1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААКсы тарабынан банктын Директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Хидео Саваданын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 30-ноябрында кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААКсы тарабынан банктын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Хидетака Саваданын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 30-ноябрында кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААКсы тарабынан банктын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Комия Кеничиронун талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 30-ноябрында кабыл алды; 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААКсы тарабынан банктын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Роберт Дрессендин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 30-ноябрында кабыл алды; 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз - Швейцариялык Банк» ЖАКсы тарабынан Башкармасынын мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Акматова Мээрим Кадырбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 30-ноябрында кабыл алды; 

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Капитал Банк» ААКсы тарабынан банктын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Арстанбаева Нургуль Абласовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 30-ноябрында кабыл алды.