Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы автоунаа аккумуляторлорун сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, сыртына “автоунаа аккумуляторлорун сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 23-октябрында саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш”. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы шектүү банкнотторго кылдат экспертиза жүргүзүү үчүн видеоспектралдык компараторду (эксперттик-криминалисттик комплекс) сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынакка катышууга чакырат. 

Сынакка тиешелүү документтер 2018-жылдын 22-ноябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 06-ноябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт.  

Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дарегинде сынак боюнча сунуштарды кабыл алуу 2018-жылдын 27-ноябрында саат 14:00дө жыйынтыкталат.  

Белгиленген мөөнөттөн кийин келип түшкөн сунуштар кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 27-ноябрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-денсоолукту чындоо борборуна башка эмеректерди сатып ала тургандыгын жарыялайт. Баа котировкаларын конвертке салып, сыртына “Окуу-денсоолукту чындоо борборуна башка эмеректерди сатып алуу баасы” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 19-октябрында саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшыруу зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кагаз буталар сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды сыртына “кагаз буталар сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 19-октябрында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Мамбетакунова Розанын (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Datacore, VMware системалык программалык камсыздоосунун сервердик, тармактык жабдууларын жана лицензиясын, Red Hat операциялык системасынын лицензиясын жана SWIFT жамааттык пайдалануу түйүнүн резервдик көчүрмөлөө үчүн программалык камсыздоо лицензиясын сатып алуу максатында, сиздерди төмөнкү үч лоттон турган ачык республикалык сынакка катышууга чакырат: 

-1-лот. «Datacore, VMware системалык программалык камсыздоосунун лицензиясын, Red Hat операциялык системасынын лицензиясын жана резервдик көчүрмөлөө үчүн программалык камсыздоо лицензиясын сатып алуу». 

-2-лот. «Жаңы серверлерди, маалыматтарды сактоо үчүн каралган тасма түзүлүштөрүн жана жаздырылуучу дисктерден турган жабдуу сатып алуу». 

-3-лот. «Коммутаторлорду, табуу жана кийлигишүүгө бөгөт коюу системасы каралган оптикалык модулдарды (SFP+) жана тармактар аралык экран сатып алуу”.  

Документтер 2018-жылдын 9-ноябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 26-октябрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 14-ноябрында саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 14-ноябрында саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg 

электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сервердик жабдыктын жана оптикалык коммутатордун кошумча бөлүктөрү сатып алуу боюнча котировкалар талабына катышууга чакырат.  

Баа котировкалары snikolsky@nbkr.kg дарегине электрондук түрдө сунушталууга же конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 26-октябрь күнү саат 11:00дөн кечиктирбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө (“Экспедиция”) “Сервердик жабдыктын жана оптикалык коммутатордун кошумча бөлүктөрү сатып алуу боюнча котировкалар” деген белги менен тапшырылууга тийиш. 

Кошумча маалыматты +996 (312) 61-10-48 телефон номери же akenzhebaev@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу алсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өрт өчүрүүчү каражаттар салына турган шкафтарды сатып ала тургандыгын жарыялайт. Баа котировкаларын конвертке салып, сыртына “өрт өчүрүүчү каражаттар салына турган шкафтарды сатып алуу баасы” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 19-октябрында саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшыруу зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын объектилери үчүн канал кондиционерлерин, кондиционерлерге коргоочу экранды (дефлектор) жана сплит системасындагы кондиционерлерди сатып алуу үчүн сынак аркылуу ишке ашыруу максатында төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

- №1 лот. канал кондиционерлери жана сплит системасындагы кондиционерлер; 

- №2 лот. кондиционерлерге коргоочу экрандар (дефлектор). 

