Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Oracle/VMWare компаниясынын техникалык колдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча тендер өткөрөт: 

- Лот №1- VMWare Basic Support 

- Лот №2- Oracle Database Standard Edition 

Тендер алдындагы жолугушуу 2017-жылдын 31- майында саат 14:00дө өткөрүлөт дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 105/1. 

Тендердик документтерди 2017-жылдын 5-июнуна саат 17:30гө чейин тапшырууга болот. 

Тендердик сунуштар 2017-жылдын 8-июнунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат. Көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 8-июнунда саат 14:00дө ачылат. 

Суроолорго жооп алуу үчүн +996 312 66 91 53 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы SAP Extended Enterprise Content Management by Open Text лицензияларына техникалык колдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча ачык эл аралык тендер өткөрөт.  

Тендердик документтер 2017-жылдын 30-июнуна чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 105/1 дарегинен алууга болот. 

Тендердик сунуштар 2017-жылдын 5-июлунун саат 14:00 гө чейин кабыл алынат. Мөөнөтүнөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 5-июлунда саат 14:00 дө ачылат. 

Бардык маселелер боюнча жооп алуу үчүн: +996 312 61 52 83 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылса болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коллекциялык монеталарын даярдатуу жана алардын жеткирилип берилишин камсыз кылуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу максатында эл аралык ачык тендерге катышууга чакырат: 

- «Кыргыз каганатынын шайма-шай куралданган жоокери», күмүш монетасы, 1 000 даана (локалдык кычкылдандыруу) 

- «Кыргыз каганатынын шайма-шай куралданган жоокери» жез-никель монетасы,5 000 

дааны 

- «Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл» жез-никель монетасы, 5 000 дааны 

- «Комуз» күмүш монетасы,1 000 даана 

- «Каркыра» күмүш монетасы,1 000 даана 

Тендердик документтер 2017-жылдын 7-июнунун саат 14:00гө чейин берилет. 

Тендердик сунуштар 2017-жылдын 12-июунун саат 14:00гө чейин төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, Чүй пр., 168, 1-чи кабат, «Экспедиция» бөлүмү

Белгиленегн мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 12-июунунда саат 14:00дө ачылат. 

Суроолорго жооп алуу үчүн +996 312 66 91 53 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Дата борборун түзүү жана аны талаптагыдай жабдуу менен пайдаланууга берүү долбоорун ишке ашыруунун алкагында эл аралык (эки баскычтан турган) ачык тендер өткөрүлө тургандыгын жарыялайт. 

Тендердик документтер 2017-жылдын 22-июнунда саат 17-30га чейин сунушталат. Тендердик документтердин наркы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ошол күнгө карата белгиленген курсуна ылайык, 200 (эки жүз) АКШ долларын түзөт. Документтерди алуу жана ага төлөө маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Катышуучулар үчүн тендер алдындагы конференция Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратында 2017-жылдын 22-майында саат 14-00дө өткөрүлөт . Тендерге катышуу маселеси боюнча да техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Тендердик сунуштар ( тендердин 1-баскычы) Улуттук банктын Бишкек шаары, Чуй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 1-чи кабатындагы 117 бөлмөдө кабыл алынат. Кечигип тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тендердин 1-баскычы боюнча сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 27-июнунда саат 14-00дө ачылат. 

Тендерди уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча +996 312 66 91 52, 66 91 53 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чындоо борборунун («Толкун» пансионаты) №1 конок үйүн куруу боюнча иштерди ачык тендер өткөрөт. 

Тендер алдындагы жолугушуу 2017-жылдын 19-майында саат 13:30дө өткөрүлөт дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө,105/1. 

Тендердик документтерди 2017-жылдын 30- майында тапшырууга болот. 

Тендердик сунуштар 2017-жылдын 2-июнунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат. Көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 2-июнуна саат 14:00дө ачылат. 

Суроолорго жооп алуу үчүн +996 312 66 91 53 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жабдууларды жана техникалык колдоо кызматын сатып алуу боюнча тендер өткөрөт: 

- Лот №1 - Түйүндөр аралык жабдууларды (экран), 2 даана. 

- Лот №2- Техникалык колдоо кызматын, 56 даана. 

Тендер алдындагы жолугушуу 2016-жылдын 3- майында саат 13:30дө өткөрүлөт дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101. 

Тендердик документтерди 2017-жылдын 15-майына саат 17:30гө чейин тапшырууга болот. 

Тендердик сунуштар 2017-жылдын 18-маыйнда саат 14:00гө чейин кабыл алынат. Көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 18-майында саат 14:00дө ачылат. 

Суроолорго жооп алуу үчүн +996 312 66 91 53 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот.