2018-жылдын 10 июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180718 

1 300 000,0 

11.07.2018 

18.07.2018 

BD004180808 

500 000,0 

11.07.2018 

08.08.2018 

BD013181010 

500 000,0 

11.07.2018 

10.10.2018