Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коллекциялык монеталарын даярдатуу жана алардын жеткирилип берилишин камсыз кылуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу максатында эл аралык ачык тендерге катышууга чакырат: 

- «Кыргыз каганатынын шайма-шай куралданган жоокери», күмүш монетасы, 1 000 даана (локалдык кычкылдандыруу) 

- «Кыргыз каганатынын шайма-шай куралданган жоокери» жез-никель монетасы,5 000 

дааны 

- «Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл» жез-никель монетасы, 5 000 дааны 

- «Комуз» күмүш монетасы,1 000 даана 

- «Каркыра» күмүш монетасы,1 000 даана 

Тендердик документтер 2017-жылдын 7-июнунун саат 14:00гө чейин берилет. 

Тендердик сунуштар 2017-жылдын 12-июунун саат 14:00гө чейин төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, Чүй пр., 168, 1-чи кабат, «Экспедиция» бөлүмү

Белгиленегн мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 12-июунунда саат 14:00дө ачылат. 

Суроолорго жооп алуу үчүн +996 312 66 91 53 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Дата борборун түзүү жана аны талаптагыдай жабдуу менен пайдаланууга берүү долбоорун ишке ашыруунун алкагында эл аралык (эки баскычтан турган) ачык тендер өткөрүлө тургандыгын жарыялайт. 

Тендердик документтер 2017-жылдын 22-июнунда саат 17-30га чейин сунушталат. Тендердик документтердин наркы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ошол күнгө карата белгиленген курсуна ылайык, 200 (эки жүз) АКШ долларын түзөт. Документтерди алуу жана ага төлөө маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Катышуучулар үчүн тендер алдындагы конференция Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратында 2017-жылдын 22-майында саат 14-00дө өткөрүлөт . Тендерге катышуу маселеси боюнча да техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Тендердик сунуштар ( тендердин 1-баскычы) Улуттук банктын Бишкек шаары, Чуй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 1-чи кабатындагы 117 бөлмөдө кабыл алынат. Кечигип тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тендердин 1-баскычы боюнча сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 27-июнунда саат 14-00дө ачылат. 

Тендерди уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча +996 312 66 91 52, 66 91 53 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чындоо борборунун («Толкун» пансионаты) №1 конок үйүн куруу боюнча иштерди ачык тендер өткөрөт. 

Тендер алдындагы жолугушуу 2017-жылдын 19-майында саат 13:30дө өткөрүлөт дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө,105/1. 

Тендердик документтерди 2017-жылдын 30- майында тапшырууга болот. 

Тендердик сунуштар 2017-жылдын 2-июнунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат. Көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 2-июнуна саат 14:00дө ачылат. 

Суроолорго жооп алуу үчүн +996 312 66 91 53 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  долбоорлоого тендердик документтер топтомун экспертизадан өткөрүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкасына (сунуштар менен)  катышууга сунуштоочуларды чакырат. 

Сунуштар конвертке салынып, чапталган түрдө 2017-жылдын 11-майынын саат 14:00нөн кечиктирбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспектиси 168 дарегинде жайгашкан башкы имаратынын «Экспедиция»  117-бөлмөсүнө, «Долбоорлоого тендердик документтер топтомун экспертизадан өткөрүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу» деген белги менен тапшырылууга тийиш.  

Бул маселе боюнча суроолор болсо +996 (312) 66-92-73 телефондоруна кайрылып, түшүндүрмө алсаңыздар болот.  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы компьютердик жабдууларды сатып алуу боюнча тендердин жыйынтыгын маалымдайт: 

· Лот 1- « Интер Альянс » ЖЧКсы жеңүүчү катары аныкталган (адреси: Бишкек ш., Манас пр., 43-2). 

· Лот 2- “Лоджик” ААКсы жеңүүчү катары аныкталган (адреси: Бишкек ш., Токтогул көч.,99). 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жабдууларды жана техникалык колдоо кызматын сатып алуу боюнча тендер өткөрөт: 

ь Лот №1 - Түйүндөр аралык жабдууларды (экран), 2 даана. 

ь Лот №2- Техникалык колдоо кызматын, 56 даана. 

Тендер алдындагы жолугушуу 2016-жылдын 3- майында саат 13:30дө өткөрүлөт дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101. 

Тендердик документтерди 2017-жылдын 15-майына саат 17:30гө чейин тапшырууга болот. 

Тендердик сунуштар 2017-жылдын 18-маыйнда саат 14:00гө чейин кабыл алынат. Көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 18-майында саат 14:00дө ачылат. 

Суроолорго жооп алуу үчүн +996 312 66 91 53 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Окуу-ден соолукту чыңдоо борборуна үтүктөгүч жабдууну сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларын конвертке салып, чапталган түрдө, сыртына “Үтүктөгүч жабдууну сатып алууга котировкалар” деп белгилөө менен 2017-жылдын 04-майынын саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшыруу талап кылынат. 

Толук малымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна же easanbekov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы стандарттык программалык камсыздоону сатып алуу максатында, сунуштоочуларды баа котировкасына (сунуштар менен) катышууга чакырат. 

Сунуштар конвертке салынып, чапталган түрдө 2017-жылдын 28-апрелинин саат 16:00нөн кечиктирбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспектиси 168 дарегинде жайгашкан башкы имаратынын «Экспедиция» 117-бөлмөсүнө, «Стандарттык программалык камсыздоону сатып алуу» деген белги менен тапшырылууга тийиш. 

Бул маселе боюнча суроолор болсо +996 (312) 66-91-85 телефондоруна кайрылып, түшүндүрмө алсаңыздар болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе техникасын сатып алуу боюнча ачык республикалык тендер өткөрөт.  

Тендердик документтер 2017-жылдын 10-майына чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 105/1 дарегинен алууга болот. 

Тендер алдындагы конференция 2017-жылдын 26-апрелинде саат 14:00 дө өткөрүлөт дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 105/1. 

Тендердик сунуштар 2017-жылдын 12-майдын саат 14:00 гө чейин кабыл алынат. Мөөнөтүнөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 12-майда саат 14:00 дө ачылат. 

Бардык маселелер боюнча жооп алуу үчүн: +996 312 66 91 53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылса болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Symantec/Veritas компаниясынын техникалык колдоо кызмат көрсөтүүсүн жана программалык продукттарынын жаңы лицензияларын сатып алуу боюнча ачык республикалык тендер өткөрөт.  

Тендердик документтер 2017-жылдын 25-апрелине чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 105/1 дарегинен алууга болот. 

Тендер алдындагы конференция 2017-жылдын 14-апрелинде саат 15:00 дө өткөрүлөт дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 105/1. 

Тендердик сунуштар 2017-жылдын 28-апрелинин саат 15:00 гө чейин кабыл алынат. Мөөнөтүнөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 28-апрелинде саат 15:00 дө ачылат. 

Бардык маселелер боюнча жооп алуу үчүн: +996 312 66 91 53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылса болот.