Финансы рыногуна колдоо көрсөтүү, Кыргыз Республикасынын региондорунда финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана нак эмес төлөмдөр наркын төмөндөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Кыргыз Республикасында банктык инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү колдонууга киргизүүнүн атайы иш ыргагы жөнүндө" убактылуу жобонун долбоорун коомдук талкуудан өткөрүүдө. 

Ушуга байланыштуу долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген мөөнөткө карата makulueva@nbkr.kg жана oevlashkova@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүүнү өтүнөбүз.