017-П-12/25-11-(НПА) токтомду; 

12) Техникалык мүнөздөгү «Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана айрым ченемдик укуктук актыларын күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө» №2017-П-12/25-12-(НПА) токтомду; 

 

Кабыл алынган токтомдор 2017-жылдын 22-июнунан тартып күчүнө кирет.  

Токтомдор Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги боюнча расмий сайтынын Банк/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын www.nbkr.kg/ дареги боюнча расмий сайтынын: Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк ишин жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 21.06.2017

2017-жылдын 21-июнунда Нью-Йорктун Федералдык резерв банкынын улук вице-президенти жана “Эл аралык мамилелер жана стратегия” бөлүмүнүн башчысы Майкл Шетцел жетектеп келген өкүлдөрү Улуттук банкка алгачкы иш сапары менен келди. Банктар ортосунда кызматташууну өнүктүрүү жана тажрыйба алмашуу иш сапарынын негизги максаттан болгон.  

Иш-чаранын жүрүшүндө делегация Улуттук банктын Төрагасы Т. Абдыгулов менен жолугушуп, анын жүрүшүндө регионалдык жана глобалдуу экономикалык жана финансылык өнүктүрүү маселелери талкууланды. Мындан тышкары, Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн башчыларынын катышуусунда банктар ортосунда кызматташуу, эл аралык камды тескөө, төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү, маалымат коопсуздугу маселелери жана банк ишинин башка аспектилери боюнча маселелер кызуу талкууга алынган тегерек стол маеги болуп өттү.  

Иш-чаранын жыйынтыгында жогоруда белгиленген багыттар боюнча кызматташууну андан ары өнүктүрүү чечими кабыл алынды. 

 

 

 


Датасы: 21.06.2017

Улуттук банк Башкармасы 2017-жылдын 8-июнунда Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» жаңы мыйзам талабына ылайык келтирүү максатында төмөнкү токтомдорду бекитүү чечимин кабыл алынды: 

1) «Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүгүн аныктоо критерийлери жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө» №2017-П-12/23-9-(НПА) токтомду; 

2) «Убактылуу администрация жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» №2017-П-12/23-8-(НПА) токтомду; 

3) «Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» жобону бекитүү түралуу» №2017-П-12/23-6-(НПА) токтомду; 

4) «Банктарды жоюу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» №2017-П-12/23-5-(НПА) токтомду; 

5) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» №2017-П-12/23-1-(НПА) токтомду; 

6) «Чет өлкө банкынын өз филиалына капитал катары акча каражатын бөлүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» №2017-П-12/23-2-(НПА) токтомду; 

7) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү лицензия үчүн төлөм жана жыйым өлчөмү жөнүндө»№2017-П-12/23-4-(НПА) токтомду; 

8) «Коммерциялык банктардын уставдык жана өздүк (жөнгө салынуучу) капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө» №2017-П-12/23-3-(НПА) токтомду. 

Кабыл алынган токтомдор 2017-жылдын 22-июнунан тартып күчүнө кирет.  

2017-жылдын 8-июнунда кабыл алынган токтомдор Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги боюнча расмий сайтынын Банк/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын www.nbkr.kg/ дареги боюнча расмий сайтынын: Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк ишин жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 21.06.2017

Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылы чыгарылган үлгүдөгү чиптүү идентификациялык картын паспортун колдонууга кызыкдар болгон финансы-кредит уюмдары жаңы ыңгайлуулуктун техникалык өзгөчөлүгүктөрү, чипте жайгашкан маалыматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү, аларды чечмелөө ыкмалары жана каражаттары, ошондой эле жеке маалыматтардын берилиши, анын ичинде онлайн режиминде алуу шарттары тууралуу кеңири маалымат менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын http://grs.gov.kg/ru/eid дареги боюнча сайтынан тааныша ала тургандыгын маалымдайбыз. 


Датасы: 20.06.2017

Калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын ишке ашыруу боюнча Координациялык кеңештин экинчи отуруму болуп өттү  

 

Улуттук банкта бүгүн, 2017-жылдын 20-июнунда Кыргыз Республикасында калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча 2016-2020-жылдарга каралган программаны ишке ашыруу боюнча Координациялык кеңештин экинчи отуруму болуп өттү.   

Отурумга Улуттук банктын Төрагасы Толкунбек Абдыгулов, министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилери, бизнес-ассоциациялардын, эл аралык жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышты.  

Иш-чарада жогоруда аталган программанын 2017-жылдын биринчи жарымында аткарылышынын жүрүшү тууралуу маалымат кароого сунушталып, программанын талабын аткаруу боюнча кийинки чаралар талкууга алынган. 

 

Маалымат үчүн: Курамына Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, Билим берүү жана илим министрлигинин, Финансы министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын, Мамлекеттик салык кызмтынын, Социалдык фонддун, Депозиттерди коргоо агенттигинин, Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин “Кыргыз банктар бирлиги”, Микрокаржылоо уюмдар ассоциациясы”, “Кредиттик маалыматтарды пайдалануучулар ассоциациясы” юридикалык жактар бирикмелеринин, “Кыргыз фондулук биржасы” ЖАКтын жетекчилери, Эл аралык финансылык корпорациянын, Германия эл аралык кызматташуу коомунун, Бириккен Улуттар уюмунун Кыргыз Республикасындагы балдар фондусунун, Германиянын Борбордук Азияда эл аралык кызматташуу боюнча аманат какссасы фондусунун, Өнүктүрүү саясаты институтунун, “Сенти” финансылык компаниясы” ЖЧКсынын өкүлдөрү кирген Координациялык кеңеш программанын талабын жүзөгө ашырууга тартылган мамлекеттик органдардын жана башка катышуучулардын күч-аракеттерин бириктирүү жана ушул иш багытын Координациялоо аркылуу аны натыйжалуу ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2017-жылдын 27-январындагы №60 буйруусуна ылайык, 2016-жылдын 17-ноябрында Бишкек шаарында болуп өткөн тегерек стол маегинин катышуучуларынын демилгеси боюнча түзүлгөн. 

 

 

  


Датасы: 20.06.2017

2017-жылдын 15-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2010-жылдын 19-мартындагы № 8/2 "Милдеттүү камдар жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү чечимин кабыл алган. Чечим, коммерциялык банктарга милдеттүү камдык талаптарды сактоонун альтернативалуу мүмкүнчүлүктөрүн сунуштоо, ошондой эле баалуу металлдар менен операцияларды андан ары өнүктүрүүгө түрткү берүү максатында кабыл алынган. 

Түзөтүүлөрдө, коммерциялык банктын Улуттук банктагы ээси көрсөтүлбөгөн металл эсептериндеги алтын түрүндө активдерин коммерциялык банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебиндеги каражаттарга, ошондой эле банкоматтарындагы улуттук валютадагы нак акча калдыктарына милдеттүү камдарды сактоо үчүн эсепке алынган камдык активдер курамына кошумча камтуу каралган. 

Камдык активдерде камтылуучу, коммерциялык банктардын Улуттук банктагы ээси көрсөтүлбөгөн металл эсебиндеги алтын түрүндөгү активдер өлчөмү алардын Улуттук банктагы ээси көрсөтүлбөгөн металл эсебиндеги алтын түрүндөгү активдеринин жалпы көлөмүнүн 100 пайыз деңгээлинде белгиленген. 

Ошондой эле "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" жаңы мыйзам талабына ылайык келтирүүгө багытталган өзгөртүүлөр каралган. 

Кабыл алынган өзгөртүүлөр 2017-жылдын 22-июнунан тартып күчүнө кирет.  

2017-жылдын 15-июнунда кабыл алынган токтом Улуттук банктын расмий сайтында төмөнкү дарек боюнча жайгаштырылган: 

www.nbkr.kg / Банк жөнүндө / Банктык мыйзамдар / Улуттук банк Башкармасынын токтомдору / Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-07/25-14-(НПА) 

 


Датасы: 20.06.2017

2017-жылдын 15-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы аманаттарды тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын милдеттүү камдык талаптары боюнча айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү чечимин кабыл алган. 

Киргизилген өзгөртүүлөрдө жана толуктоолордо базалык мезгилди эки жумуш жумасынан төрт календардык жумага чейин узартуу, бүтүндөй базалык мезгил ичинде бирдиктүү милдеттүү камдык талаптарды сактоо деңгээлин белгилөө, ошондой эле "Аманаттарды тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын милдеттүү камдык талаптары жөнүндө" жобонун бүтүндөй текстиндеги терминологияны алмаштыруу каралган. 

