> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын насыялык бюролорунун  

2018-жылдын 21-июнуна карата абал боюнча реестри 

 

№ 

Лицензия 

№ 

Реестрге киргизил 

ген күн 

КР Адилет министрилигинин күбөлүгү (№, датасы) 

ОКПО коду 

Насыялык бюронун аталышы 

Юридикалык дареги 

Телефон 

Жетекчисинин аты-жөнү 

01 

26.05.2017 

№139318-3301-ЖАК 14.08.2014 ж. 

28781737 

«Ишеним» Насыя Бюросу» ЖАК 

Бишкек ш., Ахунбаев көч., 127/1, 4-кабат 

(0312) 98-65-65 

www.ishenim.kg office@ishenim.kg 

Елебесова Акжолтой Джекшалиевна