Улуттук банктын жаңылыктары


Датасы: 25.04.2017

Улуттук банктын өкүлү ЭВФ жана Дүйнөлүк банктын Вашингтон шаарында өткөн отурумуна катышып келди 

 

Вашингтон шаарында 2017-жылдын 21-апрелинде өткөн ЭВФтин жазгы жыйынынын алкагында Улуттук банктын Төрагасынын орун басары Нурбек Жениш жетектеген кыргыз делегациясы ЭВФтин тескөөчү директорунун орун басары Тао Жангоми мырза менен жолугушуп, анын жүрүшүндө Н. Жеңиш мырза өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө кыскача токтолуп, «учурда төптөлгөн макроэкономикалык абал 2017-жылы инфляция басымы Кыргыз Республикасын 2013-2017-жылдар аралыгында туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында белгиленген 5-7 пайыз чегинде чектелишине шарт түзөт” деп белгилеген. 

Ал эми Т.Жанг мырза Кыргыз Республикасынын экономикасында орун алып турган алгылыктуу тенденциялар ЭВФ менен биргелешкен программаларды ишке ашырууга өбөлгө түзөөрүн баса көрсөткөн.  

 


Датасы: 25.04.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларын бузууга жол бергендиги (күндөлүк отчетторду сунуштабагандыгы), Улуттук банктын талаптарын аткарбай койгондугу үчүн 2017-жылдын 24-апрелинен тартып төмөнкү алмашуу бюролорунун нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиялары кайтарылып алынган: 

- «Мазар-суу» ЖЧКсына 2015-жылдын 23-январында берилген №5204 лицензиясы; 

- «Султан один» ЖЧКсына 2015-жылдын 15-июнунда берилген №5308 лицензиясы. 

Алмашуу бюролору Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензияларын кайтарып алуу жөнүндө» каттар менен Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дарегине кайрылып, тааныша алышат. Суроолор болсо 66 92 58 телефонуна кайрылууга болот. 

 

 

 


Датасы: 25.04.2017

Улуттук банктын Төрагасы Т.Абдыгулов студенттер менен жолугушту 

 

Борбордук Азиядагы Америка университети тарабынан жыл сайын өткөрүлүп турган иш-чаранын (карьералык жарманке) алкагында Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов 2017-жылдын 22-апрелинде университеттин студенттерине «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ролу жана аткарган милдеттери» темасында лекция өткөрдү.  

Анын жүрүшүндө Толкунбек Абдыгулов Улуттук банктын калыптануу жолунда республиканын банк тутумунун өнүгүшү үчүн таасирин тийгизип, олуттуу мааниге ээ болгон урунттуу учурларга кеңири токтолду.  

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы быйыл өзүнүн 25 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Улуттук банк түзүлгөндөн бери финансылык туруктуулукту сактоо, улуттук валютанын курсун бекемдөө, төлөм системасынын туруктуулугун камсыздоо жана инфляцияны кармап туруу боюнча иш-чараларды аткарып келе жатат" деп белгилеген Улуттук банктын башчысы.  

Сөзүнүн акырында Т.Абдыгулов эмгек рыногунда атаандашууга жөндөмдүү боло алгандай, ар бир иш багыты боюнча билим деңгээлин жогорулатып, тажрыйбалык такшалуудан өтүүдө студенттерге ийгиликтерди каалап кетти.  

 

 


Датасы: 24.04.2017

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Чанг Ан» Инвестициялык Банкы» ААКсы тарабынан банктын Директорлор кенешинин Төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Чокоев Заир Ленаровичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 21-апрелинде кабыл алды; 

 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Чанг Ан» Инвестициялык Банкы» ААКсы тарабынан банктын Директорлор кенешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Арзибаева Динара Амирбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 21-апрелинде кабыл алды; 

 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» ЖАКсы тарабынан банктын Башкарманын Төрагасынын чекене кредиттөө башкармалыгынын ишин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары кызмат ордуна сунушталган Джаманкулов Данияр Нургазыевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 21-апрелинде кабыл алды; 

 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКсы Башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Турдукулов Маматшариптин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 21-апрелинде кабыл алды. 

 


Датасы: 21.04.2017

Улуттук банк Башкармасынын чечими менен төмөнкү документтерди камтыган "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" долбоорлор жактырылып, коомдук талкууга сунушталды: 

Төмөнкү маселелер боюнча жаңы редакциядагы ченемдик укуктук актылар иштелип чыкты: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алган жана иши ал тарабынан жөнгө салынган банктарда, финансы-кредит уюмдарында ички контролдук системасын жана ички аудитти жөнгө салуу Эрежелер; 

Адистештирилген финансы-кредит уюму - "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ачык акционердик коомунун ишин лицензиялоо жөнүндө

Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу мааниге ээ экендиги критерийлерин аныктоо тууралуу, 

Банктардын аффилирленген жана банк менен байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар, 

Коммерциялык банктардын уставдык жана өздүк (регулятивдик) капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү лицензия үчүн жыйым жана төлөм өлчөмү

 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алган банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобонун; 

"ЭкоИсламикБанк" ЖАК тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүргүзүүдө аффилирленген жана банк менен байланыштуу жактар менен операцияларга коюлган талаптар жөнүндө" жобонун; 

"Убактылуу администрация жөнүндө" жобонун; 

"Банктарды жоюу жөнүндө" жобонун; 

"Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобонун; 

"Чет өлкө банкынын өз филиалына капитал катары акча каражаттарын бөлүү тартиби жөнүндө" жобонун; 

"Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө" жобонун жаңы редакциялары; 

 

Төмөнкү ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген: 

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктарда жана кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө

Долбоорлор, ченемдик укуктук актыларды "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар, жана банк иши жөнүндө" мыйзам талабына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан жана коомдук талкууга алынышы үчүн Улуттук банктын расмий веб-сайтынын "Ченемдик актылар//Талкууга сунушталган долбоорлор" бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Долбоорлор боюнча сунуш-пикирлерди 2017-жылдын 21-майынан кечиктирбестен aakieva@nbkr.kg электрондук дареги боюнча (Word жана PDF форматтарында) жөнөтүүнү өтүнөбүз. 


Датасы: 19.04.2017

Улуттук банкта ЖМК өкүлдөрү үчүн окутуу семинары болуп өттү 

 

Бүгүн Улуттук банкта “Улуттук банк жөнүндө туура маалымат берүү” темасында окутуу семинары болуп өттү

Бул семинарды «OGResearch» чехия консалтинг фирмасында саясат тууралуу маалымат берүү жагында иш алып барган саясат боюнча директору жана улук эксперти Марек Петруш өткөрдү.  

Семинардын жүрүшүндө Марек Петруш борбордук банктардын акча-кредит саясатын ишке ашырууда коммуникациялык саясаты жагында иш тажрыйбасы менен бөлүштү. Мындан тышкары, журналисттерге борбордук банктын коомчулук менен байланыш түзүүсү жана ал кандай максатта ишке ашырылаары, ошондой эле банктын саясатын иштеп чыгууда экономикалык болжолдоолордун жана коомчулук менен байланыш түзүүнүн таасири тууралуу маалымат берилди.  

Семинарда өлкөнүн алдыңкы 12 жалпыга малымдоо каражаттарынын өкүлдөрү келип катышышты. 

 

 

 


Датасы: 18.04.2017

Улуттук банк Башкармасынын чечими менен «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» долбоор колдоого алынып, коомдук талкууга сунушталды. 

Долбоордо Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү каралган: 

1. «Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-январындагы № 1/1 «Аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырган микрофинансылык компаниялардын милдеттүү камдык талаптары жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;   

2. «Аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырган микрофинансылык компаниялардын милдеттүү камдык талаптары жөнүндө» жобо;   

3. «Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 29-сентябрындагы №55/15 «Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-январындагы №1/1 токтому менен бекитилген «Аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырган микрофинансылык компаниялардын милдеттүү камдык талаптары жөнүндө» жобону тууралуу» токтомунун күчүнө кириши жөнүндө». 

Долбоор ченемдик укуктук актыларды «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамына шайкеш келтирүү, ошондой эле аманаттарды тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын милдеттүү камдарына коюлган талаптарды коммерциялык банктарга коюлган талаптар менен бирге келтирүү максатында иштелип чыккан. 

Бул долбоор коомдук талкууга алынышы үчүн Улуттук банктын расмий веб-сайтынын «Ченемдик актылар//Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2017-жылдын 18-майынан кечиктирбестен gkerimkulova@nbkr. kg жана bkudaiberdieva@nbkr.kg электрондук дареги боюнча (Word жана PDF форматтарында) жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 14.04.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тɵрагасы Т.С. Абдыгулов 2017-жылдын 14-апрелинде Азербайжан Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Оруджев Гидаят Худуш Оглы менен жолугушуп, анын жүрүшүндө тараптар финансы-банк иши чөйрөсүндө өз ара алгылыктуу эки тараптуу кызматташууну андан ары тереңдетүү маселесин талкуулашты. 

Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча жогоруда белгиленген багыттар боюнча кызматташтыкта андан ары өнүктүрүү чечими кабыл алынды. 

 


Датасы: 13.04.2017

Улуттук банк Башкармасынын чечими менен төмөнкү иш багыттарын камтыган “Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” долбоорлор жактырылып, коомдук талкууга сунушталды: 

- Банктарда орун алышы ыктымал болгон тобокелдиктерди тескөө боюнча талаптардын, 

- Банктарга жана ФКУларга карата колдонулуучу таасир этүү чаралардын жаңы редакциялары; 

- Ал эми рыноктук, операциялык, өлкөлүк тобокелдиктерди тескөө

- Активдерди классификациялоо маселесине тиешелүү ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 

Долбоорлор ченемдик укуктук актыларды "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар, жана банк иши жөнүндө" мыйзам талабына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан жана коомдук талкууга алынышы үчүн Улуттук банктын расмий веб-сайтынын “Ченемдик актылар//Талкууга сунушталган долбоорлор” бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Долбоорлор боюнча сунуш-пикирлерди 2017-жылдын 13-майынан кечиктирбестен aakieva@nbkr.kg электрондук дареги боюнча (Word жана PDF форматтарында) жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 12.04.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Чанг Ан» Инвестициялык Банкы» ААКсы тарабынан банктын башкы бухгалтери кызмат ордуна сунушталган Крымская Галия Анваровнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 10-апрелинде кабыл алды. 

 


Датасы: 10.04.2017

2017-жылдын 6-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында «Атайы режим жөнүндө» убактылуу жобонун долбоорун талкуулоо боюнча тегерек стол маеги болуп өттү.  

Анда республиканын коммерциялык банктарынын, «KG төлөм системаларынын операторлор ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесинин, төлөм системаларынын операторлорунун, төлөм уюмдарынын, мобилдик байланыш операторлорунун өкүлдөрү катышты. 

Улуттук банк, «Кыргыз Республикасында банктык инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү колдонууга киргизүүнүн атайы режими жөнүндө» убактылуу жобо Кыргыз Республикасынын финансы рыногуна түрткү берүү жана региондордо финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана нак эмес төлөмдөр наркын төмөндөтүү максатында иштелип чыккандыгын маалымдады. Мындан тышкары, бул маселе Юстиция министрлиги жана Экономика министрлиги тарабынан да кароого алынып жаткандыгы белгиленди.  

Тегерек стол маегинин жүрүшүндө атайы режимди киргизүүгө катышуу, белгилүү бир мөөнөткө лицензия берүү, мобилдик байланыш операторлорунун катышуу критерийлери, ошондой эле банктык инновациялык кызматтарды республика аймагында колдонууга киргизүүнү талкуулоонун жүрүшүндө айтылган башка маселелер да талкууга алынды. 

Тегерек стол маегинин жыйынтыгында, «Кыргыз Республикасында банктык инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү колдонууга киргизүүнүн атайы режими жөнүндө» убактылуу жобонун долбоору Улуттук банк тарабынан кароого алына тургандыгы белгиленди. 

 

 


Датасы: 06.04.2017

Улуттук банк Башкармасынын чечими менен “Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” долбоорлору коомдук талкууга чыгаруу үчүн жактырылган. Долбоорлор төмөнкү темаларды камтыйт: 

-          Жаңы редакцияда: 

-               Коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу; 

-               Пикир келишпестиктерди сотко чейин жөнгө салуу. 

 

-          Төмөнкү темалар боюнча ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү:   

-               кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары; 

-               Банктык эсептер жана сейфтер; 

-               Кредиттик тобокелдик; 

-               таасир этүү чараларын колдонуу; 

-              Финансылык кызматтарды сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароотартибине карата минималдуу талаптар. 

Долбоорлор Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар, жана банк иши жөнүндө" Мыйзамына ылайык келтирүү максатында иштелип чыкты. 

Бул долбоорлор коомдук талкууга коюлуп, Улуттук банктын расмий веб-сайтынын “Ченемдик актылар//Талкууга сунушталган долбоорлор” бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул долбоорлорго карата сунуш жана пикирлерди 2017-жылдын 5-майынан кечиктирбестен, aakieva@nbkr.kg электрондук дареги боюнча берүүңүздөрдү өтүнөт. 


Датасы: 05.04.2017

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 30-мартындагы маалымат отурумунун чечими менен Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында инкассациялык иш жөнүндө» мыйзам долбоору жана анын  жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөр жактырылган. 

Инкассациялык иш чөйрөсүнүн укуктук статусун аныктоо, инкассатордук уюмдарды түзүү жана алардын иш алып баруу шарттары, рынок субъекттеринин укуктарын, милдеттерин жана жоопкерчиликтерин белгилөө, нак акча каражаттарын жана баалуулуктарды ташып жеткирүү шарттарын аныктоо мыйзам долбоорунун максатынан болуп саналат.  

Мыйзам долбоорунун негизги милдети - өлкөдө инкассация рыногун өнүктүрүү, нак акча каражаттарын жана баалуулуктарды инкассациялоо жана ташып жеткирүү ишинде мыйзам талаптарынын, анын ичинде “Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракетти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзам талабынын сакталышы көз карашынан контролдукту күчөтүү жана иш багытынын ачык-айкындуулугун камсыз кылуу. 

Долбоор коомдук талкууга сунушталып, Улуттук банктын расмий веб-сайтынын "Банктык мыйзамдар/Талкууга сунушталган мыйзам долбоорлор" бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Улуттук банк долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2017-жылдын 6-июнунан кечиктирбестен жөнөтүүнү, анын ичинде kkylychev@rui.kg, nisykeev@rui.kg электрондук дареги боюнча жиберүүнө өтүнөт.  

 


Датасы: 04.04.2017

Дүйнөлүк акча жумалыгы-2017” алкагында балдардын тарткан сүрөттөрү, фотосүрөттөрү сынагынын жеңүүчүлөрүнө белек тапшыруу аземи 

 

2017-жылдын 3-апрелинде К.Баялинов атындагы балдар жана жаштар үчүн каралган республикалык китепканада “Дүйнөлүк акча жумалыгы-2017” (Global Money Week) алкагында өткөрүлгөн балдардын тарткан сүрөттөрү жана фотосүрөттөр сынактарынын жеңүүчүлөрүнө белек тапшырууну салтанаттуу аземи өттү

Сынактар 2017-жылдын 10-февралынан 24-мартына чейин өткөрүлүп, анын жүрүшүндө республиканын бардык региондорунан жаш балдар тарткан сүрөттөрүн жөнөтүшүп, иш-чарага жигердүү катышкан. Сынак комиссиясынын кароосуна жаш таланттардын 700дөн ашуун сүрөттөрү тартууланган. 

Белек тапшыруу аземине Дүйнөлүк акча жумалыгынын Кыргызстанда уюштуруучулары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, Өнүгүү саясаты институтунун, Кыргыз банктар бирлигинин, коммерциялык банктардын, мамлекеттик жана коомдук мекемелердин өкүлдөрү, ошондой эле сынактарга катышкандардын өздөрү катышкан.  

Маанилүү иш-чараны ачып жатып, Улуттук банктын Төрагасынын орун басары, айым Лада Орозбаева учурда жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө билим берүү чөйрөсүнүн эң маанилүү аспектисине айлангандыгын жана «өсүп келе жаткан жаш муундун финансылык сабаттуулугунан алардын келечектеги жакшы жашоосунун пайдубалы гана эмес, бүтүндөй өлкөнүн туруктуу экономикалык өнүгүү багыты калыптанат», деп баса белгилеген

Ар кайсы курактагы жеңүүчүлөр 5000 сомго чейинки суммада депозит сертификаттар менен сыйланышты. Сынактарды байге фондусу менен колдоого алган коммециялык банктардын өкүлдөрү балдардын банкта депозитке ээ болуусу өз эмгеги жана таланты менен каражат таап, аларда жыйым топтоо табитин калыптандырууга өбөлгө түзөрүн белгилешти. 

