Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы DLP модулунун «Маалыматтан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жөнгө салуу жана контролдоо» автоматташтырылган системасын (купуя маалыматтын ачыкка чыгып кетишине бөгөт коюу системасы) техникалык колдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак жарыялайт: 

Сынактык документтер 2019-жылдын 10-январында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 27-декабрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт.  

Сунуштар Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча 2019-жылдын 15-январында саат 15:00 чейин кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кийин келип түшкөн сунуштар кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 15-январында саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлерине визиттик карточкаларды сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө Бишкек шаары, Чүй 168, «Экспедиция» 117-бөлмөсү дарегине «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлерине визиттик карточкаларды сатып алуу боюнча котировкаларды талап кылууга» деп белгиленип, 2018-жылдын 25-декабрынан саат 15-00дөн кечиктирилбестен жөнөтүлүүгө тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Тогуззаков Кубанычка (312) 61-23-04 телефону жана ktoguzzakov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ош шаары, Курманжан датка кѳчѳсү 119 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгынын административдик имаратындагы убактылуу кассалык түйүн» объектиси боюнча курулуш-монтаждоо иштерин аткаруу үчүн баа сунуштарын аныктоого мониторинг жүргүзѳт. 

Баа сунуштары «Курулуш-монтаждоо иштерин аткарууга баа сунуштары» жазуусу менен чапталган конвертте 2019-жылдын 31-январында саат 14.00дѳн кечиктирилбестен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бѳлмѳсүндѳ («экспедиция») кабыл алынат. 

Баа сунуштары мониторинге катышуу үчүн квалификациялык жана техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 66-92-67 телефонуна же amaasaliev@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жылуулап каптоо материалдарын сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), “Жылуулап каптоо материалдарын сатып алууга баа котировкалары” жазуусу менен чапталган конвертте 2018-жылдын 20-декабрында саат 14:00 чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (“экспедиция”) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 100 литр сыйган суу жылыткыч сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), “Суу жылыткыч сатып алууга баа котировкалары” жазуусу менен чапталган конвертте 2018-жылдын 20-декабрында саат 14:00 чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (“экспедиция”) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сервердик жабдыктын жана оптикалык коммутатордун кошумча бөлүктөрү сатып алуу боюнча котировкалар талабына катышууга чакырат.  

Баа котировкалары snikolsky@nbkr.kg дарегине электрондук түрдө сунушталууга же конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 28-декабрь күнү саат 11:00дөн кечиктирбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө (“Экспедиция”) “Оптикалык коммутатордун кошумча бөлүктөрү сатып алуу боюнча котировкалар” деген белги менен тапшырылууга тийиш. 

Кошумча маалыматты +996 (312) 61-10-48 телефон номери же akenzhebaev@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу алсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы орус тилинен англис тилине жана англис тилинен орус тилине оозеки жана жазуу жүзүндө которуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу үчүн ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Лот №1 Улуттук банктын кездешүү жолугушуу иш чараларын орус тилинен англис тилине жана англис тилинен орус тилине, оозеки жүзүндө которуу. 

Лот №2 Улуттук банктын документтерин орус тилинен англис тилине жана англис тилинен орус тилине, жазуу жүзүндө которуу. 

Сынак боюнча документтер Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү, 101 дарегинде 2018-жылдын 26-декабрында саат 17:00гө чейин берилет.  

Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 21-декабрда саат 10:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 08-январында саат 14.00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 08-январында саат 14:00дө каралат, дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101.  

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg 

электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Улуттук банктын мезгилдүү расмий басылмаларын басууга даярдоо жана басып чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу максатында төмөндөгү үч лотон турган ачык сынак өткөрөт: 

-1-лот. “Улуттук банктын 2018-жыл үчүн жылдык отчетун”, “КРнын финансы секторунун стабилдүүлүгү жөнүндө отчетту” жана “Улуттук банктын илимий иштерин” басууга даярдоо (верстка) жана басып чыгаруу  

-2-лот. “Улуттук банктын 2018-жыл үчүн жылдык отчетун”, “КРнын финансы секторунун стабилдүүлүгү жөнүндө отчетун” басып чыгаруу 

-3-лот. “КРнын төлөм теңдемин” жана “Улуттук банктын ченемдик актыларын” басууга даярдоо жана басып чыгаруу 

Сынактык документтер 2018-жылдын 20-декабры саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 11-декабрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 25 декабры саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 25-декабры саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Symantec компаниясынын программдык продукттарына лицензиялардын мөөнөтүн узартуу үчүн сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды сыртына «Запрос котировок (лицензии Symantec)» деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 21-декабрында саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 61-10-47 телефонуна жана webmaster@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Oracle компаниясынын программалык продуктыларынын лицензиясынын техникалык колдоосун узартуу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу үчүн ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү, 101 дарегинде 2018-жылдын 11-декабрынын саат 17:00гө чейин берилет.  

Сынактык сунуштарды кабыл алуу убактысы 2018-жылдын 14-декабрынын саат 15:00дө бүтөт, дареги: Бишкек шаар, Чүй пр., 168. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар 2018-жылдын «14» декабрынын саат 15:00дө каралат, дареги: Бишкек шаары, Чүй пр., 168. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук дареги боюнча техникалык координаторго кайрылса болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы SAP Extended Standard Content Management by OpenText лицензиясынын техникалык колдоосун узартуу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу үчүн ачык эл аралык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү, 101 дарегинде 2018-жылдын 04-декабрынын саат 17:00гө чейин берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 16-ноябрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынактык сунуштарды кабыл алуу убактысы 2018-жылдын 07-декабрынын саат 15:00дө бүтөт, дареги: Бишкек шаар, Чүй пр., 168. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 07-декабрында саат 15:00дө ачылат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук дареги боюнча техникалык координаторго кайрылса болот.