Ошондой эле "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" жаңы мыйзам талабына ылайык келтирүүгө багытталган өзгөртүүлөр каралган. 

Кабыл алынган өзгөртүүлөр 2017-жылдын 22-июнунан тартып күчүнө кирет.  

2017-жылдын 15-июнунда кабыл алынган токтом Улуттук банктын расмий сайтында төмөнкү дарек боюнча жайгаштырылган: 

www.nbkr.kg / Банк жөнүндө / Банктык мыйзамдар / Улуттук банк Башкармасынын токтомдору / Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-07/25-15-(НПА)  

 


Датасы: 20.06.2017

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» жаңы мыйзамдын талабына ылайык келтирүү максатында Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2017-жылдын 31-майында төмөнкү токтомдорду бекитүү чечими кабыл алынды: 

1)  Улуттук банк Башкармасынын № 21/10 «Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтому, ага ылайык: 

- «Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырышкан Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө» жобого; 

- «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктарда тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобого; 

- «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык  жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө» жобого; 

- «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлүүчү типтүү келишимдерге талаптар жөнүндө» жобого; 

- «Кыргыз Республикасында алгачкы долбоордун алкагында ислам принциптерин жүзөгө ашыруу жөнүндө» жобого; 

- «Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операциялар жөнүндө» жобого; 

- «Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобого; 

- «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобого; 

- «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабуу үчүн каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 

2) № 21/11 «Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтому менен:  

- «Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобого; 

- «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобого; 

- «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча» нускоого; 

- «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операцияларды жүргүзүүчү банктар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жөнүндө» нускоого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 

3) Мындан тышкары, «ЭкоИсламикБанк» ЖАК тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашыруусунда аффилирленген жана банкка байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» № 21/12 токтому. 

4) «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган коммерциялык банктар финансылык отчетторду түзүүсүнө карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» № 21/13 токтому.  

5) «ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын финансылык отчетту түзүүсүнө карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» № 21/14 токтому. 

Кабыл алынган токтомдор 2017-жылдын 22-июнунан тартып күчүнө кирет.  

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майында кабыл алынган токтомдору Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги боюнча расмий сайтынын Банк/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын www.nbkr.kg/ дареги боюнча расмий сайтынын: Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк ишин жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган жана www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык эмес финансы мекемелердин ишин жөнгө салуу даректери боюнча жайгаштырылган. 

 


Датасы: 16.06.2017

Улуттук төлөм системаларынын өнүгүшүн координациялоо боюнча жумушчу топтун экинчи отуруму 

 

2017-жылдын 15-июнунда Беларусь Республикасынын Минск шаарында Улуттук төлөм системаларынын өнүгүшүн координациялоо боюнча жумушчу топтун экинчи отуруму болуп өттү.  

Отурумга Кыргыз Республикасынын, Беларусь Республикасынын, Казахстан Республикасынын Улуттук банктарынын, Армения Республикасынын жана Россия Федерациясынын Борбордук банктарынын жумушчу топторунун мүчөлөрү катышты.  

Отурумда: улуттук төлөм карттарын интеграциялоо, финансылык маалымат форматтары (ISO 20022 стандарты) боюнча эл аралык стандарттарды кеңири жайылтуу, финансылык маалыматтарды жөнөтүү каналдары жана финансылык технологияларды өнүктүрүү сыяктуу биринчи кеезкте көңүл бурулуучу кызматташуунун төрт багыты талкууга алынды. 

 


Датасы: 13.06.2017

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2017-жылдын 31-майында төмөнкү токтомдорду Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" жаңы мыйзам талабына ылайык келтирүү боюнча чечим кабыл алынды: 

1) Улуттук банк Башкармасынын № 21/9 "Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому, ага ылайык: 

- "Кредиттик союздарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобого; 

- "Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 

2) Улуттук банк Башкармасынын № 21/8 "Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому менен:  

- "Жеринде барып инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоого; 

- "Кредиттик союздардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоого; 

- "Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобого; 

- "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган жана иши ал тарабынан жөнгө салынган депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын жана башка жактардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоого; 

- Адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин ишин жөнгө салуу эрежелерине; 

- Кыргыз Республикасынын аймагындагы кредиттик бюролордун ишин жөнгө салуу эрежелерине; 

- "Микрокаржылоо компаниялары тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө" нускоого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 

3) Улуттук банк Башкармасынын № 21/5 "Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтому; 

4) Улуттук банк Башкармасынын № 21/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому кабыл алынган.  

