Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын майына карата мамлекеттик казына облигацияларынын чыгаруу көлөмдөрүнө толуктоолор киргизилгендиги тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет. 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион өтө турган күнү 

Чыгаруу күнү 

Каттоо номери 

Купондук чен 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

24.05.2024  

27.05.2024  

GBB03270527  

16,3% 

3 жыл  

2 980,0  

24.05.2024  

27.05.2024  

GBA03270527  

5% 

3 жыл  

350,0