Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

төмөнкү автоунааларды сатуу боюнча ачык тоорук (аукцион) өткөрөт 

 

Тоорук (аукцион) өткөрүлүүчү күндөр жана жери: 

· 2018-жылдын 4-декабрында саат 14-00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101; 

· 2018-жылдын 6-декабрында саат 11-00дө Ош шаары, Курманжан Датка атындагы көчө, 119. 

Төлөө формасы: нак жана нак эмес эсептешүү

Эсептешүү эсеби: 1013930100000771, БИК 101001. 

Ачык эшик өткөрүлүүчү күндөр: 2018-жылдын 12-13-сентябрь күндөрү

 

Билдирмелерди сунуштоо мөөнөтү: гарантиялык салым төлөө менен 2018-жылдын 3-декабрында саат 10-00 чейин. 

Тоорукта катышуу үчүн 1013930100000771, БИК 101001 эсептешүү эсебине 5% гарантиялык салым төлөө зарыл. 

Каалоочулар автоунааларды 2018-жылдын 12-13-ноябрь күндөрү тиешелүүлүгүнө жараша төмөнкү даректер боюнча карап чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ: 

· Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101; 

· Ош шаары, Курманжан Датка атындагы көчө, 119. 

Ал эми билдирме формасын 2018-жылдын 31-октябрынан тартып 3-декабрыга чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча саат 09:00-17:30 чейин алууга болот. 

Биздин дарек жана байланышуу үчүн телефон номерлер: 

· Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101, тел. 66 90 17, 66 91 53, электрондук капчык дареги: sale@nbkr.kg

· Ош шаары, Курманжан Датка атындагы көчө, 119, тел. 0-3222 4 84 03, 0-3222 4 83 36.