1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Россия-Кыргызстандык «АМАНБАНК» ААКсы Ички аудит кызматынын жетекчиси кызмат ордуна сунушталган Ибраев Нурлан Маркиловичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 06-июлунда кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААКсы Директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Талпаков Аслан Бактыгереевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 6-июлунда кабыл алды.