Финансы рыногундагы жаңылыктары


Датасы: 25.04.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын май айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү (млн.сом) 

Бардыгы болуп (млн.сом) 

3 айлык 

6 айлык  

12 айлык  

27.04.2017 

02.05.2017 

GD013170801 

30,00 

 

 

100,00 

GD052180501 

 

 

70,00 

04.05.2017 

10.05.2017 

GD026171108 

 

50,00 

 

50,00 

11.05.2017 

15.05.2017 

GD013170814 

30,00 

 

 

100,00 

GD052180514 

 

 

70,00 

18.05.2017 

22.05.2017 

GD026171120 

 

50,00 

 

50,00 

25.05.2017 

29.05.2017 

GD013170828 

30,00 

 

 

100,00 

GD052180528 

 

 

70,00 

Жыйынтыгы: 

90,00 

100,00 

210,00 

400,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

12.05.2017 

15.05.2017 

GBA07240515 

12% 

7 лет 

460,00 

26.05.2017 

29.05.2017 

GBA02190529 

8% 

2 года 

200,00 

Жыйынтыгы:  

660,00 

 

 


Датасы: 25.04.2017

2017-жылдын 25-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 2,53% түзгөн.  


Датасы: 24.04.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 24-апрелинде кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 200,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 24.04.2017

2017-жылдын 25 апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD004170524 

4 000 000 

26.04.2017 

24.05.2017 

 


Датасы: 21.04.2017

2017-жылдын 21-апрелиндеги кредиттик аукцион суроо-талаптын жоктугуна, байланыштуу өткөрөлбөгөн катары таанылды. 

 


Датасы: 21.04.2017

2017-жылдын 24-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02190424 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

9,93 

Баасы (сом) 

96,58 

Чыгаруу күнү 

24.04.2017 

Төлөө күнү 

24.04.2019 

 


Датасы: 21.04.2017

2017-жылдын 21-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 9,93% түзгөн.  

 


Датасы: 20.04.2017

2017-жылдын 20-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 2,98 % түзгөн

 


Датасы: 19.04.2017

2017-жылдын 21-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02190424 

200 000,00 

8,00%  

24.04.2017 

24.04.2019 

24.10.2017 

24.04.2018 

24.10.2018 

24.04.2019 

 

 

 

 


Датасы: 18.04.2017

2017-жылдын 20-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Чыгаруу көлөмү (миң сом) Чыгаруу күнү Төлөө мөөнөтү
GD026171023 100 000,00 24.04.2017 23.10.2017

Датасы: 18.04.2017

2017-жылдын 18-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 1,34% түзгөн.  

 


Датасы: 17.04.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 17-апрелинде кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 100,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 17.04.2017

2017-жылдын 18 апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD004170517 

4 000 000 

19.04.2017 

17.05.2017 

 


Датасы: 17.04.2017

2017-жылдын 21-апрелинде банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

 

 

Аукциондун коду 

АК 17 08 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

1 500,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы 

Көптүк чен боюнча аукциону 

Максаттуу багытталышы  

Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө

Минималдуу пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

450,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени 

12,00% 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  

Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 

Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 

Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 80% ашпаган 

 

 


Датасы: 14.04.2017

2017-жылдын 17-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03200417 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

100,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,00 

Баасы (сом) 

95,00 

Чыгаруу күнү 

17.04.2017 

Төлөө күнү 

17.04.2020 

 


Датасы: 14.04.2017

2017-жылдын 14-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,00 % түзгөн.  

 


Датасы: 13.04.2017

2017-жылдын 13-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 1,50% жана 5,42% түзгөн

 


Датасы: 12.04.2017

2017-жылдын 14-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03200417 

300 000,00 

9,00% 

17.04.2017 

17.04.2020 

17.10.2017 

17.04.2018 

17.10.2018 

17.04.2019 

17.10.2019 

17.04.2020 

 


Датасы: 12.04.2017

2017-жылдын 13-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013170717 

50 000,00 

17.04.2017 

17.07.2017 

GD052180416 

150 000,00 

17.04.2017 

16.04.2018 

 


Датасы: 11.04.2017

2017-жылдын 11-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,41% түзгөн.  

 


Датасы: 10.04.2017

2017-жылдын 11 апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170419 

2 000 000 

12.04.2017 

19.04.2017 

 


Датасы: 06.04.2017

2017-жылдын 06-апрелинде өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,07% түзгөн.  