Жеңүүчүлөрдүн катарына кирбей калган айрым балдардын эмгектери мактоо баракчалары жана баалуу сыйлыктар менен бааланды.  

 

Маалымат үчүн: Сынактар алкагында келип түшкөн эмгектер көргөзмөсү К.Баялинов атындагы балдар жана жаштар үчүн республикалык китепканада 2017-жылдын 14-апрелине чейин келүүчүлөрдү күтөт.  

 

 


Датасы: 03.04.2017

Улуттук банк Башкармасынын чечими менен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" долбоору коомдук талкууга жактырылган. 

Долбоор "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Улуттук банк Башкармасынын токтомдоруна ылайык келтирүү максатында иштелип чыкты. 

Долбоордо Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдорунда өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү каралган:  

1. 2009-жылдын 14-октябрындагы №41/4 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операцияларды жүргүзүүчү банктар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу; 

2. 2009-жылдын 28-декабрындагы №51/4 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү тууралуу. 

3. 2009-жылдын 25-ноябрындагы №47/3 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган коммерциялык банктардын финансылык отчетторду түзүүсүнө карата талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу 

4. 2008-жылдын 27-июнундагы №25/5 "Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизүү боюнча алгачкы долбоорду жүзөгө ашыруунун чегинде жүргүзүлүп жаткан операциялардын жыйынтыгы боюнча "Экобанк" ААКсынын финансылык отчетторду түзүүсүнө карата талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу. 

Бул долбоор коомдук талкууга коюлуп, Улуттук банктын расмий веб-сайтынын "Ченемдик актылар//Талкууга сунушталган долбоорлор" бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул долбоорго карата сунуш жана пикирлерди 2017-жылдын 30-апрелинен кечиктирбестен, anazarbaev@nbkr.kg asooronbekkyzy@nbkr.kg электрондук дареги боюнча берүүңүздөрдү өтүнөт. 

 


Датасы: 31.03.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 25 жылдыгына арналган  

илимий-практикалык конференция 

2017-жылдын 31-мартында Улуттук банктын уюшулгандыгынын 25 жылдыгына арналган илимий-пркатикалык конференция болуп өттү.  

Конференцияга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Өкмөт Аппаратынын өкүлдөрү, министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилери, финансы-кредит мекмелеринин өкүлдөрү жана эксперттер катышты.  

Иш-чаранын жүрүшүндө Улуттук банктын ар башка өнүгүү баскычында жүзөгө ашырган акча-кредит жана алмашуу курсу саясатынын өзгөчөлүктөрү, борбордук банктардын учурда аткарып жаткан ролу талкууга алынды. Мындан тышкары, экономикалык изилдөө иштери жана төлөм системасынын өнүгүү келечеги тууралуу кеңири сөз болду.  

Конференциянын жыйынтыгында мамлекеттик уюмдар, банк жана банктык эмес сектор жана төлөм уюмдарынын өкүлдөрү ортосунда өз ара алгылыктуу негизде кызматташып, тыгыз иш алып барууну улантуу чечими кабыл алынды.  

 

 

 

 

 


Датасы: 31.03.2017

Улуттук банк финансылык сабаттуулукту жогорулатуу ишин улантууда  

 

 Улуттук банк Германия аманат кассасы фондусу менен биргеликте 2017жылдын 28-мартынан 30-мартына чейинки аралыкта орто мектептердин мугалимдерин финансылык сабаттуулук негиздерине окутуу тренингинин экинчи баскычын ишке ашырды. Тренингдер Токмок шаарындагы А.С. Пушкин атындагы № 1 мектеп-гимназиясынын жана Кара-Балта шаарындагы № 6 мектеп-гимназиясынын базасында өткөрүлдү. Республика аймагында 2017-жылдын 27-мартынан 2-апрелге чейин республиканын бардык региондорунда өткөрүлүп жаткан Дүйнөлүк акча жумалыгынын алкагында каралган бул иш-чарага Чүй областынан 86 мугалим катышкан. 

2016-жылдын июнь айында финансылык сабаттуулук боюнча тренингдерди даярдоо программасынан өткөн орто мектептердин 17 мугалими тренер катары иш алып барган. Алардын ичинен сегизи Эпштайн шаарында (Германия) Аманат кассасы фондусу академиясынан кошумча даярдыктан өтүшкөн.  

Тренингдердин алгачкы эки баскычы Бишкек шаарында күзгү жана жаңы жыл алдындагы эс алуу учурунда өткөрүлүп, андан 180 мугалим билим деңгээлин жогорулатууга жетишкен.   

 

МААЛЫМАТ ҮЧҮН   

Германия аманат кассасы фондусунун «Банк иши. Банк кызматкерлерин дуалдык кесиптик окутуу» долбоорунун алкагында жаңы иш багыты калктын, атап айтканда мектеп жашындагы балдардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасы ишке ашырылып жатат. Долбоор Улуттук банктын бул багыттагы алгачкы долбоору болуп саналат жана Германия аманат кассасы фондусу менен Улуттук банк ортосунда узак мөөнөттүү кызматташуу меморандумунун алкагында 2015-жылдан бери ишке ашырылып келет. Долбоор жаш адистерди банк иши жагында окутуу максатын көздөйт.  

 


Датасы: 30.03.2017

“Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө” жобого сунушталган өзгөртүүлөр долбоорун коомдук талкуулоонун жыйынтыгы боюнча тегерек стол болуп өттү 

 

Улуттук банкта 2017-жылдын 30-мартында  “Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө” жобого сунушталган өзгөртүүлөр долбоорун коомдук талкуулоонун жыйынтыгы боюнча тегерек стол маеги болуп өттү

Республиканын коммерциялык банктары, төлөм системасынын операторлору, төлөм уюмдары, эл аралык электрондук акча операторлору жана “Интернет саясаттын жарандык демилгеси” коомдук фондусунун өкүлдөрү иш-чаранын катышуучусунан болду. 

Тегерек стол маегинде Россия Федерациясынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында колдонулган терминдерди (атоолорду) шайкеш келтирүү, ошондон улам WebMoney, Яндекс сыяктуу эл аралык системаларды каттоодон өткөрүү маселеси талкууланды. Мындан тышкары, идентификацияланган электрондук капчыктарга лимиттер, бонустарды чегерүү, республика аймагында колдонулуп жаткан эл аралык электрондук акчаны анын оператору жайгашкан аймакта конвертациялоо маселелери да талкууга алынды.  

Эл аралык электрондук акча операторлору милдеттүү түрдө каттоодон өтүүгө тийиш экендиги Улуттук банк тарабынан баса белгиленип, кароого сунушталып жаткан өзгөртүүлөр долбоорунда ушул багытта келип түшкөн кайрылууларды эске алуу менен эл аралык электрондук акча системасынын операторлорун/эмитенттерин каттоо талабы өзгөртүлгөндүгүнө  көңүл бурулду.  

Тегерек стол маегинин жыйынтыгы боюнча жогоруда белгиленген жобого  өзгөртүүлөр долбоору келип түшкөн сунуш-пикирлерди, талкуунун жүрүшүндө айтылгандарды эске алуу менен төлөм системасынын катышучуларына кайталап макулдашууга жөнөтүү чечими кабыл алынды. 

 


Датасы: 28.03.2017

Пресс-релиз 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн 5 пайыз деңгээлинде калтырды 

 

Улуттук банк Башкармасы 2017-жылдын 27-мартында эсептик чен өлчөмүн (чен саясатын) 5,00 пайыз деңгээлинде сактап туруу чечимин кабыл алды. Чечим 2017-жылдын 28-мартынан тартып күчүнө кирет. 

Кыргыз Республикасында инфляция болжолдонгон маани чегинде акырындап жогорулоого ык коюуда. 2017-жылдын март айында (17сине карата) инфляция жылдык туюндурууда 2,6 пайыз чегинде катталган. Тамеки заттарына акциздердин жогорулатылышы менен бирге эле, азык-түлүк товарларына баанын оң динамикасы орун алып турган инфляцияга салым кошкон.  

Өлкөдө экономикалык жигердүүлүк ичтен керектөөнүн бара-бара калыбына келиши менен колдоого алынууда. 2017-жылдын январь-февраль айларынын жыйынтыгы боюнча экономиканын өсүш көрсөткүчү 5,4 пайыз деңгээлинде түптөлгөн. Мааниси акча-кредит саясаты үчүн орчундуу көрсөткүч болуп саналган “Кумтөр” алтын кен ишканаларынын маалыматтарын эске албаганда, экономиканын өсүшү 3,6 пайызды түзгөн. Экономиканын негизги секторлорунда өндүрүштүн алгылыктуу өнүгүү арымы сакталууда.  

Ички валюта рыногунда туруктуулук сакталууда. Жыл башынан бери (25-мартка карата) сом 0,5 пайызга чыңдалган. Март айында Улуттук банк ички валюта рыногуна катышкан эмес.  

Акча-кредит шарттарын басаңдатуу жагында буга чейин көрүлгөн чаралар акча рыногунда улуттук валютадагы кыска мөөнөттүү пайыздык чендерди төмөндөтүүгө өбөлгө түзгөн, бул экономиканын реалдуу секторун колдоо үчүн шарттарды түзгөн. Учурда чендер Улуттук банк белгилеген пайыз чегинде өзгөрүп турууда.  

Улуттук банктын болжолдоолоруна ылайык, тышкы экономикалык чөйрөнүн жана экономиканын мындан ары өнүгүшүнө күндөлүк баа берүүгө таяна турган болсок, инфляция арымы 2017-жылдын акырына карата 5-7 пайыз деңгээлинде белгиленген максаттуу көрсөткүчкө жакындашат. Ушундай жагдайда, ошондой эле тышкы жана ички инфляциялык тобокелдиктер орун албаган шартта, эсептик чендин ушул деңгээлде сакталышы экономиканын өсүш арымын колдоого өбөлгө түзөт.  

Улуттук банк инфляцияга таасир эткен тышкы жана ички факторлорго баа берип туруу менен тиешелүү акча-кредит саясатын жүргүзүүнү улантат.  

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмүн кароого алган кийинки отуруму 2017-жылдын 29-майына пландаштырылган.  

 


Датасы: 27.03.2017

Улуттук банкта мамлекеттик органдардын жетекчилери Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун өкүлдөрү менен финансылык сабатуулукту жогорулатуу маселелерин талкуулашты 

 

2017-жылдын 27-мартында Улуттук банктын Төрагасы Толкунбек Абдыгулов Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун финансылык маселелер боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Флоре-Энн Месси менен жолугушуусу болду.  

Жолугушууга ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Финансы министри Адылбек Касымалиев, Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрагасы Санжар Муканбектов, башка мамлекеттки түзүмдөрдүн өкүлдөрү катышып, анда Кыргызстандын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу маселеси талкууга алынды..  

Жолугушуу учурунда Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму менен Финансылык билим берүү жагында эл аралык түйүндүн КМШ өлкөлөрүндө финансылык билим берүү боюнча биргелешкен долбоорунун бет ачаары болуп, ушул багытта мындан ары кызматташуу маселеси талкууланды  

 


Датасы: 27.03.2017

Кыргызстанда Дүйнөлүк акча жумалыгы старт алды 

 

Республиканын бардык региондорунда 2017-жылдын 27-мартынан 2-апрелге чейин Дүйнөлүк акча жумалыгы өтөт.  

Балдарга жана жаштарга финансылык билим берүү эл аралык шериктештиги "ChildandYouthFinance" көзөмөлдүгү алдында дүйнөнүн 100дөн ашуун өлкөсүндө өтө турган өкүлчүлүктүү бул иш-чара "Окугула. Жыйым топтогула. Иштеп каражат тапкыла!" урааны астында өтөт. Бул иш чаранын башка мамлекеттерде кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу маалыматтар менен (CYFI) Балдар жана жаштардын финансылык билим берүү боюнча эл аралык уюмунун сайтынан, төмөнкү шилтеме аркылуу тааныша аласыздар: http://www.globalmoneyweek.org.

Кыргызстанда бул иш-чара Билим берүү, илим министрлиги, Жаштар иши, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги, Депозиттерди коргоо агенттиги сыяктуу мамлекеттик органдардын, ошондой эле Өнүгүү саясаты институту, "Кыргыз банктар бирлиги" юридикалык жактар бирикмеси, Микрокаржылоо уюмдар ассоциациясы сыяктуу коомдук уюмдардын көмөктөшүүсү менен Улуттук банктын жетектөөсү алдында өткөрүлөт. Буга ошондой эле Германия эл аралык кызматташуу коому (GIZ), Эл аралык финансылык корпорация (IFC); коммерциялык банктар, финансы, кредиттик жана башка уюмдар жигердүү катышат.  

Калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу кампаниясынын алкагында Дүйнөлүк акча жумалыгынын чегинде ушул мезгил аралыгында республиканын бүтүндөй аймагы боюнча мектеп окуучулары жана жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн атайы окутуу иш-чаралары, эксперттердин көчмө лекциялары, финансы мекемелерине экскурсиялар өтүп, коммерциялык банктарда, мамлекеттик мекемелерде ачык эшик күндөрү, тегерек стол маеги, ар кандай сынактар жана билим берүүгө багытталган кызыктуу иш-чаралар өткөрүлүшү күтүлүүдө.  

 


Датасы: 27.03.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосун өткөн эл аралык акча которуулар системасынын реестринде Ria Money Transfer («RIA») катталды. 

Эл аралык акча которуулар системасынын оператору Ria Money Transfer («RIA») Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосун өттү. Реестрде 1041220317 каттоо номери ыйгарылган. 

 


Датасы: 25.03.2017

2017-жылдын 24-мартында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүндө Кыргыз Республикасынын Биринчи вице-премьер-министри О.М. Панкратовдун жана Улуттук банктын Төрагасынын орун басары Л.Д. Орозбаеванын төрагалыгы алдында Кыргыз Республикасында нак эмес төлөмдөр жана эсептешүүлөр үлүшүн арттыруу боюнча 2012-2017-жылдарга каралган мамлекеттик программаны жүзөгө ашыруунун жүрүшүн талкуулоо жана 2016-жыл жыйынтыгын чыгаруу максатында, Кыргыз Республикасынын министрликтеринин жана ведомстволорунун, ошондой эле коммерциялык банктардын жана бизнес-сектордун өкүлдөрүнүн катышуусунда Кыргыз Республикасында нак эмес төлөмдөр жана эсептешүүлөр үлүшүн арттыруу боюнча ведомстволор аралык комиссиянын кезектеги отуруму болуп өткөн.  

Улуттук банктын Төрагасынын орун басары Л.Д. Орозбаева эмгек акыны, пенсияларды, жөлөкпулдарды жана өлкө бюджетинен/бюджетине башка төлөөлөрдү ишке ашырууда республиканын бюджеттик уюмдарын 2016-жылдын 31-декабрына чейин “Элкарт” улуттук төлөм картына өткөрүү талабын аткаруу максатында, эмгек акыны эл аралык карттар аркылуу алган бардык бюджеттик уюмдар “Элкарт” улуттук төлөм картына өткөрүлгөндүгүн белгилеген. Учурда калктын андан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында, коммерциялык банктар “Элкарт” улуттук төлөм картын өнүктүрүү жагында иштерди жүргүзүшүүдө.  

Мындан тышкары, мектепте тамактануу үчүн нак эмес формада төлөө боюнча иштер жүргүзүлүп жаткандыгын, ошондой эле транспорттук кызматтар үчүн нак эмес формада төлөө маселелери иштелип жаткандыгын маалымдаган.  

Отурумдун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-декабрындагы №869 “Керектөөчүлөр укугун коргоо чаралары жөнүндө” токтомун аткаруу олуттуу мааниге ээ экендиги белгиленген, ага ылайык соода жана кызматтарды сунуштоо чөйрөсүндө иш алып барган юридикалык жактар жана жеке ишкерлер банктык карт ээлерин тейлөө үчүн өз соода түйүндөрүнө жана сатуу кеңселерине POS-терминалдарды орнотууга тийиш.  

 

Эскертүү: 2012-2017-жылдарга каралган мамлекеттик программада мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүнө төлөмдөрдү жүргүзүүгө жана бюджеттен чыгашаларды нак эмес формада жүзөгө ашырууга, калктын жана чарба жүргүзүүчү субъекттердин төлөмдөрдү нак эмес формада ишке ашырууга, нак эмес төлөмдөр жана эсептешүүлөр системасын өнүктүрүү боюнча мыйзамдарды өркүндөтүүгө, ошондой эле нак эмес төлөөлөрдү өнүктүрүү үчүн төлөм системасынын инфраструктурасын кеңейтүүгө багытталган иш-чаралар топтому каралган. 