Сынактык документтер 2018-жылдын «17»-октябрдын саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын «10»-октябрда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүп, келишим колдонулган мөөнөт ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын «22»-октябрдын саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын «22»-октябрда саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Ош шаары, Курманжан датка атындагы көчө, 119 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгынын административдик имаратындагы убактылуу касса түйүнү» объектин куруу-монтаждоо иштерин сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын «16»- октябрда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын «2»- октябрда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишимдин бүтүндөй колдонуу мөөнөтүндө көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын «19»- октябрда саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын «19»- октябрда саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Алтын Ордо» Касса борборун куруу долбоорун тескөөгө алуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 5-ноябрында саат (GMT+6) 17-30га чейин берилет. Сынактык документтерди сатып алуу наркы 100 (жүз) евро түзөт. Акча каражаттарын которуу реквизиттери сынактык документтерде көрсөтүлгөн. Документтерди алуу жана ага төлөө маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Катышуучулар (потенциалдуу сунуштоочулар) үчүн сынак алдындагы биринчи конференция 2018-жылдын 5-октябрында саат (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Катышуучулар (потенциалдуу сунуштоочулар) үчүн сынак алдындагы экинчи конференция 2018-жылдын 19-октябрында (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Дареги: Кыргыз Республикасы Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы. Конференцияга катышуу маселеси боюнча да техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынактык сунуштар 2018-жылдын 9-ноябрында саат 14:00 гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чуй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 1- кабатындагы 117 бөлмөдө кабыл алынат. Кечигип тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт. 

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 9-ноябрында саат 14-00дө ачылат. Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары Чүй проспектиси 168.  

Сынакты уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча +996 312 66 91 53, 61 52 83 телефон номерлерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Маалымат борборун (Дата-центр) куруу үчүн товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынактын катышуучуларын сынактык сунуштарды тапшыруу мөөнөтүн 2018-жылдын 31-майдын саат 14:00 гө чейин узартылгандыгын маалымдайт.  

Сынактык документтер 2018-жылдын 25-майдын саат (GMT+6) 17-30га чейин сунушталат. 

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 12-апрелинде саат (GMT+6) 15-00дө өткөрүлөт. 

Сынактык сунуштар 2018-жылдын 31-майдын саат 14:00 гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чуй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 1-чи кабатындагы 117 бөлмөдө кабыл алынат. Кечигип тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт. 

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 31-майда саат 14-00дө ачылат. Дареги : Кыргыз Республикасы, 720040, Бишкек шаары Чүй проспектиси 168.  

Сынакты уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча +996 312 66 91 53, 61 52 83 телефон номерлерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Маалымат борборун (Дата-центр) куруу үчүн товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Иш чөйрөсү Маалымат борборун куруу үчүн инженердик-куруу, кураштыруу жана ишке багытап жөнгө салууга даярдык көрүүнү кошо алганда, жумушчу долбоорун иштеп чыгуу, жабууларды, тиешелүү материалдарды сатып алуу менен долбоорду ишке ашырууну камтыган товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну камтыйт. Төмөнкүлөр долбоордун компонентинен болууга тийиш: 

-инженердик-куруу, кураштыруу жана ишке багыттап жөнгө салуу боюнча даярдык иштери; 

-борборду жана ал жайгашкан имаратты электр энергиясы менен камсыз кылуу (дизель генератору, иш үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуучу жабдууларды орнотуу; 

-дайыма муздак абанын өкүм сүрүшүн камсыз кылуу; 

-өрт коопсуздугун камсыз кылуу; 

-борбордо талап кылынган шартты камсыз кылуу (фальшпол, тиешлүү шкафтар, кабель системасы, бөлүштүрүүчү жай ж.б.) 

-контролдоо жана мониторинг жүргүзүү системаларын жөнгө салуу. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 9-апрелинде саат (GMT+6) 17-30га чейин сунушталат. Сынактык документтерди сатып алуу наркы 100 (жүз) АКШ долларын түзөт. Акча каражаттарын которууга реквизиттер сынактык документтерде көрсөтүлөт. Документтерди алуу жана ага төлөө маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы биринчи конференция 2018-жылдын 26-февралында саат (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Катышуучулар үчүн сынак алдындагы экинчи конференция 2018-жылдын 27-мартында (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Дареги: Кыргыз Республикасы Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 , Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы. Конференцияга катышуу маселеси боюнча да техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынактык сунуштар 2018-жылдын 12-апрелинин саат 14:00 гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чуй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 1-чи кабатындагы 117 бөлмөдө кабыл алынат. Кечигип тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт. 

Сынакка катышуу үчүн сунуштарды берүү учуруна карата Маалымат борбордун куруу боюнча жумушчу долбоорун кароого сунуштоо талап кылына тургандыгын баса белгилеп кетүүгө тийишпиз.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 12-апрелинде саат 14-00дө ачылат. Дареги : Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары Чүй проспектиси 168.  

Сынакты уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча +996 312 66 91 53, 61 52 83 телефон номерлерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот.