2009ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки МКО аукциондору
 2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКО аукциондору
 МКО-В аукциондору

МКО аукциондору

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--

Аукциондор: МКО


Датасы Каттоо номери Сунушталган көлөм
(миң сом)
Суроо талап
(миң сом)
Сатуу
(миң сом)
Канааттандырылган билдирмелер боюнча минималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча максималдуу кирешелүүлүк (%) Кирешелүүлүк
(%)
Купондук чен
(%)
24.04.2017* GBA02190424ADD 200 000.00 740 000.00 200 000.00 9.93 9.93 9.93 8.00
21.04.2017 GBA02190424 200 000.00 776 000.00 200 000.00 9.80 9.95 9.93 8.00
17.03.2017 GBA02190320 200 000.00 751 700.00 200 000.00 10.80 11.00 10.90 12.00
16.01.2017* GBA02190116ADD 250 000.00 660 000.00 250 000.00 13.25 13.25 13.25 12.00
13.01.2017 GBA02190116 535 000.00 1 236 800.00 535 000.00 12.50 13.50 13.25 12.00
28.11.2016* GBA02181128ADD 100 000.00 410 000.00 100 000.00 13.80 13.80 13.80 12.00
25.11.2016 GBA02181128 200 000.00 730 000.00 200 000.00 13.80 13.80 13.80 12.00
19.09.2016* GBA02180919 ADD 330 000.00 455 000.00 330 000.00 14.34 14.34 14.34 12.00
16.09.2016 GBA02180919 440 000.00 776 500.00 440 000.00 12.70 14.67 14.34 12.00
29.08.2016* GBA02180829/ADD 180 000.00 200 000.00 180 000.00 14.67 14.67 14.67 12.00
26.08.2016 GBA02180829 410 000.00 605 000.00 410 000.00 13.50 15.00 14.67 12.00
22.07.2016 GBA02180725 255 000.00 350 000.00 255 000.00 15.00 15.00 15.00 12.00
20.06.2016* GBA02180620ADD 270 000.00 429 000.00 270 000.00 16.51 16.51 16.51 12.00
17.06.2016 GBA02180620 281 000.00 687 950.00 281 000.00 12.00 16.95 16.51 12.00
16.05.2016* GBA02180516 ADD 250 000.00 540 000.00 250 000.00 17.97 17.97 17.97 12.00
13.05.2016 GBA02180516 263 000.00 586 000.00 263 000.00 17.50 18.00 17.97 12.00
* МКОнун кошумча жайгаштыруу датасы