Акча-кредит саясатынын орто мөөнөткө каралган негизги багыттары

 Акча-кредит саясатынын 2014-2017-жылдарга негизги багыттары

 Акча-кредит саясатынын 2013-2015-жылдарга негизги багыттары

 Акча-кредит саясатынын 2011-2013-жылдарга негизги багыттары

 Акча-кредит саясатынын 2010-жылга негизги багыттары

 Акча-кредит саясатынын 2009-2011-жылдарга негизги багыттары