2017-жылдын 20-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

 

GBA07240220 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

18,00 

Баасы (сом) 

88,32 

Чыгаруу күнү 

20.02.2017 

Төлөө күнү 

20.02.2024