Жалал-Абад областы, Чаткал району, Каныш-Кыя айылы (токой чарба имараты) юридикалык дареги боюнча катталган «Беш-Арал» микрокредиттик агентствосу» коомдук фонду Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, Курманбек көчөсү, 10 юридикалык дареги боюнча катталган «Сары-Челек» Микрокредиттик Агентствосу» коомдук фондуна бириктирүү менен кайра уюштурулгандыгына байланыштуу, 2007-жылдын 27-мартындагы № 125 эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы тарабынан жокко чыгарылды.