Датасы: 25.03.2017

2017-жылдын 24-мартында Улуттук банктын Төрагасынын орун басары Л.Дж. Орозбаева эл аралык электрондук капчыктарды толуктоо боюнча иш жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктардын жана төлөм системасынын операторлордун өкүлдөрү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында жолугушуу болуп өттү

Жолугушуу учурунда Кыргыз Республикасынын мыйзам ченемдери, ошону менен бирге кардарлар Кыргыз Республикасынын рыногунда кандай системалары легалдуу түрдө иш жүргүзүп жаткандыгын билүүсү үчүн эл аралык электрондук акча системаларын каттоо зарылчылыгы талкууланды. Ошондой эле, Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктар менен келишимдердин шарттарын талкулоо жана интеграциялоо жол-жоболору узак убакыт талап кылгандыгын эске алуу менен, эл аралык электрондук акча системасынын операторлорунун кайрылуусуна байланыштуу каттоодон өтүү мөөнөттөрү узартылгандыгы белгиленди. 

Ушундай кайрылуулардын негизинде “Кыргыз Республикасынын электрондук акча жөнүндө” жобого Улуттук банк өзгөртүү киргизди, эл аралык электрондук акча системаларынын каттоо тартиби жөнөкөйлөштүрүлдү.  

Документ коомдук талкуудан өттү, эми 2017-жылдын 30-мартында  кызыктар тараптар менен бул боюнча тегерек стол өткөрүү пландаштырылууда.  

 


Датасы: 25.03.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын дайыма бузууга жол бергендиги үчүн, Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети 2017-жылдын 16-мартында ЖЧК МКК «Алтын Капитал» 2011-жылдын 4-ноябрында берилген №399 каттоодон өткөндүгү күбөлүгүн 2017-жылдын 23-мартынан тартып кайтарып алган. Аталган кредиттик союздун юридикалык дареги: Бишкек шаары, 7 к-шу, Орто-Сай базары, «Каухар» Бизнес-борбору, 24 каб. 

Кредиттик союз жогоруда көрсөтүлгөн Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Умөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча таанышууга акысы бар. Маалымат алуу үчүн телефон: 66 92 59 


Датасы: 17.03.2017

Улуттук банктын расмий веб-сайтында "(Кыргыз Республикасынын Административдик-процессуалдык кодексине жана "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана банктар иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору "Банк мыйзамдары" бөлүгүнүн "Талкууга мыйзам долбоорлору" бөлүмчөсүндө талкууга жайгаштырылгандыгын маалымдайт. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жогоруда аталган мыйзам долбооруна бир ай убакыт ичинде сын-пикирлериңизди ajorobekova@nbkr.kg и ktemirov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберүүнү өтүнөт. 

 


Датасы: 17.03.2017

Улуттук банк Башкармасынын чечими менен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча “Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” долбоору коомдук талкууга чыгаруу үчүн жактырылды. 

Долбоор «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Улуттук банк Башкармасынын токтомдоруна ылайык келтирүү максатында иштелип чыкты. 

Долбоордо Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдорунда өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү каралган:  

1. 2011-жылдын 30-ноябрындагы N 67/9 "Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырышкан Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө"; 

2. 2009-жылдын 28-декабрындагы №51/5 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктарда тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө»; 

3. 2012-жылдын 12-октябрындагы N40/1 “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган каржылоо чектери жөнүндө” нускоону бекитүү жөнүндө

4. 2009-жылдын 23-сентябрындагы  № 38/8 “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык  жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө”; 

5. 2009-жылдын 30-сентябрындагы №39/4 “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлүүчү типтүү келишимдерге талаптар жөнүндө”; 

6. 2006-жылдын 30-октябрындагы №32/2 "Кыргыз Республикасында алгачкы долбоордун алкагында ислам принциптерин жүзөгө ашыруу жөнүндө" жоболорду бекитүү жөнүндө

7. 2011-жылдын 26-октябрындагы № 60/8 "Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операциялар жөнүндө";  

8. 2013-жылдын 23 октябрындагы №39/9 “Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө”;  

9. 2014-жылдын 24-сентябрындагы № 42/8 “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө”; 

10. 2014-жылдын 23 апрелиндеги №16/3 “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабуу үчүн каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө”. 

Бул долбоор коомдук талкууга коюлуп, Улуттук банктын расмий веб-сайтынын “Ченемдик актылар//Талкууга сунушталган долбоорлор” бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул долбоорго карата сунуш жана пикирлерди 2017-жылдын 15-апрелинен кечиктирбестен, eaidarov@nbkr.kg asooronbekkyzy@nbkr.kg электрондук дареги боюнча берүүңүздөрдү өтүнөт. 


Датасы: 17.03.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосун өткөн эл аралык электрондук акча системалар реестринде ТОО «WOOPPAY» (ВУППЭЙ) катталды. 

Эл аралык электрондук акча системасынын оператору ТОО «WOOPPAY» (ВУППЭЙ) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосун өттү. Реестрде 5002150317 каттоо номери ыйгарылган. 

Маалымат үчүн: 

«Кыргыз Республикасындагы электрондук акча жөнүндө» жобонун 69 пунктуна ылайык (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/6 токтому), Эл аралык электрондук акча системасы Кыргыз Республикасынын аймагында эл аралык электрондук акчаны пайдалануу менен кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо үчүн Улуттук банкта каттоодон өтүүгө тийиш.  

 


Датасы: 14.03.2017

Улуттук банкта 2017-жылдын 14-мартында Германия экономикасынын күнүнө арналган жолугушуу болуп өттү. Германия өнүгүү банкы (KfW), Германия эл аралык кызматташуу коому (GIZ), Германия Федеративдүү Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчилиги жана Улуттук банк жолугушуунун уюштуруучусунан болгон. Германиядан келген делегацияны парламент мүчөсү, аталган өлкөнүн Экономикалык кызматташуу жана өнүгүү федералдык министрлигинин мамлекеттик катчысы (министрдин орун басары), Германиядан Азия өнүгүү банкындагы башкаруучу Ханс-Йоахим Фухтель мырза жетектеп келген. Жолугушууга Кыргызстандын коммерциялык банктарынын, “Кыргыз банктар бирлиги” юридикалык жактар бирикмесинин жана банк эмес финансы тармаганын өкүлдөрү катышты. 

Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Германия Федеративдүү Республикасы менен кызматташуусуна тиешелүү маселелер, атап айтканда, Улуттук банктын Дойче Бундесбанкы, Германиянын эл аралык уюмдарынын өкүлдөрү менен иш алып баруу маселелери талкууланып, Улуттук банк өз кезегинде жолугушуунун катышуучуларына «Кыргыз Республикасынын финансы секторун өнүктүрүү стратегиясын» презентациялоого жетишти. 

 


Датасы: 14.03.2017

Улуттук банктын Төрагасы «ICE BOOK» китепканасынын  

катышуучулары менен жолугушту 

Улуттук банкта 2017-жылдын 13-мартында «ICE BOOK» онлайн китепканасы долбоорунун алкагында «PRO: КНИГИ, ЧТЕНИЕ и РАЗВИТИЕ» темасында катышуучулар менен Улуттук банктын Төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун алгачкы жолугушуусу болуп өттү.  

Иш-чара Кыргызстандын өмүрү өрнөк, эмгеги жана чыгармалары менен окурмандарды алга үндөп, шыктандыра алган улуу инсандар жана эксперттер менен дайыма өткөрүлүп туруучу жолугушуунун алкагында уюштурулган.  

Улуттук банктын төрагасы жолугушууну ачып жатып, мындай иш-чараларды өткөрүп туруунун маанилүүлүгүн жана алар жаштардын окууга болгон кызыгуусун арттыра тургандыгын баса белгиледи.  

Иш-чаранын жүрүшүндө борбордук банктын башчысы долбоордун катышуучуларынын бардык суроолоруна жооп берүү менен айрыкча, окуу үчүн китепти кантип тандоо керек, окуган китепти кесиптик иште кандайча колдонууга боло тургандыгы тууралуу кеп-кеңешин сунуштады.  

Толкунбек Абдыгулов иш-чаранын соңунда катышуучуларга кесиптик ишти андан ары өркүндөтүү үчүн мүмкүн болушунча көбүрөөк окуп, алган билим деңгээлин иште жана жеке өсүшүндө колдонууга үндөдү

 

 


Датасы: 13.03.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий веб-сайтынын “Банктык мыйзамдар” бөлүгүнүн ”Улуттук банк Башкармасынын токтомдору” бөлүкчөсүндө 2017-жылдын 22-февралындагы №6/6 “ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин иши боюнча сактоо мөөнөтүн көрсөтүү менен түзүлгөн негизги документтер тизмегине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” токтом жарыяланган.   

 


Датасы: 06.03.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына - 25 жыл 


Улуттук банктын негизделишине бүгүн 25 жыл толду.

СССРдин Мамлекеттик банкынын бир бутагы болуп саналган Кыргыз Республикалык банкы 1991-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик банкы деп аталып, көп өтпөй эле Жогорку Советтин токтомуна кол коюлуп, 1992-жылдын 6-мартында Кыргыз Мамлекеттик банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына өзгөртүп түзүлгөн.  

Өлкөнүн баш мыйзамында жана Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамында Улуттук банктын укуктук статусу, иш принциптери, алдыга койгон максаттары жана негизги милдеттери бекемделген. 

25 жыл аралыгында Улуттук банк тарыхый жолду басып өттү: улуттук валюта жүгүртүүгө чыгарылды, эл аралык банктык тажрыйбанын стандарттарына жооп берген жаңы банк тутумунун пайдубалы түптөлдү, ишенимдүү улуттук төлөм системасы пайда болду.  

Банк иши мыйзамдарда аныкталган милдеттерди чечүүгө, макроэкономикалык туруктуулукту камсыз кылууга багытталган максаттарга, экономиканын узак мөөнөткө каралган өнүгүшүн камсыз кылууга, жарандардын жашоо шартын жогорулатууга багытталган.  

 


Датасы: 03.03.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2017-жылдын 2-мартында «Айыл Банк» ААКсы тарабынан Банк Башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Акимов Мурат Кудайбергеновичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 02.03.2017

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 22-февралындагы отурумунда «Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» № 6/4 токтом бекитилген. Ушуга байланыштуу, Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы төмөнкү мазмундагы маалыматты Улуттук банктын расмий сайтына, «Негизги жаңылыктар» бөлүгүнө жарыялоону суранат: 

«Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна, активдерди классификациялоо жана реструктуризациялоо жагында тиешелүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген жана алар Банк Башкармасынын 2017-жылдын 22 февралындагы № 6/4 токтому менен бекитилген. 

Атап айтканда, төмөнкү токтомдорго өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген:  

1) 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» Жобонун жаңы редакциясын бекитүү жөнүндө»; 

2) 2012-жылдын 29-августундагы № 36/2 «Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобосун бекитүү жөнүндө

3) 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»; 

4) 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»; 

5) 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/13 «Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу. 

Өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү караган токтом Улуттук банктын: www.nbkr.kg дареги боюнча расмий сайтынын Банк/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги боюнча расмий сайтынын: Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк ишин жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 02.03.2017

2017-жылдын 1-мартынан тартып Улуттук банктын расмий сайты жаңы дизайнда сунушталды 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 25 жылдыгына карата 2017-жылдын 1-мартынан тартып Улуттук банктын расмий сайты жаңы логотип түшүрүлгөн жаңыртылган дизайнда сунуштала баштады. 

Улуттук банктын символикасы болуп саналган жаңы логотип Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-ноябрындагы №71/13 чечими менен бекитилген. Логотип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында товардык белги катары каттоодон өткөртүлдү. Бул логотип Улуттук банктын ишинде басма, жарнама-маалыматтык жана сувенир продукцияларында колдонулат. 

Мүнөздөмөсү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын логотибинин дизайнында бир бүтүн композицияны түзгөн ромб формасы жана “КЫРГЫЗ БАНКЫ” деген жазуу түшүрүлгөн. Жаңы символика алтын жана боз түстөрдө берилген, бул туруктуулукту, ишенимдүүлүктү жана өнүгүп-өсүүнү билдирет.  

Улуттук банктын логотибинин дизайны “Новый формат” дизайн-студиясында иштелип чыккан.  

 


Датасы: 02.03.2017

Улуттук банк Башкармасынын чечими менен айрым токтомдорго төмөнкүлөр боюнча сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор долбоору жактырылды: 

- электрондук акча; 

- банктык төлөм карттар; 

- акча которуу системалары боюнча каражат которууну ишке ашыруу. 

Долбоорлор Улуттук банктын расмий сайтынын Ченемдик актылар/Талкуулоо үчүн  долбоорлор бөлүгүндө коомдук талкууга алуу үчүн мамлекеттик жана  расмий тилдерде жайгаштырылган. 

Өзгөртүүлөр жана толуктоолор долбоору боюна сунуш-пикирлерди 2017-жылдын 13-мартынан кечиктирбестен жөнөтүүнү, анын ичинде psoversight@nbkr.kg жана  abakesarieva@nbkr.kg электрондук дареги боюнча Word форматында сунуштоону өтүнөбүз. 

 


Датасы: 01.03.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-ноябрындагы №47/18 «Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын 2016-жылы чыгарылган IV сериясындагы өркүндөтүлгөн банкнотторун жүгүртүүгө чыгаруу жөнүндө» токтомуна ылайык, 2017-жылдын 1-мартынан тартып Кыргыз Республикасынын аймагында Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын IV сериясындагы өркүндөтүлгөн 50 жана 100 сом номиналындагы банкноталары жүгүртүүгө чыгарыла тургандыгын билдирет. 

2016-жылы чыгарылган IV сериядагы өркүндөтүлгөн 50 жана 100 сом номиналындагы банкноталары төмөнкүлөрдү камтыйт: 

1. Классикалык ыкма менен даярдалган мыкты көрүнүп турган портрет.  

2. Чыгарылган жылы 2016. 

 

Улуттук валютасынын IV сериясындагы өркүндөтүлгөн банкноталары, Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын жүгүртүүгө мурда чыгарылган 1, 10, 50 тыйын, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 жана 5000 сом банкноталары менен чогуу жүгүртүүдө болот. 

Улуттук валютасынын бардык банкноталары Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ жана төлөм каражаты катары чыгарылган жылынан көз карандысыз милдеттүү түрдө кабыл алууга тийиш.  


Датасы: 28.02.2017

Улуттук банк Башкармасынын чечими менен “Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтом долбоору жактырылган.  

Өзгөртүүлөр жана толуктоолор баалуу металлдар рыногунун өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү максатында иштелип чыккан жана анда коммерциялык банктар баалуу металл түрүндөгү ачык позиция лимиттерин сактоосуна жана баалуу металлдар менен операциялар боюнча ички контролдукту уюштурууга карата талаптар белгиленген, ошондой эле жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептериндеги каражаттарды ликвиддүүлүк ченем эсептерине кошуу каралган.  

Токтом долбоору, коомдук талкууга сунуштоо максатында Улуттук банктын расмий сайтынын Ченемдик актылар/Талкуулоо үчүн долбоорлор бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ушундан улам, долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды 2017-жылдын 28-мартынан кечиктирбестен сунуштоону, анын ичинде ezhaparova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүнү өтүнөбүз. 


Датасы: 28.02.2017

Пресс-релиз 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн 5 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды 

 

Улуттук банк Башкармасы 2017-жылдын 27-февралында эсептик чен өлчөмүн (чен саясаты) 5,00 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2017-жылдын 28-февралында күчүнө кирет. 

Кыргыз Республикасында учурда орточо инфляциялык динамиканын сакталып турушу байкалууда. Жылдын февраль айында (17сине карата) инфляция жылдык туюндурууда 1,2 деңгээлинде калыптанган. 2016-жыл ичинде азык-түлүк тобуна кирген товарларды сунуштоонун жогору болушу ички азык-түлүк баасына төмөндөтүүчү басым жасаган. Ушул жылдын баш жагында ички суроо-талаптын жандануусу алкагында азык-түлүккө баа алгылыктуу чекке ыктаган. Ошону менен бирге эле, азык-түлүктөн башка товарлар тобундагы товарлар боюнча инфляциялык инерция басаңдаганы байкалууда.  

Ички керектөөнүн жигеринин артышы алкагында өлкөдө экономикалык активдүүлүктүн калыбына келиши жүрүүдө. Айыл чарбасындагы алгылыктуу көрсөткүчтөр, ошондой эле соода жүргүзүү секторундагы өсүштүн сакталышы айкын ички дүң өнүмдүн 2017-жылдын январь айынын жыйынтыгы боюнча 7,9 пайызга өсүшүн шарттаган. Мааниси акча-кредит саясаты үчүн орчундуу көрсөткүч болуп саналган “Кумтөр” алтын кен ишканаларын эске албаганда, экономиканын өсүшү 5,0 пайыз чегинде катталган. Улуттук банктын берген баасына ылайык белгиленген факторлор жыл акырына чейин сакталган шартта, ички дүң өнүмдүн алгылыктуу өсүш арымы уланып, ал келерки инфляциянын алгылыктуу чекте калыптанышына таасир этет.  

Ички валюта рыногунда туруктуулук сакталууда. Жыл башынан бери (27-февралга карата) сом 0,2 пайызга чыңдалган. Валюталык интервенциялар алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө максатында гана ишке ашырылууда.  

Улуттук банктын өбөлгө түзүүчү акча-кредит саясаты акча рыногундагы улуттук валютадагы кыска мөөнөттүү чендердин төмөндөшүнө түрткү берип, экономиканын реалдуу секторун колдоого алган. Бул акча-кредит саясатынын трансмиссиондук механизмин чыңдоого дем берген.  

Улуттук банктын болжолдоолоруна ылайык, ички керектөөнүн калыбына келиши жана эл аралык товардык-чийки зат рынокторунда түптөлгөн баа динамикасы сакталып турган шартта инфляция мааниси максаттуу көрсөткүчкө, 5-7 пайыз деңгээлинде белгиленген чекке жакындашат. Ушул шартта, ошондой эле инфляциялык тобокелдик төмөн болуп турган учурда эсептик чендин ушул деңгээлде сакталышы, экономиканы калыбына келтирүү тенденциясын бекемдөөгө өбөлгө түзөт.  

Улуттук банк инфляцияга таасир эткен тышкы жана ички факторлорго баа берип туруу менен тиешелүү акча-кредит саясатын жүргүзүүнү улантат.  

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмүн кароого алган кийинки отуруму 2017-жылдын 27-мартына пландаштырылган. 


Датасы: 27.02.2017

Калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын ишке ашыруу боюнча Координациялык кеңештин биринчи отуруму болуп өттү 

 

2017-жылдын 24-февралында Улуттук банкта Кыргыз Республикасында калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча 2016-2020-жылдарга каралган программаны ишке ашыруу боюнча Координациялык кеңештин биринчи отуруму болуп өттү.  

Отурумга Улуттук банктын Төрагасы Толкунбек Абдыгулов, министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилери, бизнес-ассоциациялардын, эл аралык жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышты. Отурумду ачып жатып, Толкунбек Абдыгулов Координациялык кеңештин маанилүүлүгүн жана өз учурунда түзүлгөндүгүн баса белгиледи. «Калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча ар кандай иш-чараларды жүзөгө ашырууда уюмдардын күч-аракеттерин бириктирүү зарылчылыгы буга чейин келип жеткен эле. Ошондуктан, ушул орган түзүлүп, анын алкагында биз бул багытта ишти натыйжалуу жана ыкчам координациялоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Бул иш-чаралардын таасирдүүлүгү коэффициентин алда-канча арттырып, кайталоо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу аркылуу аймактарды камтуу чөйрөсүн кеңейтет» - деп белгиледи Т. Абдыгулов. 

Отурумдун алкагында аталган программанын биринчи баскычында ишке ашырылууга тийиш болгон иш-чаралар планынын аткарылышы тууралуу  2016-жылдын экинчи жарым жылдыгы боюнча отчет кароого алынып, орун алган көйгөйлүү маселелер талкууга алынды. Координациялык кеңеш жөнүндө жобо жана Координациялык кеңештин алдында иш алып баруучу жумушчу топтун курамы бекитилди.  

 

Маалымат үчүн: Координациялык кеңеш, Программанын талабын жүзөгө ашырууга тартылган мамлекеттик органдардын жана башка катышуучулардын күч-аракеттерин бириктирүү жана ушул иш багытын координациялоо аркылуу аны натыйжалуу ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2017-жылдын 27-январындагы №60 буйруусуна ылайык 2016-жылдын 17-ноябрында Бишкек шаарында болуп өткөн тегерек стол маегинин катышуучуларынын демилгеси боюнча түзүлгөн. 

Координациялык кеңештин курамына Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, Билим берүү жана илим министрлигинин, Финансы министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын, Социалдык фонддун, Кыргыз Республикасында депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин, “Кыргыз банктар бирлиги”, “Кыргыз Республикасындагы микрокаржылоо уюмдары ассоциациясы” юридикалык жактар бирикмелеринин, “Кыргыз Фондулук Биржасы” ЖАКтын, “Кредиттик маалыматтарды пайдалануучулар ассоциациясы” юридикалык жактар бирикмесинин, Эл аралык финансылык корпорациянын, Германия эл аралык кызматташуу коомунун, Бириккен Улуттар уюмунун Кыргыз Республикасындагы Балдар фондусунун, Германиянын Борбордук Азиядагы эл аралык кызамтташуу боюнча аманат кассалары фондусунун,  Өнүктүрүү саясаты институтунун, Финансылык компания “Сенти” ЖЧКсынын өкүлдөрү кирет. Датасы: 27.02.2017

Улуттук банк өзүнүн расмий веб-сайтынын «Банк жөнүндө» / «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкуу үчүн долбоорлор» бөлүгүндө «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом долбоору коомдук талкууга алынышы үчүн жайгаштырылгандыгын республиканын кредиттик союздарына, микрокаржылоо уюмдарына жана алмашуу бюролоруна маалымдайт. 

Долбоор, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын колдонуудагы банктык мыйзамдардын алкагында өркүндөтүү, анын ичинде Кыргыз Республикасынын «Административдик иштин жана административдик жол-жоболордун негиздери тууралуу» мыйзам талабына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан. 

Улуттук банк долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды 2017-жылдын 28-мартынан кечиктирбестен aisaeva@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүүнү өтүнөт. 

 


Датасы: 24.02.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 24-февралындагы №7/1 токтомуна ылайык “Кыргыз Республикасындагы электрондук акча жөнүндө” жобонун 69-пунктунун эл аралык электрондук акча операторлорун каттоо талабын аткаруу мөөнөтү 2017-жылдын 1-июнуна чейин узартылды.  

 


Датасы: 22.02.2017

Банктык тегерек столдун катышуучулары финансылык сектордун өнүгүшүн талкуулашты 

 

2017-жылдын 17-февралында “Кыргыз банктар бирлиги” юридикалык жактар бирикмеси Улуттук банк, коммерциялык банктар, микрокаржылоо уюмдары жана Кыргыз Республикасында Депозиттерди коргоо агенттиги менен биргеликте салтка айланган банктык тегерек стол маегин өткөрдү

Республиканын финансы секторун өнүктүрүү, башкы банктын жана рынок катышуучуларынын биргелешкен күч-аракети менен алдыга коюлуп жаткан милдеттерди чечүү, учур талабына татыктуу жооп берүү жолдорун аныктоо - аталган иш-чаранын катышуучулары кызуу талкууга алган темадан болду.  

Улуттук банктын башчысы жолугуушуну ачып жатып, финансы рыногунун негизги катышуучулары менен бирге мына ушундай иш-чараны уюштуруу аркылуу Улуттук банк өлкөнүн банк системасын бекемдөөгө өбөлгө түзүп жаткандыгын баса белгиледи, анткени бул бүгүнкү күндө алдыга коюлуп жаткан маанилүү милдеттердин бири. “Салтка айланган тегерек стол маеги эрежедегидей эле, ийгиликтүү өтөт, анткени биз сектордун келечек пландары менен таанышып, ал боюнча өз пикирибизди ортого салып, актуалдуу көкөй кескен көйгөйлүү маселелерди талкуулап, аларды чечүү жолдорун аныктоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Демек, банк секторунун өнүгүшүнө алгылыктуу таасир эте алабыз” деп белгиледи Т. Абдыгулов.  

Жолугушуунун жыйынтыгын чыгаруу менен Улуттук банктын башчысы тегерек стол маегинин алкагында банк системасынын келечеги үчүн олуттуу мааниге ээ болгон, банктардын ишинин стратегиялык, концептуалдык багытын аныктаган орчундуу пикир алышууга мүмкүн болгондугун белгиледи. Иш-чаранын жүрүшүндө кабыл алынган биргелешкен чечим резолюцияда чагылдырылат жана ага тараптардын жакын арада кол коюшу пландаштырылууда.  

 

 


Датасы: 22.02.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жалпыга маалымдоо каражаттары арасында «Үйрөнгүлө. Жыйым топтоп, каражат тапкыла” темасын эн мыкты чагылдыргандар үчүн республикалык сынак жарыялайт 

 

Бул иш-чара Кыргыз Республикасында 2016-2020 жылдар аралыгында калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасынын талабын ишке ашыруунун алкагында өткөрүлөт. 

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын, жарандардын мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнүн жана коомдук уюмдардын көңүлүн финансылык сабаттуулук деңгээлин жогорулатуу маселесине буруу иш-чаранын максатынан болуп саналат.  

Сынак өткөрүү боюнча маалымат жана анын жыйынтыгы Улуттук банктын (www.nbkr.kg) сайтында жана www.finsabat.kg сайтында жарыяланат. 

Журналисттердин ушул тема боюнча жарыяланган материалдары, телесюжеттери жана радиоберүүлөрү кароого алынат. 

Сынак төмөнкү номинациялар боюнча өткөрүлөт: 

· Кыргыз тилинде мыкты ТВ материал 

· Орус тилинде мыкты ТВ материал 

· Кыргыз тилинде мыкты радио материал 

· Орус тилинде мыкты радио материал 

· Жалпыга маалымдоо каражаттарында кыргыз тилинде жарыяланган мыкты материал 

· Жалпыга маалымдоо каражаттарында орус тилинде жарыяланган мыкты материал 

· Интернет-басылмаларда кыргыз тилинде жарыяланган мыкты материал  

· Интернет-басылмаларда орус тилинде жарыяланган мыкты материал  

 

Сынак жыйынтыгы боюнча жеңүүчү деп таанылгандарга баалуу белектер жана сыйлыктар тапшырылат.  

Сынактын шарттары боюнча ырааттуу маалыматты Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги расмий сайтынан алууга болот.  

 


Датасы: 17.02.2017

Финансы рыногуна колдоо көрсөтүү, Кыргыз Республикасынын региондорунда финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана нак эмес төлөмдөр наркын төмөндөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Кыргыз Республикасында банктык инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү колдонууга киргизүүнүн атайы иш ыргагы жөнүндө" убактылуу жобонун долбоорун коомдук талкуудан өткөрүүдө. 

Ушуга байланыштуу долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген мөөнөткө карата makulueva@nbkr.kg жана oevlashkova@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 16.02.2017

Улуттук банкта Кыргыз Республикасынын Финансы Министринин катышуусунда Ведомство аралык кеңешинин отуруму болуп өттү

2017-жылдын 15-февралында Кыргыз Республикасынын Финансы Министринин жана Улуттук банктын Төрагасынын катышуусунда Ведомство аралык кеңешинин отуруму болуп өттү

Отурумда 2016-жылдагы иш жыйынтыгы, акча-кредит жана салык-бюджет саясаттарынын максаттуу көрсөткүчтөрү, 2017-жылга белгиленген максаттарга жетишүүгө өбөлгө түзгөн чаралар, ошондой эле Улуттук банк менен Финансы министрлигинин мындан ары кызматташуу жана биргелешип аракеттенүү маселелери талкууга алынган. 

Маалымат үчүн: 

Акча-кредит жана салык-бюджет саясаттары боюнча чаралардын макулдашуунун негизинде ишке ашырылышын камсыз кылуу максатында 2010-жылы Улуттук банк менен Финансы министрлиги тарабынан Ведомство аралык координациялык кеңеш түзүлгөн. Кеңештин отурумдары мезгил-мезгили менен өткөрүлүп турат. 

 


Датасы: 14.02.2017

2017-жылдын 14-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2016-жыл жыйынтыгына арналган пресс-конференциясы болуп өттү. Ага банктын Төрагасы Толкунбек Абдыгулов, Төраганын орун басарлары Нурбек Жеңиш, Лада Орозбаева жана Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Тимур Джусупов катышышты. 

Иш-чаранын жүрүшүндө Улуттук банктын жетекчилиги жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө 2016-жыл жыйынтыгы боюнча маалыматтарды берип, журналисттердин суроолоруна жооп берди. 

 


Датасы: 10.02.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2017-жылдын 9-февралынан 10-февралына чейинки мезгил аралыгында финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын “Финансылык инструменттер” деп аталган 9-стандартын ишке киргизүүнүн алкагында тажрыйба алмашуу боюнча Казакстан Республикасынын Улуттук банкынын өкүлдөрүнүн делегациясы иш алып барган. 

Жолугушуунун жүрүшүндө бизнес-моделдерди иштеп чыгуу методологиясы, банктардын активдерин классификациялоо, жаңы стандарттын финансылык отчеттуулукка тийгизген таасири маселелери талкууланган. 

 


Датасы: 10.02.2017

Эл аралык валюта фондусунун (ЭВФ) миссиясы өз ишин Кыргыз Республикасында баштады 

 

2017жылдын 9февралында Кыргыз Республикасында Эл аралык валюта фондусунун (ЭВФ) миссиясы өз ишин баштады. Өлкөнүн экономикасында акыркы учурда байкалган тенденцияларды, мамлекеттик бюджеттин аткарылышын жана ЭВФтин кеңейтилген кредиттөө механизминин алкагында биргелешкен программаны ишке ашыруунун жүрүшүнүн талкууга алуу аталган миссиянын иш сапарынын максаты болуп саналат. Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана башка финансылык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуулар өткөрүлөт. Миссия өз ишин 15февралга чейин жүргүзөт. 

 

Маалымат үчүн: 

2015-жылдын апрель айында ЭВФтин Аткаруу органы тарабынан 66,6 млн атайын карыз алышуу укугуна (болжолу менен 92,4 млн АКШ доллары) эквиваленттүү суммада кеңейтилген кредиттөө механизминин (Extended Credit Facility, ЕСF) алкагында Кыргыз Республикасынын экономикалык программасын колдоо жөнүндө жаңы үч жылдык макулдашуу бекитилген. Орто мөөнөттүү мезгилде өлкөнүн макроэкономикалык туруктуулугун жана туруктуу экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу ушул программанын максаты болуп саналат. 

 


Датасы: 10.02.2017

Кыргыз Республикасынын расмий акча бирдиги - сомдун графикалык символу  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан бекитилди 

 

Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын графикалык символун жалпы колдонууга киргизүү максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга, банктык эмес финансы-кредит мекемелерине, башка юридикалык жактарга, ошондой эле жеке адамдарга графикалык символду өндүрүштө, товарлар, иштер жана кызмат көрсөтүүлөр рыноктору боюнча жарнамаларды, маалыматтык материалдарды даярдоодо, жайгаштырууда жана жайылтууда, ошондой эле башка максаттарда өлкөнүн расмий акча бирдиги - сомду билдирген белги катары колдонууну сунуштайт.  

Сүрөт. Улуттук банк тарабынан бекитилген графикалык символу сом белгиси.  

 


Датасы: 10.02.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларын бузууга жол бергендиги (күндөлүк отчетторду сунуштабагандыгы), Улуттук банктын талаптарын аткарбай койгондугу үчүн 2017-жылдын 10-февралынан тартып төмөнкү алмашуу бюролорунун нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиялары кайтарылып алынган: 

- "Айара" ЖЧКсына 2015-жылдын 7-октябрында берилген №5377 лицензия; 

- "Актив финанс" ЖЧКсына 2016-жылдын 1-августунда берилген №5484 лицензия; 

- "Монетка плюс" ЖЧКсына 2015-жылдын 2-сентябрында берилген №5367 лицензия; 

- "Прайм-Лидер" ЖЧКсына 2014-жылдын 30-октябрында берилген №5165 лицензия; 

- "УР-ФИН" ЖЧКсына 2016-жылдын 19-январында берилген №5425 лицензия; 

- "Чаткал плюс" ЖЧКсына 2016-жылдын 2-мартында берилген №5441 лицензия. 

Алмашуу бюролору Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензияларын кайтарып алуу жөнүндө" каттар менен Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дарегине кайрылып, тааныша алышат. Суроолор болсо 66 92 58 телефонуна кайрылууга болот. 

 


Датасы: 09.02.2017

2016-жылы Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын системалуу түрдө бузууга жол бергендиги жана белгиленген талаптарды аткарбагандыгы үчүн 13 алмашуу бюросунун лицензиясы кайтарылып алынган 

 

Акыркы жылдар ичинде алмашуу бюролорунун саны көбөйгөндүгү байкалууда. Алсак, 2016-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында 394 алмашуу бюросу өз ишкердигин жүргүзгөн, бул 2015-жылдын ушул эле мезгилинде катталган маалыматка салыштырганда 65 алмашуу бюросуна көп.  

Улуттук банк алмашуу бюролору өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык жүргүзүүсүн камсыз кылуу максатында, алардын ишине көзөмөлдүктү ишке ашырат. Алмашуу бюролорунун ишине көзөмөлдүк жеринде барып жана Улуттук банкка портал аркылуу күн сайын сунушталуучу отчетторду текшерүү аркылуу жүзөгө ашырылат.  

Алмашуу бюросу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол берген шартта, ага карата бузууга жол берүү түрүнө жараша аларды четтетүү үчүн мөөнөт белгилөө менен аныкталган бузууларды четтетүү жөнүндө эскертүү же жазма буйрук жөнөтүү, колдонуудагы мыйзамдарга ылайык айыптык санкцияларды белгилөө, лицензиянын аракетин токтотуу, лицензияны кайтарып алуу сыяктуу таасир этүү чаралары колдонулушу мүмкүн. 

2016-жылы Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын системалуу түрдө бузгандыгы жана талаптарды аткарбагандыгы үчүн 13 алмашуу бюросунун нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиялары кайтарылып алынган. 

Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча лицензиясыз ишкердикти жүзөгө ашыргандыгы үчүн 69 укук бузуучулар айыптык төлөм төлөө түрүндө административдик жоопкерчиликке тартылган.  

Ага карата укук бузууга жол берилген жарандар Улуттук банкка арыз менен кайрылышы мүмкүн, арыз белгиленген тартипте кароого алынат. Мыйзам талабын бузууга жол бергендиги фактысы тастыкталган шартта, алмашуу бюросуна карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык таасир этүү чарасы колдонулушу мүмкүн.  

 

Маалымат үчүн: Алмашуу бюросу бул, юридикалык жак тарабынан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясына ылайык нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операциясын жүзөгө ашыруу үчүн түзүлгөн атайы жабдылган пункт. 

 


Датасы: 08.02.2017

Бишкек шаарында, Асанбай кичирайонунда, 52 А, «Народный» соода борборунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмаштыруу операцияларын иш жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан бир миң эсептешүү көрсөткүчүнүн өлчөмүндө (100 000 сом) айып салуу менен административдик жоопкерчиликке Кыргыз Республикасынын жараны Т.Ж. тартылды. 

 


Датасы: 06.02.2017

Берилген арыздын негизинде, 2017-жылдын 6-февралында төмөнкү алмаштыруу бюросунун лицензиясы жокко чыгарылды: 

1. ЖЧК «Жасмин-Север», дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов көчөсү, 14/1. 

 


Датасы: 01.02.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий веб-сайтында Ченемдик актылар/Талкуулоо үчүн долбоорлор бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына төлөө жөндөмсүздүгү жана/же банкроттук тобокелдиги жогору болгон финансылык-кредиттик мекемелердеги эсептеринен валюталык активдерин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ачылган депозиттик валюттук эсептерине которуу укугун берүү жөнүндө Жобонун долбоору коомдук талкулоого жайгаштырылган.  

Долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды 2017-жылдын 1-мартынан кечиктирбестен isaifullin@nbkr.kg жана deraliev@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 01.02.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2017-жылдын 30-январында «Компаньон Банкы» ЖАКсы тарабынан Башкармасынын төрагасынын Топтук кредиттөө башкармалыгынын ишин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары кызмат ордуна Дуйшегулов Марлис Каналбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 30.01.2017

Улуттук банк Башкармасынын чечими менен "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" долбоордун ислам банк иши жана каржылоо принциптерин кошо алганда, Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетуна жана кредиттик союздардын отчетуна киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор жактырылды. 

Бул өзгөртүүлөр жана толуктоолор, отчетторго талдап-иликтөөлөр талапка ылайык жүргүзүлүшү максатында маалымат алуу зарылчылыгына байланыштуу жана "Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоорун эске алуу менен иштелип чыккан. Өзгөртүүлөр жана толуктоолор ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган банктарга да таркатылат. 

Долбоор, коомдук талкууга сунуштоо максатында Улуттук банктын расмий сайтынын Ченемдик актылар/Талкуулоо үчүн долбоорлор бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды 2017-жылдын 1-мартынан кечиктирбестен jkonoeva@nbkr.kg жана anazarbaev@nbkr.kg электрондук дарегине Word форматында жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 27.01.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Армения Республикасынын Борбордук банктарынын ортосунда кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду


Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Армениянын борбордук банкынын ортосундагы өз ара байланыштарынын актуалдуу маселелери 2017-жылдын 26-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен Армения Республикасынын Борбордук банкынын төрагасы Артур Джавадян менен болгон жолугушууда талкууланды.

Жолугушуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын делегациясынын Армения Республикасына болгон иш сапарынын алкагында өттү.

Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында эки тараптуу кызматташтыктын кеңири тармактагы суроолору боюнча тажрыйба жана пикир алмашуу болду.

Ошондой эле, финансы-кредиттик мекемелердин ишмердүүлүгүнө байланыштуу көзөмөл жүргүзүү, төлөм системасын жакшыртуу, заманбап маалымат технологиясын колдонуу жана керектөөчүлөрдүн укугун коргоо маселелери козголду.

Жолугушуунун жыйынтыгында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Армения Республикасынын Борбордук банктарынын ортосунда кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду.

 

 


Датасы: 19.01.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2017-жылдын 19-январында «Бай-Түшүм» Банкы ЖАКсы тарабынан аудит боюнча комитеттин Төрагасы кызмат ордуна сунушталган Галлямова Наталья Сидоровнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 17.01.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2017-жылдын 13-январында «Компаньон Банкы» ЖАКсы тарабынан Башкармасынын төрагасынын Жеке кредиттөө башкармалыгынын ишин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары кызмат ордуна Алыбаев Нарынбек Алыбаевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 13.01.2017

«Жаш кесипкөй адистер» программасынын жыйынтыгы 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2016-жылдын февраль айынан тартып өлкөнүн борбордук банкынын иш процессинде түздөн-түз катышуусу аркылуу банк ишине аралашуу үчүн жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнө жана жаш адистер үчүн «Жаш кесипкөй адистер» программасын ишке киргизген.  

Сынак 3 баскычтан туруп, анын жыйынтыгы боюнча 122 талапкердин арасынан 30 талапкер Улуттук банкка 8 ай бою тажрыйбалык такшалуудан өтүү үчүн кабыл алынган. Тажрыйбалык такшалуунун жыйынтыгы боюнча 23 жаш адис тийиштүү упай топтоп, борбордук банктын кадрлар резервине киргизилип, алардын ичинен 14 бүтүрүүчү Улуттук банкка ишке кабыл алынган.  

Мындан ары да Улуттук банк “Жаш кесипкөй адистер” программасы боюнча ишти үзгүлтүксүз уланта бермекчи.  

 


Датасы: 11.01.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2017-жылдын 11-январында «Демир Кыргыз Интернэшнл Банкы» ЖАКка үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана аларды төлөм системасынын катышуучуларына, ошол процессинг жана клиринг борборуна берүү боюнча кызматтарды сунуштоо укугуна лицензияны берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 10.01.2017

Улуттук банк 2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасы алкагында тренингдерди өткөрдү 

 

Улуттук банк Германиянын сактоо кассалык фонду менен биргеликте 2017жылдын 4январынан 6январына чейин мугалимдерди финансылык сабаттуулуктун негиздерине окутуу боюнча тренингдердин экинчи этабын өткөрдү. Тренингдер Новопавловка айылындагы Ч. Айтматов атындагы мектеп-гимназиясында, Лебединовка айылындагы И. Айдарбеков атындагы мектепгимназиясында жана Бишкек шаарындагы № 13 орто мектебинде болуп өттү. Жалпысынан аталган тренингдерге Бишкек шаарында жана Чүй облусунда эмгектенген 140 окутуучу катышты.  

2016-жылдын июнь айында финансылык сабаттуулук боюнча тренерлерди даярдоо программасынын алкагында даярдоодон өткөн 17 тренер-мультипликатор тренер болуп катышышты, алардын ичинен 8 тренер Германиянын Эпштайн шаарындагы Аманат кассалар фондунун академиясынан кошумча даярдыктан өтүп келишкен. 

Тренингдин биринчи этабы 2016-жылдын 2ноябрынан 5ноябрына чейин № 1 Бишкек шаардык интернатынын жана № 13 орто мектебинин базаларында өткөрүлдү. Окутууга Бишкек шаарынан 41 мугалим катышты.  

 

МААЛЫМАТ ҮЧҮН  

2016жылдан тартып Германиянын Аманат кассалар фондунун «Банк иши. Банк кызматкерлерин дуалдык кесипкөй окутуу» долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасынын жарандарынын, анын ичинде мектеп курагындагы жаштардын, финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын ишке ашыруу боюнча иш-чараларды өткөрүү багыты иштеп жатат. Бул долбоор Улуттук банктын пилоттук долбоору болуп саналат. Ал Кыргызстанда Эл аралык кызматташуу боюнча аманат кассалар фонду (Германия) менен Улуттук банктын ортосунда Узак мөөнөттүү кызматташуу жөнүндө меморандумдун алкагында 2015-жылдан бери жүзөгө ашырылып келет. Долбоор банк иши жагында жаш адистерди окутууга багытталган. 


Датасы: 30.12.2016

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Улуттук банктын укуктук-ченемдик актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн 2016-жылдын 30-декабрынан баштап 2017-жылдын 13-январына чейин төмөнкү алмаштыруу бюросунун лицензиясынын аракетинин токтоо мөөнөтү узартылды: 

1. ЖЧК "Кербен-Алтын булак", дареги: Талас областы, Манас району, Тараз-Талас трассасы, бажы постунун жанында. 


Датасы: 28.12.2016

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы республика аймагында финансылык пирамида белгилерин камтыган ар кандай схемалардагы, атап айтканда “Get-luck” жана ушундай эле башка долбоорлордун электрондук капчыктарын пайдалануу учурлары кездешип жаткандыгын маалымдайт. Мындай схемаларга катышуу эч кандай киреше алып келбей тургандыгын жана финансылык жоготуу тобокелдиги менен коштолорун эскертүү менен пирамидалык операцияларга катышуу сунушуна этият мамиле жасап, тобокелдикке барбоону өтүнөт. 


Датасы: 28.12.2016

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 21-декабрындагы № 49/8 токтому менен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  

Өзгөртүүлөр жана толуктоолор төмөнкү токтомдорго киргизилген: 

1) 2013-жылдын 23-октябрындагы № 39/9 "Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"; 

2) 2011-жылдын 26-октябрындагы № 60/8 "Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"; 

3) 2006-жылдын 30-октябрындагы № 32/2 "Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин алгачкы долбоордун алкагында ишке ашыруу жөнүндө" жобо тууралуу"; 

4) 2009-жылдын 30-сентябрындагы № 39/4 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлүүчү типтүү келишимдерге карата талаптар жөнүндө" жобо тууралуу"; 

5) 2009-жылдын 23-сентябрындагы № 38/8 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу".  

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 21-декабрындагы № 49/8 токтому Улуттук банктын расмий сайтында: www.nbkr.kg/ Банк/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору дареги боюнча жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий сайтында: www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк ишин жөнгө салуу жана www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык эмес финансы мекемелердин ишин жөнгө салуу даректери боюнча жайгаштырылган. 

 


Датасы: 28.12.2016

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 21-декабрындагы № 49/9 токтому менен "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык иш алып барган, ошондой эле "ислам терезесине" ээ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчетту түзүүсүнө жана маалымат сунуштоосуна карата талаптар" жөнүндө жобо бекитилди.  

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 21-декабрындагы № 49/9 токтому Улуттук банктын расмий сайтында: www.nbkr.kg/ Банк/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору дареги боюнча жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий сайтында: www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк ишин жөнгө салуу жана www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык эмес финансы мекемелердин ишин жөнгө салуу даректери боюнча жайгаштырылган. 

 


Датасы: 27.12.2016

Пресс-релиз 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн 5,00 пайызга чейин  

төмөндөттү  

 

Улуттук банк Башкармасы 2016-жылдын 26-декабрында эсептик чен өлчөмүн 50 базистик пунктка, 5,00 пайызга чейин төмөндөттү. Чечим 2016-жылдын 27-декабрынан тартып күчүнө кирет.  

Баанын жалпы деңгээли төмөнкү чекте сакталып калууда. Жылдын декабрь айында (16-сына карата) керектөө баа индекси жылдык туюндурууда 1,1 пайызга төмөндөгөн. Инфляцияны азык-түлүк багыты боюнча түзүүчүлөр төмөндөө арымын басаңдаткан, ал эми азык-түлүктөн башка түзүүчүлөр 4,0 пайызга чейин төмөндөгөн. 

Кыргыз Республикасында экономикалык жигердүүлүктүн жандануусу байкалууда: 2016-жылдын январь-ноябрь айларында айкын ички дүң өнүм 3,2 пайызга өскөн. “Кумтөр” алтын кенин казып алуу ишканалардагы өндүрүш көрсөткүчтөрүн эске албаганда, экономиканын айкын өсүш арымы январь-ноябрь айларынын жыйынтыгы боюнча 3,3 пайыз деңгээлинде катталган. Экономиканын бардык негизги секторлорунда алгылыктуу өсүш арымы орун алып жаткандыгы байкалууда.  

Ички валюта рыногундагы жагдай туруктуу. Жыл башынан бери (23-декабрына карата) сом 8,5 пайызга бекемделген. Валюта интервенциялары алмашуу курсунун кыска мөөнөттүк өзгөрүүсүн текшилөө максатында гана ишке ашырылууда. 2016-жыл ичинде эсептик чен өлчөмүн төмөндөтүү жагында Улуттук банктын пайыздык саясаты экономиканын реалдуу секторуна дем берүү жагында көрүлгөн чараларга колдоо көрсөткөн. Ишке ашырылып жаткан акча-кредит саясатынын натыйжалары банктар аралык кредит рыногундагы улуттук валютадагы чендердин төмөндөп жатышынан да көрүнүүдө.  

Жыл жыйынтыгы боюнча инфляция көрсөткүчү Улуттук банктын болжолдоолоруна ылайык нөлдүк мааниге жакын болуу менен жакынкы айлар ичинде төмөнкү чекте сакталат. Баа динамикасына болжолдоолорду эске алуу менен Улуттук банк Башкармасы эсептик чен өлчөмүн төмөндөтүүнү максатка ылайыктуу деп эсептөө менен тышкы таасирлер орун албаган шартта акча-кредит саясатынын учурда түптөлгөн багытын андан ары улантууга ниеттенүүдө.  

Улуттук банк ички жана тышкы факторлордун инфляцияга тийгизген таасирине туруктуу негизде баа берип туруу аркылуу акча-кредит саясатынын чараларын өз учурунда ыңгайына жараша колдонууну улантат.  

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмүн кароого алган кийинки отуруму 2017-жылдын 27-февралына болжолдонууда. 

 


Датасы: 27.12.2016

Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө долбоор (мындан ары - долбоор) коомдук талкууга сунушталууда. 

Долбоор, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусуна караштуу Мамлекеттик пенсиялык топтолуучу фондусуна институционалдык инвестор катары мамлекеттик баалуу кагаздар рыногунда тике катышуучу статусун берүү, ошондой эле Автоматтык тоорук системасында аукцион өткөрүү мүмкүн эмес болгон учурда, тике катышуучулардын кагаз түрүндө сунуштаган билдирмелеринин негизинде мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча аукцион өткөрүү максатында иштелип чыккан. 

Бул долбоор Улуттук банктын расмий веб-сайтында Улуттук банктын ченемдик актылары/Талкууга сунушталган долбоорлор бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул долбоорго карата сын-пикирлерди жана сунуштарды 2017-жылдын 26-январынан кечиктирбестен cchomotoeva@nbkr.kg электрондук дареги боюнча сунуштоону өтүнөт. 

 


Датасы: 26.12.2016

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 21-декабрындагы № 49/7 токтому менен баалуу металлдар рыногун өнүктүрүү жана кредиттик ресурстардан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жагында төмөнкү токтомдорго өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилип, баалуу металлдар түрүндөгү күрөөгө карата талаптар аныкталган: 

1) 2009-жылдын 26-августундагы № 35/3 "Коммерциялык банктардын баалуу металлдар менен операциялары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу; 

2) 2012-жылдын 4-июлундагы № 28/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин күрөөгө коюлган мүлк менен иштөө тартибин" бекитүү жөнүндө

3) 2006-жылдын 2-мартындагы № 5/7 "Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу. 

Токтом, Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги боючна расмий сайтынын Банк тууралуу/Банктык мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 23.12.2016

2016-жылдын 22-декабрында Улуттук банкта Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен Ислам Иран Республикасынын Борбордук банкынын төрагасы Валиул Сейфтин жолугушуусу болуп өттү.  

Жолугушуунун жүрүшүндө банктар аралык кызматташтыктын өнүгүшү тууралуу талкууланды.  

