> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

 

№ 

Сатып алуулардын аталышы 

Сатып алуулар жөнүндө маалымат 

Сатып алуулар статусу 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өз логотиби түшүрүлгөн  бренд продукцияларды (футболкаларды, ланъярддарды, чапталма кагаздарды, көктөмөлөрдү, калем саптарды, блокнотторду) сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 22-февралында жарыяланган. 

Баа котировкаларды сыртына “бренд продукцияларын сатып алуу баа котировкалары”, деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 06-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызыктар болгон тараптарды  

- көлөмү 58*105 см. 12 000 даана, түсү ак; 

- көлөмү 50*60 см. 8 000 даана, түсү ак полипропиленден жасалган каптарды сатып алуу боюнча баа котировкасына катышууга чакырат.  

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 16-февралында жарыяланган. 

Сунуштар 2018-жылдын 26-февраль күнү саат 14.00гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын “Экспедиция” бөлмөсүнө «Полипропиленден жасалган каптарды сатып алуу боюнча котировкалар» деп белгилөө менен сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн тиешелүү документтерди алуу боюнча + 996 (312) 66-92-19 телефонуна же bmesengulova@nbkr.kg. электрондук почтасына кайрылууга болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы автоунааларга видеокаттоочуларды сатып алуу туууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 13-февралында жана 22-февралында жарыяланган. 

Баа котировкаларын shaidarkulov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберсеңиздер болот, же болбосо баа котировкалардын сыртына “автоунаарга видеокаттоочуларды сатып алуу баа котировкалары”, деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 20-февралда (1-мартта) саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана easanbekov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жетекчилик үчүн каралган отургучун сатып алуу туууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 12-февралында жана 20-февралында жарыяланган. 

Баа котировкаларды shaidarkulov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберсеңиздер болот, же болбосо баа котировкалардын сыртына “жетекчилик үчүн каралган отургучун сатып алуу баа котировкалары”, деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 19-февралда (1-мартта) саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана easanbekov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сервердик жабдууларды, лицензияланган VMware жана Red Hat программалык камсыздоолорду сатып алуу боюнча төмөнкү үч лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

№1 лот. Сервердик жабдуулар; 

№2 лот. Лицензияланган Red Hat программалык камсыздоосун; 

№3 лот. Лицензияланган VMware программалык камсыздоосун. 

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 9-февралында жарыяланган. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 5-мартында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 22-февралында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүп, келишим колдонулган мөөнөт ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 9-мартында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 9-мартында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Toyota Camry» маркасындагы автоунаалардын отургучтарына үч кабын сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 8-февралында жана 20-февралында жарыяланган. 

Баа котировкаларды shaidarkulov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберсеңиздер болот, же болбосо баа котировкалардын сыртына “автомашинанын отургучу үчүн кап сатып алуу баа котировкалары”, деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 16-февралда (28-февралда) саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кол үчүн крем сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 13-февралында жана 22-февралында жарыяланган.  

Баа котировкаларды сыртына “кол үчүн крем сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 20-февралында (1-мартында) саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Мамбетакунова Розанын (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кагаз пакеттерин сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 6-февралында жарыяланган.  

Баа котировкаларды shaidarkulov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберсеңиздер болот, же болбосо баа котировкалардын сыртына “кагаз пакеттерин сатып алуу баа котировкалары”, деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 13-февралында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эки желек жана эки желек сабын сатып алуу туууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 5-февралында жана 13-февралында жарыяланган.  

Баа котировкаларды shaidarkulov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберсеңиздер болот, же болбосо баа котировкалардын сыртына “желек сатып алуу баа котировкалары”, “желек сабын сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 12-февралда саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук малымат алуу үчүн (312) ) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Баа котировкалар өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

10 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы түйүндүк жабдууларды сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

Лот №1. Коммутаторлор; 

Лот №2. Маршрутизаторлор. 

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 26-январында жарыяланган. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 13-февралында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 9-февралында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишимдин колдонуудагы мөөнөтүндө көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 16-февралында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 16-февралында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

11 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызыкдар тараптарды планшеттерди сатып алуу боюнча котировкалар талабына катышууга чакырат.  

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 23-январында жарыяланган.  

 

Баа котировкалары конвертке салынып, “Планшеттерди сатып алуу боюнча котировкалар” деп белгилөө менен 2018-жылдын 31-январь күнү саат 11:00гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө (“Экспедиция”) тапшырылууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн тиешелүү документтерди алуу боюнча суроолор менен + 996 (312) 66-91-85 телефону же kakmatova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылууга болот. 

Планшеттерди берүүчүлөргө сунуштар менен кайрылуулардын арасынан «Визард Компьютерс» ЖЧКсы утуп алды. «Визард Компьютерс» ЖЧКсы Бишкек шаарынын, Токтогул атындагы көчө 93 үй дареги боюнча катталган. 

