2023-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2023-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2023-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми


2022-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2022-жыл үчүн төлөм теңдеми


2021-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2021-жыл үчүн төлөм теңдеми


2020-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2020-жыл үчүн төлөм теңдеми


2019-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2019-жыл үчүн төлөм теңдеми


2018-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2018-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2018-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2018-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2018-жыл үчүн төлөм теңдеми


2017-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2017-жыл үчүн төлөм теңдеми


2016-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2016-жыл үчүн төлөм теңдем


2015-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2015-жыл үчүн төлөм теңдеми


2014-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2014-жыл үчүн төлөм теңдеми


2013-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2013-жыл үчүн төлөм теңдеми


2012-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2012-жыл үчүн төлөм теңдеми


2011-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2011-жыл үчүн төлөм теңдеми


2010-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2010-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2010-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2010-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2010-жыл үчүн төлөм теңдеми


2009-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2009-жыл үчүн төлөм теңдеми


2008-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2008-жыл үчүн төлөм теңдеми


2007-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2007-жыл үчүн төлөм теңдеми


2006-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2006-жыл үчүн төлөм теңдеми


2005-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2005-жыл үчүн төлөм теңдеми


2004-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми


2003-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын биринчи чейреги үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын тогуз айы үчүн төлөм теңдеми

 Кыргыз Республикасынын 2003-жыл үчүн төлөм теңдеми


2002-жыл

 Кыргыз Республикасынын 2002-жыл үчүн төлөм теңдеми