Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2024-жылы Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын коллекциялык монеталарынын эскиздеринин долбоорлорун иштеп чыгуу үчүн сүрөтчү-дизайнерлер арасында төмөнкү талаптар боюнча ачык сынак жарыялайт: 

Сериясы 

Темасы 

Металлы 

Салмагы 

(г) 

Өлчөмү (мм) 

Формасы 

Улуу Жеңишке 80 жыл 

Тарыхый окуялар 

Күмүш 925° 

28,28 

38,61 

Тегерек 

Кара-Кыргыз автономиялуу облусуна 100 жыл  

Күмүш 925° 

28,28 

38,61 

Тегерек 

Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоорлору берилген теманы толук ачып берүүгө жана төмөнкү критерийлерге туура келүүгө тийиш: 

- берилген темага шайкеш келүү

- жогорку деңгээлде көркөм аткаруу; 

- маданий жана эстетикалык ченемдерге туура келүү

- жеке чыгармачылык. 

 

Сынактын шарттары: 

 

1. Монетанын жасалгасына коюлган талаптар: 

 

«Улуу Жеңишке 80 жыл» коллекциялык монетасы

- монетанын алдыңкы бетине (аверс) негизги сюжети, монетанын номиналы (10 сом) жана «Улуу Жеңишке 80 жыл / 80 лет Великой Победе» жазуулары; 

- монетанын арткы бетинде (реверс) сюжеттин уландысы берилип, мамлекеттик герб, монетанын чыккан жылы «2025», «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы / Национальный банк Кыргызской Республики» деген жазуу түшүрүлүүгө тийиш. 

Монетанын металлы жана сапат белгиси (Ag 925), салмагы (28.28 g) аткаруучунун көз карашы боюнча монетанын алдыңкы бети сыяктуу эле, арткы бетине да жайгаштырылышы мүмкүн.  

 

«Кара-Кыргыз автономиялуу облусуна 100 жыл» коллекциялык монетасы

- монетанын алдыңкы бетине (аверс) негизги сюжети, монетанын номиналы (10 сом) жана «Кара-Кыргыз автономиялуу облусуна 100 жыл / Кара-Кыргызской автономной области 100 лет» жазуулары; 

- монетанын арткы бетинде (реверс) сюжеттин уландысы берилип, мамлекеттик герб, монетанын чыккан жылы «2024», «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы / Национальный банк Кыргызской Республики» деген жазуу түшүрүлүүгө тийиш. 

Монетанын металлы жана сапат белгиси (Ag 925), салмагы (28,28 g) аткаруучунун көз карашы боюнча монетанын алдыңкы бети сыяктуу эле, арткы бетине да жайгаштырылышы мүмкүн.  

 

2. Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоорлору төмөнкү форматта берилүүгө тийиш: 

- А4 форматындагы кагазда рельефин иштеп чыгуу менен көркөм сүрөттөр монетанын нукура өлчөмүндө жана чоңойтулган формада (диаметри 150 мм).  

- JPG форматында электрондук түрдө, mzadokhina@nbkr.kg дарегине жөнөтүү

 

3. Катышуучу ар бир монета үчүн 4 (төрт) эскиздин долбоорун иштеп чыгуусу зарыл, анын ичинде:  

- монетанын алдыңкы бетинин эки эскизинин долбоору; 

- монетанын арткы бетинин эки эскизинин долбоору. 

 

4. Ар бир эскиздин долбооруна коллекциялык монетанын сунушталган дизайны боюнча мазмунун чечмелеген түшүндүрмөлөр кошо тиркелүүгө тийиш. 

 

5. Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоорлорун тапшыруу мөөнөтү: 2024-жылдын 5-февралына чейин. 


6. Сынактын жеңүүчүсүнө монетанын ар бир бетине 50 000 (элүү миң) сомдон алып эсептегенде, бир монетага 100 000 (жүз миң) сом өлчөмүндө сый акы төлөнөт. Сый акы Улуттук банк Башкармасы бекиткен эскиздин долбоорлоруна гана төлөнөт. 


7. Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоорлору «Сынак» (Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы үчүн) белгисин коюу менен Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын № 117 иш бөлмөсүнө тапшырылат. 


Кошумча маалыматты (312) 66-92-24 телефон аркылуу алсаңыздар болот.