Улуттук банктын жаңылыктары


Датасы: 20.02.2018

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-ноябрындагы № 71/11 “Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө” жобо талабына ылайык, төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын реестринде «Диджитал Пэйментс-К» ЖЧКсы да катталгандыгын маалымдайбыз. 

2018-жылдын 16-февралында «Диджитал Пэйментс-К» ЖЧКсына төмөнкү иш багытын жүзөгө ашыруу укугуна лицензия берилген: 

№ 2022160218 төлөм системасынын катышуучусунан болгон үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоо (процессинг, клиринг) боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү төлөм системасынын ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына сунуштоо 


Датасы: 19.02.2018

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Айыл Банк" ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Базаркулов Улан Аскарбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 15-февралында кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Кыргыз - Швейцариялык Банк" ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин Төрагасынын кызмат ордуна сунушталган Александр Сачердотинин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 15-февралында кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы" ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Адриан Ян Хоувинктин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 15-февралында кабыл алды; 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "ЭкоИсламикБанк" ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Убалиев Элдияр Маматжановичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 15-февралында кабыл алды; 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Евразиялык Сактык Банкы" ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Ускенбаева Гульнара Тураровнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 15-февралында кабыл алды; 

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Евразиялык Сактык Банкы" ААКсы тарабынан Башкармасынын мүчөсү/Кредиттөө башкармалыгынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Асанкожоева Ракия Шаршенбаевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 15-февралында кабыл алды; 

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ЖАК АКБ "Толубай" тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Иманалиев Мырзакунбек Самарбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 15-февралында кабыл алды; 

8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ЖАК АКБ "Толубай" тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Жумашев Бакыт Курманалыевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 15-февралында кабыл алды; 

9. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ААК "ФинансКредитБанк КАБ" тарабынан Башкармасынын мүчѳсү кызмат ордуна сунушталган Мамырова Майрам Абдуманнаповнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 15-февралында кабыл алды; 

10. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ААК "Кредиттик союздардын каржы компаниясы" тарабынан Директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Кожеков Омурбек Акылбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 15-февралында кабыл алды. 

 


Датасы: 12.02.2018

Улуттук банктын жетекчилиги «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоорун коомдук талкууга сунуштоонун жыйынтыгы боюнча жолугушуу өткөрдү 

 

2018-жылдын 12-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында коммерциялык банктардын, мобилдик байланыш операторлорунун, «Кыргыз банктар бирлиги», «KG төлөм системалары операторлор ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмелеринин өкүлдөрү менен «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобонун электрондук капчыктарды толуктоо тартибин тактоо бөлүгүнө сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор долбоору боюнча жолугушуу болуп өттү

Жолугушууда долбоор боюнча келип түшкөн сунуштар жана сын-пикирлер талкууланып, коммерциялык банктар менен мобилдик байланыш операторлордун мындан ары биргелешип иш алып баруу планы талкууга алынды. 

 

 


Датасы: 09.02.2018

Учурда жалпыга маалымдоо каражаттарында Улуттук банк тарабынан электрондук капчыкты толуктоо тартибин тактоо жана электрондук акчаны чыгаруу, эсебин жүргүзүү жана сактоодо келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктерди кыскартуу максатында сунушталып жаткан өзгөртүүлөр кызуу талкууга алынууда.  

Ушудан улам, коомчулук арасында чындыкка дал келбеген маалыматтар тарап жаткандыгына байланыштуу, Улуттук банк төмөнкү суроолор боюнча түшүндүрмө берет. 

 

1. Улуттук банк эмне үчүн “Кыргыз Републикасындагы электрондук акча жөнүндө” жобого өзгөртүү киргизип жатат?  

Жогоруда аталган жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор электрондук капчыкты толуктоо тартибин тактоо жана электрондук акчаны чыгаруу, эсебин жүргүзүү жана сактоодо келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктерди азайтуу максатында сунушталууда. Бүгүнкү күндө электрондук капчык ээлери аларды төлөм терминалдары, банктык эсептер, акча которуу системасы аркылуу толуктоо мүмкүнчүлүгүнө ээ.  

Мобилдик байланыш операторлору электрондук капчыкты абоненттин өздүк эсебинен толуктоо шарттарын сунуштоодо. Улуттук банк операторлордун мындай иш схемасын кылдат кароого алуу менен төмөнкүлөргө байланыштуу бир катар тобокелдиктердин келип чыгышы ыктымалдыгын аныктаган: 

- мобилдик байланыш операторлорунун абоненттеринин өздүк эсептеринде (балансында) жайгаштырылган жана топтолгон акча каражаттарынын эсебинен төлөмдөрдүн гарантиялашы көз карашынан алганда, керектөөчүлөрдүн укугунун корголушу жагында, атап айтканда, өздүк эсептен каражаттардын алынышы, биринчи кезекте ошол байланыш операторунун кызмат көрсөтүүлөрү, анын ичинде санкциясыз туташкандардын кызматтары үчүн төлөөлөргө багытталат. Мобилдик байланыш оператору төлөөгө жөндөмсүздүк жана банкрот абалында калган шартта, жогоруда аталган каражаттарды 100% өлчөмүндө камсыз кылуу жагында; 

- мобилдик байланыш операторлорунун өздүк эсебинде “бирдик” түрүндө эч нерсе менен камсыздалбаган акча каражаттарынын пайда болушу, демек, мамлекет тарабынан жөнгө салынбаган катар акча жүгүртүлүшүнүн, катар квази системасынын орун алышына байланыштуу финансылык туруктуулукка коркунучтун келтирилиши; 

- келип түшкөн акча каражаттарын өз ыңгайына жараша жумшап, мамлекет тарабынан ошол акча агымына эч кандай контролдуктун жоктугунан улам, мобилдик байланыш операторлорунун калктан акча каражаттарын тартышына байланыштуу; 

- мобилдик байланыш операторлорунун автоматташтырылган системасындагы процесстерге мамлекеттик контролдуктун жоктугу сыяктуу тобокелдиктер келип чыгышы ыктымал; 

- мыйзамдардын төлөм системасы жана электрондук акчага тиешелүү талаптарынын, ошондой эле кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү жагында талаптардын сакталышы; 

- рыноктун бардык катышуучулары үчүн бирдей шарттардын сакталышы жана монополияга каршы жөнгө салуу жагында; 

Жогоруда белгиленгендерден улам, Улуттук банк өлкөнүн банк жана төлөм системасынын туруктуу ишин камсыз кылууга милдеттүү болгон мамлекеттик орган катары “Кыргыз Републикасындагы электрондук акча жөнүндө” жобого тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү демилгесин көтөргөн. 

 

2. Электрондук акчага байланыштуу ишке Улуттук банк тыюу салабы, мобилдик телефон балансынан электрондук капчыкка акча которуудан кандай коркунучтар келип чыгышы мүмкүн? 

Улуттук банк электрондук акчага байланыштуу ишке эч кандай тыюу салбайт, болгону электрондук акчага байланыштуу келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктерди азайтуу үчүн гана электрондук капчыкты толуктоо тартибине тактоолорду киргизүүнү караган өзгөртүүлөрдү сунуштайт. Учурда республика аймагында 9 электрондук капчык системасы иштеп жаткандыгын, алар ыргактуу өнүгүп, 700 миңге жакын адам анын кызматынан пайдаланып, бир жыл ичинде электрондук капчыктарды толуктоо көлөмү 7 млрд сомдон ашкандыгын да баса белгилеп кетүү зарыл.  

Ошондой болсо да, абоненттердин өздүк эсебинен аванстык төлөмдөрдү кайтарып берүү аркылуу электрондук капчыкты толуктоо схемасын карап көрүүдө Улуттук банк тарабынан төмөнкүдөй тобокелдиктер аныкталган: 

• жогоруда белгиленип кеткендей эле, төлөмдөрдүн гарантиялашы көз карашынан керектөөчүлөр укугунун корголушу жагында тобокелдиктер келип чыгышы ыктымал. Анткени, мындай операторлор ар кандай тарифтер топтомун, акы төлөнүүчү жана акысыз кызмат көрсөтүүлөр, тейлөө шарттарын сунуштай тургандыгы белгилүү. Ошондуктан, калктын мобилдик байланыш операторлоруна салган, алардын өздүк эсептеринде катталган акча каражаттары ар кандай санкциясыз алып коюуларга дуушар болушу ыктымал;  

• Электрондук капчыктын бул схемасы төлөмдөрдү өткөрүүнүн транзиттик инструменти экендиктен, акчанын топтолуп туруп калышы тобокелдиги келип чыгат;  

• сим-карттар агенттер аркылуу эркин сатылып жаткандыгы жана аларды электрондук капчыкка оңой эле туташтырып, балансты толуктап алуу мүмкүнчүлүгү кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүүгө тоскоолдук жаратышы ыктымал.  

 

3. Жобого өзгөртүүлөрдү киргизүүдө мобилдик байланыш операторлорунун пикири эске алынганбы?  

Бизнес шериктештердин пикирин эске алып жана керектөөчүлөр укугун коргоо максатында Улуттук банк жобого сунушталган өзгөртүүлөрдүн жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү боюнча жумушчу тобун түзүп, өзгөртүүлөрдү коомдук талкуулоо мөөнөтүн узарткан. Аталган жумушчу топтун курамына “«Кыргыз банктар бирлиги», «Байланыш операторлор ассоциациясы», «KG төлөм системасы операторлор ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмелеринин, Улуттук банктын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматынын, Мамлекеттик маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин жана ушул комитетке караштуу Мамлекеттик байланыш агенттигинин өкүлдөрү кирген. 

2018-жылдын 12-январында жобонун долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап иликтөөлөр Улуттук банктын расмий сайтына кайрадан жайгаштырылган. Мыйзам талабына ылайык 1 ай ичинде коомдук талкуудан өтүп, андан соң келип түшкөн бардык сын-пикирлер акыркы чечимди иштеп чыгууда эске алынат.  

 

4. Кыргызстандын мобилдик операторлорлору, мобилдик капчыктардагы акча каражаттарынын сакталышы жана ачык-айкын колдонулушу Кыргызсатндын банктары тарабынан камсыз кылынат деп белгилешүүдө. Ошондой болсо, эмне үчүн бул жобо абоненттин өздүк эсебинен электрондук капчыкка каражат которууга тыюу салууга негизделген? 

Учурда республика аймагында «Элсом», «Мобильник Деньги», «Umai.kg», «Илбирс», «Береке», «Аманат», «Balance», «Megapay», «О!Деньги» электрондук капчык системалары иш алып барууда.  

Белгилеп кете турган нерсе, электрондук капчык системалары 2 жыл мурда коммерциялык банктар тарабынан ишке киргизилип баштаган. Калкка кызмат көрсөтүүнүн ушул түрүн сунуштаган банктар электрондук капчык балансына келип түшкөн акча каражаттарын толук гарантиялайт, кардардын өзү электрондук капчыктагы акча каражатын өз ыңгайына жараша жумшап, контролдой алат.  

Ал эми мобилдик байланыш операторлору акча каражаттарын электрондук капчыктарда эмес, абоненттердин өздүк эсептеринде эске алып, топтоп турушат. Демек, акча каражаттары мобилдик байланыш операторлорунун тескөөсүндө, башкача айтканда менчигинде калат.  

Эгерде оператор төлөөгө жөндөмсүз абалында калса, абоненттерге акча каражаттарын кайтарып бербейт. 

Мындан тышкары, мобилдик байланыш оператору акча каражатын өз банктык эсебинен Кыргыз Республикасынын аймагында сыяктуу эле, анын чегинен тышкары которуп жибериши тобокелдиги да орун алууда. Негизинен, мобилдик байланыш операторлору жаңы продукт сунуштап жаткан жери жок, алар абоненттердин өздүк эептеринен электрондук капчыкты толуктоонун кошумча мүмкүнчүлүгүн гана ишке ашырууда.  

Бул жерде ошондой эле учурда мобилдик байланыш операторлору жана алардын талапкерлери жалпыга маалымдоо каражаттары чындыкка жатпаган маалыматтарды таркатып, туура эмес чечмелөөлөрдү сунуштап жаткандыгына көңүл буруп кетүүгө тийишпиз:  

· мобилдик байланыш операторлорунун продуктусу катары сунушталып жаткан электрондук капчыктар («Balance», «Megapay») жана («О!Деньги») төлөө учурунда транзиттик милдетти аткаруу менен иш жүзүндө коммерциялык банктын жана төлөм уюмдарынын/төлөм системалардын операторлорунун продуктусу болуп саналат; 

· Улуттук банк сунуштап жаткан өзгөртүүлөрдө электрондук капчыктар аркылуу банк операцияларын жүргүзүү эрежелери белгиленген жана керектөөчүлөрдүн же мобилдик байланыш операторлорунун ишин чектөөгө багытталган эмес. 

 

5. Операторлордун айтымына караганда, бүгүнкү күндө жүз миңдеген адам электрондук капчыктарды пайдаланып жатышат. Эгерде электрондук капчыктарды абоненттердин өздүк эсептеринен толуктоого тыюу салынса, алардын жагдайы эмне болот? 

Алар кандай колдонулуп жатса ошондой эле колдонула берет. Электрондук капчыктан толуктоо төлөм терминалы, эсептешүү эсеби жана банктык карттар (банк эсеби) аркылуу гана ишке ашырылат

 

6. Электрондук капчыктарды толуктоого тыюу салуулар “Элсом”, “Мобильник”, “Илбирс” сыяктуу электрондук капчыктарга да тиешелүүбү

Улуттук банк электрондук капчыктарга байланыштуу иш багытын жүргүзүүгө тыюу салбайт, алар аркылуу операцияларды жүзөгө ашыруу тартибин аныктайт, б.а. электрондук капчыкты толуктоо ыкмаларын жөнгө салат. Демек, “Элсом”, “Мобильник”, “Илбирс” сыяктуу электрондук капчыктарды толуктоого эч кандай тыюу салуулар жок.  

 

7. Байланыш операторлоруна юридикалык жакты каттоодон өткөртүү менен Улуттук банктан финансылык жана электрондук капчыкка байланыштуу иш багытын жүзөгө ашырууга лицензия алууга жол берилеби? 

Албетте. Үчүнчү жактардын пайдасына төлөмдөрдү жүзөгө ашырууга жана процессинг жүргүзүүгө лицензия алуу үчүн өзүнчө юридикалык жакты каттоодон өткөртүп, “Кыргыз Республикасында төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө” жобого (16-пункт) ылайык, Улуттук банкка зарыл документтер топтомун сунуштоого тийиш. Талаптар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жайгаштырылган. Документтерди кароо мөөнөтү 30 календардык күндү түзөт. 

Улуттук банк тарабынан белгиленген лицензиялоо тартиби, лицензия алган рынок катышуучулары сыяктуу эле, жаңы катышуучулар, анын ичинде мобилдик байланыш операторлору үчүн да бирдей.  

Мобилдик байланыш оператору тарабынан түзүлгөн юридикалык жакка колдонуудагы мыйзам актыларынын чегинде иш алып барууга жана электрондук капчык балансын банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунун катышуучулары пайдаланган ыкмада толуктоого жол берилет. 

 

8. Абоненттин өздүк эсебинен электрондук капчыкты толуктоодо идентификациялоо боюнча тобокелдиктер келип чыгышы мүмкүнбү

Биринчиден, мобилдик байланыш операторлору Мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматына шектүү жана тобокелдиктүү операциялар боюнча маалымат берүүчүлөрдүн санына кирбейт. Ошондой эле, мобилдик байланыш операторлорунун абоненттеринин өздүгүн аныктоо жол-жобосу кардарларды банктык кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануучуларды идентификациялоо боюнча талаптарга шайкеш келбейт.  

Экинчиден, sim-карттарды сатып алуунун жөнөкөйлүгү жана наркынын төмөндүгү мобилдик байланыш операторлору сунуштоочу кызматтардын алдамчылар (кара ниеттер) тарабынан оңой пайдаланылышына мүмкүнчүлүк түзүүдө. Sim карттардын коомдук жайларда сатылышы, аэропорттордо бекер таратылышы, ар кандай акциялардын өткөрүлүшү, алардын ээн-эркин таркатылышы, аларды каттагандан кийин да бул чөйрөдө тартип орнотууга бөгөт коюуда.  

