> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

 

№ 

Сатып алуулардын аталышы 

Сатып алуулар жөнүндө маалымат 

Сатып алуулар статусу 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Netwrix Auditor for Active Directory программалык камсыздоосун сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2017-жылдын 1-ноябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 20-октябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 6-ноябрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кароого алынбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 6-ноябрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тышкы таасирлерден коргоо жана аларга бөгөт коюу системасы жөнгө салынган түйүндөр аралык экрандарды сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2017-жылдын 24-октябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 16-октябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 27-октябрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кароого алынбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 27-октябрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

«Лоджик» ААКсы жеңүүчү катары аныкталганды (юридикалык дареги: Бишкек ш., А.Токомбаев атындагы көчө 23/2). 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы оперативдүү эс-тутум модулунан 89 даананы кошумча сатып алууга төмөнкү лоттор боюнча ачык республикалык тендер өткөрө:  

- №1 лот боюнча  «New»;  

- №2 лот боюнча  «Remanufactured»;  

- №3 лот боюнча  «Refurbished».  

Тендердик документтер 2017-жылдын 15-сентябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.   

Тендер алдындагы конференция 2017-жылдын 24-августунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт.   

Тендердик сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 18-сентябрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.   

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган тендердик сунуштар кароого алынбайт.   

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 18-сентябрында саат 14:00дө ачылат.  

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүү жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган.