1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен Ош областынын Карасуу районунун Кызылкыштак айылындагы Курманжан Датка көчөсүндө (жаңы автобекеттин тегерегинде) алмашуу операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 100 000 сом өлчөмүндө айып салуу менен административдик жоопкерчиликке Кыргыз Республикасынын жараны М.О. тартылды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен Ош шаарындагы А. Навои көчөсүндө (“Келечек” базарынын сыртында) алмашуу операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 100 000 сом өлчөмүндө айып салуу менен административдик жоопкерчиликке Кыргыз Республикасынын жараны Э.Ж. тартылды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен Ош шаарындагы А. Навои көчөсүндө (“Келечек” базарынын сыртында) алмашуу операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 100 000 сом өлчөмүндө айып салуу менен административдик жоопкерчиликке Кыргыз Республикасынын жараны К.А. тартылды.