2024-жылдын 14-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240522 

8 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.05.2024 

22.05.2024 

BD004240612 

7 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.05.2024 

12.06.2024 

BD013240814 

300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

15.05.2024 

14.08.2024 

BD026241113 

100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

15.05.2024 

13.11.2024