Кайта келүү

Тышкы көзөмөл башкармалыгы 

 

Аманатчылардын жана башка кредиторлордун таламдарын коргоо максатында банктардын жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин ишине тышкы (аралыктан) көзөмөлдүктү жүзөгө ашырат, ошондой эле талаптагыдай (ак ниеттүү) атаандаштыкты камсыз кылат.