Натыйжада, мобилдик байланыш операторлорунун жол-жоболорунун жетишсиздиги башка чөйрөлөрдө да мыйзамсыз финансылык операцияларга каршы аракеттер натыйжасына кедергисин тийгизиши мүмкүн, бул бүтүндөй өлкөгө, анын ичинде Кыргызстан жарандарына карата санкциялардын белгиленишине түрткү болушу мүмкүн.  

 

9. Улуттук банк тобокелдиктерди минималдаштыруу жагында мобилдик капчыктарды пайдаланган мобилдик операторлордун тажрыйбасына иликтөө жүргүздү беле? 

Дүйнө жүзүндө мобилдик байланыш операторлорунун банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногу менен өз ара иш алып баруусунун ар кандай моделдери бар. Бир эле өлкөдө бир эле убакыт ичинде ар кайсы моделдер жөнгө салынышы мүмкүн. Ошол эле учурда, мобилдик байланыш операторлорунун банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн чектеген өлкөлөр да кездешпей койбойт. 

Көпчүлүк өнүккөн өлкөлөрдө бардык мобилдик капчыктар банктык төлөм карттарына байланыштырылган, мисалы Улуу Британияда Vodafone уюлдук оператору Vodafone Pay жана Vodafone Wallet кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштайт, анын төлөм операторунан болуп Англия Банкынын лицензиясына ээ адистештирилген коммерциялык банк саналат. Ал эми АКШда негизинен Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay сыяктуу сервистер кеңири таанымал, алар да төлөм карттарына байланыштырылган. Кытайда WeChat Pay жана Alipay сервистери кеңири пайдаланылат, тиркемелерди колдонуу үчүн электрондук капчык катары коммерциялык банктын карты талап кылынат. 

Мында, ар бир өлкө мыйзамдык базасына, банктык жана төлөм сервистеринин өнүгүүсүнө, ошондой эле банктык кызмат көрсөтүүлөр жана башка факторлор жана өзгөчөлүктөр деңгээлинен көз каранды болгон тажрыйбага ээ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 09.02.2018

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ААКсы тарабынан Директорлор кенешинин мүчѳсү кызмат ордуна сунушталган Токобаев Нурлан Турсунбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 8-февралында кабыл алды. 


Датасы: 08.02.2018

 

Германиянын Берлин шаарында 2018-жылдын 2-февралынан 4- февралга чейин өткөн «Бүткүл дүйнөлүк монеталар жарманкеси -2018» көргөзмө-форумуна (World Money Fair 2018) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы да катышып, анда “Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары», “Кыргызстандын Кызыл китеби”, “Тарыхый окуялар”, “Кыргызстандын тарыхый жана архитектуралык эстеликтери”, “Кыргыз каганатынын доору”, “Спорттун улуттук түрлөрү жана элдик оюндар”, “Жусуп Баласагынга 1000 жыл” жана Улуттук банктын ЕврАзЭС өлкөлөрүнүн борбордук банктарынын эл аралык программаларынын алкагында чыгарылган жалпы саны 48 даана коллекциялык монета форумдун катышуучуларынын сынагына сунушталган.  

Аталган коллекциялык монеталар көргөзмөгө келгендердин зор кызыгуусун жаратып, толук сатылып кеткендигинин өзү Улуттук банктын бул багытта жүргүзүп жаткан иш натыйжалуугунун айкын тастыктамасы болуп саналат. 

 


Датасы: 08.02.2018

1. Ош областынын, Кара-Суу жана Ош шаарларында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактылары боюнча Кыргыз Республикасынын жарандары М.Н.О., К.А.Т. жана Т.Т.М. 100 000 сомдон айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылышты; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банктык мыйзамдарын бузуу фактысы боюнча Талас областынын, Манас районунун, Новодонецк айылындагы базардын аймагында жайгашкан алмашуу бюросу 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды. 

 


Датасы: 07.02.2018

Улуттук банктын Төрагасы Толкунбек Абдыгулов Германия Аманат кассалары фондусунун өкүлдөрү менен жолугушту 

 

Бүгүн, 7-февралда Улуттук банктын Төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун Германия Аманат кассалары фондусунун (мындан ары Фонд) эл аралык кызматташтык боюнча өкүлдөрү менен жолугушуп, анын жүрүшүндө тараптар 2014-жылы кол коюлган Кызматташтык меморандумунун алкагындагы биргелешкен долбоорлордун өздөштүрүлүшү боюнча пикир алышып, ой бөлүштү

«Мен бардык багыттар боюнча натыйжалуу кызматташып жаткандыгыбызга өтө кубанычтамын. Фонддун колдоосу алдында банк кызматкерлеринин кесипкөйлүгүн жогорулатуу программасынын чегинде Улуттук банктын жана коммерциялык банктардын 250 ашуун адиси билим деңгээлин жогорулатууга жетишти.  

Фонд ошондой эле, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын ишке ашырууга көмөктөшүп, бул багытта усулдук сунуш- көрсөтмөлөрдү иштеп чыккан. Натыйжада Бишкек шаарынын, Чүй областынын жана Ош шаарынын мугалимдери окуу курстарынан өтүшкөн. Бул багытта биздин кызматташтыкты мындан ары да улантуу зарыл», - деп белгиледи Т.Абдыгулов. 

Ал эми аталган Фонддун эл аралык кызматташтык боюнча директору Фосс Матиас учур талабына жооп берген долбоордун ийгиликтүү ишке ашырылгандыгына жана Улуттук банктын финансылык сабаттуулукту жогорулатуу жагында аткарып жаткан ишне ыраазычылыгын билдирди.  

Жолугушууга ошондой эле, Улуттук банктын Төрагасынын орун басары, айым Лада Орозбаева жана Фонддун аймактык директору Киниц Ульрих катышты. 

 

Маалымат үчүн:  

Улуттук банк менен Фонд ортосундагы кызматташтык 2014-жылдын 24-декабрында кол коюлган мемарандумдун алкагында банк кызматкерлеринин кесипкөйлүгүн өркүндөтүү, финансылык сабаттуулукту жогорулатуу багытында ишке ашырылып келет.  

 

 

 


Датасы: 02.02.2018

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Чанг Ан» Инвестициялык Банкы» ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Кылычев Эркинбек Табылдиевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 1-февралында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Чанг Ан» Инвестициялык Банкы» ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Бектеналиев Маматжоро Акматбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 1-февралында кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Айыл Банк» ААКсы тарабынан Башкы бухгалтердин орун басарынын милдетин аткаруучу кызмат ордуна сунушталган Романова Кыялдын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 1-февралында кабыл алды. 

 


Датасы: 02.02.2018

Улуттук банк «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоордо, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ишкердикти жүзөгө ашырган уюмдарды кошо алганда, жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын активдерин классификациялоо бөлүгүнө, ошондой эле мезгил мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет формаларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү каралган. 

Доолбоорго ылайык, банк ишин жүргүзүүнүн алдынкы эл аралык тажрыйбаларын эске алуу менен төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү каралган: 

- кредитти/активди пролонгациялоо түшүнүгү алынып салынган; 

- кредиттерди/активдерди реструктуризациялоо жана аны классификациялоо шарттары каралган; 

- классификацияланган активдер категориясынан классификацияланбаган активдер категориясына кайтаруу механизми каралган; 

- активдер классификациясынын категориясын аныктоо үчүн убагында төлөнбөгөн активдин мөөнөтү узартылды. 

Ошентип, долбоордо Улуттук банктын төмөнкүдөй ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү каралган: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 22-октябрындагы №31/3 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алуу укугуна ээ эмес микрофинансылык уюмдардын активдерин классификациялоо жана РППУну түзүү боюнча жалпы принциптер жөнүндө" жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 12-апрелиндеги №10/6 токтому менен бекитилген "Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жөнүндө" жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-сентябрындагы №42/8 токтому менен бекитилген "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдарда тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 23-апрелиндеги №16/3 токтому менен бекитилген "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/3 токтому менен бекитилген «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/3 токтому менен бекитилген "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы №3/3 токтому менен бекитилген "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы №45/1 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобо. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет сайтынын «Ченемдик актылар//Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул долбоорго карата сунуштарды жана сын-пикирлерди 2018-жылдын 2-мартынан кечиктирбестен сунуштоону же asadykov@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүүнү өтүнөт. 


Датасы: 02.02.2018

Улуттук банк Башкармасынын айрым укуктук ченемдик актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» долбоорун Улуттук банк коомдук талкууга чыгарууда. 

Долбоордо ислам банк иши жана каржылоо принциптерине тиешелүү Улуттук банктын укуктук ченемдик актыларын «товардык мурабаха» бүтүмү менен толуктоо каралган. 

«Товардык мурабаха» бүтүмү ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган финансы-кредиттик уюмдарга акча каражаттарды (инвестицияларды) тартууга мүмкүнчүлүк берет. 

Ошондой эле долбоордо «ижара» бүтүмү боюнча техникалык өзгөртүүлөр жана шариат стандарттарына ылайык келтирүүгө байланыштуу толуктоолор каралган. 

Ошентип долбоор төмөнкү токтомдорго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү камсыздайт: 

- 2009-жылдын 23-сентябрындагы № 38/8 «Банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2006-жылдын 30-октябрындагы № 32/2 «Кыргыз Республикасында каржылоонун ислам принциптерин алгачкы долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндөгү» жобо тууралуу»; 

- 2011-жылдын 26-октябрындагы № 60/8 «Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу». 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет сайтынын «Ченемдик актылар//Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул долбоорго карата сунуш жана пикирлерди 2018-жылдын 1-мартынан кечиктирбестен, eaidarov@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүүнү өтүнөт. 


Датасы: 01.02.2018

Улуттук банк «Кыргыз Республикасындагы электрондук акча жөнүндө» жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү маселеси боюнча талкуу өткөрдү 

 

2018-жылдын 1-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында коммерциялык банктардын, төлөм системалары операторлорунун жана төлөм уюмдарынын, мобилдик байланыш операторлорунун, «Кыргыз банктар бирлиги», «KG төлөм системалары операторлор ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмелеринин, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин жана ушул комитетке караштуу Мамлекеттик байланыш агенттигинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматынын, Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин өкүлдөрү менен «Кыргыз Республикасындагы электрондук акча жөнүндө» жобого, электрондук капчыктарды толуктоо тартибин жана электрондук акчага байланыштуу айрым башка маселелерди тактап алуу максатын көздөгөн өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду талкуулоо боюнча жолугушуу болуп өттү

Анын жүрүшүндө төлөмдөрдүн гарантияланышы көз карашында керектөөчүлөрдүн укугун коргоо, бардык рынок катышуучуларына бирдей шарттарды камсыз кылуу, уюлдук операторлор эсебинде каражаттардын топтолуш, финансылык туруктуулук; системада орун алышы ыктымал болгон тобокелдиктерди тескөө, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүүнү кошо алганда, көзөмөлдүктү жөнгө салуу жана аны ишке ашырууда өз ара иш алып баруу маселелери талкууга алынды. 

 

 


Датасы: 29.01.2018

Улуттук банктын Төрагасы эл аралык университеттин 

студенттерине лекция окуду 

 

Улуттук банктын Төрагасы Толкунбек Абдыгулов 2018-жылдын 26-январында Кыргызстандагы Эл аралык университеттин Экономика факультетинин студенттерине, магистр программасынын катышуучуларына жана окуу жайдын академиялык курамына “Улуттук банктын ролу жана аткарган милдеттери» темасында лекция окуду.    

Анын жүрүшүндө Улуттук банктын түптөлүү тарыхындагы маанилүү окуяларга токтолуп, банк мыйзамдары, акча-кредит саясаты, улуттук валюта сомдун жүгүртүүгө чыгарылышы, валюта курсу иш ыргагын тандоо жана учурда жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар тууралуу кең-кесири сөз болду.  

“Быйылкы жылы улуттук валютага 25 жыл толот. Кыргызстан мурдагы СССРдин курамына кирген мамлекеттердин ичинен биринчи болуп улуттук валютасын жүгүртүүгө чыгаруу менен тарыхый жоопкерчиликти алып, өз алдынча өнүгүү жолуна бет алган мамлекеттин ар кандай ички жана тышкы таасирлерге туруштук бере алган туруктуу акча-кредит системасын жөнгө салууга жетишкен. Системанын талапка ылайык натыйжалуу иши айрыкча Улуттук банктын акча-кредит саясаты менен мүнөздөлгөн.  Ал эми анын башкы максаты - баа туруктуулугуна жетишүү деп белгиледи өз сөзүндө Улуттук банктын башчысы”. 

Иш-чарага катышкан студенттер өлкөнүн башкы финансылык жөнгө салуучу органынын иш аспектилерине кызыгып, олуттууу суроолорду берип, так маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Жолугушуунун жыйынтыгында кызыктуу суроолорду берип, маанилүү маселелерди көтөргөн угуучуларга баалуу белектер тапшырылды. 

 

 


Датасы: 29.01.2018

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Азия Банкы» ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Султанов Жапар Султановичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 25-январында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Компаньон Банкы» ЖАКсы тарабынан Ички аудит бөлүмүнүн начальнигинин орун басары кызмат ордуна сунушталган Сакебаев Асхат Эмильевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 25-январында кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Евразиялык Сактык Банк» ААКсы тарабынан Ички аудит кызматынын жетекчиси кызмат ордуна сунушталган Барыктабасова Нуриза Кадырбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 25-январында кабыл алды. 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФИНКА Банкы» ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин төрайымы кызмат ордуна сунушталган Тургунбекова Эльнура Курвангалиевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 25-январында кабыл алды. 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» ЖАКсы тарабынан Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Какеев Марат Саламатовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 25-январында кабыл алды. 

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Малабаева Нургуль Маликовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 25-январында кабыл алды. 

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Капитал Банкы» ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Туратбек уулу Аалышердин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 25-январында кабыл алды. 

 


Датасы: 26.01.2018

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Капитал Банкы» ААКы тарабынан Башкарманын мүчөсү-башкы бухгалтери кызмат ордуна сунушталган Орозалиева Керезкан Зайнадиловнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 18-январында кабыл алды. 


Датасы: 23.01.2018

Улуттук банк Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам ченемдери сакталган шартта, электрондук акчага байланыштуу иштин жүргүзүлүшүнө тыюу салбайт 

 

Уюлдук байланыш операторлорунун электрондук акчаларды жайылтуу ишинин схемаларын кароо учурунда ар кандай тобокелдиктер, анын ичинде чыгарылган электрондук акчалардын финансылык камсыздоосунун жетишсиздиги тобокелдиктери орун алышы ыктымалдуулугу аныкталган. Ошондуктан, электрондук акчаларды колдонуу менен көрсөтүлгөн кызматтардын тартибин тактоо жана электрондук акчаларды чыгарууда, эсепке алууда жана сактоодо орун алышы мүмкүн болгон тобокелдиктерди минималдаштыруу максатында Улуттук банк 2016-жылдын 30-мартындагы №15/6 “Кыргыз Республикасындагы электрондук акча жөнүндө” жобону бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга чыгарган. 

Электрондук акчаны жайылтуу боюнча мобилдик байланыш операторлордун функционалдык иш алып баруу схемасы төлөмдөргө багытталган акча каражаттарын электрондук капчыкта эмес, абоненттердин өздүк эсептеринде топтоого шарт түзүүгө ылайыкталган. Чындыгында, мобилдик байланыш абонентинин өздүк эсеби пайдалануучунун акча каражатын чогултуу жана сактоо функцияларына ээ. Ошондой эле акча каражаттары мобилдик байланыш операторлоруна келип түшөт жана анын карамагында болот.  

2017-жылдын 9-октябрында Жобо долбооруна жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү максатында Жумушчу топ түзүлүп, анын курамына мобилдик байланыш операторлорунун, төлөм системалары операторлорунун/төлөм уюмдарынын, “Кыргыз банктар бирлиги” юридикалык жактар бирикмесинин, “KG төлөм системалары операторлор ассоциациясы” юридикалык жактар бирикмесинин, Улуттук банктын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматынын, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик маалымат технологиялары жана байланыш комитетине караштуу Мамлекеттик байланыш агенттигинин өкүлдөрү кирген. Жумушчу топтун мүчөлөрү тарабынан жөнгө салуу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүлгөн, жана топтун көпчүлүк бөлүгү электрондук капчыкты, өздүк эсебинен алдын ала төлөнгөн аванстык төлөмдү кайтаруу аркылуу толуктоого тыюу салууга өз добуштарын беришкен. Дүйнө жүзүндө мобилдик байланыш операторлорунун өз ара иш жүргүзүүлөрүнүн ар кандай көптөгөн моделдери бар, ал тургай бир эле өлкөнүн ичинде бир учурда бир канча моделдердин болуусу да мүмкүн. Мобилдик байланыш операторлоруна банктык кызмат көрсөтүү рыногуна кирүүгө тыюу салынган өлкөлөр да жок эмес. 

2018-жылдын 12-январында Жобо долбооруна карата жөнгө салуу таасирин талдап иликтөөлөр коомдук талкуулоо үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жайгаштырылган. 

Ошондой эле, 2018-жылдын 18-январында Улуттук банктын жетекчилиги коммерциялык банктардын жана мобилдик байланыш операторлорунун жетекчилери менен жолугушуу өткөргөн, анын жүрүшүндө керектөөчүлөрдүн укугун коргоо максатында төлөмдөрдүн камсыздалышын, рыноктун бардык катышуучуларына бирдей шарттарды камсыз кылуу, уюлдук операторлордун эсебинде каражаттардын топтолушу, финансылык туруктуулук, системадагы тобокелдиктерди тескөө, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүүнү кошо алганда, көзөмөлдүктү жөнгө салуу жана көзөмөлдүктү жүзөгө ашырууда өз ара иш алып баруу маселелери каралган. Жогоруда айтылгандарды эске алуу менен коомдук талкуулоо мөөнөтү аяктап, Жобонун долбоорун бекитилгенге чейин Улуттук банк мобилдик байланыш операторлорунун банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөр рыногуна чыгуусуна жана алардын таасирине баа берүү али эрте деп эсептейт. 

 


Датасы: 18.01.2018

Улуттук банктын жетекчилиги, коммерциялык банк жана мобилдик компаниялардын өкүлдөрү менен “Кыргыз Республикасындагы электрондук акча тууралуу” Жобого өзгөртүү, толуктоо киргизүү боюнча суроолорду талкуулашты 

 

2018-жылдын 18-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында “Кыргыз Республикасындагы электрондук акча жөнүндө” жобого уюлдук байланыш операторлоруна финансылык кызмат көрсөтүү рыногуна кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү маселесине тиешелүү сунушталган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду талкуулоо боюнча жолугушуу болду.  

Анын жүрүшүндө төлөмдөрдүн гарантияланышы көз карашында, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо, бардык рынок катышуучуларына бирдей шарттарды камсыз кылуу, уюлдук операторлордун эсебинде каражаттардын топтолушу боюнча, финансылык туруктуулук; системадагы тобокелдиктерди тескөө, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүүнү кошо алганда, көзөмөлдүктү жөнгө салуу жана көзөмөлдүктү жүзөгө ашырууда өз ара иш жүргүзүү маселелери козголду.  

Жолугушуунун жыйынтыгында “Кыргыз Республиасындагы электрондук акча жөнүндө” жобого сунушталган өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолордун долбоору коомдук талкуунун алкагында келип түшкөн сунуштарды жана электрондук капчыктарды уюлдук телефондордун балансынан толуктоодо орун алышы мүмкүн болгон тобокелдиктерди минималдаштырууну эске алуу менен бирге жеткире иштеп чыгуу боюнча макулдашууга жетишилген.” 

Талкууга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги, “Кыргыз банктар бирлиги” юридикалык жактар бирикмеси, коммерциялык банктардын өкүлдөрү жана уюлдук компаниялардын жетекчилери катышышты. 

 

 


Датасы: 17.01.2018

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАКсы тарабынан Ички аудит бѳлүмүнүн начальнигинин орун басары кызмат ордуна сунушталган Добаев Максат Зоотбаевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 11-январында кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы “Бай Түшүм” Банкынын ЖАКсы тарабынан Башкарманын Тѳрагасы кызмат ордуна сунушталган Ишенбаев Максатбек Бейшенбековичтин макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 11-январында кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААКсы тарабынан кредиттөө башкармалыгынын ишин түздөн-түз тескөөгө алган Башкарманын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Кагиров Руслан Зайндиевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 11-январында кабыл алды. 

 


Датасы: 12.01.2018

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 «Кыргыз Республикасындагы электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө документтин долбоорун Улуттук банк коомдук талкууга чыгарууда.  

Жобонун долбооруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн негизги себептеринен болуп электрондук акчаны колдонуу менен кызмат көрсөтүү тартибин тактоо жана электрондук акчаны чыгаруу, эсепке алуу жана сактоо ишинде тобокелдиктерди минимизациялоо аныкталган.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет сайтынын «Улуттук банктын ченемдик актылары/ Талкуулоо үчүн долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Аталган Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2018-жылдын 12-февралына чейин oopo@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 12.01.2018

Улуттук валютанын номиналы 10 жана 50 тыйын болгон монеталарын товарлар үчүн төлөөдө кабыл алуудан негизсиз баш тарткандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө” мыйзамынын 29 жана 31-беренелеринин жана Кыргыз Республикасынын “Административдик жоопкерчилик жөнүндө” кодексинин 362-беренесинин негизинде «Глобус», «Фрунзе» гипермаркеттеринин жана “Фаиза” кафесинин кызматкерлери 500 (беш жүз) сомдон тартып 3000 (үч миң) сомго чейинки айыптык төлөм салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды.  

Кыргыз Республикасынын аймагында Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө” мыйзамынын 31-беренесинин негизинде сом, расмий төлөм каражаты статусуна ээ жана чыгарылган жылына жана номиналына карабастан, төлөм каражаты катары эч кандай чектөөлөрсүз төлөмдөрдүн бардык түрлөрүндө милдеттүү түрдө кабыл алынууга тийиш.  

 


Датасы: 10.01.2018

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы мамлекеттин ичиндеги эл аралык төлөм карттар системалары боюнча улуттук валютадагы эсептешүүлөр уюштуруу алкагында «Эл аралык эсептешүү төлөм карттар системалары үчүн камсыздандыруу (резервдик) фонду» жөнүндө убактылуу жобонун долбоорун коомдук талкууга сунушталууда. 

Долбоор «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2018-жылдын 26-январынан кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына, ошондой эле psoversight@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 05.01.2018

Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүүгө жөнүндө мыйзамды бузгандыгы үчүн, Кырыгыз Республикасынын бир коммерциялык банкына 30 миң сом жана дагы бир башка коммерциялык банктын эки кызмат адамына 7 миң сомдон административдик айып салынды. 


Датасы: 29.12.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Маженова Бахыт Мурсалимовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 28-декабрында кабыл алды. 

 


Датасы: 29.12.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети 2017-жылдын 28-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтомунун талаптарын аткарбагандыгы үчүн «МКК «Акниет» ЖЧКсынын каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүгүн 2017-жылдын 29-декабрынан тартып кайтарып алуу чечимин кабыл алды. 

«МКК «Акниет» ЖЧКсынын юридикалык дареги: Бишкек ш., Чүй пр., 230, 8 этаж. 

«МКК «Акниет» ЖЧКсы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитеттин токтому менен Бишкек шаары, Т.Умөталиев атындагы көчө 101 дарегине келип, таанышууга акысы бар. Маалыматтар 66 92 59 телефон боюнча берилет. 

 


Датасы: 27.12.2017

Улуттук банк маалымдайт 

 

Улуттук валютанын жүгүртүүгө чыгарылган банкноттору жана монеталары Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ жана чыгарылган жылына карабастан, төлөм каражаты катары эч кандай чектөөлөрсүз төлөөгө милдеттүү түрдө кабыл алынууга тийиш. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Улуттук банктын 2011-жылдын 13-октябрындагы №631/35/10 “Кыргыз Республикасында накталай эсептешүүлөр учурунда тыйын калдыктары суммасын тегеректөө тартиби жөнүндө” токтом талабына ылайык, бардык чарба жүргүзүүчү субъекттер жана бюджеттик мекемелер банкнотторду жана монеталарды чектөөсүз кабыл алып, белгиленген тартипте коммерциялык банктарга тапшыруусу каралган.  

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө” мыйзам талабына ылайык, улуттук валютанын акча белгилерин төлөөгө кабыл алуудан негизсиз баш тартуу, ошондой эле аларды атайлап жок кылуу же жарнамалык максаттарда мыйзамсыз пайдалангандыгы үчүн жеке адамдар жана юридикалык жактар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопко тартылат. Кыргыз Республикасынын “Административдик жоопкерчилик жөнүндө” кодексинин 362-беренесинде улуттук валютаны төлөөгө кабыл алуудан негизсиз баш тарткандыгы үчүн 5 (беш) эсептик көрсөткүчтөн 30 (отуз) көрсөткүчкө чейинки айыптык төлөм салынышы каралгандыгын да кошумча белгилеп кетүүгө тиийшпиз.  

Мына ушундай жагдайларга кабылган жарандар Бишкек шаары, Чүй проспектиси 168 дареги боюнча жана 312) 61-04-86 телефону аркылуу Улуттук банктын коомдук кабылдамасына кат жүзүндө же mail@nbkr.kg электрондук дарегине кайрыла алышат.  

 


Датасы: 26.12.2017

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-14-51-7-(ПС) Кыргыз Республикасынын төлөм системасын өнүктүрүүнүн 2018-2022-жылдарга каралган негизги багыттары токтому менен бекитилген. 

Кыргыз Республикасынын төлөм системасын өнүктүрүүнүн 2018-2022-жылдарга каралган негизги багыттары Улуттук банктын расмий сайтынын «Банктын милдеттери/Төлөм системасы/Төлөм системасын өнүктүрүүнүн негизги батыттары» бөлүгүндө жайгаштырылган.  


Датасы: 26.12.2017

Пресс-релиз 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик  

чен өлчөмүн 5 пайыз деңгээлинде калтырды 

 

Улуттук банк Башкармасы 2017-жылдын 25-декабрында эсептик чен өлчөмүн (чен саясатын) 5,00 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2017-жылдын 26-декабрынан тартып күчүнө кирет. 

Өтүп жаткан жылдын декабрь айында инфляциянын жылдык мааниси орточо деңгээлде 3,7 пайыз (15-декабрга карата) чегинде сакталып, орто мөөнөткө каралган максаттуу көрсөткүчтөн ашкан эмес. Дүйнөлүк товардык рыноктордо баанын калыбына келиши жана чогуу алгандагы суроо-талаптын өсүп жатышы алкагында инфляция акча-кредит саясатынын максаттуу көрсөткүч алкагында чектелет.  

Өлкөдө экономикалык жигердүүлүк жагдайдын калыбына келип жатышын тастыктоодо. 2017-жылдын январь-ноябрь айларынын жыйынтыгы боюнча айкын ички дүң өнүмдүн өсүшү 4,0 пайызды, ал эми «Кумтөр» ишканаларынын продукция өндүрүү боюнча маалыматтарын эске албаганда, 3,9 пайызды түзгөн. Экономиканын негизги тармактарында, негизинен өнөр жай секторунда (+12,8 пайызга), өндүрүүнүн өсүшү байкалууда. Акча которуулардын туруктуу агымы экономиканын өсүшүн колдоого алууда. 

Ички валюта рыногунда түптөлгөн жагдай туруктуу сакталууда. Жылдын декабрь айынын алгачкы он күндүгүндө Улуттук банк алмашуу курсунун кескин өзгөрүшүн текшилөө максатында валюталык интервенциясын ишке ашырган.  

Акча-кредиттик шарттар экономиканын реалдуу секторуна түрткү берүү жана акча рыногун өнүктүрүү чараларын колдоого алууда. Өлкөнүн банк секторунда кредиттер боюнча рыноктук чендерди төмөндөтүү жана экономиканы кредиттөөнүн өсүшү катталган. Банктар аралык рынокто жигердүүлүктүн артышы сакталып калууда. Акча рыногунун улуттук валютадагы кыска мөөнөттүк чендери Улуттук банк белгилеген пайыздык коридор чегинде өзгөрүп турууда.  

Тышкы экономикалык чөйрөнүн өнүгүү келечеги, ошондой эле ички чогуу алгандагы суроо-талаптын калыбына келиши инфляция маанисинин 5-7 пайыздан ашпаган орто мөөнөттүк максаттуу көрсөткүчкө жакындашуусуна өбөлгө түзөт. Ушул шартта, ошондой эле кошумча тышкы жана ички таасирлер орун албаган шартта, эсептик чендин ушул чекте сакталышы экономиканын реалдуу секторуна андан ары түрткү беришине ишеним бар. Акча-кредит саясатынын учурда ык койгон багыты экономиканын өнүгүшүндө алгылыктуу жагдайлар сакталып калган шартта, андан ары уланышы мүмкүн.  

Улуттук банк тышкы жана ички факторлордун инфляцияга таасир этишине мезгил-мезгили менен баа берип туруу аркылуу экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын көрүүнү улантат.  

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине тиешелүү кийинки отуруму 2018-жылдын 26-февралына пландаштырылган. 

 


Датасы: 26.12.2017

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Капитал Банкы» ААКсы тарабынан банктын Директорлор кенешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Асылбаев Улан Мирбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 21-декабрында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Иманбеков Бакыт Сейитбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 21-декабрында кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин төрайымы кызмат ордуна сунушталган Кутателадзе Лариса Геннадьевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 21-декабрында кабыл алды. 

 


Датасы: 25.12.2017

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/1 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу» токтомуна ликвиддүүлүк ченемине (көрсөткүчүнө) тиешелүү өзгөртүү киргизүү тууралуу токтом долбоору коомдук талкууга сунушталууда.  

Долбоор Улуутук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2018-жылдын 25-январынан кечиктирбестен jkonoeva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 25.12.2017

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 20-декабрындагы токтому менен «Ак Банк» ААКсындагы Убактылуу администрация атайы режими 2017-жылдын 23-декабрынан тартып 6 (алты) ай мөөнөтүнө узартылды. 

«Ак Банк» ААКсынын Убактылуу администратору болуп Шаршекеева К.Ш. дайындалды. 


Датасы: 22.12.2017

Улуттук банктын эмгек жамаатынын жаңы төрага менен  

таанышуу аземи болуп өттү 

  Бүгүн, 2017-жылдын 22-декабрында Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппарат жетекчиси Фарид Ниязов Улуттук банктын эмгек жамаатын жаңы төрага Толкунбек Абдыгулов менен тааныштырды.   

Жогорку Кенештин депутаттары 21-декабрда Улуттук банктын төрагалыгына Толкунбек Абдыгуловдун талапкерлигин бекиткен эле.  

 


Датасы: 20.12.2017

“Кыргыз Республикасынын финансы-банк секторун корпоративдик тескөөнүн жаңы тенденциялары жана өнүктүрүү келечеги” темасындагы конференция болуп өттү 

 

2017-жылдын 20-декабрында “Кыргыз Республикасынын финансы-банк секторун корпоративдик тескөөнүн жаңы тенденциялары жана өнүктүрүү келечеги” темасындагы конференция болуп өттү. Бул иш-чара IFC тарабынан Кыргыз банктар бирлиги, Микрофинансылык уюмдар ассоциациясы жана “Аудит плюс” компаниясы менен биргеликте уюштурулду. 

Конференцияга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, коммерциялык банктардын жана микрофинансылык уюмдардын өкүлдөрү катышышты.  

Конференциянын алкагында Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына корпоративдик тескөөгө тиешелүү өзгөртүүлөргө, банктардын жана микрофинансылык уюмдардын ишин тескөө системасында Директорлор кеңешинин ролуна жана маанисине, комитеттердин ишин тескөө маселеcи талкууланды. 

