1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Кыргыз - Швейцариялык Банк" ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Дидье Пеклардын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 12-октябрында кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Евразиялык Сактык Банкы" ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Кемелов Аслан Аскаровичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 12-октябрында кабыл алды.