12 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, таза сууну (ичүү үчүн каралган) сунуштоочуларды баа котировкасына катышууга чакырат.  

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 9-январында жарыяланган.  

 

Котировкаларды конвертке салып, чапталган түрдө, сыртына «Таза суу боюнча котировкалар» деп белгилөө менен 2018-жылдын 18-январынын саат 15:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшырууну өтүнөбүз. 

Кеңири малымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна же easanbekov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

Таза сууну (ичүү үчүн каралган) берүүчүлөргө сунуштар менен кайрылуулардын арасынан «Ак-Бата» ЖЧКсы утуп алды. «Ак-Бата» ЖЧКсы Бишкек шаарынын, Фатьянова атындагы көчө 1-1 үй дареги боюнча катталган. 

13 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Netwrix Auditor for Active Directory программалык камсыздоосун сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2017-жылдын 22-декабрында жарыяланган. 

Сынак документтери 2018-жылдын 30-январында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 24-январында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынакк сунушунун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүп, келишим колдонулган мезгил ичинде көбөйүү жагында өзгөрүүгө тийиш эмес.  

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча 2018-жылдын 2-февралында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 2-февралында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

«Green Light» ЖЧКсы жеңүүчү катары аныкталганды (юридикалык дареги: Бишкек ш., Табышалиев атындагы көчө 57). 

14 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Банктын кызматкерлеринин балдары үчүн Жаңы жылдык белектерди сунуштоочуларды баа котировкасына катышууга чакырат.  

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2017-жылдын 11-декабрында жарыяланган. 

Тапшыруу мөөнөтү 2017-жылдын 20-декабрынан 28-декабрына чейин. 

Сунуштар конверттерге салынып, чапталган түрдө 2017-жылдын 18-декабрынын саат 9:00дөн кечиктирбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, дареги боюнча жайгашкан имаратынын “Кат-кабарларды кабыл алуу бөлүмүнө (Экспедиция) «Жаңы жылдык белектер» деп белгилөө менен тапшырылууга тийиш. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-50 телефонго же amusuralieva@nbkr.kg электрондук даректерине кайрылып, түшүндүрмө алсаңыздар болот. 

Жаңы жылга карата белектерди даярдап берүүчүлөргө сунуштар менен кайрылуулардын арасынан А. Шайбекова жеке ишмер утуп алды. А. Шайбекова жеке ишмер Бишкек шаарынын, Термечиков көчөсү, №49/2 үй дареги боюнча катталган. 

15 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратына ролл дарбазаларын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2017-жылдын 27-октябрында жарыяланган. 

 

Сынактык документтер 2017-жылдын 21-ноябрына чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дарегинен алууга болот.  

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 10-ноябрнда саат 14:00 дө өткөрүлөт дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101.  

Сынактык сунуштар 2017-жылдын 24-ноябрынын саат 14:00 гө чейин кабыл алынат. Мөөнөтүнөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 24-ноябрнда саат 14:00 дө ачылат. 

Бардык маселелер боюнча жооп алуу үчүн: +996 312 66 91 53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылса болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

«Селим» ЖЧКсы жеңүүчү катары аныкталганды (юридикалык дареги: Бишкек ш., Айни атындагы көчө 22/2). 

16 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Netwrix Auditor for Active Directory программалык камсыздоосун сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2017-жылдын 6-октябрында жарыяланган. 

Сынактык документтер 2017-жылдын 1-ноябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 20-октябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 6-ноябрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кароого алынбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 6-ноябрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

17 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тышкы таасирлерден коргоо жана аларга бөгөт коюу системасы жөнгө салынган түйүндөр аралык экрандарды сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2017-жылдын 6-октябрында жарыяланган. 

Сынактык документтер 2017-жылдын 24-октябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 16-октябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 27-октябрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кароого алынбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 27-октябрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

«Лоджик» ААКсы жеңүүчү катары аныкталганды (юридикалык дареги: Бишкек ш., А.Токомбаев атындагы көчө 23/2). 

18 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы оперативдүү эс-тутум модулунан 89 даананы кошумча сатып алууга төмөнкү лоттор боюнча ачык республикалык тендер өткөрө:  

- №1 лот боюнча  «New»;  

- №2 лот боюнча  «Remanufactured»;  

- №3 лот боюнча  «Refurbished».  

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2017-жылдын 11-августунда жарыяланган. 

Тендердик документтер 2017-жылдын 15-сентябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.   

Тендер алдындагы конференция 2017-жылдын 24-августунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт.   

Тендердик сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 18-сентябрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.   

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган тендердик сунуштар кароого алынбайт.   

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 18-сентябрында саат 14:00дө ачылат.  

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүү жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган.