Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы англис тилинен орусчага жана орус тилинен англисчеге оозеки түрүндө которуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча ачык республикалык конкурс өткөрөт: 

Сынактык документтер Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча 2017-жылдын 19-декабрынын саат 17:00 гө чейин берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 15-декабрында саат 14:00 дө өткөрүлөт дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 22-декабрынын саат 14:00 гө чейин кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт. 

Сынактык сунуштар 2017-жылдын 22-декабрынын саат 14:00 дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча 66 91 53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылса болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы расмий басылмаларын кыргыз, орус жана англис тилдеринде калыпка салып (верстка) жана басып чыгаруу боюнча төмөнкү 5 лоттон турган конкурс өткөрөт:  

1-лот "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2017-жыл үчүн жылдык отчету" басылмасын калыпка салуу жана басып чыгаруу; 

2-лот "Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет" басылмасын калыпка салуу жана басып чыгаруу; 

3-лот "Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми" басылмасын калыпка салуу жана басып чыгаруу;  

4-лот "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары" басылмасын калыпка салуу жана басып чыгаруу; 

5-лот - Улуттук банктын илимий эмгектерин калыпка салуу (электрондук гана версиясы). 

Сынактык документтер 2017-жылдын 19-декабры саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, №101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 15-декабрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, №101 дареги боюнча саат 15:00 дө өтөт.  

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 22-декабрында саат 15:30 га чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 22-декабрында саат 15:30да ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Системаны жөнгө салуу жана андан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн контролдоо" автоматташтырылган системасынын DLP модулунун техникалык колдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга өткөрүлгөн эл аралык сынактын жыйынтыгына ылайык: 

"Платформа Сервис" ЖЧКсы (дареги Бишкек ш., Манас проспекти, 97/1) жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайбыз. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Банктын кызматкерлеринин балдары үчүн Жаңы жылдык белектерди сунуштоочуларды баа котировкасына катышууга чакырат.  

Тапшыруу мөөнөтү 2017-жылдын 20-декабрынан 28-декабрына чейин 

Сунуштар конверттерге салынып, чапталган түрдө 2017-жылдын 11-декабрынын саат 9:00дөн кечиктирбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, дареги боюнча жайгашкан имаратынын "Кат-кабарларды кабыл алуу бөлүмүнө (Экспедиция) "Жаңы жылдык белектер" деп белгилөө менен тапшырылууга тийиш. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-50 телефонго же amusuralieva@nbkr.kg электрондук даректерине кайрылып, түшүндүрмө алсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызыктар болгон тараптарды көп функцианалдуу "Konica Minolta 454e" жабдуусун сервисттик колдоого алуу боюнча баа котировкасына катышууга чакырат. Сунуштар 2017-жылдын 11 декабрдын саат 10 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын "Экспедиция" бөлмөсүнө "Konica Minolta 454e" жабдуусун сервисттик колдоого алуу боюнча котировкалар" деп белгилөө менен тапшырылууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн тиешелүү документтерди алуу маселеси боюнча + 996 (312) 66-91-25 телефонуна же ttajykanov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы SAP Extended Enterprise Content Management by OpenText лицензияларын техникалык колдоону улантуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрө ургандыгын жарыялайт: 

Документтер 2017-жылдын 14-декыбрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 8-декабрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 19-декабрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 19-декабрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Oracle жана Symantec компанияларынын продукттарына лицензия боюнча техникалык колдоону сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган ачык республикалык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт: 

№1-чи лот Oracle компаниясынын продукттарына лицензия боюнча техникалык колдоону сатып алуу; 

№2-чи лот Symantec компаниясынын продукттарына лицензия боюнча техникалык колдоону сатып алуу. 

Сынактык документтер 2017-жылдын 5-декабрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 30-ноябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу үчүн суроолор боюнча техникалык координаторго менен байланышуу керек. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 8-декабрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 8-декабрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

"Алтын Ордо" кассалык борборунун жер участогунда геотехникалык иликтөө боюнча кызмат корсотуусун сынактык кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу үчүн сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт: 

Сынактык документтер 2017-жылдын 28-ноябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 22-ноябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу үчүн суроолор боюнча техникалык координаторго менен байланышуу керек. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 1-декабрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 1-декабрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg 

электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратына ролл дарбазаларын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2017-жылдын 21-ноябрына чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дарегинен алууга болот.  

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 10-ноябрнда саат 14:00 дө өткөрүлөт дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101.  

Сынактык сунуштар 2017-жылдын 24-ноябрынын саат 14:00 гө чейин кабыл алынат. Мөөнөтүнөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 24-ноябрнда саат 14:00 дө ачылат. 

Бардык маселелер боюнча жооп алуу үчүн: +996 312 66 91 53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылса болот. 

 

  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Чүй проспектиси 168, дареги боюнча жайгашкан имаратынын "А" блогунун жылуулук системаларына кошумча радиатордук секцияларын кошуп орнотуу боюнча курулуш-кураштыруу иштерине, баа котировкаларын талап кылуу ыкмасында сатып ала тургандыгын маалымдайт.  

Сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168, бөлмө -117 "Экспедиция" дареги боюнча 2016-жылдын 15 сентябрына саат 14:00гө чейин "Запрос котировок на строительно-монтажные работы" деп белгилөө менен калтырууга болот.  

Курулуш - кураштыруу иштери боюнча технкалык тапшырманы алуу боюнча суроолор болсо +996 (312) 61-05-48 телефонуна жеkaltymyshov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылып, түшүндүрмө алсаңыздар болот.  

  

 

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Үмөталиев, 101 дареги боюнча жайгашкан имаратынын тышкы муздак суу менен камсыз кылуу түйүнүн ремонттоо боюнча курулуш-кураштыруу иштерине, баа котировкаларын талап кылуу ыкмасында сатып ала тургандыгын маалымдайт.  

Сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168, бөлмө -117 "Экспедиция" дареги боюнча 2016-жылдын 11 сентябрына саат 14:00гө чейин "Запрос котировок на строительно-монтажные работы" деп белгилөө менен калтырууга болот.  

Курулуш - кураштыруу иштери боюнча технкалык тапшырманы алуу боюнча суроолор болсо +996 (312) 61-05-48 телефонуна жеkaltymyshov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылып, түшүндүрмө алсаңыздар болот.