Кайта келүү

Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы 

 

Банктарга жана банктык эмес финансы-кредит мекемелерине көзөмөлдүктүн жана жөнгө салуунун методологиялык базасын иштеп чыгат жана алардын ишин лицензиялайт.