2024-жылдын 21-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240529 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.05.2024 

29.05.2024 

BD004240619 

6 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.05.2024 

19.06.2024 

BD013240821 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

22.05.2024 

21.08.2024 

BD026241120 

100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

22.05.2024 

20.11.2024