2023-жылдын 23-майында Улуттук банктын кызматкерлери коммерциялык банктардын комплаенс-кызматтары менен санкциялар жана санкциялардан улам кошумча тобокелдиктердин таасири боюнча актуалдуу маселелерди, ошондой эле жаңы банктык продукттарды/кызмат көрсөтүүлөрдү жана финансылык технологияларды колдонууга киргизүүдө Кыргыз Республикасынын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндө мыйзам талаптарын сактоо маселелерин талкуулоо үчүн жолугушушту.  

Жолугушууда АКШ жана Европа бирлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын экономикалык өнөктөш өлкөлөрүнө карата чектөө чаралары киргизилген учурдан тартып Улуттук банк Кыргыз Республикасынын банк системасына санкциялардын терс таасирине бөгөт коюу жана банктык корреспонденттик мамилелердин токтоп калуу тобокелдиктерине жол бербөө максатында тиешелүү иштерди жүргүзүүдө

Атап айтканда, Улуттук банк туруктуу негизде коммерциялык банктарга санкциялардан улам кошумча тобокелдиктердин таасири жөнүндө маалымдап турат жана санкцияларга жол бербөө максатында коммерциялык банктарга OFAC, Европа бирлигинин санкциялык тизмегине кирген товарлар жана жактар менен операцияларды контролдоону күчөтүү жана аларга жол бербөө боюнча чараларды кабыл алууну сунуштайт. 

Мындан тышкары жолугушууда коммерциялык банктарга, банктын кардарларын тейлөөдө, санкциялар аларга карата киргизилген юрисдикциядагы жактар менен операцияларга өзгөчө көңүл буруу менен аларды Кыргыз Республикасынын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзам талаптарына ылайык талапка ылайык текшерүү жагында ички контролдукту күчөтүү чараларын көрүү ишин улантууну сунуштады.