 


Датасы: 23.12.2016

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Улуттук банктын укуктук-ченемдик актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн 2016-жылдын 22-декабрынан 29-декабрына чейин төмөнкү алмаштыруу бюросунун лицензиясынын аракети токтотулду: 

1. ЖЧК «Кербен-Алтын булак», дареги: Талас областы, Манас району, Тараз-Талас трассасы, бажы постунун жанында. 

 


Датасы: 20.12.2016

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2016-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамга, ошондой эле «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамды колдонууга киргизүү тууралуу» мыйзамга Кыргыз Республикасынын Президенти 2016-жылдын 16-декабрында кол койду.  

Аталган мыйзамдар Кыргыз Республикасынын жалпы банк мыйзамдарын бири-бирине шайкеш келтирүү, системалык жөнгө салуу, банктык мамилелерди сапаттуу жаңы деңгээлге көтөрүү жана ушул аркылуу учур талабына жана дүйнөлүк банктык тажрыйбага ылайык иш алып барган банк системасын калыптандыруу максатында кабыл алынган. 

Кабыл алынган мыйзамдар республиканын туруктуу, ишенимдүү жана коопсуз шартта иш алып барган банк жана төлөм системаларынын ишин, келечектүү экономикалык өсүшүн камсыз кылуу үчүн зарыл болгон мыйзамдык негиздерди бекемдөөгө өбөлгө түзөт. 

 

Маалымат үчүн: 

Бул мыйзамдар расмий жарыяланган күндөн тартып, алты ай өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

 


Датасы: 20.12.2016

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 14-декабрындагы № 48/11 токтому менен банктардын ликвиддүлүк ченемдерин эсептөөнү өркүндөтүүгө, банктарга жана микрофинансылык уюмдарга товардык белгини акы төлөө негизинде пайдаланууга келишим түзүүгө тыюу салууну белгилөөгө тиешелүү, ошондой эле техникалык мүнөздөгү айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген, атап айтканда:  

1) 2004-жылдын 21-июлундагы №18/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана финансы-кредиттик мекемелер милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык нормативдер жана талаптар жөнүндөгү" жобону бекитүү тууралуу;  

2) 2013-жылдын 14-июнундагы №19/2 "Банктык жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу; 

3) 2004-жылдын 21-июлундагы №18/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын адекваттулугунун (шайкештигинин) стандартын аныктоо боюнча" Нускоонун жаңы редакциясын бекитүү жөнүндө

4) 2004-жылдын 29-декабрындагы №36/13 "Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктардын ачык валюта позицияларынын лимиттерин сактоонун тартиби жөнүндө" Нускоону бекитүү тууралуу.  

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 14-декабрындагы № 48/11 токтому Улуттук банктын расмий сайтында: www.nbkr.kg/ Банк/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору дареги боюнча жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий сайтында: www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк ишин жөнгө салуу жана www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык эмес финансы мекемелердин ишин жөнгө салуу даректери боюнча жайгаштырылган. 

 


Датасы: 20.12.2016

Улуттук банк жаңы коллекциялык монеталарды жүгүртүүгө чыгарды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2016-жылдын 20 декабрынан тартып «Кыргыз каганатынын доору» сериясындагы «Кыргыз каганатынын жеңил куралданган жоокери» коллекциялык күмүш жана жез-никел монетасын жана «Кыргызстандын Кызыл китеби» сериясындагы «Эдуард чаар гүлү (Айгүл гүлү)» коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чыгарат.  

«Кыргыз каганатынын жеңил куралданган жоокери» коллекциялык монетасы Улуу Кыргыз каганатынын түптөлүшүнүн 1170-жылдыгына арналган «Кыргыз каганатынын доору» сериясында чыгарылган төртүнчү монета. Монета басып өткөн тарыхый жолго татыктуу баа берүү үчүн жүргүзүлүп жаткан изилдөө ишине жана кыргыз элинин рухий жана маданий баалуулуктарын кеңири жайылтууга кошкон олуттуу салым болуп саналат. 

Келбети келишкен кыргыз жоокерлердин таасирдүү элеси алкагында өзгөчө технологияны колдонуу менен түшүрүлгөн жаачы жоокердин келбети монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетин түзөт. Монетаны тегерете «Легковооруженный воин Кыргызского каганата/ Кыргыз каганатынын жеңил куралданган жоокери» жазуусу түшүрүлгөн. Төмөнкү бөлүгүндө монетанын номиналы (10 сом) чагылдырылган. 

Монетанын арткы бетинин чок ортосунда Кыргыз Республикасынын герби жана жаачы жоокерлер элеси түшүрүлгөн. Монетанын сол жактагы бөлүгүндө металл пробасы (Ag 925°), оң бөлүгүндө монетанын салмагы (28,28 г.) көрсөтүлгөн. Монетанын үстүнкү бөлүгүндө «Улуу Кыргыз каганаты» жазуусу, ал эми төмөн жагында монетанын чыгарылган жылы (2016) берилген.  

«Эдуард чаар гүлү (Айгүл гүлү монетасы Улуттук банкы тарабынан Кыргызстандын Кызыл китебине кирген, өсүмдүк дүйнөсүндө сейрек кездешүүчү, табият сулуулугунун кайталангыс түрүн сактап калуу жана кеңири жайылтуу максатында чыгарууда. 

Монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжети Баткен обласынын Айгүл -Таш тоосунун түндүк беттеринде кездешкен керемет Айгүл гүлдүн сүрөттөлүшү түзөт. Ушул кооз кереметинин башкарлардан айрымалаган өзгөчөлүгү, ачык кызгылт-сары түстө түйүлгөн гүлүнүн саны менен гүлдүн жашын аныктоого болот. Асман тиреген тоолордун күн тийбеген тескей тарабын мекендеп өсүшү ага мүнөздүү дагы бир өзгөчөлүк, ошондуктан, Айгүл гүлү орусча «Лунный цветок» деп которууга ээ. Кырка тоолордун кучагында гүлдүн сүрөттөлүшү тампондук ыкмада түшүрүлгөн. Монетанын үстүнкү бөлүгүндө кыргыз тилинде «Айгүл гүлү» жана латын тилинде «Fritillaria eduardii Regel» жазуусу, төмөн жагында анын номиналы (10 сом) чагылдырылган. Монетанын сол бөлүгүндө металл пробасы (Ag 925°), оң бөлүгүндө монетанын салмагы (28,28g) көрсөтүлгөн.  

Монетанын арткы бетинде оюу-чийме алкагында Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн. Монетанын үстүнкү бөлүгүндө «Кыргызстандын Кызыл китеби» жазуусу, ал эми төмөн жагында монетанын чыгарылган жылы (2016) берилген.  

 

Монеталардын мүнөздөмөлөрү

Аталышы 

Номиналы 

Металлы (сапат белгиси) 

Диаметри 

Салмагы (г) 

Формасы 

Сапаты 

Нускасы (даанасы) 

Сатуу баасы 

(сом) 

«Кыргыз каганатынын жеңил куралданган жоокери» 

10 сом  

Ag 925° 

38,61 

28,28 

Тегерек 

«Proof-like» 

1 000 

2 800 

1 сом 

CuNi  

30,00 

12,00 

Тегерек 

«Uncirculated» 

4 000 

150 

«Эдуард чаар гүлү 

(Айгүл гүлү)» 

10 сом 

Ag 925° 

38,61*28,81 

28,28 

Сүйрү 

«Proof» 

2 000 

2 420 

 

Монета Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ. Ар бир монета акрил капсуласына жайгаштырылган жана ага сертификат тиркелип өзүнчө кутучага салынып коюлган. 

 

 

 


Датасы: 16.12.2016

 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Улуттук банктын укуктук-ченемдик актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн 2016-жылдын 17-декабрынан 27-декабрына чейин төмөнкү алмаштыруу бюросунун лицензиясынын аракети токтотулду: 

1. ЖЧК «Бема», дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов көчөсү, “Коктом” соода борбору. 

 

 


Датасы: 09.12.2016

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2016-жылдын 30-ноябрындагы №47/10 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармалыгынын токтому менен «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө» нускоону бекитилгендиги тууралуу маалымдайт

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2016-жылдын 30-ноябрындагы № 47/10 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармалыгынын токтому менен «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө» нускоону бекитилгендиги тууралуу маалымдайт. Нускоо менен Улуттук банктын расмий сайтында «Банк --> Улуттук банктын ченемдик актылары --> Төлөм системасы» бөлүгүндө таанышууга болот. 

 

 


Датасы: 09.12.2016

1. Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-ноябрындагы № 47/6 токтому менен Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы № 52/7 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 

Сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор ченемдик укуктук актыны Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 16-июлундагы «Кредиттик маалымат алмашуу жөнүндө» мыйзамына ылайык келтирүү максатында киргизилген. 

Мындан тышкары, токтомдо техникалык мүнөздөгү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү каралган. 

Токтом, Улуттук банктын расмий сайтында: www.nbkr.kg /Банк тууралуу/Банктык мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору дареги боюнча жайгаштырылган. 

2. Улуттук банк Башкармасынын токтому менен «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» долбоору бекитилген, атап айтканда:  

1) «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө» жобого; 

2) Адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин ишин жөнгө салуу эрежелерине; 

3) «Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензияларды берүү тартиби жөнүндө» жобого; 

4) «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө" жобого. 

Долбоордо нак чет өлкө валютасында ишке ашырылган операциялар боюнча күндөлүк отчетторду сунуштоого тиешелүү тактоолор каралган.  

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-ноябрындагы тиешелүү токтому Улуттук банктын расмий сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банктык мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору дареги боюнча жайгаштырылган. 

 


Датасы: 08.12.2016

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2016-жылдын 8-декабрында «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин төрагасынын кызмат ордуна шайланган Стоянов Калоян Димитрийдин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 

 


Датасы: 07.12.2016

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2016-жылы чыгарылган өркүндөтүлгөн IV сериядагы  200 сом номиналынын тегерегиндеги суроолорго карата төмөнкүлөрдү билдирет. 

 

2016-жылы чыгарылган өркүндөтүлгөн 200 сом номиналындагы Алыкул Осмоновдун портретинде 2010-жылы чыгарылган IV сериядагы  200 сомдук банкноттогу элеси эле чагылдырылган.  

  Өркүндөтүлгөн 2016-жылкы банкнотто бир гана бул портретти аткаруунун техникалык ыкмасы өзгөртүлгөн. Башкача айтканда, банкнотко түшүрүүнүн классикалык ыкмасы техникалык колго жасоо гравировкасы колдонулган. Ошого жараша фото портретте чегип жаратуу түзүлдү. Бул технологияны колдонуу ыкмасынын натыйжасында 2016-жылы чыгарылган IV сериядагы  өркүндөтүлгөн банкноттор даана көрүнүп, бир кыйла көркөмдөлдү. Белгилей кетсек, улуттук валютадагы бардык банкноттордун портреттери эч кандай өзгөртүүгө дуушар болгон жок.  

Дизайн, анын ичинде Кыргызстандын тарыхый инсандарынын портреттери, 2010жылы чыгарылган IV сериядагы  банкноттор Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы улуттук валютанын эскизин тандоо боюнча Комиссиянын чечиминин негизинде, 2008-жылы 16-сентябрда Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008жылдын 07 августунда № 280 буйругу менен кабыл алынган.  

 

2010-жылы чыгарылган IV сериядагы  банкноттордогу портреттер микрошрифт түрүндө персонанын аты жана фамилиясы менен даярдалган. Бул серия чыгарылып жаткан учурда, басылманын корголушу боюнча заманбап болуп эсептелген. Бул серияны жүгүртүү процессинин негизинде, Улуттук банк калктын суроо-талаптарына жараша, портреттер даана эмес жана “бүдөмүк” калыпта көрүнүп жаткандыгын эске алган. Ушуга байланыштуу Улуттук банк тарабынан банкноттордун техникалык мүнөздөмөсүнө бир аз өзгөртүү киргизүү чечими кабыл алынган. Анын негизинде эл көнүп калган банкноттун жалпы көрүнүшү сакталып, «Mask TM» жаңы элементин колдонуу аркылуу банкноттун коргоо комплексин бекемдөө каралган. 


Датасы: 07.12.2016

Кыргыз Республикасы - Global Inclusion Awards 2016 сыйлыгынын финалисти 

2016-жылдын 28-ноябрында Швециянын Стокгольм шаарында Global Inclusion Awards 2016 сыйлык берүү аземи болуп өттү. Бул иш-чара «Child and Youth Finance International» (CYFI) эл аралык биримдиги тарабынан демилгеленген. Ага Европа жана Борбордук Азиядан 50 ашуун өлкө катышып, Country Award категориясы боюнча номинал-финалист катары финансылык сабаттуулук тармагындагы 2015-жылдагы жетишкендиктери үчүн Кыргызстан, Армения жана Бельгия өлкөлөрү таанылган. Кыргыз Республикасы финансылык билим берүү тармагында өзүнүн ишмердүүлүгүн күчөтүп, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын демилгесинин негизинде финансылык билим берүү боюнча балдарга жана жаштарга багытталган программа даярдалып баштаган.  

Маалымат үчүн: 

Жылдык сыйлык тапшыруу аземи Global Inclusion Awards бул жаш муундарга финансылык билим берүү жаатында жетишкендиктерди арттырууга, аларга финансылык жеткиликтүүлүктү кеңейтүүгө, улуттук, аймактык жана эл аралык денгээлдеги жаштар арасында ишкердикти колдоонун маанисин баса белгилеген CYFI уюму тарабынан демилгеленген. CYFI жыл сайын дүйнөнүн 130 ашуун өлкөлөрүндө “Дүйнөлүк акча жумалыгын” («Global Money Week») өткөрүп келет. Акыркы эки жыл аралыгында Кыргызстан боюнча бул компанияны Улуттук банк алып барууда.  

Толук маалыматты ушул шилтемеден караңыз www.childfinanceinternational.org  

 


Датасы: 07.12.2016

“Микрокаржылоо уюмдар ассоциациясы, Улуттук банктын жетекчилиги жана өлкөнүн микрокаржылоо секторунун банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин негизги оюнчулары микрокаржылоо секторун андан ары өнүктүрүүдө орун алып жаткан көйгөйлөрдү жана орчундуу маселелерди талкуулашты. 

Бишкек шаарында 2016-жылдын 2-декабрында микрокаржылоо уюмдар ассоциациясы тарабынан уюштурулуп, ага Улуттук банктын, микрокаржылоо уюмдарынын, айрым коммерциялык банктардын жана Кредиттик союздар ассоциациясынын өкүлдөрү катышкан «Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелерин өнүктүрүү тенденциясы» темасында тегерек стол маеги болуп өттү

Микрокаржылоо секторун андан ары өнүгүшүнө дем берүү, орун алып турган маселелерди чечүү, учур талабын аткаруу жана рынок катышуучулары менен биргеликте ушул маанилүү маселени чечүү өкүлчүлүктүү ушул иш-чаранын негизги темасынан болгон. Секторду андан ары өнүктүрүүнү караган жаңы программалык документти даярдоо зарылчылыгы маселеси да талкууланган. 

Тегерек стол маегинин жыйынтыгында Улуттук банктын жана башка тараптардын өкүлдөрүнөн турган жумушчу тобун түзүү боюнча макулдашууга жетишилген. Аталган топ талкууга алынган актуалдуу маселелерди жана сунуш-пикирлерди кылдат кароого алып, жаңы программалык документтин долбоорун даярдоого тийиш.  

Улуттук банк микрокаржылоо секторунун социалдык жана экономикалык көз караштан алганда маанилүүлүгүн эске алуу менен банктык эмес финансы-кредит мекемелерин жана кызыкдар болгон тараптарды программалык документти иштеп чыгууга жигердүү катышууга чакырат. Ушул маселе боюнча сунуш-пикирлерди Банктык эмес финансы-кредит мекемелер ассоциациясына жана Улуттук банкка жөнөтүү зарыл». 

 


Датасы: 06.12.2016

Улуттук банк «Банк иши. Банк кызматкерлерин дуалдык кесипкөй окутуу» долбоорунун алкагында тренинг өткөрдү  

 2016жылдын 29ноябрынан 2декабрына чейин Улуттук банктын өкүлдөрү жана коммерциялык банктардын кредиттик адистери үчүн «Агрокредитөө. Германиянын натыйжасы прктикалык мисалдар» темасында тренинг өткөрүлдү. Бизнести каржылоо секторунда Германиянын агрокредиттөө жана аманат кассаларынын тажрыйбалары жөнүндө суроолор семинардын катышуучуларынын кызуу талкууга алынды. 