 


Датасы: 19.12.2017

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/1 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу токтом долбоору коомдук талкууга сунушталууда.  

Долбоор Улуутук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2018-жылдын 19-январынан кечиктирбестен jkonoeva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 19.12.2017

Коммерциялык банктардын чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ачылган депозит эсептерине жайгаштыруу тартиби жөнүндө» жобо долбоору коомдук талкууга сунушталууда. Долбоордо коммерциялык банктар Улуттук банкта ачкан депозит эсебине чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын жайгаштыруу тартибине карата минималдуу талаптар белгиленген. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2018-жылдын 19-январынан кечиктирбестен jkonoeva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 19.12.2017

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына 25 жыл» мааракелик почта маркалары  

жүгүртүүгө чыгарылды 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 25 жылдыгына карата мааракелик почта маркалары, маркалардан турган тиркеме жана ушул күнгө карата атйы иштелип чыккан, өлкөнүн борбордук банкынын логотиби камтылган белги басылган конверттер чыгарылды.  

Маркалар төмөнкүдөй топтомдон турган тиркемелерге бириктирилди: 

1-топтомдо «Жейрен. Gazella subgutturosa» коллекциялык монетасынын (2013-ж.) сүрөттөлүшү түшүрүлгөн 50 сом номиналындагы марка  

2-топтомдо «Тоодак. Otis tarda» коллекциялык монетасынын (2015-ж.) сүрөттөлүшү түшүрүлгөн 100 сом номиналындагы марка . 

3-топтомдо 500 сом номиналындагы (2016-ж.) банкнот жана 1, 3, 10 сом номиналындагы монеталардын сүрөттөлүшү түшүрүлгөн 100 сом номиналындагы марка.  

5000 даана нускада чыгарылган.  

 

 

 

 

 


Датасы: 18.12.2017

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Азия Банкы» ЖАКсы тарабынан башкы бухгалтер кызмат ордуна сунушталган Сартбаева Эльнора Сейитбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 15-декабрында кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банкы» ААКсы тарабынан башкы бухгалтер - бухгалтериялык эсеп жана отчёт башкармалыгынын начальнигинин милдетин аткаруучу кызмат ордуна сунушталган Носова Светлана Юрьевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 15-декабрында кабыл алды. 

 


Датасы: 11.12.2017

Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын, ошондой эле анын эскертүүлөрүн жана жазма буйруктарынын талаптарын дайыма аткарбай келгендиги үчүн 2017-жылдын 11-декабрынан тартып төмөнкү алмашуу бюросунун нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиясы кайтарылып алынды

1. «Тынча Компани» ЖЧКсына 2016-жылдын 23-августунда берилген № 5488 лицензия.  

 

Алмашуу бюросу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгынын «Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензияны кайтарып алуу жөнүндө» каты менен Талас шаары, Бердике баатыр атындагы көчө, 291 дарегине кайрылып, тааныша алат. Суроолор болсо (03422) 5-23-77, 5-20-77 телефондоруна кайрылууга болот.  

 


Датасы: 06.12.2017

Расмий маалымат 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2017-жылдын 7-декабрынан тартып «Кыргыз каганатынын доору» сериясындагы «Кыргыз каганатынын шайма-шай куралданган жоокери» коллекциялык күмүш жана жез-никель монетасын жана «Кыргызстандын Кызыл китеби» сериясындагы «Каркыра» коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чыгарат.  

«Кыргыз каганатынын шайма-шай куралданган жоокери» коллекциялык монетасы бул, «Кыргыз каганатынын доору» сериясындагы бешинчи монета, ал Улуу Кыргыз каганатынын түптөлүшүнүн 1170-жылдыгына арналган.  

Монетанын алдыңкы бетинде локалдык оксиддирлөө технологиясын колдонуу менен шайма-шай куралданган жоокер элеси түшүрүлгөн. Монетанын четинде тегерете: «Кыргыз каганатынын шайма-шай куралданган жоокери» жазуусу, сол жагында монетанын номиналы (10 сом) чагылдырылган. 

Монетанын арткы бетинин чок ортосунда Кыргыз Республикасынын герби, гербди тегерете курчап турган күн жана жоокерлер элеси чагылдырылган. Монетанын сол жагында металлдын сапат белгиси (Ag 925є), ал эми оң жагында - салмагы (28,28) көрсөтүлгөн. Монетанын жогору жагында «Улуу Кыргыз каганаты» деген жазуу жазылган, ал эми төмөн жагында монетанын чыгарылган жылы (2017) берилген. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Каркыра» коллекциалык монетасын, сейрек кездешүүчү, өзгөчөлөнгөн жашоо принцибин тутунган канаттуулар дүйнөсү жөнүндө кеңири маалымат таркатуу жана алардын коргоого алынышын камсыз кылуу максатында чыгарган. 

Монетанын алдыңкы бетинде алтын түстө берилген каркыранын сүрөттөлүшү, анын фонунда бийлеп жаткандай сезим калтырган каркыралар тобунун элеси түшүрүлгөн. Жогору жагында монетанын кыргыз тилиндеги («Каркыра») жана латын тилиндеги аталыштары («Anthropoides virgo»), ал эми төмөн жагында монетанын номиналы (10 сом) берилген. Монетанын оң жагында металл пробасы (Ag 925є) жана салмагы (28,28 г) көрсөтүлгөн.  

Монетанын арткы бетинин чок ортосунда Кыргыз Республикасынын герби, ал эми төмөн жагында «Кыргызстандын Кызыл китеби» жазуусу, сол жагында монета чыгарылган жылы (2017) түшүрүлгөн.  

Ар бир күмүш монета акрил капсуласына жайгаштырылган жана ага сертификат тиркелип өзүнчө кутучага салынып коюлган. Ар бир жез-никель монета акрил капсуласына жайгаштырылган жана чөнөктүү таңычактарга салынган. 

 

Монеталардын мүнөздөмөлөрү

Аталышы 

Номиналы 

Металлы (сапат белгиси) 

Диаметри/ өлчөмү (мм) 

Салмагы (г) 

Сапаты 

Нускасы (даанасы) 

Сатуу баасы 

(сом) 

Кыргыз каганатынын шайма-шай куралданган жоокери 

10 сом  

Күмүш 925° 

38,61 

28,28 

«Proof-like» 

1 000 

3 000 

1 сом 

Жез-никель 

30,00 

12,00 

«Uncirculated» 

5 000 

200 

Каркыра 

10 сом 

Күмүш 925° 

38,61*28,81 

28,28 

«Proof» 

1 000 

3 150 

 

 

Монета Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ.  

 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 04.12.2017

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААКсы тарабынан банктын Директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Хидео Саваданын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 30-ноябрында кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААКсы тарабынан банктын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Хидетака Саваданын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 30-ноябрында кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААКсы тарабынан банктын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Комия Кеничиронун талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 30-ноябрында кабыл алды; 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААКсы тарабынан банктын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Роберт Дрессендин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 30-ноябрында кабыл алды; 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз - Швейцариялык Банк» ЖАКсы тарабынан Башкармасынын мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Акматова Мээрим Кадырбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 30-ноябрында кабыл алды; 

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Капитал Банк» ААКсы тарабынан банктын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Арстанбаева Нургуль Абласовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 30-ноябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 04.12.2017

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы №52/6 «Депозиттерди тартпаган МФУлардын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлдүгүнө алынган башка юридикалык жактардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор долбоору коомдук талкууга сунушталууда. Долбоор банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2018-жылдын 1-январынан кечиктирбестен akubatbekov@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүнү өтүнөбүз


Датасы: 01.12.2017

Улуттук банк «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 30-октябрындагы № 32/2 «Кыргыз Республикасында каржылоонун ислам принциптерин алгачкы долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндөгү» жобо тууралуу» токтомуна өзгөртүүнү киргизүү жөнүндө» долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоордо «Кыргыз Республикасында каржылоонун ислам принциптерин алгачкы долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндөгү» Жобонун 2.3 «Мурабаха» бүтүмү главасына өзгөртүү киргизүү каралган. 

Бул долбоор Улуттук банктын расмий интернет сайтынын Ченемдик актылар/Талкууга сунушталган долбоорлор бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул долбоорго карата сунуш жана пикирлерди 2017-жылдын 30-декабрынан кечиктирбестен, eaidarov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча берүүңүздөрдү өтүнөт. 

 


Датасы: 30.11.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банктык мыйзамдарын бузуу фактысы боюнча, Бишкек шаарында, Абдрахманов көчөсүндө №144/3 жана 150 үйлөрүндө жайгашкан алмашуу бюролордун эки кызмат адамдары 50 000 сомдон айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды. 

 


Датасы: 29.11.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоору коомдук талкууга сунушталууда.   

Долбоор Улуттук банктын своп-операцияларын жүргүзүү шарттарын өзгөртүү максатында иштелип чыккан. 

Өзгөртүүлөр жана толуктоолор долбоору Улуттук банктын расмий интернет- сайтынын «Улуттук банктын ченемдик актылары/ Талкуулоо үчүн долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

 Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2017-жылдын 29-декабрына чейин ashailoouulu@nbkr.kg дарегине (Word жана PDF форматтарында) жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 28.11.2017

Пресс-релиз 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн 5 пайыз деңгээлинде калтырды 

 

Улуттук банк Башкармасы 2017-жылдын 27-ноябрында эсептик чен өлчөмүн (чен саясатын) 5,00 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2017-жылдын 28-ноябрынан тартып күчүнө кирет. 

Кыргыз Республикасында инфляция орточо чекте. Ал эми акча-кредит саясатынын орто мөөнөткө каралган максаттуу көрсөткүчү 5-7 пайыз. 2017-жылдын ноябрь айында (17не карата) инфляциянын жылдык мааниси 3,3 пайыз чегинде катталган, бул Улуттук банктын күтүүлөрүнө туура келет. Инфляциянын айкын динамикасы импорттолуп алынган азык-түлүккө баанын төмөндүгү жана азык-түлүктөн башка товарларга суроо-талаптын басырыңкы мүнөздө болушу менен шартталган.  

Кыргыз Республикасында экономиканын алгылыктуу өсүш арымы сакталып калууда. 2017-жылдын январь-октябрь айларынын жыйынтыгы боюнча айкын ички дүң өнүмдүн өсүшү 3,9 пайызды, ал эми «Кумтөр» алтын кенин казып алуу ишканалары боюнча маалыматтарды эске албаганда, 3,5 пайызды түзгөн. Экономикалык өсүш акча которуулардын артышы менен коштолууда. Алдын ала маалыматтар боюнча 2017-жылдын январь-октябрь айларында акча которуулардын таза агымы 25,6 пайызга көбөйгөн. 

Ички валюта рыногунда абал негизинен туруктуу сакталууда. Жылдын октябрь айынын акырынан тартып ички валюта рыногунда чет өлкө валютасына суроо-талаптын аны сунуштоодон артышы катталган, бул валюталар катышынын бир аз өзгөрүүсүн шарттаган. Улуттук банк алмашуу курсунун кескин өзгөрүшүн текшилөө максатында ички валюта рыногунда чет өлкө валютасын сатуу боюнча интервенция жүргүзгөн.  

Учурдагы акча-кредит шарттары экономиканын реалдуу секторуна өбөлгө түзүү чараларын колдоого алууда. Банк секторунда кредиттер боюнча пайыздык чендер улуттук валютада сыяктуу эле, чет өлкө валютасында да төмөндөө жагына ыктап, экономиканы кредиттөөнүн өсүш арымы күч алгандыгы байкалууда. Акча рыногунун улуттук валютадагы кыска мөөнөттүк чендери өлкөнүн башкы банкы белгилеген пайыз коридору чегинде өзгөрүп турууда.  

Орун алып турган тышкы жана ички экономикалык шарттар инфляция маанисин 5-7 пайыз деңгээлинде белгиленген орто мөөнөттүк максаттуу көрсөткүчкө жакындашуусуна өбөлгө түзөт. Тышкы экономикалык чөйрөдө катталган тобокелдиктерди эске алганда, эсептик чендин мурдагы деңгээлде сакталышы экономикага өбөлгө түзүүчү чараларды андан ары колдоого алат. Кандайдыр бир кошумча тышкы жана ички таасирлер орун албаган шартта, акча-кредит саясатынын учурда бет алган багыты келерки мезгилде да сакталып калышы мүмкүн. 

Улуттук банк тышкы жана ички факторлордун инфляцияга таасир этишине мезгил-мезгили менен баа берип туруу аркылуу экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын көрүүнү улантат.  

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине тиешелүү кийинки отуруму 2017-жылдын 25-декабрына пландаштырылган.  


Датасы: 27.11.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети 2017-жылдын 23-ноябрында Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын, ошондой эле анын жазма буйруктарын дайыма аткарбай келгендиги үчүн» «МКК «КЭШИН ЖЧКсынын каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүгүн 2017-жылдын 27-ноябрынан тартып кайтарып алуу чечимин кабыл алды. 

«МКК «КЭШИН» ЖЧКсынын юридикалык дареги: Бишкек ш., Москва көчөсү, 121. 

«МКК «КЭШИН» ЖЧКсынын айкын орун алып турган дареги: Бишкек ш., И.Раззаков атындагы көчө, 15. 

«МКК «КЭШИН» ЖЧКсы Көзөмөл боюнча комитеттин токтому менен Бишкек шаары, Т.Умөталиев атындагы көчө 101 дарегине келип, таанышууга акысы бар. Маалыматтар 66 92 58 телефон боюнча берилет. 

 


Датасы: 24.11.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААКсы тарабынан Башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Иманов Манас Кожокановичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 23-ноябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 24.11.2017

КМШ өлкөлөрүнүн улуттук (борбордук) банктарынын жана улуттук төлөм системаларынын жетекчилеринин экинчи жолугушуусу 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана “Банктар аралык процессинг борбору” ЖАКтын өкүлдөрү 2017-жылдын 22-23-ноябрында Армения Республикасынын Ереван шаарында болуп өткөн КМШ өлкөлөрүнүн улуттук (борбордук) банктарынын жана улуттук төлөм системаларынын жетекчилеринин экинчи жолугушуусуна катышып, анда “Элкарт” улуттук төлөм системасы жана анын өнүгүү келечеги боюнча толук маалымат кароого сунушталып, төлөм системаларын интеграциялоо боюнча тажрыйба алмашуу, бирдиктиктүү төлөм аймагын түзүү, инновациялык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жагында маселелер, ошондой эле борбордук банктардын төлөм системаларын жөнгө салуудагы ролу талкууланды.  

 


Датасы: 23.11.2017

Бишкек шаарында Абдрахманов көчөсүндө, №150 үйүндө жайгашкан бир юридикалык жак Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 250 000 сом өлчөмүндө айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды. 

 


Датасы: 23.11.2017

2017-жылдын 22-ноябрында Кыргыз Республикасынын Финансы министри Касымалиев Адылбек Алешовичтин жана Улуттук банктын Төрагасы Кулматов Кубанычбек Кеңешевичтин катышуусунда Ведомство аралык координациялык кеңештин отуруму болуп өттү

Отурумда акча-кредит жана салык-бюджет саясаттарынын макулдашуу, ошондой эле Улуттук банк менен Финансы министрлигинин мындан ары кызматташуу жана биргелешип аракеттенүү маселелери талкууга алынган. 

 

Маалымат үчүн: 

Акча-кредит жана салык-бюджет саясаттары боюнча чаралардын макулдашуунун негизинде ишке ашырылышын камсыз кылуу максатында 2010-жылы Улуттук банк менен Финансы министрлиги тарабынан Ведомство аралык координациялык кеңеш түзүлгөн. Кеңештин отурумдары мезгил-мезгили менен өткөрүлүп турат. 

 

 

 


Датасы: 22.11.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомуна ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык «ислам терезеси» аркылуу улуттук жана/же чет өлкө валютасында банк операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү жөнүндө 2017-жылдын 16-ноябрында чечим кабыл алды. 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 22.11.2017

Улуттук төлөм системаларынын өнүгүшүн координациялоо боюнча жумушчу топтун үчүнчү отуруму 

 

Армения Республикасынын Ереван шаарында 2017-жылдын 21-ноябрында Улуттук төлөм системаларынын өнүгүшүн координациялоо боюнча жумушчу топтун үчүнчү отуруму болуп өттү.  

