2024-жылга милдеттүү резерв түзүү  

ГРАФИГИ 

 

 

Эсептик мезгил аралыгы 

Базалык мезгил аралыгы 

Мезгил аралыгынын узактыгы 

башталышы 

аягы 

башталышы 

аягы 

04.12.23 

31.12.23 

01.01.24 

28.01.24 

28 күн 

01.01.24 

28.01.24 

29.01.24 

25.02.24 

28 күн 

29.01.24 

25.02.24 

26.02.24 

24.03.24 

28 күн 

26.02.24 

24.03.24 

25.03.24 

21.04.24 

28 күн 

25.03.24 

21.04.24 

22.04.24 

19.05.24 

28 күн 

22.04.24 

19.05.24 

20.05.24 

16.06.24 

28 күн 

20.05.24 

16.06.24 

17.06.24 

14.07.24 

28 күн 

17.06.24 

14.07.24 

15.07.24 

11.08.24 

28 күн 

15.07.24 

11.08.24 

12.08.24 

08.09.24 

28 күн 

10 

12.08.24 

08.09.24 

09.09.24 

06.10.24 

28 күн 

11 

09.09.24 

06.10.24 

07.10.24 

03.11.24 

28 күн 

12 

07.10.24 

03.11.24 

04.11.24 

01.12.24 

28 күн 

13 

04.11.24 

01.12.24 

02.12.24 

29.12.24 

28 күн 

14 

02.12.24 

29.12.24 

30.12.24 

26.01.25 

28 күн 

 2023-жылга милдеттүү кам түзүү графиги