«Банк иши. Банк кызматкерлерин дуалдык кесипкөй окутуу» семинары Германия Сактык кассасы фондунун каржылоосунун негизинде долбоордун эксперти Артур Клаузер тарабынан өткөрүлдү


Датасы: 06.12.2016

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы IV-сериядагы 2016-ж. үлгүсүндө өркүндөтүлгөн банкноталарын жүгүртүүгө чыгарат 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-ноябрындагы №47/18 "Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын 2016-жылы чыгарылган IV сериясындагы өркүндөтүлгөн банкнотторун жүгүртүүгө чыгаруу жөнүндө" токтомуна ылайык, 2017жылдын 1-январынан тартып Кыргыз Республикасынын аймагында Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын IV сериясындагы өркүндөтүлгөн 200, 500 жана 1 000 сом номиналындагы банкноталары жүгүртүүгө чыгарыла тургандыгын билдирет. 

2016-жылы чыгарылган IV сериясындагы өркүндөтүлгөн 200, 500 жана 1 000 сом номиналындагы банкноталары төмөнкүлөрдү камтыйт: 

 

1. Классикалык ыкма менен даярдалган портрет даана көрүнүп турат.  

2. MASK-элементи. Жарыкка салып кароодо "сом" деген сөз көрүнөт.  

3. Чыгарылган жылы: 2016. 

 

Улуттук валютанын IV сериясындагы өркүндөтүлгөн банкноталары Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын жүгүртүүгө мурда чыгарылган 1, 10, 50 тыйын, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 жана 5000 сом банкноталары менен чогуу жүгүртүүдө болот. 

 

Улуттук валютанын бардык банкноталары Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ жана төлөм каражаты катары чыгарылган жылынан көз карандысыз милдеттүү түрдө кабыл алынууга тийиш. 

Өркүндөтүлгөн банкноталар тууралуу видеороликти бул жерден көрө аласыздар:https://www.youtube.com/watch?v=fHzBqEutF4Y

 


Датасы: 01.12.2016

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2016-жылдын 1-декабрында «Бай-Түшүм» Банкы ЖАКсы тарабынан банктын Башкарма мүчөсүнүн/ Башкарма Төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучусу-сатуу башкармалыгынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Курманов Канат Маратбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 01.12.2016

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2016-жылдын 30-ноябрында АКБ «Толубай» ЖАКка аффинаждалган баалуу металлдардан жасалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар түрүндөгү баалуу металлдар менен банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензияны берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 29.11.2016

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын систематикалык түрдө бузгандыгы үчүн, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы “Бекмолдо айыл өкмөтүн өнүктүрүү” МКА КФ №147 2007-жылдын 6 ноябрында каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн аракетин 2016-жылдын 29 ноябрынан тартып токтотулат.  

“Бекмолдо айыл өкмөтүн өнүктүрүү” МКА КФ юридикалык дареги - Талас облусу, Талас району, Сасыкбулак а., Жумагул уулу көч., айыл өкмоттүн имараты. 

 


Датасы: 29.11.2016

Пресс-релиз 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн 5,50 пайызга чейин төмөндөттү  

 

Улуттук банк Башкармасы 2016-жылдын 28-ноябрында эсептик чен өлчөмүн төмөндөтүү чечимин кабыл алды 50 базистик пунктка, 5,50 пайызга чейин. Чечим 2016-жылдын 29-ноябрынан тартып күчүнө кирет.  

Баанын жалпы деңгээли төмөндөп жатат. Жылдын ноябрь айында (18ине карата) дефляция катталып, жылдык туюндурууда ал 0,7 пайызды түзгөн. Керектөө баа ыргагы эң башкысы, товарлардын азык-түлүк тобунун арзандашы менен аныкталууда, акыркы айлар ичинде азык-түлүктөн башка товарлар тобуна кирген товарларга баанын өсүш арымы төмөндөгөндүгү катталган.  

2016-жылдын III чейреги ичинде экономикалык жигердүүлүктүн негизги көрсөткүчү алгылыктуу өңүткө ык койгон: январь-октябрь айлары ичинде айкын ички дүң өнүм 2,7 пайызга өскөн. Акча-кредит саясатынын максаты үчүн кыйла көрсөткүчтүү болуп саналган «Кумтөр» ишканаларындагы өндүрүш боюнча алынган маалыматтарды эске албаганда, экономиканын айкын өсүшү жылдын он айынын жыйынтыгы боюнча 3,3 пайыз деңгээлинде калыптанган. Ичтен керектөөнүн калыбына келип жаткандыгы да байкалууда. Улуттук банктын баасы боюнча бул факторлор келечекте инфляциянын калыптанышына да таасирин тийгизет. 

Ички валюта рыногундагы жагдай туруктуу. Жыл башынан бери (28-ноябрга карата) улуттук валюта 9,0 пайызга бекемделген. Алмашуу курсунун кыска мөөнөттүк өзгөрүшүн текшилөө максатында гана интервенциялар ишке ашырылган.  

Ушул жылдын март айында башталган пайыз саясатына карата монетардык шарттарды жеңилдетүү, алгылыктуу өсүш багытына кадам таштоосу үчүн экономиканын реалдуу секторуна өбөлгө түзүүчү чараларга колдоо көрсөткөн. Инфляциялык тобокелдиктер анча жогору болбогон деңгээлде турууда. Акча-кредит саясатынын натыйжалары акча рыногундагы улуттук валютадагы чендердин төмөндөп жатышына да таасирин тийгизген. 

Улуттук банктын болжолдоолоруна ылайык, жыл акырында инфляция нөлгө жакын мааниде күтүлүүдө жана жакынкы айларда басаңдатылган инфляциялык чөйрө сакталып турат. Баа ыргагы боюнча болжолдоолорду эске алуу менен Улуттук банк Башкармасы эсептик чен өлчөмүн төмөндөтүү максатка ылайыктуу деп эсептейт. Өлкөнүн борбордук банкы мындан ары да, тышкы таасирлер орун албаган шартта өнүгүүгө өбөлгө түзүүчү акча-кредит саясатын ишке ашырууга ниеттенүүдө

Ошентип, акча-кредит саясатынын калыптанган багытынын натыйжасында дефляциялык факторлор жакынкы айларга нейтралдаштырылат. Орто мөөнөттүк мезгил ичинде инфляция мааниси 5-7 пайыз максаттуу чекке кайтып келет.  

Улуттук банк, ички жана тышкы факторлордун инфляцияга таасир этүүсүнө баа берүү аркылуу тиешелүү акча-кредит саясатын улантат. 

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмүн кароого алган кийинки отуруму 2016-жылдын 26-декабрына болжолдонууда. 

 


Датасы: 28.11.2016

2016-жылдын 24-25-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Евразия экономикалык союзу тууралуу келишимге мүчө-өлкөлөрдүн борбордук (улуттук) банктарынын валюта саясаты боюнча Консультациялык кеңешинин кезектеги он үчүнчү отурумун өткөрдү. Отурумдун жүрүшүндө Армения Республикасынын, Белоруссия Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Кыргыз Республикасынын жана Оруссия Федерациясынын борбордук банктарынын өкүлдөрү ЕАЭБ өлкөлөрүндөгү учурдагы экономикалык абал тууралуу талкуулашты. Мындан сырткары, чогулгандар финансылык тармактагы мыйзам долбоорлорун ишке ашыруу боюнча ЕАЭБ мүчө-мамлекеттеринин борбордук (улуттук) банктарынын ишинин жыйынтыктары жана банк ишмердүүлүгүнө байланышкан маселелерди ортого салышты. Отурумдун жыйынтыгында протоколго кол коюлду. 

 


Датасы: 28.11.2016

2016-жылдын 4-декабрында саат 9:00дөн 14:00гө (GMT+6) чейин профилактикалык иштердин жүрүшүнө байланыштуу Улуттук банктын веб-сайты www.nbkr.kg убактылуу иштебейт. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз. 

 


Датасы: 24.11.2016

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында коммерциялык банктар арасында стратегиялык менеджмент боюнча бизнес оюн болуп өттү 

 

2016-жылдын 15-18 ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында коммерциялык банктар арасында стратегиялык менеджмент боюнча бизнес оюн болуп өттү. Бизнес оюнду өткөрүүнүн уюштуруучусу Улуттук банк жана эл аралык кызматташтык боюнча Германия сактык кассаларынын фонду болушту. Бизнес оюнда ЗАО «БТА Банк», ОАО «БАКАЙ БАНК», ОАО «Дос-Кредобанк», ЗАО «Банк Компаньон» өкүлдөрү катышышты. Ар бир командадан жогорку жана орто звенодогу жетекчилерден турган 4 өкүлдөрдөн турду. 

Бизнес оюндун тренери катары Германия сактык кассаларынын фондунун эксперти Татьяна Фельдген жана Инна Мазур болду. 

Бизнес оюн бир нече этаптардан түзүлдү рольго кирүү, абал менен таанышуу, финансылык жана финансылык эмес маалыматты анализдөө, жалпы стратегия түзүү, бизнес пландарды түзүү жана чечим кабыл алуу. Команда тарабынан кабыл алынган чечим атайын программанын жардамы менен иштетилген. 

Оюндун жүрүшүндө катышуучуулар чектүү мөөнөттүн шартында жана катуу конкуренцияда, кардарлардын каалоосу боюнча жана алардын керектөөлөрүн анализдөө боюнча маалыматтарды иштетүү боюнча чечимдерди кабыл алуу боюнча машыгышты. Ар бир команда тобокелдердин жана мүмкүнчүлүктөрдүн ортосунда балансты кармай ылышаарын көрсөтүштү, ошондой эле банктын практикалык ишиндеги зарыл билимди жана тажрыйбаны. 

Оюндун жыйынтыгы чыгарылган соң жеңиш «БТА Банк» ЖАКына ыйгарылды. 

Коммерциялык банктар арасында стратегиялык менеджмент боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кубогун тапшыруу салтанаттуу аземи 18 ноябрда болуп өттү, анда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Орозбаева Л.Дж. жана Кыргызстандагы сактык кассалардын фонду долбоорунун регионалдык директору Ульрих Кинитц катышты.  

 


Датасы: 22.11.2016

Улуттук банкка тапшырыла турган маалыматты систематикалык түрдө тапшырбагандыгы үчүн, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө” мыйзамына ылайык, Улуттук банктын Көзөмөл боюнча Комитетинин 2016-жылдын 18-ноябрындагы токтомуна ылайык, МКК «Алтын Капитал» ЖЧКнын 2016-жылдын 4-октябрындагы мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн күчү 2016-жылдын 21-ноябрынан тартып убактылуу токтотулду. МКК «Алтын Капитал» ЖЧКнын юридикалык дареги: Бишкек шаары, 7 кичи район, Орто-Сай базар, Бизнес-борбору 24 каб.  

МКК «Алтын Капитал» ЖЧК жогоруда көрсөтүлгөн Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Умөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча таанышууга акысы бар. Маалыматтар  66 92 58 телефон боюнча берилет.  

 


Датасы: 17.11.2016

Улуттук банк “2016-2020 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу Программасын ишке ашыруу кадамдары, учурдагы абалы» темасында тегерек стол өткөрдү 

 

2016-жылдын 17-ноябрында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын демилгеси менен “2016-2020жылдарга карата Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу Программасын ишке ашыруу кадамдары, учурдагы абалы» темасындагы тегерек стол өттү. 2016-2020жылдарга карата Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу Программасы жана анын биринчи бөлүгүн ишке ашыруу Планы 2016-жылдын 15-июнунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн № 319 токтому менен кабыл алынган. 

Тегерек столго Программаны ишке ашырууга катышкан мамлекеттик ишканалардын, жергиликтүү жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышышты. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Лада Орозбаева калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуунун өзгөчө актуалдуулугун баса белгиледи. “Калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу иш аракети мамлекеттик мемелердин жана жарандык коомдун катышуусун талап кылган жалпы мамлекеттин максаты. Тегерек столду өткөрүү аркылуу коомчулуктун ар кандай катмарынын көңүлүн буруп, программаны ишке ашыруу процессинин эффективдүүлүгүнө жетишүү максаты бардыгыбызды кызыктырат” деп билдирди Лада Орозбаева. 

Тегерек столдо Программанын ишке ашыруу процесси жана финансылык сабаттуулукту жогорулатуу демилгелери боюнча кеңири маалымат берилди. Ишчаранын негизинде мамлекеттик ишканалардын, эл аралык уюмдардын жана жарандык коомдордун өкүлдөрүнүн кызматташуу багыттары талкууланды. 

Тегерек столдун жыйынтыгы боюнча калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын чогуу ишке ашыруу чаралары боюнча резолюциясы кабыл алынды. 

 

 


Датасы: 17.11.2016

Коммерциялык банктардын, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын активдерин классификациялоого тиешелүү өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолордун киргизилишин караган «Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» долбоор Улуттук банк Башкармасынын чечими менен жактырылды. 

Сунушталып жаткан өзгөртүүлөр жана толуктоолор коммерциялык банктардын реструктуризацияланган кредиттерин классификациялоо тартибин аныктоо зарылчылыгынан улам иштелип чыккан жана натыйжада пролонгацияланган кредиттер түшүнүгү жокко чыгарылып, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына активдерди кайра каржылоо түшүнүгү киргизилип, активдерди классификацияланган категориясынан классификацияланбаган категориясына кайтаруу боюнча шарттар, банктын башка менчигин сатуу мөөнөттөрүн токтотуу мүмкүнчүлүгү караштырылган. 

Долбоор коомдук талкууга алынышы максатында Улуттук банктын расмий сайтынын Ченемдик актылары/Талкууга сунушталган долбоорлор бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ушундан улам, долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2016-жылдын 18-декабрынан кечиктирбестен сунуштоону, ошондой эле asadykov@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүнү өтүнөбүз. 


Датасы: 17.11.2016

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2016-жылдын 17-ноябрында «Айыл Банк» ААКсы тарабынан кредиттик ишти түздөн-түз тескөөгө алган Банк Башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Акимов Мурат Кудайбергеновичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2016-жылдын 17-ноябрында «Чанг Ан Банк» ААКсы тарабынан Банк Башкармасынын Төрагасынын биринчи орун басары кызмат ордуна Цой Марина Климентьеванын сунушталган талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 16.11.2016

Улуттук банк Башкармасынын чечими менен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча “Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор” долбоору жактырылган. 

Долбоор Шариат стандарттарына ылайык келтирүү максатында ижара, гарантия жана салам бүтүмдөрү боюнча, ошондой эле кайрымдуулук максаттарында кошумча төлөм суммасын чегерүү жана каражаттардын максаттуу пайдаланылышын контролдоо милдетин Шариат кеңешине жүктөө максатында иштелип чыкты. 

Долбоордо төмөнку жоболорго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү каралган:  

- 2013-жылдын 23-октябрындагы Улуттук банк Башкармасынын №39/9 токтому менен бекитилген “Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө”; 

- 2011-жылдын 26-октябрындагы Улуттук банк Башкармасынын №60/8 токтому менен бекитилген “Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операциялар жөнүндө”; 

- 2006-жылдын 30-октябрындагы Улуттук банк Башкармасынын №32/2 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында алгачкы долбоордун алкагында ислам принциптерин жүзөгө ашыруу жөнүндө”; 

- 2009-жылдын 30-сентябрындагы Улуттук банк Башкармасынын №39/4 токтому менен бекитилген “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлүүчү типтүү келишимдерге карата талаптар жөнүндө”; 

- 2009-жылдын 23-сентябрындагы Улуттук банк Башкармасынын №38/8 токтому менен бекитилген “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө”. 

Бул долбоор коомдук талкууга коюлуп, Улуттук банктын расмий веб-сайтынын «Ченемдик актылар//Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул долбоорго карата сын-пикирлерди жана сунуштарды 2016-жылдын 16-декабрынан кечиктирбестен, eaidarov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча берүүңүздөрдү өтүнөт. 

 


Датасы: 16.11.2016

Улуттук банк Башкармасынын чечими менен «Ишин ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык, ошондой эле «ислам терезесине» ээ жүзөгө ашырган банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчетту түзүүсүнө жана маалыматты сунуштоосуна карата талаптар жөнүндө» жобонун долбоору жактырылган.  

Ишин ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган БФКМдердин финансылык отчетунда анын финансылык абалы чагылдырылууга жана ал Ислам финансылык институттар үчүн бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюуму (мындан ары AAOIFI) тарабынан белгиленген стандарттарга жооп берүүгө тийиш, ал эми белгилүү бир стандарттар жок учурда БФКМ AAOIFI тарабынан бекитилген Шариат стандарттарына каршы келбеген шартта ФОЭС стандарттарын пайдаланат. 

Сунушталган долбоор финансылык отчеттун түзүлүшү боюнча талапты белгилейт жана БФКМдердин ишинин ачык-айкындуулугун жогорулатууга жана пайдалануучулардын кеңири чөйрөсү үчүн так отчеттун берилишин камсыз кылууга багытталган. 

Бул долбоор коомдук талкууга коюлуп, Улуттук банктын расмий веб-сайтынын «Ченемдик актылар//Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул долбоорго карата сын-пикирлерди жана сунуштарды 2016-жылдын 16-декабрынан кечиктирбестен, asooronbekkyzy@nbkr.kg электрондук дареги боюнча берүүңүздөрдү өтүнөт. 

 


Датасы: 11.11.2016

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын дайыма бузууга жол бергендиги үчүн, Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети 2016-жылдын 30-июнунда "Ириде" кредиттик союзунун 2000-жылдын 11-сентябрында берилген №205 лицензиясынын күчүн 2016-жылдын 04-июлунан тартып убактылуу токтотуу чечимин кабыл алган. Аталган кредиттик союздун юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жукеева-Пудовкина атындагы көчө, 44/1-үй 

Кредиттик союз жогоруда көрсөтүлгөн Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Умөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча таанышууга акысы бар. Маалыматтар  66 92 59 телефон боюнча берилет. 

 


Датасы: 10.11.2016

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2016-жылдын 10-ноябрында «Компаньон Банкы» ЖАКсы тарабынан банктын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Квик Стефан Марионун талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2016-жылдын 10-ноябрында «ФИНКА Банкы» ЖАКсы тарабынан банктын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Томаш Ольга Андреевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 08.11.2016

Улуттук банк «Келечектин инвестициясы» темасын эң мыкты чагылдыруу 

боюнча ЖМК арасында сынактын жыйынтыгын чыгарды 

 

Калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу алкагында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы журналисттер арасында «Келечектин инвестициясы» темасын эң мыкты чагылдыруу боюнча республикалык сынакты жыйынтыктады. 

Сынактын жеңүүчүлөрүн куттуктоо аземи 4-ноябрда басма сөз жана маалымат күнүнө карата Улуттук банктын төрагасы Т.Абдыгуловдун катышуусунда өткөрүлдү. Улуттук банктын төрагасы жемиштүү жана конструктивдүү кызматташуусу үчүн журналисттерге ыраазычылыгын билдирүү менен бирге аларды кесиптик майрамы менен куттуктады.  

Сынак калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча компаниянын алкагында 2016-жылдын апрель айынан баштап октябрь айына чейин өткөрүлгөн. Ага республика боюнча 30 ашуун электрондук жана басма ЖМК, телеканалдардын жана радиостанциялардын авторлору катышкан. Сынак комиссиясынын курамына Улуттук банктын негизги түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, Башкармасынын өкүлдөрү кирип, алар 11 номинация боюнча жүзгө жакын ишти карап чыгышты. Беш номинация (Мамлекеттик тилде ЖМК басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал, Региондо жарыяланган ЖМК басма сөздөрүндөгү мыкты материал, Мамлекеттик тилдеги мыкты радиоматериал, Расмий тилдеги мыкты радиоматериал, Региондо жарыяланган мыкты радиоматериал жана Расмий тилдеги мыкты телематериал) боюнча келип түшкөн материалдардын сапатынын төмөндүгү жана көбүнчө журналисттердин берген материалдары сынактын тематикасына дал келбегендиктен, сынактын комиссиясы аталган номинацияларды жеңүүчүсүз калтыруу чечимин чыгарды.  

Сынактык комиссиянын жыйынтыктоочу отурумунда 6 журналист төмөнкү номинациялар боюнча жеңүүчү деп табылды: 

1. Конурбаева Назгуль (КТРК телеканалынын «Капитал» программасы) Мамлекеттик тилдеги мыкты телематериал; 

2. Суванова Гулиза («ДемгеДем» медиа борбору)  Расмий тилдеги мыкты телематериал; 

3. Садыкказиева Жыпаркүл (Нарын ТК) Региондо жарыяланган мыкты телематериал; 

4. Шабалин Александр («Аргументы и факты Кыргызстан» газетасы) Жалпыга маалымдоо каражаттары басылмаларындагы расмий тилде жарыяланган мыкты материал; 

5. Назгүл Калмамбетова («Кабар ордо» МА) Интернет басылмаларындагы мамлекеттик тилде жарыяланган мыкты материал; 

6. Асел Минбаева («Спутник» МА) Интернет басылмаларындагы расмий тилде жарыяланган мыкты материал. 

Сынактын жеңүүчүлөрүнө 5 грамм салмагындагы Улуттук банктын өлчөнгөн алтын куймалары тапшырылды.  

Кызыктыруучу байге жеңүүчүлөргө салыштырганда тийиштүү упай топтой албай калган жана Улуттук банк менен кызматташкандыгы үчүн, финансы жана экономика темасын дайыма чагылдырып, кесиптик деңгээлин жогорулатып келе жаткан төмөнкү журналисттерге Улуттук банктын күмүштөн жасалган коллекциялык монеталары тартууланды:  

1. Александра Васильковага «Улуу Жибек жолу» монетасы, «Вечерний Бишкек» газетасы; 

2. Жолобова Еленага «Жейрен» монетасы, «Для вас» газетасы; 

3. Бостонбаева Назгүлгө «Аруулук уялаган балдар дүйнөсү» монетасы, «Заман Кыргызстан» газетасы; 

4. Бердикулова Чолпонго «Эгемен Кыргызстан» монетасы, «Баткен таңы» газетасы; 

5. Маматова Алтынайга «Сулайман тоо» монетасы, «Акыйкат» газетасы; 

6. Эсеналиева Кларага «Бугу эне» монетасы, «Теңир тоо» газетасы; 

7. Ахметшина Светланага «Жусуп Баласагынга 1000 жыл» монетасы, «Тазабек» интернет басылмасы; 

8. Индина Марияга «Тамга» монетасы, «К-Ньюс» МА; 

9. Эргешбаев Эркинбекке «Жусуп Баласагынга 1000 жыл» монетасы «Факт.кг» МА; 

10. Бакыт кызы Айсулууга «Аруулук уялаган балдар дүйнөсү» монетасы, «1-радио ЫсыкКөл» радиосу; 

11. Калканбекова Айзадага «Үкү» монетасы, «Суусамыр ФМ» радиосу; 

12. Кулинова Лолага «Ак илбирс» монетасы, «Волна Иссык-Куля» радиосу; 

13. Шаризат Ибраевага «Кыз куумай» монетасы, «Манас ФМ» радиостанциясы; 

14. Егинбаева Иринага «Жамиля» монетасы, КТРК «1-радиосу»; 

15. Бакаева Гүлзара «Жейрен» монетасы, «ЭлТР» телеканалы; 

16. Сатыбалдиева Шекербүбү «Курманжан Датка» монетасы, «ЭлТР» телеканалы. 

 

 


Датасы: 08.11.2016

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКсы тарабынан банктын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Аманалиев Данияр Норузбаевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2016-жылдын 4-ноябрында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААКсы тарабынан банктын Башкармасынын төрагасы кызмат ордуна дайындалган Айбалаев Алмаз Маматовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2016-жылдын 4-ноябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 03.11.2016

Улуттук банк Мамлекеттик Антимонополиялык жөнгө салуу агенттиги менен биргеликте жеке ишкерлерди жана юридикалык жактарды POS-терминалдарды орнотуу боюнча мониторинг жасады  

 

2016-жылдын 2-ноябрында Мамлекеттик Антимонополиялык жөнгө салуу агенттиги менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери биргеликте жеке жана юридикалык жактардын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча чаралар жөнүндөгү» 2016-жылдын 23-декабрындагы токтомунун аткарылышын текшерүү максатында мониторинг жүргүзүштү. Соода жана кызмат көрсөтүү тармагында иштеп жаткан ишкерлердин орун алган аймактык өзгөчөлүктөрүнө карата, белгиленген мөөнөттөргө ылайык, соода түйүндөрү жана соода кеңселери РOS-терминалдар менен жабдылып, банктык төлөм карта ээлерин тейлөөгө даяр болушу шартталат.  

Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө” мыйзамына ылайык, ар бир сатып алуучу накталай же нак эмес түрдө төлөм жүргүзүү укугуна ээ болгондуктан, сатуучу алардын бул укугунан ажырата албастыгына байланыштуу кабыл алынган. Токтомдо кээ бир ишмердүүлүктөрдүн тизмеси көрсөтүлгөн, ага ылайык жеке жана юридикалык жактар өзүнүн ишмердүүлүгүн ишке ашырган иш чөйрөсүндө банктык төлөм карталарын колдонуу менен төлөм жүргүзүүчү жабдууларды өз убагында орнотушу керек.  

Бул тизмеге 50 чарчы метрден ашпаган соода түйүндөрүнөн башка бардык соода-сатык объектилери туура келет. Мындан сырткары, кызмат көрсөтүү чөйрөөсүндө иш алып барган мекемелер дагы, өзүнүн кардарларына нак эмес эсептешүүгө шарт түзүп берүүсү керек. Алардын катарына коомдук тамактануучу жайлар, дарыкана, медициналык борбор, авто унааларга май куюучу жайлар, сулуулук салондору, мейманканалар жана башка ишкердиктин түрлөрү кирет. Жалпысынан 21 ишкердиктин түрү камтылган. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун аткарылышына мониторинг жүргүзүүнүн негизинде, бир катар соода-сатык мекемелери, коомдук тамактануучу жайлар жана дарыканалар тандалып алынган.  

Мониторингдин жыйынтыгында, тандалып алынган 10 жеке жана юридикалык ишмердүүлүктүн төртөөсү гана банктык төлөм карточкалар аркылуу соода жүргүзүү каралган POS-терминалдар менен жабдылгандыгы белгилүү болду. Ушуга жараша Мамлекеттик Антимонополиялык жөнгө салуу агенттиги тийиштүү жазма буйрук жиберет.  

Улуттук банк соода жана кызмат көрсөтүү ишканаларында жана өзүнүн филиалдарында POS-терминалдарды орнотууну коммерциялык банктар жүргүзөрүн жана алар менчик ээси болуп саналарын белгилейт. 

Аны менен бирге, POS-терминалдарды орнотуудагы чыгымдарды, адистерди окутууну, жетекчилик көрсөтмө берүүчү материалдарды кабыл алууда соода түйүнү эч кандай чыгымдарга учурабайт. Бардык чыгымдарды адатта банк өз мойнуна алат. Соода-сервистик жай коммерциялык банк менен келишим түзүүдө комиссиялык сый акыны келишимдик баада төлөп берет. Ошондой эле соода-сервистик жайлар коммерциялык банктар менен сүйлөшүп, төмөнкү тарифте кызмат көрсөтүү үчүн менчик жабдуу сатып алуу варианты дагы каралат.  

 

 


Датасы: 01.11.2016

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Жусуп Баласагынга 1000 жыл» коллекциялык күмүш монетасын жүгүртүүгө чыгарат 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2016-жылдын 1 ноябрынан тартып орто кылымдагы белгилүү акын, ойчул, түрк поэзиясынын негиздөөчүсү, окумуштуу-энциклопедист, мамлекеттик башкаруу ишинин теориясы менен практикасына, түрк дүйнөсүнүн руханий жана маданиятына эбегейсиз салым кошкон инсанга арналган «Жусуп Баласагынга 1000 жыл» коллекциялык күмүш монетасын жүгүртүүгө чыгарат.  

Бул монета Улуттук банкы тарабынан элдин жана кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн биримдигин чыңдоо үчүн ойчулдун идеяларын кеңири жайылтуу, Кыргызстандын тарыхый жана маданий мурасын сактоо жана мындан ары өнүктүрүү максатында чыгарылган. 

 

Монетанын сүрөттөлүшү 

 

Монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетин Жусуп Баласагындын Кашкардагы күмбөзүнө түшүрүлгөн анын портрети жана Бурана мунарасынын фрагменти түзөт. Монетанын сол тарабында «Кутадгу билиг» поэмасынын аталышы чагылдырылган, ал алтын жалатуу технологиясын менен аткарылган жана монетанын салмагы (28,28g) жана металлдын сапат белгиси (Ag 925°) көрсөтүлгөн. Монетанын төмөнкү бөлүгүндө «Жусуп Баласагынга 1000 жыл» жазуусу берилген. 

Монетанын арткы бетинде Жусуп Баласагындын «Кутадгу билиг» поэмасынан алынган саптар жана караханиддер доорунун архитектуралык эстелиги кыргыз тоолорунун фонунда орун алган Бурана мунарасы чагылдырылган. Монетанын жогорку бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын герби, ал эми төмөнкү жагында монетанын чыгарылган жылы (2016) жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» жазуусу көрсөтүлгөн. 

 

Монетанын мүнөздөмөсү 

 

Аталышы 

Жусуп Баласагынга 1000 жыл 

Номиналы 

10 сом 

Металлы (сапат белгиси) 

Ag 925° 

Кошумча технология 

Алтын жалатуу 

Өлчөмү (мм) 

38,61х38,61 

Салмагы (г) 

28,28 

Формасы 

Сегиз кырдуу 

Сапаты 

«Proof» 

Нускасы (даана) 

1000 

 

 

Монета Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ. Ар бир монета акрил капсуласына жайгаштырылган жана ага сертификат тиркелип, өзүнчө кутучага салынып коюлган. 

 

 


Датасы: 01.11.2016

Улуттук банк Башкармасы 2016-жылдын 27-октябрында №43/7 "Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/6 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтомду кабыл алды.  

Ага ылайык, электрондук акчаны колдонуу менен иш алып барган бизнес чөйрөсүн колдоо максатында эл аралык электрондук акча системасын каттоо мөөнөтү 2017-жылдын 1-мартына чейин узартылды. 

Ушуга байланыштуу белгиленген мөөнөттө эл аралык электрондук акча менен иш алып барууну ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык келтирүү зарылдыгын маалымдайбыз. 

 


Датасы: 31.10.2016

1) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги, Улуттук банктын талаптарын аткарбай койгондугу үчүн 2016-жылдын 1-ноябрынан тартып төмөнкү алмашуу бюролорунун нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиялары кайтарылып алынсын: 

- «Охранное Агентство «Кара Барс» ЖЧКсына 2014-жылдын 10-декабрында берилген №5186 лицензиясы; 

- «Касым плюс» ЖЧКсына 2015-жылдын 29-сентябрында берилген №5375 лицензиясы; 

- «Обменка номер девятнадцать» ЖЧКсына 2014-жылдын 26-ноябрында берилген №5179 лицензиясы; 

- «Наше дело Кей Джи» ЖЧКсына 2014-жылдын 5-августунда берилген №5139 лицензиясы; 

- «Тилек КЖ» ЖЧКсына 2015-жылдын 26-октябрында берилген №5385 лицензиясы. 

 

2) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Улуттук банк 2016-жылдын 2-ноябрынан тартып 8-ноябрына чейин төмөнкү алмашуу бюролорунун нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензияларынын аракетин токтотуу чечимин кабыл алды: 

- «Мазар-суу» ЖЧКсына 2015-жылдын 23-январында берилген №5204 лицензиясы; 

- «УР-ФИН» ЖЧКсына 2016-жылдын 19-январында берилген №5425 лицензиясы; 

- «Языковые курсы «Арип» ЖЧКсына 2013-жылдын 29-ноябрында берилген №5115 лицензиясы. 

 


Датасы: 28.10.2016

2016-жылдын 26-27-октябрында Бишкек шаарында Евразия кеңешинин борбордук (улуттук) банктарынын 35-отуруму болуп өттү. Отурумда Армениянын, Белорусиянын, Казакстандын, Россиянын, Тажикистандын борбордук (улуттук) банктарынын жана Мамлекеттер аралык банкынын өкүлдөрү катышышты.  

Анын жүрүшүндө банк ишмердүүлүгүнө байланышкан бир катар маселелер талкууланды. Тагыраак айтканда, акча-кредиттик саясатынын негизги багыттары, микрокредиттик (микрофинансылык) уюмдардын жана банктык эмес мекемелердин ишин жөнгө салуу, системалык негизги жана маанилүү төлөм системаларынын операторлорунун ишмердүүлүгүн жөнгө салуу сыяктуу бир катар орчундуу суроолор ортого салынды.  

Отурумдун жыйынтыгында талкууланган суроолор боюнча Кеңештин чечимдери камтылган Протоколго кол коюлду.  


Датасы: 28.10.2016

Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол беришине байланыштуу, Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 24-февралындагы №10/7 токтому менен бекитилген “Төлөм системасынын операторлоруна/төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө” жобонун 13-пунктунун негизинде Улуттук банктын Төлөм системасы боюнча комитети «EPAY» (ИПЭЙ) ЖЧКсынын төмөнкү кызмат көрсөтүүлөрдү жүргүзүү укугуна лицензиясын 2016-жылдын 24-октябрынан тартып кайтарып алуу чечимин кабыл алды: 

өз иш натыйжасынан болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн маалымат технологияларына, электрондук каражаттарга жана төлөм өткөрүүнүн башка ыкмаларына негизделген төлөм системасы аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына төлөмдөрдү кабыл алуу жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү

үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоо боюнча кызматтарды төлөм системасынын ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына сунуштоо.