Отурумга Кыргыз Республикасынын, Беларусь Республикасынын, Казахстан Республикасынын, Армения Республикасынын жана Россия Федерациясынын борбордук (улуттук) банктарынан жумушчу топтун мүчөлөрү катышкан.  

Иш-чаранын жүрүшүндө 2017-жылдын 2-жарым жылдыгында төмөнкү багытттар боюнча аткарылган иш жыйынтыктары талкууланган:  

- улуттук төлөм карттарын интеграциялоо; 

- финансылык билдирүү форматтары боюнча эл аралык стандарттарды жайылтуу (ISO 20022 стандарты); 

- финансылык билдирүүлөрдү жөнөтүү

- финансылык технологияларды өнүктүрүү.  

 

Мындан тышкары, киберкоопсуздук жана оперативдүү маалыматтар менен алмашуу жагында кызматташтыкты жөнгө салуу маселелери каралган.  

Отурумдун жыйынтыгында жумушчу топтун 2018-жылга карата иш планы бекитилген. 

 


Датасы: 16.11.2017

Банктык мыйзамдарын бузуу фактысы боюнча Бишкек шаарынын Абдрахманов көчөсүнүн №119, №150 үйлөрүндө жана Киев көчөсүндө жайгашкан беш алмаштыруу бюролордун ар бирине 100 000 сомдон айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды. 

Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү мыйзамдарын бузгандыгы фактысы боюнча, Бишкек шаарынын Абдрахманов көчөсүнүн №119 жана №144 үйлөрүндө жайгашкан эки алмаштыруу бюролордун ар бирине 20 000 сомдон айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды. 

 


Датасы: 14.11.2017

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫНЫН 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮСҮ 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2017-жылдын 17-ноябрынан тартып 2000 сом номиналындагы улуттук валютанын алгачкы нумизматикалык эстелик банкноту чыгарылат. 

Эстелик банкнота, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан мамлекеттин тарыхында басып өткөн жолундагы маанилүү эки учурду: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүккө ээ болушунун 25 жылдыгына жана улуттук валютанын жүгүртүүгө чыгарылышынын 25 жылдыгына карата чыгарылган. Эстелик банкнота, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн пайдубалынын түптөлүшүнүн: байыркыдан бүгүнкү күнгө чейинки калыптануу жолун чагылдырган жана заманбап коргоо элементтерин камтыган, өзгөчөлөнгөн дизайнга ээ.  

Банкноттун алдыңкы бетинде чачыранды урууларды бириктирип, түпкүлүктүү кыргыз элинин уюткусун кураган айкөл Манас атабыздын Аккуласын минип, жоо-жарагы шайма-шай эл четинде, жоо бетинде турган элеси чагылдырылган. Кыргыз эли ыйык тутуп, табынып келген, жаман көздөн жана суук сөздөн коргоп, анын руханий дүйнөсүнүн көөнөрбөс кутуна айланган ыйык «Умай Эне» белгиси, көчмөн элдин турагы жакшы жашоо, байгерчиликтин, ырыс-ынтымактын символу боз үйдүн сүрөттөлүшү негизги сюжетти толуктап турат.  

Кыргыз элинин басып өткөн жолун, жакшы жашоого умтулуп, жетишкен ийгиликтерин чагылдырган өмүр дарагы банкноттун арткы бетинин негизги сюжети. Аалам эгеси, асман тиреген «Хан-Тенгри» улуулукту, айкөлдүктү туу тутуп, алдыга үмүт артып жашаган, кайрат-күчү майтарылбас кыргыз элине мүнөздүү касиеттерди чагылдырса, көз жоосун алган көгүлтүр Ысык-Көлдүн керемет сүрөттөлүшү алкагында канатын кере жайып учуп бара жаткан бүркүттүн элеси эркиндикти сүйгөн, тоскоолдуктарды тоготпой жиреп өтүп, сүр көрсөткөн, адилетсиздикке элдешпес кыргыз мүнөзүн чагылдырат.  

2000 сом номиналындагы эстелик банкнотасы Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ жана төлөм каражаты катары милдеттүү түрдө кабыл алынууга тийиш.  

 

2000 сом номиналындагы эстелик банкнотанын негизги коргоо белгилери 

· Түстүү голограмма. Банкнотту сол жактан оң жагына же тескерисинче алып, жантайтып кароодо «25» деген сан улуттук оюу-чийимге айланып өзгөрөт. 

· Микрооптикалык тилке. Банкнотту жантайыңкы алып кароодо тигинен жайгашкан тилкеде чагылдырылган сүрөттөлүштөр ар башка түстө, көлөмдө кубулуп, чагылышып көрүнөт.  

· Көмүскө сүрөттөлүш. Банкнотту жантайыңкы алып кароодо түркүн түстүү тилкелер пайда болот. 

· Банкноттун арткы бетиндеги иридисценттик тилкеде канатын кере жайып, учуп бара жаткан куштун эки түстө берилген элеси чагылдырылган. 

· Суу белгиси. Ар тараптан чагылдырылып, түркүн түскө кубулуп көрүнгөн суу белгиси, сандык номиналдын электротиби. 

· Өтмө регистр - банкноттун алдыңкы жана арткы бетинде бири-бирине дал келтирилип жайгаштырылган айырмалоочу белги. Жарыкка салып кароодо андан «2000» санды көрүүгө болот.  

 

        

 


Датасы: 10.11.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» ЖАК тарабынан банктын Директорлор кенешинин төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Какеев Марат Саламатовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 9-ноябрында кабыл алды. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» ЖАК тарабынан банктын Директорлор кенешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Шайикова Салтанат Болотбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 9-ноябрында кабыл алды. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ЖАК АКБ «Толубай» тарабынан банктын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Жакыпов Нургазы Нуралыевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 9-ноябрында кабыл алды. 

 

 


Датасы: 10.11.2017

2017-жылдын 11.11.2017ж. и 12.11.2017ж. профилактикалык иштердин жүрүшүнө байланыштуу Улуттук банктын веб-сайты www.nbkr.kg убактылуу иштебейт. Келтирилген ыңгайсыздыктар учун кечирим сурайбыз. 

 


Датасы: 10.11.2017

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-мартындагы № 19/10 «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор долбоору коомдук талкууга сунушталууда.  

Долбоор, жобону Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамдын, “Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө” мыйзам талабына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан.  

Өзгөртүүлөр жана толуктоолор долбоору Улуттук банктын расмий интернет- сайтынын «Улуттук банктын ченемдик актылары/ Талкуулоо үчүн долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2017-жылдын 10-декабрына чейин oopo@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 

 


Датасы: 08.11.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банк» ЖАК тарабынан Директорлор кенешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Мырзабаева Мунара Артыковнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 2-ноябрында кабыл алды. 


Датасы: 08.11.2017

Улуттук банкта коммерциялык банктар арасындагы стратегиялык менеджмент боюнча алгачкы банктык Кубокту тапшыруу аземи болуп өттү

 

2017-жылдын 30-октябрынан баштап 3-ноябрына чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында стратегиялык менеджмент боюнча коммерциялык банктар арасында бизнес-оюн өткөрүлдү. Бизнес-оюнду уюштуруу Улуттук банк менен Германиянын кассалык үнөмдөө Фондунун кызматташуусунун негизинде ишке ашып, оюн өткөрүлүүчү аянтча бөлүнүп берилди. Бизнес-оюнга «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАК, АКБ «Толубай» ЖАК, «Азия Банкы» ЖАК жана Пакистан Улуттук банкынын Бишкек филиалынын орто же жогорку звенонун жетекчилеринен турган өкүлдөрү катышышты.  

Бизнес-оюндун тренери катары Германиянын кассалык үнөмдөө Фондунун эксперттери Татьяна Фельдген жана Инна Мазур катышышты. Ал эми байкоочу болуп Германиянын эл аралык кызматташтык боюнча кассалык долбоордун аймактык директору Ульрих Кинитц жана долбоордун узак мөөнттүү эксперти Динара Абакирова катышышты.  

Бизнес-оюн ролго кирүү, абал менен таанышуу, финансылык жана финансылык эмес маалыматты анализдөө, жалпы стратегияны даярдоо, бизнес-планды түзүү жана чечим кабыл алуу сыяктуу бир нече этаптан турду. Командалардын чечимдери атайын программалык камсыздоонун жардамы менен иштелип чыгып жатты.   

Оюндун жүрүшүндө катышуучулар чектүү убакыт жана атаандаштык шартында чечим кабыл алуу, кардардын каалоосу боюнча маалыматты иштеп чыгуу жана алардын муктаждыгын анализдөө боюнча зарыл көндүмдөргө ээ болушту. Ар бир команда банк ишинин тажрыйбасында маанилүү болгон тобокелдик жана мүмкүнчүлүктүн, билим менен тажрыйбанын ортосун теңсалмактап көрсөтүп беришти.  

2015-жылы жеңүүчүнүн сыйлыгы «Демир Кыргыз Интернэшнл банкка», ал эми 2016-жылы «БТА банктын» командасына ыйгарылса, бул жылы Кубокту «Толубай банктын» командасы алды. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Коммерциялык банктар арасындагы стратегиялык менеджмент боюнча алгачкы банктык Кубокту тапшыруу аземи 3-ноябрда өткөрүлүп, ага Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкарма мүчөсү Сыдыков Алмаз катышты.   

 

 


Датасы: 08.11.2017

Улуттук банк 2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасы алкагында тренингдерди өткөрдү 

Улуттук банк Германиянын сактоо кассалык фонду менен биргеликте 2017 жылдын 1 ноябрынан  3 ноябрына чейин мугалимдерди финансылык сабаттуулуктун негиздерине окутуу боюнча тренингдердин экинчи этабын өткөрдү. Тренингдер Ош шаарындагы Н. Нариманов атындагы мектеп  болуп өттү. Жалпысынан аталган тренингдерге эмгектенген 125 окутуучу катышты.

2016-жылдын июнь айында финансылык сабаттуулук боюнча тренерлерди даярдоо программасынын алкагында даярдоодон өткөн 12 тренер-мультипликатор тренер болуп катышышты Германиянын Эпштайн шаарындагы Аманат кассалар фондунун академиясынан кошумча даярдыктан өтүп келишкен.  

 

 МААЛЫМАТ ҮЧҮН   

2016 жылдан тартып Германиянын Аманат кассалар фондунун «Банк иши. Банк кызматкерлерин дуалдык кесипкөй окутуу» долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасынын жарандарынын, анын ичинде мектеп курагындагы жаштардын, финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын ишке ашыруу боюнча иш-чараларды өткөрүү багыты иштеп жатат. Бул долбоор Улуттук банктын пилоттук долбоору болуп саналат. Ал Кыргызстанда Эл аралык кызматташуу боюнча аманат кассалар фонду (Германия) менен Улуттук банктын ортосунда Узак мөөнөттүү кызматташуу жөнүндө меморандумдун алкагында 2015-жылдан бери жүзөгө ашырылып келет. Долбоор банк иши жагында жаш адистерди окутууга багытталган.  


Датасы: 03.11.2017

Улуттук банк Башкармасынын чечими менен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» долбоору коомдук талкууга жактырылган. 

ФКУ, анын ичинде «ислам терезесинин» алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ишкердикти жүзөгө ашырган ФКУ жыйынтыкталган маалыматты туура чагылдыруусу максатында өзгөрүүлөр иштелип чыкты. Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган БФКУ тарабынан колдонулуп жаткан үстөк баанын/кирешенин пайыздык маанисин эсепке алууну каржылоо боюнча үстөк бааны/кирешени жылдык пайыздык мааниге келтирүү формуласын пайдалануу менен кредит боюнча орточо салмактанган пайыздык ченден айырмаланган отчеттуулук формалары боюнча негизги өзгөрүүлөр долбоордо сунушталат. 

Долбоордо Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү каралган:  

1. 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»;  

1. 2005-жылдын 25 августундагы №26/5 «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө»; 

1. 2014-жылдын 17 октябрындагы №45/1 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»; 

1. 2014-жылдын 17 октябрындагы №45/1 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»; 

1. 2014-жылдын 17 октябрындагы №45/1 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»; 

1. 2009-жылдын 27-майындагы  №25/3 «Микрокредиттик компаниянын/ микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»; 

1. 2009-жылдын 27-майындагы  №25/3 «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө». 

Бул долбоор коомдук талкууга коюлуп, Улуттук банктын расмий интернет-сайтынын «Улуттук банктын ченемдик актылары/Талкууга сунушталган долбоорлор»  бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул долбоорго карата сунуш жана пикирлерди 2017-жылдын 1-декабрынан кечиктирбестен asooronbekkyzy@nbkr.kg, eaidarov@nbkr.kg электрондук даректери боюнча берүүңүздөрдү өтүнөт. 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 03.11.2017

«Үйрөнгүлө. Акча топтогула. Иштеп акча тапкыла»  

Сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланды  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2017-жылдын 2-ноябрында ЖМК арасында өткөрүлгөн республикалык сынактын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи болуп өттү

Сынакта 8 номинация боюнча республикадагы теле-радиоканалдардын, басылма жана электрондук ЖМК журналисттери катышышты. Сынактын комсиссиясынын катарына Улуттук банктын негизги түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, башкармасынын өкүлдөрү кирип, алар 60 ашуун ишти карап чыгышты. 

Иш-чараны ачып жатып Улуттук банктын Башкарма мүчөсү А.Сыдыков катышуучуларды сынакка берилген инвестиция жана жыйым топтоо темасын чагылдырууда кызыктуу, ар тараптуу эмгектерди жараткандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. «Өзүңүздөр билгендей эле Улуттук банк 5 жылдан бери калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча активдүү иш жүргүзүп жатат. Аталган теманы чагылдырууда сиздер биздин жарандардын финансылык сабаттуулугунун деңгээлинин жогорулашына өбөлгө түзүп жатасыздар»,- деп белгиледи А.Сыдыков. 

Баш байге алтындан жасалган «Курманжан Даткага 200 жыл» коллекциялык монетасына төмөнкүлөр ээ болушту:  

Салабат Эркетай кызы («ЭлТР» телеканалы) мамлекеттик тилде мыкты теле материал; 

Токонова Чинара («Санжыра» радиосу) мамлекеттик тилде мыкты радио материал; 

Асанбаев Насыпбек («Саресеп» газетасы) мамлекеттик тилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал. 

Чипегин Антон («Спутник» МА)  расмий тилде интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал; 

Шаршеева Эльнура («Белес» интернет сайты) мамлекеттик тилде интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал. 

«Расмий тилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал», «расмий тилде мыкты теле материал», «Расмий тилде мыкты радио материал» номинацияларынын авторлору кызыктыруучу белектер менен белгиленишти. 

Улуттук банктын күмүштөн жасалган коллекциялык монеталары жана атайын дипломдор менен жогору кесипкөлүк жана кызматташтыгы үчүн төмөнкүлөр сыйланышты:  

Пусурманкулова Бурулай (КТРК), Орозматова Жылдыз («Ынтымак Медиа Групп»), Асанакунова Ширин (КТРК), Нурманбетова Жамийла («Экономика» газетасы), Токтоназарова Нуржан («Азаттык» радиосу), Мамытов Исмаил («Спутник» радиосу), Хоменко Алена («НИК ФМ» радиосу), Бостонбаева Назгүл («Заман» МА), Шабалин Александр («Кактус Медиа» МА).  

Жеңүүчүлөрдү куттуктоо аземинин аяктап жатып, А.Сыдыков журналисттерди алдыда келе жаткан Басма сөз жана маалымат күнүн кесиптик майрамы менен куттуктап, аларга бекем ден-соолук, бакыбаттуулук жана иштеринде ийгиликтерди каалап өттү.  

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 01.11.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Мыйзам долбоору, маалымдама-негиздеме жана салыштырма таблицасы Улуттук банктын расмий сайтынын "Банктар / Банк мыйзамдары / Талкууга сунушталган мыйзам долбоорлору" бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ушундан улам, мыйзам долбоору боюнча сунуш-пикирлерди Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген мөөнөттө ktemirov@nbkr.kg; aturatbekov@nbkr.kg электрондук даректерине жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 01.11.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы утурлап келе жаткан 2018-жылы улуттук валюта-сомдун 25 жылдык мааракесин майрамдоонун алкагында, борбордук банктардын жана эл аралык финансылык уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда эл аралык конференцияны өткөрүүнү кошо алганда, бир катар иш-чараларды, ошондой эле Улуттук банк тарабынан 1995-2016-жылдар аралыгында чыгарылган, эң эле жогорку суроо-талапка ээ коллекциялык монеталарды сатуу аукциондорун өткөрүүнү пландаштырууда.  

Мындан тышкары, банктын нумизматикалык продукцияларын инвестициялоо, жыйым топтоо каражаты катары кеңири жайылтуу максатында мааракенин алкагында нумизматикалык акча белгилерин жана юбилейлик почта маркаларын, нумизматикалык атластарды жана башка басылмаларды чыгаруу иши каралган. 

 


Датасы: 01.11.2017

Жалал-Абад шаарынын Айтматова Н. к. №8 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны К.Н.Т. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды. 

 


Датасы: 01.11.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-ноябрындагы № 71/11 "Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө документтин долбоорун Улуттук банк коомдук талкууга чыгарууда.  

Долбоор, аталган жобону Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" мыйзамдарына ылайык келтирүү максатында иштелип чыкты.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет сайтынын "Улуттук банктын ченемдик актылары/ Талкуулоо үчүн долбоорлор" бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Аталган Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2017-жылдын 1-декабрына чейин jtashmamatov@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 01.11.2017

Контракт боюнча турак жайга жыйым топтоо системасын киргизүү жана контракттык турак жай жыйымын топтоо механизмин өнүктүрүү максатында Улуттук банк тарабынан «Турак жайга жыйым топтогон кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жана «Турак жайга жыйым топтогон кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу жөнүндө» жоболордун долбоору (мындан ары  Жоболор) иштелип чыккан. Жоболор банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Жоболордун долбоору боюнча сунуш-пикирлерди 2017-жылдын 30-ноябрынан кечиктирбестен akubatbekov@nbkr.kg; nbugubaeva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 01.11.2017

Кыргыз Республикасынын «Турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө» Мыйзамы 2015-жылдын 31-июлунда күчүнө киришине байланыштуу Улуттук банк айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолор жана өзгөртүүлөр долбоору иштелип чыккан.  

Долбоордо, коммерциялык банктар, микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан кредиттөө учурунда турак жай күрөө катары сунушталган шартта, турак жайды милдеттүү түрдө камсыздандыруу келишиминин болушу талабын коюу шарты караштырылган. 

Долбоор банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Долбоор боюнча  сунуш-пикирлерди 2017-жылдын 30-ноябрынан кечиктирбестен malmanbetova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 27.10.2017

Кыргызстанда Эл аралык валюта фондусунун миссиясы өз ишин баштады 

 

Эл аралык валюта фондусунун (ЭВФ) миссиясы 2017-жылдын 26-октябрында өз ишин баштады. 

Кеңейтилген кредиттик механизм (ECF) боюнча макулдашуулардын алкагында төртүнчү жана бешинчи баяндамаларды даярдоо - миссиянын негизги максатынын болуп саналат. 

Иштин жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Улуттук банктын жана башка уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуулар өткөрүлөт. Миссиянын иши 2017-жылдын 8-ноябрына чейин улантылат. 

 

Маалымат катары: 

ЭВФтин Аткаруу кеңеши тарабынан 2015-жылдын апрель айында кеңейтилген кредиттик механизмдин (Extended Credit Facility, EСF) алкагында Кыргыз Республикасынын экономикалык программасын колдоо максатында 66,6 млн атайы карыз алышуу укугуна (болжол менен 92,4 млн АКШ доллары) барабар суммада жаңы үч жылдык келишимди бекитикен. Орто мөөнөттүк мезгил аралыгында өлкөдө макроэкономикалык туруктуулукту жана экономикалык өнүгүүнү камсыз кылуу аталган программа көздөгөн максат катары аныкталган. 

 


Датасы: 25.10.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» мыйзам долбоорун кайрадан коомдук талкууга сунуштайт.  

Мыйзам долбоору, маалымдамам-негиздеме, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөр Улуттук банктын расмий сайтынын «Банктар/Банк мыйзамдары/мыйзам долбоорлору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ушундан улам, мыйзам долбоору боюнча сунуш-пикирлерди Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген мөөнөттө oevlashkova@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 25.10.2017

Чуй областынын, Аламүдүн районунун, Ленинское айылынын Алма-Ата н/ж көчөсүндө (“Ак-жол” посту) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны М.А.Т. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

 


Датасы: 23.10.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын жана Улуттук банктын жазма буйруктарын аткарбагандыгы үчүн, Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети 2017-жылдын 19-октябрында ЖЧК «Акниет» МККнын каттоодон өткөндүгү жөнүндө кубөлүгүнүн күчүн 2017-жылдын 23-октябрынан тартып токтотуу тууралуу чечимин кабыл алган. 

ЖЧК «Акниет» МККнын юридикалык дареги: Бишкек ш., Чуй проспекти, 230. 

ЖЧК «Акниет» МККсы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Умөталиев атындагы көчөсү, 101 дареги боюнча таанышууга акысы бар. Маалыматтар 66 92 59 телефон боюнча берилет. 

 


Датасы: 23.10.2017

Allpay» (Олпэй) жоопкерчилиги чектелген шериктештик Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосун өтүп, ага ресстрде 5004121017 каттоо номери ыйгарылды. 

 


Датасы: 20.10.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан уюштурулган кезектеги банктык тегерек стол маеги 2017-жылдын 20-октябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин № 1 мамлекеттик резиденциясында өттү.  

Тегерек стол маегине Улуттук банктын жетекчилери жана кызматкерлери, «Кыргыз банктар бирлиги» юридикалык жактар бирикмесинин, коммерциялык банктардын, микрофинансылык уюмдардын, Депозиттерди коргоо агенттигинин өкүлдөрү жана жарандык коом өкүлдөрү катышты.  

Банк жана микрокаржылоо секторунун ишине тиешелүү актуалдуу маселелер, мамлекет ичинде чекене төлөмдөр рыногун коргоо, көзөмөлдүктү жүзөгө ашырууда өз ара аракетенүү, көзөмөлдө ыкмаларын өркүндөтүү маселелери талкууга алынып, акча-кредит саясаты, банк секторун өнүктүрүүнүн негизги багыттары, маалымат коопсуздугу системасынын натыйжалуу ишин жөнгө салуу, ошондой эле Кыргыз Республикасында инновациялык банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жайылтуу маселелери кароого алынды.  

Ошентип, ушул форматта баарлашып, пикир алышуу банк тутумунун ишине тиешелүү актуалдуу маселелер ачык айкын талкууга алынып, ой-пикирлер ортого салынган жайга айланды. 

 


Датасы: 19.10.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларын жакшыртуу максатында жана практикалык жактан тажрыйбаны эске алуу менен азыркы учурда Улуттук банк тарабынан «Күрөөлүк камсыздоого алынуучу кредиттер портфелин түзүү боюнча колдонмо» аттуу ченемдик документтин долбоору иштелип чыкты (мындан ары Колдонмо). Колдонмо Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар ушул Колдонмонун долбоору боюнча өз сунуш-пикирлерин 2017-жылдын 01-ноябрынан кечиктирбей kmusuraliev@nbkr.kg; gnazaralieva@nbkr.kg электрондук даректерине (Word жана PDF форматтарында) жөнөтүүсүн өтүнөбүз. 

 


Датасы: 19.10.2017

1. Өзбекстан Республикасынын Борбордук банкы 2017-жылдын 22-августунан тартып 50 000 сум номиналындагы жаңы үлгүдөгү банкнотту жүгүртүүгө чыгарды. Жаңы банкнот буга чейин жүгүртүлүп келген банкноттор менен катар эле, бардык чарбалык субъекттер жана калайык-калктын төлөмдөрдү боюнча милдеттүү түрдө төлөөгө кабыл алынууга тийиш. Мындан тышкары, 2017-жылдын 10-мартында 10 000 сум номиналындагы банкнот да жүгүртүүгө чыгарылган. Өзбекстан Республикасынын улуттук валютасында камтылган коргоо элементтери тууралуу кошумча маалыматты аталган өлкөнүн Борбордук банкынын www.cbu.uz сайтынан алууга болот. 

2. Россия Федерациясынын Борбордук банкы 2017-жылдын 12-октябрынан тартып жаңы үлгүдөгү 200 жана 2000 рубль номиналындагы банкнотторду жүгүртүүгө чыгарды. Банкноттордо өркүндөтүлгөн коргоо белгилери камтылып, учур талабына шайкеш иштелип чыккан дизайн эске алынган. Россиянын жаңы банкнотторунун көркөмдөлүп жасалышы өзгөчөлүгү жана коргоо белгилерине тиешелүү ырааттуу маалымат менен Россия Банкынын www.cbr.ru сайтынан таанышууга болот. 


Датасы: 13.10.2017

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Кыргыз - Швейцариялык Банк" ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Дидье Пеклардын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 12-октябрында кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Евразиялык Сактык Банкы" ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Кемелов Аслан Аскаровичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 12-октябрында кабыл алды. 


Датасы: 12.10.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы финансылык алдамчылыкка баруулар активдешип жаткандыгын эскертет 

 

Республиканын айрым аймактарында финансылык пирамида уюштуруу менен алектенип, жарандарды пайызсыз насыяларды (займ) алуу үчүн акча каражаттарын салууга үндөп жаткан адамдардын (жактардын) активдешүүсү байкалууда.  

Ушундан улам Улуттук банк мөөнөтүндө төлөө, убагында кайтарып берүү жана төлөөгө жөндөмдүүлүк шарттарында калайык-калктан акча каражаттарын тартуу жана берүү ишин (кредиттөө, аманаттарды кабыл алуу) Улуттук банктын көзөмөлүндө турган жана анын тиешелүү уруксат берген документтерине ээ банктар жана банк эмес финансы-кредит уюмдары гана жүзөгө ашырууга укуктуу экендигин эскертет.  

Жеке адамдардын жана юридикалык жактардын Улуттук банктын тиешелүү уруксат берген документтерисиз (лицензия, катталгандыгы тууралуу күбөлүк) иш алып баруусу мыйзамсыз, көпчүлүк учурда алдамчылыкка жана “финансылык пирамидаларды” уюштурууга байланыштуу иш катары каралат

Мына ошондуктан тараптар ортосунда түптөлгөн мамилени жөнгө салган бардык документтер (лицензия, катталгандыгы тууралуу күбөлүк, келишимдер, макулдашуулар ж.б.) менен кылдат таанышып чыгууну жана ар кандай алдамчылык үндөөлөргө тартылбоону өтүнөбүз. 

Өлкөнүн бүтүндөй банк тутумунун ишин жөнгө салган мекеменин компетенциясына кирген маселелер боюнча Улуттук банктын, анын областтык башкармалыктарынын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүнүн коомдук кабылдамасына төмөнкү даректер жана телефондор аркылуу кайрылууну сунуштайбыз. 

 

Бишкек ш., Чүй проспектиси 168. 

коомдук кабылдама: +996 (312) 61-04-86 

 

Ош ш., Курманжан датка атындагы көчө 119. 

Тел.: 0-3222 2-74-32, 0-3222 2-31-07 

 

Жалал-Абад ш., Эркиндик көчөсү 13. 

Тел.: 0-3722 2-38-84, 0-3722 2-26-93 

 

Талас ш., Бердике Баатыр атындагы көчө 291. 

Тел.: 0-3422 5 23 77, 0-3422 5 20 77 

 

Нарын ш., Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6. 

Тел: 0-3522 5 04 72, 0-312 29 50 72 

 

Каракол ш., Токтогул атындагы көчө 265. 

Тел.: 0-3922 5 12 52, 0-3922 5 12 53 

 

Баткен ш., Т. Садыков атындагы көчө 3. 

Тел.: 0-3622 5-04-46, 0-3622 5-04-51 


Датасы: 10.10.2017

1. Бишкек шаарынын, Дэн Сяопина көчөсү, №4 дареги боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны С.Т. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

2. Бишкек шаарынын, Курманжан Датка көчөсү, №280 дареги боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны Б.А. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

3. Бишкек шаарында жайгашкан соода борборунун аймагында (Ош базардын жанында) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны М.П. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

4. Бишкек шаарынын, Тоголок Молдо көчөсү, №36 дареги боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны Т.Н. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

5. Бишкек шаарынын, Ахунбаев көчөсү, №115 дареги боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны Б.А. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

6. Банктык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн, тагыраак улуттук валютанын эскирген банкноталарды жарактуу улуттук валютанын банкноталарына алмаштырбагандыгынын үчүн коммерциялык банктын кассири А.Ш. 20 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды. 

 


Датасы: 09.10.2017

Кыргызстанда Дүйнөлүк жыйым топтоо күнү старт алды 

 

Кыргызстанда Дүйнөлүк жыйым топтоо күнүн майрамдоо салтанаты старт алгандыгы тууралуу 2017-жылдын 9-октябрында Улуттук банктын Расмий өкүлү Аида Карабаева, Германия Федеративдүү Республикасынын Кыргызстандагы элчисинин орун басары Берг Ирьянын жана Германиянын эл аралык кызматташуу боюнча аманат кассасы фондусунун аймактык менеджери Киниц Ульрихтин катышуусунда өткөн пресс-конференцияда жарыяланды.  

Иш-чаранын жүрүшүндө Аида Карабаева жыйым топтоо ар бир жарандын ишенимдүү келечегин камсыздоодо маанилүү роль ойноо менен бүтүндөй өлкөнүн ийгиликтүү экономикалык өнүгүшүнө таасир эте тургандыгын баса белгиледи. 

Ал эми Киниц мырза, Дүйнөлүк жыйым топтоо күнүн майрамдоону банктар да жөнөкөй жарандарга финансылык билим берүү миссиясын аткарып жаткандыгы көз карашынан кароо зарылдыгын билдирген. 

Ушул күнгө карата өткөрүлүүчү иш-чаралардын алкагында коммерциялык банктар жогоруда аталган Германиянын эл аралык кызматташуу боюнча аманат кассасы фондусунун эксперттери менен биргеликте бүтүндөй республика боюнча балдар жана чоңдор үчүн ар кандай көргөзмөлөрдү уюштуруп, лекцияларды, интерактивдүү оюндарды өткөрүп, коммерциялык банктардын кеңселерине жана Улуттук банктын музейине экскурсияларды уюштурат. 

Жыйым топтоо күнү дүйнө жүзү боюнча 90 жылдан бери 31-октябрь күнү белгиленип келет. Жыйым топтоого үндөө жана ар бир адамда жыйым топтоо маданиятын, табитин калыптандыруу иш-чаранын негизги максатынан. Республика аймагында бул иш-чара Германия аманат кассасы фондусу жана коммерциялык банктар менен биргеликте үч жылдан бери өткөрүлүп келе жатат. 

 

Дүйнөлүк жыйым топтоо күнү 2017 алкагындагы иш-чаралар планы

 

 

 

 


Датасы: 04.10.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул аркылуу эл аралык электрондук акча системасын каттоодон өткөрүү жана эл аралык электрондук акчаны толуктоо/нак акчага айландыруу мүмкүнчүлүгү маселеси боюнча төмөнкүлөрдү билдирет.  

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2016-жылдын 30-мартында “Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө” жобо кабыл алынып, анда эл аралык электрондук акча системасынын операторлору/эмитенттери Улуттук банкта каттодон өтүүгө тийиш экендиги баса белгиленген. Жогоруда аталган жобого ылайык, каттоо мөөнөтү 2016-жылдын 7-ноябрына чейин белгиленген.  

Кийинчерээк, бизнес катышуучуларынын буга кошумча убакыт берүүгө тиешелүү кайрылуусун эске алып, ошондой эле бизнести колдоо максатында каттоо мөөнөтү алгач 2017-жылдын 1-мартына чейин, андан соң 2017-жылдын 1-июнуна чейин жана 2017-жылдын 1-октябрына чейин узартылган эле.  

Эл аралык электрондук акча системасынын операторун/электрондук акча эмитенттерин каттоо үчүн төмөнкүлөрдү камтыган документтер топтому сунушталууга тийиш: 

- эл аралык электрондук акча системасынын операторунун/электрондук акча эмитентинин аталышын; 

- юридикалык жактын мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн тастыктаган күбөлүктүн көчүрмөсүн; 

- эл аралык электрондук акча системасынын операторуна/эмитентине уруксат берген документтердин, орун алган өлкөнүн ушул иш багытын жөнгө салган ыйгарым укуктуу органынын процессинг жана тейлөө ишин жүргүзүү укугуна лицензиялардын/сертификаттын жана күбөлүктүн көчүрмөлөрүн; 

- эл аралык электрондук акча системасынын операторунун/эмитентинин иш эрежелери же эл аралык электрондук акча менен ишке ашырылган операцияларды жөнгө салуучу башка документтерди. 

Улуттук банк эл аралык электрондук акча системасынын операторлору/эмитенттери/агенттери менен бир нече жолу жолугушууларды өткөрүп, анын жүрүшүндө каттоодон өтүү зарыл экендиги жана каттоо тартиби тууралуу түшүндүрмөлөр берилип, ушул багытта алардын ой-пикирлерин, каттоо мөөнөтүн узартуу жана Улуттук банктын тиешелүү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүдө эске алган. 

Ошентип, 2017-жылдын 1-октябрына карата абал боюнча үч эл аралык электрондук акча системасы (РНКО “Платежный центр” (ООО) Россия, ТОО "WOOPPAY" (ВУППЭЙ), TOO «W1 Kazakhstan» (Wallet One), Казахстан) каттоодон өткөн. Каттодон өткөн төлөм системаларынын реестри, Улуттук банктын http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=2785&lang=RUS расмий интернет сайтында жайгаштырылган.  

Эл аралык электрондук акча системасынын операторлорун/эмитенттерин каттоодон өткөрүү Кыргыз Республикасынын рыногунда кайсы системалар иштеп жаткандыгын, алар кандай эрежелерди колдонорун аныктоого, демек, рынокто акыйкат иш алып барбаган системалардын/акча которуу схемалары тобокелдигин кыскартууга өбөлгө түзүп, керектөөчүлөр укугун коргоону камсыз кылат.  

Эл аралык электрондук капчыктардагы акча каражаттарынын калдыктарынын алынып кетиши мүмкүнчүлүгү боюнча төмөнкүлөрдү билдиребиз: 

1. Тыюу салуулар 2017-жылдын 1-октябрына карата Улуттук банкта каттоодон өтпөгөн эл аралык электрондук капчыктар системасынын иштеп жаткан операторлорунун/эмитенттеринин капчыктарын толуктоо/нак акчага айландырууга тиешелүү. Бул норма Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары интернет аркылуу товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү ишке ашырууда ушул системалардын ичиндеги электрондук капчыктардагы калдыктарды пайдалануу мүмкүнчүлүгүн чектебейт (албетте, бул төлөм ишке ашырылган өлкөнүн юрисдикциясынын талабын бузууга жол бербесе). 

1. Эл аралык электрондук акча системасынан пайдалануучулар эл аралык электрондук капчыктагы акча каражаттарынын калдыгын банктык картка же Улуттук банктан каттоодон өткөн эл аралык системалардын операторлорунун электрондук капчыктарына которо алышат. 

Жободо камтылган талаптар эл аралык электрондук акча системаларына кайсы болбосун убакытта тиешелүү документтерди кароого сунуштоо менен Улуттук банктан каттоодон өтүүгө тыюу салбайт. Документтер 15 жумуш күнүнө чейинки мөөнөттө кароого алынат.  


Датасы: 04.10.2017

Mobile Money Systems (Мобайл Мани Системс) ЖЧКсынын бирден-бир уюштуруучусунун өз эрки боюнча жоюулуу чечимине жана анын лицензиялардын аракетин токтотуу жөнүндө өтүнч катынын негизинде Төлөм системасы боюнча Комитеттин 2017-жылдын 29-сентябрындагы №11/1 чечими менен Mobile Money Systems (Мобайл Мани Системс) ЖЧКсына 2015-жылдын 23-июлунда берилген №2016230715, №3015230715 лицензиялардын аракети токтотулду. 

 


Датасы: 03.10.2017

Кыргыз Республикасынын аймагында банктык төлөм карттар аркылуу кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган эл аралык төлөм системасынын реестринде эл аралык «Мир» төлөм системасынын оператору болуп саналган «Улуттук төлөм карттар системасы» акционердик коому каттоодон өткөрүлгөн.  

Эл аралык «Мир» төлөм системасы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосунан өткөрүлүп, реестрде 400628092017 номеринде катталган.  

Бүгүнкү күндө бул, Кыргыз Республикасынын аймагында банктык төлөм карттар менен эсептешүүлөр системасы аркылуу кызмат көрсөтүүнү сунуштаган алтынчы эл аралык төлөм системасы болуп саналат. Буга чейин «Золотая Корона», MasterCard Incorporated, Union Pay International Co.Ltd, American Express Limited, Visa International Servise Association эл аралык төлөм системалары каттоодон өткөрүлгөн.  

 

 Маалымат үчүн:  

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/8 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобонун 60-пунктуна ылайык, республика аймагында банктык төлөм карттар аркылуу кызмат көрсөтүүнү сунуштаган эл аралык төлөм системалары Улуттук банкта катталууга тийиш. Эл аралык төлөм системаларына Улуттук банкта каттоодон өтүүсүз республика аймагында иш алып барууга тыюу салынган.  

 


Датасы: 03.10.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга мамлекеттик программанын»долбоорун (үчүнчү этабы) коомдук талкуулоодон өткөрөт.  

Долбоор «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. Кызыктырган суроолор боюнча Төлөм системалары башкармалыгына 66 91 43/65 телефондору аркылуу кайрылсаныздар болот жана 2017-жылдын 3-ноябрына чейин abakesarieva@nbkr.kg электрондук адресине сунуш/пикирлерди жиберишиңиздерди суранабыз.  

 


Датасы: 28.09.2017

1. Ош областынын, Өзгөн районунун, Өзгөн шаарынын, Манас көчөсүндө (борбордук базардын жанында) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны М.М. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

2. Ош областынын, Өзгөн районунун, Өзгөн шаарынын, Манас көчөсүндө (борбордук базардын жанында) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны А.Н. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

3. Жалал-Абад областынын, Ала-Бука районунун, Ала-Бука айылынын, Сартмамбетов Т. көчөсүндө (борбордук базардын жанында) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны С.И. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

4. Жалал-Абад областынын, Ала-Бука районунун, Ала-Бука айылынын, Сартмамбетов Т. көчөсүнүн, №27 (борбордук базардын жанында) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны С.Б. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды. 

 


Датасы: 26.09.2017

 

 

Пресс-релиз 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн 5 пайыз деңгээлинде калтырды 

 

Улуттук банк Башкармасы 2017-жылдын 25-сентябрында эсептик чен өлчөмүн (чен саясатын) 5,00 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2017-жылдын 26-сентябрынан тартып күчүнө кирет. 

Кыргыз Республикасында инфляция Улуттук банк күткөн чекте алгылыктуу динамикада сакталып калуу менен акча-кредит саясатынын орто мөөнөткө каралган 5-7 пайыздык максаттуу көрсөткүчүнүн төмөнкү чегине ыктоо тенденциясына ээ. 2017-жылдын сентябрь айында (15не карата) инфляциянын жылдык мааниси август айындагы 3,8 пайыздан төмөндөп, 3,2 пайыз чегинде катталган. Ички суроо-талаптын бара-бара калыбына келиши жана импорттоп алган азык-түлүк товарларына баа динамикасы инфляциянын негизги факторунан болууда.  

Кыргыз Республикасынын экономикасында тышкы жана ички шарттардын жакшыруусу алкагында алгылыктуу тенденциялар уланууда. 2017-жылдын январь-август айларынын жыйынтыгы боюнча айкын ички дүң өнүмдүн өсүшү 6,0 пайызды, ал эми «Кумтөр»1 алтын кенин казып алуу ишканалары боюнча маалыматтарды эске албаганда, 3,6 пайызды түзгөн. Экономиканын негизги секторлорунда өндүрүштүн өсүшү байкалууда. Экономикалык өсүш акчалай которуулардын өсүшүнүн артышы менен коштолууда. 2017-жылдын январь-июль айларында акчалай которуулардын таза агымы 28,8 пайызга көбөйгөн. 

Ички валюта рыногунда туруктуулук сакталууда. Жыл башынан бери (21-сентябрга карата) улуттук валюта 1,1 пайызга бекемделген. Улуттук банк сентябрь айында ички валюта рыногуна катышкан эмес.  

Акча-кредит шарттары экономиканын реалдуу секторуна өбөлгө түзүү чараларын колдоого алууда. Өлкөнүн банк тутуму улуттук валютадагы үстөк ликвиддүүлүктүн жетиштүү деңгээлине ээ. Акча рыногунун улуттук валютадагы кыска мөөнөттүк чендери Улуттук банк белгилеген пайыздык чектин чегинде өзгөрүүдө. Түпкү карыз алуучулар үчүн кредиттер боюнча пайыздык чендерди төмөндөтүү жана кредиттөө чөйрөсүн кеңейтүү кадамдары байкалууда.  

Улуттук банктын болжолдоолору боюнча, республиканын айыл чарбасында азык-түлүктөрдү өндүрүү жана эл аралык товардык-чийки зат рынокторундагы баа динамикасына салыштырмалуу болжолдоолорун эске алганда, алдыдагы мезгил ичинде инфляция мааниси 5-7 пайыз деңгээлинде белгиленген орто мөөнөткө каралган максаттуу көрсөткүчкө жакындашат. Ушул шартта, ошондой эле тышкы жана ички инфляциялык тобокелдиктер орун албаса, Улуттук банктын эсептик ченинин ушул деңгээлде сакталышы экономикага өбөлгө түзүүчү чараларды андан ары колдоого алат.  

Улуттук банк тышкы жана ички факторлордун инфляцияга таасир этишине мезгил-мезгили менен баа берип туруу аркылуу экономикалык жагдайга жараша тиешелүү акча-кредит саясатынын чараларын көрүүнү улантат.  

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине тиешелүү кийинки отуруму 2017-жылдын 27-ноябрына пландаштырылган. 

 

 

__________________________________

1"Кумтөрдү" эске албаганда, айкын ички дүң өнүмдүн мааниси акча-кредит саясаты үчүн кыйла көрсөткүчтүү болуп саналат.

 


Датасы: 25.09.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын жана Улуттук банктын жазма буйруктарын аткарбагандыгы үчүн, Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети 2017-жылдын 21-сентябрында ЖЧК «Финанс Кредит Строй» МККнын каттоодон өткөндүгү жөнүндө кубөлүгүнүн күчүн 2017-жылдын 26-сентябрынан тартып токтотуу тууралуу чечимин кабыл алган. 

ЖЧК «Финанс Кредит Строй» МККнын юридикалык дареги: Бишкек ш., Раззакова атындагы көчө, 33/2, 2-б. 

ЖЧК «Финанс Кредит Строй» МККсы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Умөталиев атындагы көчөсү, 101 дареги боюнча таанышууга акысы бар. Маалыматтар 66 92 59 телефон боюнча берилет. 

 


Датасы: 21.09.2017

Ош областынын, Карасуу районунун, Кызыл-Кыштак айылдык управасындагы, Андижан көчөсүндө (жаңы автобекеттин тегерегинде) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны А.Б. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды.  

 


Датасы: 20.09.2017

Илимий эмгектер сынагынын катышуучуларын сыйлоо 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдык мааракесинин урматына жана жаш адистерди, студенттерди илимий изилдөө ишине тартуу, алардын банк ишине, илим менен тажрыйбага аралашуусуна өбөлгө түзүү максатында, студенттер, магистранттар жана бүтүрүүчүлөр арасында мыкты илимий эмгекке сынак жарыяланган.  

Баардыгы болуп сынакка республиканын жогорку окуу жайларынан беш илимий эмгек сунушталган. 

Баа берүү комиссиясынын курамына Улуттук банктын өкүлдөрү, ошондой эле академиялык мекемелердин өкүлдөрү Кыдыралиев С.К. (БААУ), Тилекеев К.А. (БАУ), Эсеналиев Д.С. (SIPRI, Швеция) кирген. 

Комиссия тарабынан катышуучулардын илимий-изилдөө эмгектери кароого алынып, анын жыйынтыгы боюнча жаш адистер төмөнкүдөй сыйлыктарга ээ болушкан: 

1. Жолдошбеков Тилек, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин бүтүрүүчүсү, «Тышкы соода жана экономикалык өсүш ортосунда өз ара байланыш: Кыргызстандын мисалында» илимий эмгеги үчүн 20 сом номиналындагы банкноталык акрил блогу. 

2. Абакиров Шерали, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин бүтүрүүчүсү, «Кыргызстанда инфляция, акча массасы жана бюджет тартыштыгы ортосунда өз ара байланыш» илимий эмгеги үчүн 20 сом номиналындагы банкноталык акрил блогу. 

3. Бектурсун кызы Сузана, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин бүтүрүүчүсү, «Кредиттердин долларлашуусу Кыргызстандын коммерциялык банктарынын валюталык тобокелдиктер детерминанты катары» илимий эмгеги үчүн 20 сом номиналындагы банкноталык акрил блогу. 

4. Ташиева Сайрагүл, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин бүтүрүүчүсү, «Кыргызстанда банк секторунда кредиттик тобокелдикке таасирин тийгизүүчү факторлор» илимий эмгеги үчүн 20 сом номиналындагы банкноталык акрил блогу. 

5. Мамытбеков Эмир жана Туйбаев Бектур, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын студенттери, «Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын операторлору үчүн онлайн режиминде маалыматтарды өткөрүү каралган контролдук-кассалык машиналар механизмин ишке киргизүүгө талдап-иликтөөлөр» илимий эмгеги үчүн 20 сом номиналындагы банкноталык акрил блогу

Улуттук банк бардык катышуучуларды чын дилинен куттуктоо менен мындан ары да жаш адистерге ийгиликтерди каалайт. 

 

 


Датасы: 18.09.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жаңы төрагасын банктын эмгек жамааты менен тааныштыруу аземи болуп өттү 

 

Бүгүн, 2017-жылдын 18-сентябрында, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин биринчи орун басары Мухамметкалый Абулгазиев Улуттук банктын эмгек жамаатын жаңы төрага Кубанычбек Кулматов менен тааныштырды.  

 


Датасы: 15.09.2017

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Евразиялык Сактык Банкы» ААКы тарабынан Директорлор кенешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Какеев Марат Саламатовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 14-сентябрында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААКы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Искаков Эркин Болотовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 14-сентябрында кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «АМАНБАНК» Россия-Кыргызстандык ААКы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Умуралиева Калича Кусеиновнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 14-сентябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 14.09.2017

Борбордук Азиядагы Америка университети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен биргеликте 2017-жылдын 14-сентябрында “Өнүгүп жаткан өлкөлөрдө акча-кредит саясаты: заманбап тренддер” темасында илимий-тажрыйбалык конференция өткөрдү. Конференцияда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, региондун интеграциялык бирикмелеринин, мамлекеттик органдардын, коммерциялык банктардын жана академиялык чөйрөнүн өкүлдөрү катышышты.  

Конференциянын башталышында Улуттук банктын Төрагасынын милдетин аткаруучу Нурбек Жеңиш мындай иш-чараларды өткөрүү, пикир алмашуу жана акча-кредит чөйрөсүндө актуалдуу маселелерди талкуулоо үчүн абдан маанилүү экендигин белгилеп, илимий изилдөө иштери илимий-негизделген чечимдерди кабыл алуу үчүн база катары кызмат кыла тургандыгын баса белгиледи.  