 

Кабыл алынган токтомдор 2017-жылдын 22-июнунан тартып күчүнө кирет.  

2017-жылдын 31-майында кабыл алынган токтомдор Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги боюнча расмий сайтынын Банк/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын www.nbkr.kg/ дареги боюнча расмий сайтынын: Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк ишин жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 12.06.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКсы тарабынан банктын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Акматбаев Уланбек Табериковичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 9-июнунда кабыл алды; 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Россия-Кыргызстандык «АМАНБАНК» ААКсы тарабынан банктын Башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Абиров Нурбек Асылбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 9-июнунда кабыл алды; 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААКсы тарабынан банктын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Ибрагимова Кира Сергеевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 9-июнунда кабыл алды; 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФнансКредитБанк КАБ» ААКсы тарабынан банктын Директорлор кеңешинин мүчөсү, Аудит комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Асанбеков Нурбек Укубаевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 9-июнунда кабыл алды. 

 


Датасы: 07.06.2017

Кыргызстан менен Монголиянын борбордук банктарынын жетекчилеринин жолугушуусу болду 

 

2017-жылдын 7-июнунда КРУБына Монголиянын Банкынын делегациясы иш сапары менен келди. Делегациянын башында Монголиянын Банкынын Төрагасы Надмид Баяртсайхан мырза болду. Банктык иште тажрыйба алмашуу жана банктар ортосундагы кызматташууну өнүктүрүү иш сапардын негизги максаты болду. 

Бул иш сапарынын алкагында КРУБнын Төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун Монголиянын Банкынын Төрагасы Надмид Баяртсайхан мырза менен жолугушуусу болду. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Монголия менен Кыргыз Республикасынын банктык секторлору жана экономикасы жөнүндө маалымат, ошондой эле эл аралык резервдерди башкаруу жана башка банктык башкаруунун маселелери боюнча тажрыйба алмашышты. Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын жана Монголиянын борбордук банктарынын түзүмдүк бөлүмдөрдүн башчыларынын денгээлинде жолугушуулар пландаштырылган. 

 


Датасы: 02.06.2017

Бишкекте Эл аралык финансылык форумдун ачылышы 

 

Damas International Hotel (Бишкек ш.) отелинде 2017-жылдын 2-июнунда Кыргыз банктар бирлиги менен жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы уюштурган эл аралык финансылык форум болуп өттү.  

Форумга 400 ашуун мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, жергиликтүү жана чет өлкө банк, микрофинансылык, финансы-кредит институттарынын, төлөм уюмдарынын, камсыздандыруу жана финансылык компаниялардын өкүлдөрү, IT-технология жана банктык жабдууларды сунуштоочулар, мобилдик байланыш операторлору, көз карандысыз эксперттер, аналитиктер жана мына ушундай иш-чарага кызыкдар болгон компаниялардын өкүлдөрү катышты.                      

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппарат жетекчиси Сапар Исаков “бүгүнкү күндө банк сектору алга карай ишенимдүү кадам таштоодо. Акыркы жылдары ички дүң өнүмдүн үлүшү алгылыктуу чекте туруу менен 4% чегинде өзгөрүүдө. Улуттук валюта алда канча туруктуу экендигин тастыктап, бул эсептик ченди 10% дан 5% чейин кыскартууга жана банк секторун жетиштүү ликвиддүүлүк менен камсыз кылууга өбөлгө түздү. Биз, Сиздер менен бирге  заманбап технологиялар улуттук каада-салт менен айкалышта колдонулган өзгөчөлөнгөн шартта жашап жатабыз. Бүгүнкү күндө төлөө ыкмасы эмес, коррупцияга бөгөт коюу, өлкө жарандарынын жакшы жашоосу үчүн ыңгайлуулуктарды түзүү маанилүү” деген пикирин билдири. 

Форумдун катышуучуларына кайрылуу сөзүндө Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов финансы рыногунун катышуучулары ички коомдук-экономикалык процесстер, глобалдуу рынок тенденциялары менен шартталган улам жаңы чакырыктарга дуушар болуп жаткандыгын белгиледи. “Тараптардын маанилүү маселелер пикир алышуусунун эң эле ыңгайлуу аянтчасына айланган форумдун алкагында банк жана төлөм системаларында орун алышы мүмкүн болгон көйгөйлөр талкууланып, алардын чөйрөсүнө баа берилип, чечүү жолдорун тандап алууда рынок катышуучуларынын оң-пикири ортого салынып, салыштырылат” -  деп кошумчаларды Толкунбек Абдыгулов. 

Форумдун жүрүшүндө финансы-кредит чөйрөсүнө тиешелүү актуалдуу маселелер талкууланып, төлөм технологияларын андан ары өнүктүрүү маселелери каралды. Мындан тышкары киберкоопсуздук, ислам каржылоо принциптери жана калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу сыяктуу бир катар маанилүү маселелер талкууга сунушталды.  

 


Датасы: 01.06.2017

Бишкек шаарында, Манас проспектиси, 34, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмаштыруу операцияларын иш жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан бир миң эсептешүү көрсөткүчүнүн өлчөмүндө (100 000 сом) айып салуу менен административдик жоопкерчиликке Кыргыз Республикасынын жараны Н.Т. тартылды. 

 


Датасы: 01.06.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Айыл Банк» ААКсына электрондук акча чыгаруу укугуна лицензияны берүү чечимин 2017-жылдын 31-майында кабыл алды. 

 


Датасы: 31.05.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2017-жылдын 26-майында «Ишеним» кредит бюросу» ЖАКка кредиттик бюро ишин жүзөгө ашырууга лицензия берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 30.05.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2017-жылдын 17-майында №19/14 токтомго ылайык «Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом кабыл алынды, токтомго ылайык, Улуттук банктын банктык эмес финансы-кредиттик мекемелерди, кредиттик бюролорду жана алмашуу бюролорду лицензиялоо боюнча ченемдик укуктук актыларды «Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык келтирилген, бул токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин, башкача айтканда, 2017-жылдын "8"- июнунан тартып күчүнө кирет. 

Бул токтом Улуттук банктын расмий сайтында:

www.nbkr.kg/ Банк/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору дареги боюнча жайгаштырылган

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий сайтында:

www.nbkr.kg/ Банк / Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк эмес финансы мекемелер ишин жөнгө салуу дареги боюнча жайгаштырылган

 


Датасы: 30.05.2017

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» жаңы мыйзамдын талабына ылайык келтирүү максатында Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2017-жылдын 17-майында төмөнкү токтомдорду бекитүү чечими кабыл алынды: 

1)  Улуттук банк Башкармасынын №19/10 «Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтому, ага ылайык: 

- «Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө» нускоого; 

- «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан баалуулуктарды сактоо үчүн банктык өздүк сейфтердин кардарларга берилиши боюнча» нускоого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 

2) №19/11 «Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтому менен:  

- « Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобого; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин күрөөлүк мүлк менен иш алып баруу тартибине; 

- «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 

3) Мындан тышкары, «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» №19/12 токтом;  

4) «Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө» жобосун бекитүү тууралуу» №19/13 токтом кабыл алынган.  

Кабыл алынган токтомдор 2017-жылдын 22-июнунан тартып күчүнө кирет.  

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майында кабыл алынган токтомдору Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги боюнча расмий сайтынын Банк/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын www.nbkr.kg/ дареги боюнча расмий сайтынын: Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк ишин жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 30.05.2017

 

Пресс-релиз 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн 5 пайыз деңгээлинде калтырды 

 

Улуттук банк Башкармасы 2017-жылдын 29-майында эсептик чен өлчөмүн (чен саясатын) 5,00 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2017-жылдын 30-майынан тартып күчүнө кирет. 

Инфляция Улуттук банк болжолдогон маанинин чегинде сакталып калуу менен акча-кредит саясатынын орто мөөнөткө каралган максаттуу көрсөткүчүнөн 5-7 пайыздан ашкан эмес. 2017-жылдын май айында (19на чейин) керектөө баа индекси жылдык туюндурууда 3,7 пайызга жогорулаган. Акча которуулардын артышынын алкагында ичтен керектөөнүн калыбына келиши, ошондой эле тышкы суроо-талаптын өсүшү азыркы учурдагы инфляциялык динамикага таасир кылууда. Азык-түлүккө жана кызмат көрсөтүүлөргө баанын алгылыктуу динамикасы инфляциянын калыптанышына негизги салым кошкон.  