 


Датасы: 06.04.2017

2017-жылдын 06-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 2,86 % түзгөн

 


Датасы: 04.04.2017

2017-жылдын 6-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026171009 

100 000,00 

10.04.2017 

09.10.2017 

 


Датасы: 04.04.2017

2017-жылдын 04-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,55% түзгөн.  

 


Датасы: 03.04.2017

2017-жылдын 04 апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170412 

2 000 000 

05.04.2017 

12.04.2017 

 


Датасы: 03.04.2017

2017-жылдын 6-апрелинде банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

 

 

Аукциондун коду 

АК 17 07 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

1 500,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы 

Көптүк чен боюнча аукциону 

Максаттуу багытталышы  

Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө

Минималдуу пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

450,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени 

12,00% 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  

Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 

Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 

Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 80% ашпаган 

 

 


Датасы: 30.03.2017

2017-жылдын 30-мартында өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,00% түзгөн.  

 


Датасы: 30.03.2017

2017-жылдын 30-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 1,56% жана 5,60% түзгөн

 


Датасы: 28.03.2017

2017-жылдын 28-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,61% түзгөн.  

 


Датасы: 28.03.2017

2017-жылдын 30-мартында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013170703 

50 000,00 

03.04.2017 

03.07.2017 

GD052180402 

150 000,00 

03.04.2017 

02.04.2018 

 


Датасы: 28.03.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 2017-жылдын апрель айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт. 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү (млн.сом) 

Бардыгы болуп (млн.сом) 

3 ай 

6 ай 

12 ай 

30.03.2017 

03.04.2017 

GD013170703 

50,00 

 

 

200,00 

GD052180402 

 

 

150,00 

06.04.2017 

10.04.2017 

GD026171009 

 

100,00 

 

100,00 

13.04.2017 

17.04.2017 

GD013170717 

50,00 

 

 

200,00 

GD052180416 

 

 

150,00 

20.04.2017 

24.04.2017 

GD026171023 

 

100,00 

 

100,00 

Жыйынтыгы: 

100,00 

200,00 

300,00 

600,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

14.04.2017 

17.04.2017 

GBA03200417 

9% 

3 жыл 

300,00 

21.04.2017 

24.04.2017 

GBA02190424 

8% 

2 жыл 

200,00 

Жыйынтыгы:  

500,00 

 

 

 


Датасы: 27.03.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын апрель айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү (млн.сом) 

Бардыгы болуп (млн.сом) 

3 айлык 

6 айлык  

12 айлык  

06.04.2017 

10.04.2017 

GD013170710 

50,00 

 

 

225,00 

GD052180409 

 

 

175,00 

13.04.2017 

17.04.2017 

GD026171016 

 

150,00 

 

150,00 

20.04.2017 

24.04.2017 

GD013170724 

50,00 

 

 

225,00 

GD052180423 

 

 

175,00 

Жыйынтыгы: 

100,00 

150,00 

350,00 

600,00 

 

 

МКО (млн.сом) 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

14.04.2017 

17.04.2017 

GBA03200417 

9% 

3 года 

300,00 

21.04.2017 

24.04.2017 

GBA02190424 

8% 

2 года 

200,00 

Жыйынтыгы: 

500,00 

 

 

 


Датасы: 27.03.2017

2017-жылдын 30-мартында банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду 

АК 17 06 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

1 500,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы 

Көптүк чен боюнча аукциону 

Максаттуу багытталышы  

Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө

Минималдуу пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

450,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени 

12,00% 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  

Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 

Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 

Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 80% ашпаган 

 


Датасы: 27.03.2017

2017-жылдын 28 мартында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170405 

2 000 000 

29.03.2017 

05.04.2017 

 


Датасы: 24.03.2017

2017-жылдын 24-мартындагы кредиттик аукцион суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрөлбөгөн катары таанылды. 

 


Датасы: 23.03.2017

2017-жылдын 23-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 2,78 % түзгөн

 


Датасы: 22.03.2017

2017-жылдын 22-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,43% түзгөн.  

 


Датасы: 22.03.2017

2017-жылдын 23-мартында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026170925 

100 000,00 

27.03.2017 

25.09.2017 

 


Датасы: 17.03.2017

2017-жылдын 22 мартында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170330 

2 000 000 

23.03.2017 

30.03.2017 

 


Датасы: 17.03.2017

2017-жылдын 17-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 10,90% түзгөн.  

 


Датасы: 17.03.2017

2017-жылдын 24-мартында "Айыл чарбаны каржылоо - 5" долбоорунда катышуучу банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду 

АК 17 05 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

500,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы 

Көптүк чен боюнча аукциону 

Максаттуу багытталышы  

Айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү, анын ичинде мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү тармагын кредиттөө  

Минималдуу пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

250,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени 

10,00% 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  

Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 

Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 

Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 80% ашпаган 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 16.03.2017

2017-жылдын 16-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 1,56% жана 5,23% түзгөн

 


Датасы: 15.03.2017

2017-жылдын 17-мартында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02190320 

200 000,00 

12,00%  

20.03.2017 

20.03.2019 

20.09.2017 

20.03.2018 

20.09.2018 

20.03.2019 

 


Датасы: 14.03.2017

2017-жылдын 16-мартында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013170619 

45 000,00 

20.03.2017 

19.06.2017 

GD052180319 

150 000,00 

20.03.2017 

19.03.2018 

 


Датасы: 14.03.2017

2017-жылдын 14-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,36% түзгөн.  

 


Датасы: 13.03.2017

2017-жылдын 14-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170322 

2 000 000 

15.03.2017 

22.03.2017 

 


Датасы: 10.03.2017

2017-жылдын 10-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,10% түзгөн.  

 


Датасы: 09.03.2017

2017-жылдын 09-мартындагы кредиттик аукцион катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 


Датасы: 09.03.2017

2017-жылдын 9-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 2,73 % түзгөн

 


Датасы: 07.03.2017

2017-жылдын 7-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 0,28% жана 1,14% түзгөн.  

 


Датасы: 07.03.2017

2017-жылдын 10-мартында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05220313 

400 000,00 

14,00% 

13.03.2017 

13.03.2022 

13.09.2017 

13.03.2018 

13.09.2018 

13.03.2019 

13.09.2019 

13.03.2020 

13.09.2020 

13.03.2021 

13.09.2021 

13.03.2022 

 


Датасы: 07.03.2017

2017-жылдын 9-мартында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026170911 

100 000,00 

13.03.2017 

11.09.2017 

 


Датасы: 06.03.2017

2017-жылдын 09-мартында "Айыл чарбаны каржылоо - 5" долбоорунда катышуучу банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

 

 

Аукциондун коду 

АК 17 04 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

500,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы 

Көптүк чен боюнча аукциону 

Максаттуу багытталышы  

Айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү, анын ичинде мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү тармагын кредиттөө  

Минималдуу пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени 

10,00% 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  

Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 

Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 

 


Датасы: 06.03.2017

2017-жылдын 07 мартында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170316 

2 000 000 

09.03.2017 

16.03.2017 

BD004170406 

5 000 000 

09.03.2017 

06.04.2017 

 


Датасы: 02.03.2017

2017-жылдын 02-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 1,57% жана 5,71% түзгөн.

 


Датасы: 02.03.2017

2017-жылдын 02-мартындагы кредиттик аукцион, катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу, өткөрүлбөгөн катары таанылды

 


Датасы: 28.02.2017

2017-жылдын 28-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.  


Датасы: 28.02.2017

2017-жылдын 2-мартында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013170605 

45 000,00 

06.03.2017 

05.06.2017 

GD052180305 

150 000,00 

06.03.2017 

05.03.2018 

 


Датасы: 28.02.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын март айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү (млн.сом) 

Бардыгы болуп (млн.сом) 

3 айлык 

6 айлык  

12 айлык  

02.03.2017 

06.03.2017 

GD013170605 

45,00 

 

 

195,00 

GD052180305 

 

 

150,00 

09.03.2017 

13.03.2017 

GD026170911 

 

100,00 

 

100,00 

16.03.2017 

20.03.2017 

GD013170619 

45,00 

 

 

195,00 

GD052180319 

 

 

150,00 

23.03.2017 

27.03.2017 

GD026170925 

 

100,00 

 

100,00 

Жыйынтыгы: 

90,00 

200,00 

300,00 

590,00 

 

 

