Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Нарын областык башкармалыгына броняланган эшиктерин сатып ала тургандыгын жарыялайт. Баа котировкаларын конвертке салып, сыртына “Нарын областык башкармалыгына броняланган эшиктерин сатып алуу баасы” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 11-майында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшыруу зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана easanbekov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы телевизорлорду, чаңсоргучтарды, тамак-ашты тез жылытуучу жабдууларды (меш), идиш аяк жуучу машинасын жана кир жуучу машинасын сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, сыртына “тиричилик жабдууларын сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 7-майында саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш”. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ысык-Көл областтык башкармалыгы улуттук валюта -сомдун жүгүртүүгө чыгарылышынын 25 жылдыгына карата (областтык финансы-кредит уюмдарынын өкүлдөрүнүн, КР Өкмөтүнүн Ысык-Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, райондук-шаардык администрациялардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда) салтанаттуу жыйын өткөрүү, иш-чаранын катышуучуларына сый тамак, ал эми башкармалыктын кызматкерлерине корпоративдик кече уюштуруу кызмат көрсөтүүсүн сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. 

Кызмат көрсөтүүгө баа котировкалары конвертке салынып, сыртына “Улуттук валютанын 25-жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чараны өткөрүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкасы” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 2-майында саат 16:00 чейин Улуттук банктын Каракол шаары, Токтогул атындагы көчө 265 дареги боюнча жайгашкан Ысык-Көл областтык башкармалыгына тапшырылууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (3922) 5-12-51, 5-12-59 телефонуна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы килемдерди сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларды сыртына “килемдерди сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 2-майында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Мамбетакунова Розанын (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-денсоолукту чындоо борборунун конок үйүнө корпустук эмеректерин сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, сыртына “корпустук эмеректерин сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 8-майында саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш». 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана easanbekov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот». 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы стандарттык программалык камсыздоосун боюнча сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт: 

ь Adobe Photoshop RUS CC 2;  

ь Adobe Illustrator RUS CC 2; 

ь Adobe InDesign RUS CC 1; 

ь STATA SE 15 1; 

ь PDF Transformer + 1; 

ь Microsoft Office Access 2016 6. 

 

Сынактык документтер 2018-жылдын 8-майдын саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 4-майында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00 дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишимдин колдонуудагы мөөнөтүндө көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 14-майдын саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 14-майда саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 55 кузов «Toyota Camry» маркасындагы автоунаалардын каптал терезелери үчүн дефлекторлорун сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, сыртына “автоунаалардын каптал терезелери үчүн дефлекторлорун сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 25-апрелинде саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш”. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот». 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы дивандарды сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды сыртына “дивандарды сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 27-апрелинде саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Мамбетакунова Розанын (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот». 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ЛБ-18 люминесцентик лампаларын сатып ала тургандыгын жарыялайт. Баа котировкаларын конвертке салып, сыртына “ЛБ-18 люминесцентик лампаларын сатып алуу баасы” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 26-апрелинде саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшыруу зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана easanbekov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасын Улуттук Банкы атайы кийим-кече жана ага тиешелүү буюм-заттарды сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Документтер 2018-жылдын 10-майында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 27-апрелинде Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак боюнча сунуштар 2018-жылдын 15-майында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 15-майында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Маалымат борборун (Дата-центр) куруу үчүн товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынактын катышуучуларын сынактык сунуштарды тапшыруу мөөнөтүн 2018-жылдын 31-майдын саат 14:00 гө чейин узартылгандыгын маалымдайт.  

Сынактык документтер 2018-жылдын 25-майдын саат (GMT+6) 17-30га чейин сунушталат. 

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 12-апрелинде саат (GMT+6) 15-00дө өткөрүлөт. 

Сынактык сунуштар 2018-жылдын 31-майдын саат 14:00 гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чуй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 1-чи кабатындагы 117 бөлмөдө кабыл алынат. Кечигип тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт. 

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 31-майда саат 14-00дө ачылат. Дареги : Кыргыз Республикасы, 720040, Бишкек шаары Чүй проспектиси 168.  

Сынакты уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча +996 312 66 91 53, 61 52 83 телефон номерлерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы “К.Акиев-Киев көч. жайгашкан КМУУнун курулуп бүтө элек окуу-лаборатордук корпусун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын имаратына өзгөртүп куруу жана реконструкциялоо” объекти боюнча долбоордук-сметалык документтерди оңдоо кызматтарын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 20-апрелинин саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 11-апрелинде Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишимдин колдонуудагы мөөнөтүндө көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 25-апрелинде саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы компьютердик жабдууларды сатып алуу үчүн төмөнкү лоттордон турган ачык республикалык сынакка катышууга чакырат: 

1-лот «Система блоктору жана мониторлор» 

2-лот «Мобилдик компьютерлер». 

Документтер 2018-жылдын 24-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 13-апрелинде саат 16:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 27-апрелинде саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 27-апрелинде саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү коллекциялык монеталарды даярдатуу жана алардын жеткирилип берилишин камсыз кылуу ишин сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт: 

- «Улак тартыш» күмүш монетасы; 

- «Улак тартыш» жез-никель монетасы; 

- «Ч. Айтматовдун 90-жылдыгы» жез-никель монетасы; 

- «Кыргыздардын боз үйү» жез-никель монетасы. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 17-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 2-апрелинде Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 20-апрелинде саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 20-апрелинде саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы офистик техниканы тейлөө материалдарын сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

Лот №1. «Оригиналдуу» касиетке ээ болгон картридждер; 

Лот №2. «Оригиналдуу же оригиналга барабар» касиетке ээ болгон картридждер. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 10-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 29-мартында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Quantum Scalar i500 лента китепканаларын техникалык колдоону сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

 

 

 

Сынактык документтер 2018-жылдын 24-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 6-апрелинде Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 27-апрелинде саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 27-апрелинде саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аккумулятордук батареялуу модулдарды (АБМ), электр энергиясынын сапатын текшерүүчүнү (АКЭЭ) жана үзгүлтүксүз азыктандыруу булактарын (ИБП) сатып алуу боюнча төмөнкү үч лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

Лот №1. Аккумулятордук батареялуу модулдар (АБМ); 

Лот №2. Электр энергиясынын сапатын текшерүүчү (АКЭЭ); 

Лот №3. Үзгүлтүксүз азыктандыруу булактары (ИБП). 

Сынактык документтер 2018-жылдын 4-апрелинин саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 30-мартында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишимдин колдонуудагы мөөнөтүндө көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 9-апрелинде саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (SWIFT) сервердик жабдууларды жана VMware программалык камсыздоосунун лицензияларын сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

Лот №1. Сервердик жабдуулар; 

Лот №2. VMware программалык камсыздоосунун лицензиялары. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 3-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 23-мартында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишимдин колдонуудагы мөөнөтүндө көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 6-апрелинин саат 14:00 гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 6апрелинде саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы SGRC (Security Governance, Risk management and Compliance) программасын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 11-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 26-мартында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу үчүн суроолор боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуш баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүп, келишим колдонулган мөөнөт ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 16-апрелинде саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 16-апрелинде саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

 

 

 

Улуттук банктын Ысык-Көл областтык башкармалыгынын контролдук-өткөрмө күркөсүн реконструкциялоо жана административдик имарат жайларын ремонттон өтөрүү боюнча иштерди сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт: 

1-лот боюнча «Улуттук банктын Ысык-Көл областтык башкармалыгынын контролдук-өткөрмө күркөсүн реконструкциялоо боюнча»; 

2-лот боюнча «Улуттук банктын Ысык-Көл областтык башкармалыгынын административдик имарат жайларын ремонттон өткөрүү боюнча». 

Документтер 2018-жылдын 27-мартында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 16-мартында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак боюнча сунуштар 2018-жылдын «30» мартында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын «30» мартында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Улуттук банктын «Окуу-ден соолукту чыңдоо борборун («Толкун» пансионаты) дене тарбия - ден соолукту чыңдоо жайын чарбалык имаратка өзгөртүп курууну пландаштыруу боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу үчүн республикалык ачык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Документтер 2018-жылдын «19» мартында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын «12»-мартында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак боюнча сунуштар 2018-жылдын «23» мартында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын «23» мартында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Улуттук банк төмөнкү эки лоттон турган Долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу боюнча иштерди сатып алуу боюнча республикалык ачык сынакка катышууга чакырат: 

1-лот боюнча «Улуттук банктын «Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) аймагындагы эки - №2, №3 конок үйлөрүн куруу» объекти боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу боюнча»; 

2-лот боюнча «Улуттук банктын «Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) аймагындагы эки №3 жана №4 үч кабаттуу имараттарды куруу» объекти боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу боюнча». 

Документтер 2018-жылдын 19-мартында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 12- мартында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2018-жылдын 22-мартында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 22-мартында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Маалымат борборун (Дата-центр) куруу үчүн товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Иш чөйрөсү Маалымат борборун куруу үчүн инженердик-куруу, кураштыруу жана ишке багытап жөнгө салууга даярдык көрүүнү кошо алганда, жумушчу долбоорун иштеп чыгуу, жабууларды, тиешелүү материалдарды сатып алуу менен долбоорду ишке ашырууну камтыган товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну камтыйт. Төмөнкүлөр долбоордун компонентинен болууга тийиш: 

-инженердик-куруу, кураштыруу жана ишке багыттап жөнгө салуу боюнча даярдык иштери; 

-борборду жана ал жайгашкан имаратты электр энергиясы менен камсыз кылуу (дизель генератору, иш үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуучу жабдууларды орнотуу; 

-дайыма муздак абанын өкүм сүрүшүн камсыз кылуу; 

-өрт коопсуздугун камсыз кылуу; 

-борбордо талап кылынган шартты камсыз кылуу (фальшпол, тиешлүү шкафтар, кабель системасы, бөлүштүрүүчү жай ж.б.) 

-контролдоо жана мониторинг жүргүзүү системаларын жөнгө салуу. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 9-апрелинде саат (GMT+6) 17-30га чейин сунушталат. Сынактык документтерди сатып алуу наркы 100 (жүз) АКШ долларын түзөт. Акча каражаттарын которууга реквизиттер сынактык документтерде көрсөтүлөт. Документтерди алуу жана ага төлөө маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы биринчи конференция 2018-жылдын 26-февралында саат (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Катышуучулар үчүн сынак алдындагы экинчи конференция 2018-жылдын 27-мартында (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Дареги: Кыргыз Республикасы Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 , Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы. Конференцияга катышуу маселеси боюнча да техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынактык сунуштар 2018-жылдын 12-апрелинин саат 14:00 гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чуй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 1-чи кабатындагы 117 бөлмөдө кабыл алынат. Кечигип тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт. 

Сынакка катышуу үчүн сунуштарды берүү учуруна карата Маалымат борбордун куруу боюнча жумушчу долбоорун кароого сунуштоо талап кылына тургандыгын баса белгилеп кетүүгө тийишпиз.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 12-апрелинде саат 14-00дө ачылат. Дареги : Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары Чүй проспектиси 168.  

Сынакты уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча +996 312 66 91 53, 61 52 83 телефон номерлерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот.