Улуттук банктын расмий веб-сайтында "(Кыргыз Республикасынын Административдик-процессуалдык кодексине жана "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана банктар иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору "Банк мыйзамдары" бөлүгүнүн "Талкууга мыйзам долбоорлору" бөлүмчөсүндө талкууга жайгаштырылгандыгын маалымдайт. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жогоруда аталган мыйзам долбооруна бир ай убакыт ичинде сын-пикирлериңизди ajorobekova@nbkr.kg и ktemirov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберүүнү өтүнөт.