Евразия экономикалык комиссиянын жана Евразия өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү конференциянын өзүнчө сессиясында интеграциялык процесстерде макроэкономикалык туруктуулукка баа берүү жана 2014-2015-жылдардагы тышкы таасирлерден улам ЕАЭБга кирген мүчө-мамлекеттердин монетардык саясаты маселелерин кароого алышты.  

Конференциянын жыйынтыгында катышуучулар кароого алынган мындай маселелер маанилүү экендигин белгилеп, бул ишти андан ары жигердүүлүк менен улантууну сунушташты.  

 

 


Датасы: 14.09.2017

Эл аралык валюта фондунун миссиясы Кыргызстанда өз ишин жүргүздү 

 

2017-жылдын 7-сентябрынан тартып 13-сентябрга чейин Кыргыз Республикасында Эл аралык валюта фондунун (ЭВФ) миссиясы өз ишин жүргүздү

Өлкө экономикасында акыркы тенденцияларды талкуулоо, IV берене боюнча консультацияларды акырына чыгаруу жана ЭВФтин кеңейтилген кредиттик механизмдин (ECF) алкагында экономикалык программаны ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү колдоо ЭВФтин миссиясынын негизги максаты болду. 

Бул иштин алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Улуттук банктын жана башка уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуулар өткөрүлгөн. 

 

Маалымат катары: 

2015-жылдын апрель айында ЭВФтин Аткаруу кеңеши тарабынан кеңейтилген кредиттик механизмдин (Extended Credit Facility, EСF) алкагында 66,6 млн атайы карыз алышуу укугуна (болжол менен 92,4 млн АКШ доллары) барабар болгон суммада Кыргыз Республикасынын экономикалык программасын колдоо боюнча жаңы үч жылдык келишим кабыл алынган. Орто мөөнөттүү келечекте макроэкономикалык туруктуулукту жана экономикалык өнүгүүнү камсыз кылуу аталган программанын максаты болуп эсептелинет. 

 


Датасы: 14.09.2017

Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2017-жылдын 24-августундагы №32/1 токтому менен төмөнкүдөй айрым токтомдорго өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген, атап айтканда:  

1) 2004-жылдын 28-октябрындагы № 24/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган банктарда жана финансы-кредит мекемелеринде ички контролдук системасын жана ички аудитти уюштуруу боюнча усулдук сунуш-көрсөтмөлөрдү бекитүү тууралуу»; 

2) 2014-жылдын 12-июнундагы № 20/4 «Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар үчүн бухгалтердик эсепке алууну уюштуруу жана жүргүзүү боюнча усулдук сунуш-көрсөтмөлөрдү бекитүү тууралуу». 

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында төмөнкү дареги боюнча жайгаштырылган:  

- www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Ченемдик укуктук актылар/Банк эмес финансы уюмдарынын ишин жөнгө салуу. 

 


Датасы: 13.09.2017

“ЕАЭБ өлкөлөрүндө бирдиктүү төлөм мейкиндигин түзүү ыкмалары” темасында тегерек стол маеги 

2017-жылдын 6-8-сентябрында Улуттук банк тарабынан Ысык-Көл областынын Корумду айылында “ЕАЭБ өлкөлөрүндө бирдиктүү төлөм мейкиндигин түзүү ыкмалары” темасында тегерек стол маеги өткөрүлдү.  

Бул иш-чарада Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Россия Федерациясынын, Польша жана Кыргыз Республикасынын борбордук/улуттук банктарынын, ошондой эле Евразия экономикалык комиссиянын, Беларусь Республикасынын жана Кыргызстандын төлөм системалардын операторлорунун өкүлдөрү катышты.  

Тегерек стол маегинин жүрүшүндө ар бир катышуучу өлкө, нак эмес төлөмдөр жана эсептешүүлөрдү көбөйтүү жана аларга өбөлгө түзүү жагында жетишкендиктери менен бөлүшүп, Россиянын «МИР» улуттук төлөм карттары менен «Элкарт» улуттук төлөм карттарын интеграциялоо ишинин статусу, инновациялык төлөм кызматтарын колдонууга киргизүү жана аралыктан идентификациялоо тажрыйбасы, ошондой эле бирдиктүү төлөм мейкиндигинин алкагында төлөм системаларын өнүктүрүү жана эл аралык финансылык билдирүүлөр стандарттарын колдонууга киргизүү жагында келечекке каралган иштер талкууланды.  

 


Датасы: 12.09.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкарма мүчөсү 

ЕАЭБтин мүчө өлкөлөрүнүн финансы рыноктору боюнча  

Консультативдик комитеттин отурумуна катышты 

 

Башкарма мүчөсү Джусупов Т. Дж. баш болгон Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын өкүлдөрү 6-7-сентябрында Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Булан-Соготту айылында өткөн ЕАЭБтин мүчө өлкөлөрүнүн финансы рыноктору боюнча Консультативдик комитеттин отурумуна катышты. 

Жолугушууга ошондой эле ЕАЭБтин мүчө мамлекеттеринин борбордук (улуттук) банктарынын, министрликтеринин жана ведомстволорунун жана Еразиялык экономикалык комиссиянын өкүлдөрү катышты. 

ЕАЭБтин жалпы каржы рыногунун Концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча, улуттук мыйзамдарды шайкеш келтирүү боюнча иш-чаралардын жүрүшү жөнүндө жана финансы рыноктордун азыркы абалы тууралуу суроолор талкууланды. 

 


Датасы: 11.09.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААКсынын лицензиясына кошо тиркелген уруксат берилген банк операциялар тизмегин кеңейтүү жөнүндө чечимин 2017-жылдын 30-августунда кабыл алды, жана ошону менен башка эмитенттердин жеке белгилери көрсөтүлбөгөн баалуу металлдары менен операцияларды жүргүзүү укугуна уруксат берилди. 


Датасы: 08.09.2017

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Айыл Банк» ААКсы тарабынан Төраганын орун басары кызмат ордуна сунушталган Шарапов Уранбек Жолболдуевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 7-сентябрында кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Евразиялык Сактык Банкы» ААКы тарабынан Башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Шапаков Кубанычбек Женишбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 7-сентябрында кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Компаньон Банкы» ЖАКсы тарабынан Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Акматбеков Руслан Жумакуловичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 7-сентябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 06.09.2017

Ыссык-Көл областынын, Бактуу-Долоноту айылында жайгашкан эс алуу борборунун аймагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Казакстан Республикасынын жараны Ю.А. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды. 

 


Датасы: 29.08.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында чекене төлөмдөр боюнча кеңештин отуруму өткөрүлдү 

2017-жылдын 28-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында “Төлөм системасынын операторлор ассоциациясы”, “Кыргыз банктар бирлиги”, “KG төлөм системасы операторлору”,“Кыргыз Республикасынын байланыш операторлор ассоциациясы”, “Сунуштоочулар (өндүрүүчүлөр) жана дистрибьюторлор ассоциациясы”, “Аудиторлор ассоциациясы” юридикалык жактар бирикмелери, “Банктар аралык процессинг борбору” ЖАК, мобилдик байланыш операторлору («Скай Мобайл» ЖЧКсы, «Альфа Телеком» ЖАК, «Нур Телеком» ЖЧКсы), коммерциалык банктар жана төлөм системасынын операторлору/төлөм уюмдары менен биргеликте чекене төлөмдөр боюнча кеңештин отуруму өткөрүлдү

Катышуучулар Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 “Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомун, “Чекене төлөмдөр боюнча кеңештин” жобосуна киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор маселесин талкуулашып, Төлөм системасын 2018-2021-жылдарда өнүктүрүүнүн негизги багыттарынын долбоорун кароого алышты.  

Отурумдун жыйынтыгы боюнча аталган жоболор жана төлөм системасын өнүктүрүү боюнча негизги багыттардын долбооруна тиешелүү сунуш-пикирлер кошумча берилүүгө тийиш экендиги тууралуу чечим кабыл алынды.  

 


Датасы: 29.08.2017

Берилген арыздын негизинде, 2017-жылдын 29-августунда төмөнкү алмаштыруу бюросунун лицензиясы жокко чыгарылды: 

1. ЖЧК «Доск», дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов көчөсү, "Азамат 1" соода борбору. 

 


Датасы: 29.08.2017

Улуттук банк Башкармасынын чечими менен бир эле ошол адамга же байланыштуу жактар тобуна берилүүчү каржылоонун чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүн жогорулатуу сунушунун негизинде жана МФК жана МККларга юридикалык жактардан уюштуруучулар (акционерлер) эместерден карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүн жоюу тууралуу ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча “Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор” долбоору жактырылып, коомдук талкууга сунушталды

Ошондой эле долбоор ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар каржылоо тартууга мүмкүнчүлүк бере турган “товардык мурабаха” аттуу бүтүмү менен толукталды. 

Долбоор төмөнкү токтомдорго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү камсыздайт: 

- 2014-жылдын 30-майындагы № 24/11 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелерин" бекитүү тууралуу»; 

- 2011-жылдын 26-октябрындагы № 60/8 «Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 «Микрокредиттик компаниянын/ микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жоболорду бекитүү тууралуу»; 

- 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө». 

Бул долбоор коомдук талкууга коюлуп, Улуттук банктын расмий веб-сайтынын «Ченемдик актылар//Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул долбоорго карата сунуш жана пикирлерди 2017-жылдын 25-сентябрынан кечиктирбестен, eaidarov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча берүүңүздөрдү өтүнөт. 

 


Датасы: 29.08.2017

 

Пресс-релиз 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн 5 пайыз деңгээлинде калтырды 

 

Улуттук банк Башкармасы 2017-жылдын 28-августунда эсептик чен өлчөмүн (чен саясатын) 5,00 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2017-жылдын 29-августунан тартып күчүнө кирет. 

Учурдагы айкын инфляция Улуттук банк болжолдогон мааниге дал келет жана акча-кредит саясатынын орто мөөнөткө каралган 5-7 пайыз чегинде аныкталган максаттуу көрсөткүчүнүн төмөнкү чегине ыктоо тенденциясына ээ. 2017-жылдын август айында (18не карата) инфляциянын жылдык мааниси 3,9 пайызды түзгөн. Ички жана тышкы суроо-талаптын болжолдонуп жаткан өсүшү мында негизги фактордон болууда.  

Кыргыз Республикасынын экономикасынын өсүш көрсөткүчтөрү алгылыктуу чекте уланууда. 2017-жылдын январь-июль айларынын жыйынтыгы боюнча айкын ички дүң өнүмдүн өсүшү 6,9 пайызды түзгөн, ал эми «Кумтөр» алтын кенин казып алуу ишканалары боюнча маалыматтарды эске албаганда, 3,6 пайызды түзгөн. Соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрдө жагдайдын жакшыруусу жана акчалай которуулар агымынын артышы экономиканын алгылыктуу өсүш арымынын сакталышына таасир этүүдө. Экономиканын негизги секторлорунда өндүрүштүн өсүшү байкалып, реалдуу секторду кредиттөөнүн артышы жана кредиттер боюнча пайыздык чендердин төмөндөшү мында негизги фактордун бири катары катталган. 2017-жылдын январь-июль айларында акчалай которуулардын таза агымы 28,8 пайызга көбөйгөн2

Ички валюта рыногу туруктуулугун сактоодо. Жыл башынан бери (25-августка карата) улуттук валюта 0,9 пайызга чыңдалган. 2017-жылдын август айында Улуттук банк ички валюта рыногуна катышкан эмес.  

Өлкөнүн башкы банкынын экономиканын өнүгүшүнө түрткү берүү чараларын колдоого багытталган пайыз саясаты акча рыногундагы чендерди Улуттук банк белгилеген чекте сактоого, демек, түпкү карыз алуучулар үчүн кредиттер боюнча пайыздык чендерди төмөндөтүүгө өбөлгө түзгөн. Бүтүндөй алганда, өлкөнүн банк тутуму улуттук валютада бош турган ликвиддүүлүктү жетиштүү деңгээлде сактап турууда.  

Улуттук банктын болжолдоолоруна ылайык, ички жана тышкы суроо-талаптын өсүш тенденциясын, ошондой эле айыл чарба азык-түлүгүн ичтен өндүрүүдөгү өбөлгөлөрдү, ошондой эле азык-түлүккө дүйнөлүк баа динамикасын эске алганда, алдыда турган мезгил ичинде инфляция мааниси 5-7 пайыз деңгээлинде белгиленген орто мөөнөткө каралган максаттуу көрсөткүч чегинде түптөлөт. Ушул шартта, ошондой эле тышкы жана ички инфляциялык тобокелдиктер орун албаса, эсептик чендин ушул деңгээлде сакталышы экономикага өбөлгө түзүүчү чараларды андан ары колдоого алат.  

Инфляцияга тышкы жана ички факторлордун таасирине мезгил-мезгили менен баа берип туруу аркылуу Улуттук банк тиешелүү акча-кредит саясатынын чараларын көрүүнү улантат.  

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине тиешелүү кийинки отуруму 2017-жылдын 25-сентябрына пландаштырылган.  

 


Датасы: 23.08.2017

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2017-жылдын 16-августунда № 2017-П-12/34-1-(НПА) «Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом кабыл алынып, ага ылайык: 

- «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобого; 

- «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого; 

- «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобого; 

- «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобого; 

- «Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 

Кабыл алынган өзгөртүүлөргө жана толуктоолорго ылайык, коммерциялык банктар тарабынан отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде тапшырылууга тиийш болгон мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетту (1-бөлүгүнөн 18-бөлүккө чейин) сунуштоо мөөнөтүнө кыскартылды. 

Токтом 2018-жылдын 1- январынан тартып күчүнө кирет.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет сайтында: www.nbkr.kg/ Банк/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору дареги боюнча жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет сайтында: www.nbkr.kg/ Банк / Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк ишин жөнгө салуу жана www.nbkr.kg/ Банк / Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык эмес финансы мекемелеринин ишин жөнгө салуу дареги боюнча жайгаштырылган. 

 

 


Датасы: 23.08.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасы Япониядан келген студенттер менен жолугушуу өткөрдү 

2017-жылдын 22-августунда Улуттук банктын Төрагасы Толкунбек Абдыгулов Нагоя (Япония) университетинин студенттери үчүн «Кыргыз Республикасынын экономикалык абалы» темасында баяндама жасады. Жолугушуунун жүрүшүндө ал республиканын учурдагы экономикалык абалына, акча-кредит саясатына, ички валюта рыногундагы абалга жана Кыргыз Республикасынын банк жана төлөм системаларынын өнүгүшү маселелерине токтолду.  

Япониядан келген студент коноктор кызыктырган суроолорду беришип, андан соң Улуттук банктын нумизматикалык музейи менен таанышып чыгышты. 

 

 

 

 


Датасы: 22.08.2017

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 “Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоору учурда коомдук талкууга сунушталган. Өзгөртүүлөр жана толуктоолор электрондук акчаны колдонуу аркылуу кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо тартибин аныктоо, электрондук акчаны чыгаруу, эсебин жүргүзүү жана сактоо ишинде катышуучулар үчүн бирдей шарттарды камсыздоо, банктык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдаланучулар укугун коргоо максатында иштелип чыккан. Сунушталып жаткан нормалар электрондук акчаны колдонууда анын финансылык камсыздоосунун жетишсиздиги тобокелдигинин артышына алып келүүчү ар канадй сценарийлерди, контролдукка алынбаган жүгүртүүлөрдү алдын алуу,  пайдалануучулар эсебинен акча каражаттарын акцептсиз тартипте эсептен алууга бөгөт коюу, ошондой эле  рынок катышуучулары үчүн бирдей эмес шарттардын түзүлүшүнө, алардын укуктарына доо кетириши ыктымал болгон ар кандай жагдайларга жол бербөө максатында иштелип чыккан. 

Өзгөртүүлөр долбору 2017-жылдын 1-августунда коомдук талкууга сунушталган. Демек, тиешелүү тараптар өз сунуш-пикирлерин өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуунун стандарттык жол-жобосуна ылайык жөнөтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Коомдук талкулоо мөөнөтү кеминде бир календардык айды түзөт. Келип түшкөн сунуш-пикирлер кылдат кароого алынат жана анын натыйжасында сунушталган өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолордун акыркы редакциясы иштелип чыгат.