МКО (млн.сом) 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

10.03.2017 

13.03.2017 

GBA05220313 

14% 

5 жыл 

400,00 

17.03.2017 

20.03.2017 

GBA02190320 

12% 

2 жыл 

200,00 

Жыйынтыгы: 

600,00 

 

 

 


Датасы: 27.02.2017

2017-жылдын 02-мартында "Айыл чарбаны каржылоо - 5" долбоорунда катышуучу банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

 

 

Аукциондун коду 

АК 17 03 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

300,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы 

Көптүк чен боюнча аукциону 

Максаттуу багытталышы  

Айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү, анын ичинде мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү тармагын кредиттөө  

Минималдуу пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени 

10,00% 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  

Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 

Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 

 


Датасы: 27.02.2017

2017-жылдын 28 февралында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170308 

2 000 000 

01.03.2017 

08.03.2017 

 


Датасы: 24.02.2017

2017-жылдын 24-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 2,88 % түзгөн

 


Датасы: 24.02.2017

2017-жылдын 24-февралында өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,11% түзгөн.  

 


Датасы: 21.02.2017

2017-жылдын 24-февралында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026170828 

100 000,00 

27.02.2017 

28.08.2017 

 


Датасы: 21.02.2017

2017-жылдын 21-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.  

 


Датасы: 20.02.2017

2017-жылдын 21 февралында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170301 

2 000 000 

22.02.2017 

01.03.2017 

 


Датасы: 20.02.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 20-февралында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 200,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 20.02.2017

2017-жылдын 24-февралында "Айыл чарбаны каржылоо - 5" долбоорунда катышуучу банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

 

 

Аукциондун коду 

АК 17 02 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

600,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы 

Көптүк чен боюнча аукциону 

Максаттуу багытталышы  

Айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү, анын ичинде мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү тармагын кредиттөө  

Минималдуу пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени 

10,00% 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  

Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 

Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 17.02.2017

2017-жылдын 20-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

 

GBA07240220 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

18,00 

Баасы (сом) 

88,32 

Чыгаруу күнү 

20.02.2017 

Төлөө күнү 

20.02.2024 

 


Датасы: 17.02.2017

2017-жылдын 17-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 18,00% түзгөн.  

 


Датасы: 16.02.2017

2017-жылдын 16-февралындагы кредиттик аукцион катышуучулар аукциондун параметрлерине туура келбегендигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 


Датасы: 16.02.2017

2017-жылдын 16-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 1,94% жана 5,80% түзгөн

 


Датасы: 15.02.2017

2017-жылдын 17-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07240220 

500 000,00 

15,00% 

20.02.2017 

20.02.2024 

20.08.2017 

20.02.2018 

20.08.2018 

20.02.2019 

20.08.2019 

20.02.2020 

20.08.2020 

20.02.2021 

20.08.2021 

20.02.2022 

20.08.2022 

20.02.2023 

20.08.2023 

20.02.2024 

 


Датасы: 14.02.2017

2017-жылдын 14-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.

 


Датасы: 14.02.2017

2017-жылдын 16-февралында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013170522 

50 000,00 

20.02.2017 

22.05.2017 

GD052180219 

150 000,00 

20.02.2017 

19.02.2018 

 


Датасы: 13.02.2017

Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги 2017-жылдын февраль айында мамлекеттик казына облигациялардын чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт. 

 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

Бардыгы болуп (млн.сом) 

17.02.2017 

20.02.2017 

GBA07240220 

15% 

500,00 

 


Датасы: 13.02.2017

2017-жылдын 16-февралында "Айыл чарбаны каржылоо - 5" долбоорунда катышуучу банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду 

АК 17 01 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

500,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы 

Көптүк чен боюнча аукциону 

Максаттуу багытталышы  

Айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү, анын ичинде мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү тармагын кредиттөө  

Минималдуу пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени 

10,00% 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  

Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 

Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 

 


Датасы: 13.02.2017

2017-жылдын 14 февралында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170222 

2 000 000 

15.02.2017 

22.02.2017 

 


Датасы: 10.02.2017

2017-жылдын 10-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 12,97 % түзгөн.  

 


Датасы: 09.02.2017

2017-жылдын 09-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 3,57 % түзгөн

 


Датасы: 08.02.2017

2017-жылдын 10-февралында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03200213 

700 000,00 

12,00% 

13.02.2017 

13.02.2020 

13.08.2017 

13.02.2018 

13.08.2018 

13.02.2019 

13.08.2019 

13.02.2020 

 


Датасы: 07.02.2017

2017-жылдын 07-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.  

 


Датасы: 07.02.2017

2017-жылдын 9-февралында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026170814 

100 000,00 

13.02.2017 

14.08.2017 

 


Датасы: 06.02.2017

2017-жылдын 07 февралында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170215 

2 000 000 

08.02.2017 

15.02.2017 

 


Датасы: 02.02.2017

2017-жылдын 02-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,00% жана 6,41% түзгөн

 


Датасы: 31.01.2017

2017-жылдын 31-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.  

 


Датасы: 31.01.2017

2017-жылдын 2-февралында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013170508 

50 000,00 

06.02.2017 

08.05.2017 

GD052180205 

150 000,00 

06.02.2017 

05.02.2018 

 


Датасы: 30.01.2017

2017-жылдын 31 январында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170208 

2 000 000 

01.02.2017 

08.02.2017 

 


Датасы: 27.01.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын февраль айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү (млн.сом) 

Бардыгы болуп (млн.сом) 

3 айлык 

6 айлык  

12 айлык  

02.02.2017 

06.02.2017 

GD013170508 

50,00 

 

 

200,00 

GD052180205 

 

 

150,00 

09.02.2017 

13.02.2017 

GD026170814 

 

100,00 

 

100,00 

16.02.2017 

20.02.2017 

GD013170522 

50,00 

 

 

200,00 

GD052180219 

 

 

150,00 

23.02.2017 

27.02.2017 

GD026170828 

 

100,00 

 

100,00 

Жыйынтыгы: 

100,00 

200,00 

300,00 

600,00 

 

 

МКО (млн.сом) 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

10.02.2017 

13.02.2017 

GBA03200213 

12% 

3 жыл 

700,00 

Жыйынтыгы: 

700,00 

 


Датасы: 26.01.2017

2017-жылдын 26-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,13 % түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 24.01.2017

2017-жылдын 24-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.  

 


Датасы: 24.01.2017

2017-жылдын 26-январында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026170731 

100 000,00 

30.01.2017 

31.07.2017 

 


Датасы: 23.01.2017

2017-жылдын 24 январында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170201 

2 000 000 

25.01.2017 

01.02.2017 

 


Датасы: 23.01.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлардын 2017-жылдын 23-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча анын көлөмү 100,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 


Датасы: 19.01.2017

2017-жылдын 23-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Чыгаруу № 

GD052180122 

 

Чыгаруунун көлөмү  

(млн. сом) 

100,00 

 

Кирешелүүлүк (%) 

6,64 

 

Баасы (сом) 

93,71 

 

Чыгаруу күнү 

23.01.2017 

 

Төлөө күнү 

22.01.2018 

 

 


Датасы: 19.01.2017

2017-жылдын 19-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,50 % жана 6,64% түзгөн

 


Датасы: 17.01.2017

2017-жылдын 17-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.  

 


Датасы: 17.01.2017

2017-жылдын 19-январында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013170424 

35 000,00 

23.01.2017 

24.04.2017 

GD052180122 

120 000,00 

23.01.2017 

22.01.2018 

 


Датасы: 16.01.2017

2017-жылдын 17-январында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170125 

2 000 000 

18.01.2017 

25.01.2017 

 


Датасы: 16.01.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 16-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 250,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 13.01.2017

2017-жылдын 16-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

 

GBA02190116 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

250,00 

Кирешелүүлүк (%) 

13,25 

Баасы (сом) 

97,86 

Чыгаруу күнү 

16.01.2017 

Төлөө күнү 

16.01.2019 

 


Датасы: 13.01.2017

2017-жылдын 13-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 13,25% түзгөн.  

 


Датасы: 12.01.2017

2017-жылдын 12-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,50 % түзгөн

 


Датасы: 11.01.2017

2017-жылдын 13-январында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02190116 

535 000,00 

12,00%  

16.01.2017 

16.01.2019 

16.07.2017 

16.01.2018 

16.07.2018 

16.01.2019 

 


Датасы: 11.01.2017

2017-жылдын 12-январында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026170717 

100 000,00 

16.01.2017 

17.07.2017 

 


Датасы: 10.01.2017

2017-жылдын 10-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.  

 


Датасы: 09.01.2017

2017-жылдын 10 январында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170118 

2 000 000 

11.01.2017 

18.01.2017 

 


Датасы: 05.01.2017

2017-жылдын 5-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,80% жана 7,02% түзгөн.  

 


Датасы: 04.01.2017

2017-жылдын 5-январында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013170410 

35 000,00 

09.01.2017 

10.04.2017 

GD052180108 

120 000,00 

09.01.2017 

08.01.2018 

 


Датасы: 29.12.2016

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын январь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү (млн.сом) 

Бардыгы болуп (млн.сом) 

3 айлык 

6 айлык  

12 айлык  

05.01.2017 

09.01.2017 

GD013170410 

35,00 

 

 

155,00 

GD052180108 

 

 

120,00 

12.01.2017 

16.01.2017 

GD026170717 

 

100,00 

 

100,00 

19.01.2017 

23.01.2017 

GD013170424 

35,00 

 

 

155,00 

GD052180122 

 

 

120,00 

26.01.2017 

30.01.2017 

GD026170731 

 

100,00 

 

100,00 

Жыйынтыгы: 

70,00 

200,00 

240,00 

510,00 

 

 

МКО (млн.сом) 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

13.01.2017 

16.01.2017 

GBA02190116 

12% 

2 жыл 

535,00 

Жыйынтыгы: 

535,00 

 


Датасы: 27.12.2016

2016-жылдын 27-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча Улуттук банктын жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 14 күндүк ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 0,24%, жана 0,42% түзгөн. 

 


Датасы: 26.12.2016

2016-жылдын 27 декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 14 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170104 

2 000 000 

28.12.2016 

04.01.2017 

BD002170111 

4 000 000 

28.12.2016 

11.01.2017 

 


Датасы: 23.12.2016

2016-жылдын 23-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 13,51% түзгөн.  

 


Датасы: 20.12.2016

2016-жылдын 20-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.  

 


Датасы: 20.12.2016

2016-жылдын 23-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03191226 

875 000,00 

12,00% 

26.12.2016 

26.12.2019 

26.06.2017 

26.12.2017 

26.06.2018 

26.12.2018 

26.06.2019 

26.12.2019 

 


Датасы: 20.12.2016

Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги 2016-жылдын декабрь айында мамлекеттик казына облигациялардын чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт. 

 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

Бардыгы болуп (млн.сом) 

23.12.2016 

26.12.2016 

GBA03191226 

12% 

875,00 

 


Датасы: 19.12.2016

2016-жылдын 20-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

 Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001161228 

2 000 000 

21.12.2016 

28.12.2016 

 


Датасы: 13.12.2016

2016-жылдын 13-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.  


Датасы: 12.12.2016

2016-жылдын 13 декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

 Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001161221 

2 000 000 

14.12.2016 

21.12.2016 

 


Датасы: 09.12.2016

2016-жылдын 9-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 06.12.2016

2016-жылдын 9-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03191212 

560 000,00 

12,00%  

12.12.2016 

12.12.2019 

12.06.2017 

12.12.2017 

12.06.2018 

12.12.2018 

12.06.2019 

12.12.2019 

 


Датасы: 06.12.2016

2016-жылдын 06-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.  

 


Датасы: 05.12.2016

2016-жылдын 06 декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

 Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001161214 

2 000 000 

07.12.2016 

14.12.2016 

 


Датасы: 29.11.2016

2016-жылдын 29-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.  

 


Датасы: 29.11.2016

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2016-жылдын декабрь айында мамлекеттик баалуу кагаздардын (МБК) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн.сом) 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

09.12.2016 

12.12.2016 

GBA03191212 

12% 

3 жыл 

560,00 

Жыйынтыгы: 

560,00 

 


Датасы: 28.11.2016

2016-жылдын 29-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

 Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001161207 

2 000 000 

30.11.2016 

07.12.2016 

 


Датасы: 28.11.2016

Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2016-жылдын 28-ноябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 100,00 млн. сомду түзгөн.  

 


Датасы: 25.11.2016

2016-жылдын 25-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 13,80% түзгөн.  

 


Датасы: 25.11.2016

2016-жылдын 28-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

 

GBA02181128 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

100,00 

Кирешелүүлүк (%) 

13,80 

Баасы (сом) 

96,94 

Чыгаруу күнү 

28.11.2016 

Төлөө күнү 

28.11.2018 

 


Датасы: 24.11.2016

2016-жылдын 24-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,90 % түзгөн

 


Датасы: 23.11.2016

2016-жылдын 25-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02181128 

200 000,00 

12,00%  

28.11.2016 

28.11.2018 

28.05.2017 

28.11.2017 

28.05.2018 

28.11.2018 

 

 

 

 


Датасы: 22.11.2016

2016-жылдын 24-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026170529 

60 000,00 

28.11.2016 

29.05.2017 

 

 


Датасы: 22.11.2016

2016-жылдын 22-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.  

 


Датасы: 21.11.2016

2016-жылдын 22 ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

 Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001161130 

2 000 000 

23.11.2016 

30.11.2016 

 


Датасы: 17.11.2016

2016-жылдын 17-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,99% жана 7,38% түзгөн.  

 


Датасы: 15.11.2016

2016-жылдын 15-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.  

 


Датасы: 15.11.2016

2016-жылдын 17-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013170220 

33 000,00 

21.11.2016 

20.02.2017 

GD052171120 

140 000,00 

21.11.2016 

20.11.2017 

 


Датасы: 14.11.2016

Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКОлордун 2016-жылдын 14-ноябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 300,00 млн. сомду түзгөн.  

 


Датасы: 14.11.2016

2016-жылдын 15 ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

 Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001161123 

2 000 000 

16.11.2016 

23.11.2016 

 


Датасы: 11.11.2016

2016-жылдын 14-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

 

GBA05211114 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

18,08 

Баасы (сом) 

86,93 

Чыгаруу күнү 

14.11.2016 

Төлөө күнү 

14.11.2021 

 


Датасы: 11.11.2016

2016-жылдын 11-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 18,08% түзгөн.  

 


Датасы: 10.11.2016

2016-жылдын 10-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,90 % түзгөн

 


Датасы: 09.11.2016

2016-жылдын 11-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

 

 

 

 

 

GBA05211114 

 

 

 

 

 

300 000,00 

 

 

 

 

 

14,00% 

 

 

 

 

 

14.11.2016 

 

 

 

 

 

14.11.2021 

14.05.2017 

14.11.2017 

14.05.2018 

14.11.2018 

14.05.2019 

14.11.2019 

14.05.2020 

14.11.2020 

14.05.2021 

14.11.2021 

 


Датасы: 08.11.2016

2016-жылдын 10-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026170515 

60 000,00 

14.11.2016 

15.05.2017 

 

 


Датасы: 08.11.2016

2016-жылдын 08-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.  

 


Датасы: 04.11.2016

2016-жылдын 08 ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

 Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001161116 

2 000 000 

09.11.2016 

16.11.2016 

 


Датасы: 03.11.2016

2016-жылдын 3-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,98% жана 7,38% түзгөн.  

 


Датасы: 01.11.2016

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2016-жылдын ноябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү (млн.сом) 

Бардыгы болуп (млн.сом) 

3 айлык 

6 айлык  

12 айлык  

03.11.2016 

08.11.2016 

GD013170207 

33,00 

 

 

173,00 

GD052171107 

 

 

140,00 

10.11.2016 

14.11.2016 

GD026170515 

 

60,00 

 

60,00 

17.11.2016 

21.11.2016 

GD013170220 

33,00 

 

 

173,00 

GD052171120 

 

 

140,00 

24.11.2016 

28.11.2016 

GD026170529 

 

60,00 

 

60,00 

Жыйынтыгы: 

66,00 

120,00 

280,00 

466,00 

 

 

МКО (млн.сом) 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

11.11.2016 

14.11.2016 

GBA05211114 

14% 

5 жыл 

300,00 

25.11.2016 

28.11.2016 

GBA02181128 

12% 

2 жыл 

200,00 

Жыйынтыгы: 

500,00 

 

 

 


Датасы: 01.11.2016

2016-жылдын 01-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,25% түзгөн.  

 


Датасы: 01.11.2016

2016-жылдын 3-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013170207 

33 000,00 

08.11.2016 

07.02.2017 

GD052171107 

140 000,00 

08.11.2016 

07.11.2017 

 


Датасы: 31.10.2016

2016-жылдын 01 ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

 Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001161109 

2 000 000 

02.11.2016 

09.11.2016 

 


Датасы: 27.10.2016

2016-жылдын 27-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,90 % түзгөн