Кыргыз Республикасынын экономикасы алгылыктуу өсүш арымын тастыктоодо. 2017-жылдын январь-апрель айларынын жыйынтыгы боюнча айкын ички дүң өнүмдүн өсүшү 7,7 пайыз деңгээлинде калыптанган, “Кумтөр” алтын кенин казып алуу ишканаларындагы өндүрүштү эске албаганда 4,0 пайыз чегинде катталган. Ички сыяктуу эле, тышкы суроо-талап көрсөткүчтөрүнүн жакшыруусу бул жагдайга өбөлгө түзүүдө. Сунуш боюнча да оң тенденциялар белгиленип, экономиканын негизги секторлорун улуттук валютада кредиттөөнүн артышы жана алар боюнча пайыздык чендердин төмөндөтүлүшү мында негизги фактордон болгон.  

Ички валюта рыногунда туруктуулук сакталууда. Улуттук валютанын чыңдалышы тенденциясы уланып, жыл башынан бери (26-майга карата) сом 1,9 пайызга бекемделген. Май айында Улуттук банк ички валюта рыногуна катышкан эмес.  

Акча-кредит шарттарын жеңилдетүү боюнча мурда кабыл алынган чаралардын таасири акча рыногунда улуттук валютадагы кыска мөөнөттүү пайыздык чендерди төмөндөтүүдөн көрүнүп, ошол аркылуу кредиттер боюнча пайыздык чендердин төмөндөшүнө түрткү берген. Буга ошондой эле, экономикалык өсүштүн алгылыктуу арымын колдоо максатында реалдуу секторду кредиттөө чөйрөсүн кеңейтүүгө багытталган акча-кредит саясаты да өбөлгө түзүүдө.  

Улуттук банктын болжолдоолору боюнча, тышкы экономикалык чөйрөнүн учурда өнүгүү багытын жана келерки мезгилге ички шарттарды эске алганда, инфляция динамикасы алгылыктуу чекте болуу менен жыл акырында анын мааниси 5-7 пайыз чегинде белгиленген максаттуу көрсөткүчкө жакындашат. Ушундай жагдайда, ошондой эле тышкы жана ички инфляциялык тобокелдиктер орун албаган шартта, эсептик чендин ушул деңгээлде сакталышы экономиканын өсүш арымына мындан ары да өбөлгө түзөт.  

Улуттук банк инфляцияга таасир эткен тышкы жана ички факторлорго баа берип туруу менен тиешелүү акча-кредит саясатын жүргүзүүнү улантат жана тышкы таасирлер орун албаган шартта акча-кредит саясатынын ушул багытына таянуу менен иш алып барат.  

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмүн кароого алган кийинки отуруму 2017-жылдын 26-июнуна пландаштырылган.  

 

 


Датасы: 26.05.2017

Кыргыз Республикасына акча которууларга тиешелүү айрым маалымат агенттиктеринин билдирүүлөрүнө карата төмөнкү маалыматты кароого сунуштайбыз.  

Акча которуулар боюнча бардык маалыматтар Улуттук банктын расмий сайтынын Статистика/Тышкы экономика сектору/Акча которуулар бөлүгүндө жайгаштырылат. 2017-жылдын биринчи чейреги ичинде акча которуу системалары боюнча которуулардын таза агымы 444,5млн АКШ долларын түзүп, 2016-жылдын ушул мезгилиндегиге салыштырганда 47,3 пайызга көбөйгөн.  

Ушуну менен катар эле, которуу системалары аркылуу келип түшкөн акча каражатынын негизги үлүшү 97 пайызга жакыны Россия Федерациясына туура келээрин белгилеп кетүү зарыл. Алсак, кароого алынган мезгил ичинде Россия Федерациясынан которулган акча агымы 433,1 млн АКШ долларын түзүп, 2016-жылдын биринчи чейрегиндегиге караганда 48,9 пайызга арткан (290,9 млн АКШ доллар). Жогоруда аталган өлкөдөн 2017-жылдын 1-чейрегинде келип түшкөн сумма, 2010-жылдан берки аралыктагы эң эле олуттуу сумма болуп саналат.