2017-жылдын 14-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013171218 

20 000,00 

18.09.2017 

18.12.2017 

GD052180917 

150 000,00 

18.09.2017 

17.09.2018