Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААКсынын лицензиясына кошо тиркелген уруксат берилген банк операциялар тизмегин кеңейтүү жөнүндө чечимин 2017-жылдын 30-августунда кабыл алды, жана ошону менен башка эмитенттердин жеке белгилери көрсөтүлбөгөн баалуу металлдары менен операцияларды жүргүзүү укугуна уруксат берилди.