Аффиннаждалган алтындан 100 грамм салмагындагы өлчөнгөн куйма 

 

Куйманын алдыңкы бетине төмөнкүлөр түшүрүлгөн: 

- Англис тилинде "NBKR" деген жазуу  

- Түндүктүн сүрөттөлүшүүндүктүн өзөгү

- Куйманын грамм менен көрсөтүлгөн салмагы (100 g) 

- Металлдын англис тилинде аталышы("Fine Gold") 

- Куймадагы баалуу металлдын массалык үлүшү (999,9 сапат белгисиндеги)  

- Жасап чыгаруучу заводдун товардык белгиси  

- Куйманын номери 

Өлчөнгөн куйма сертификаты менен кошо өзүнчө кутучага салынган. Мында, куйманын номери сертификаттын номерине дал келүүгө тийиш.  

 

Алтын куйманын техникалык мүнөздөмөлөрү

 

Салмагы, г 

Туурасы, мм 

Узундугу, мм 

Металлы 

Сапат белгиси 

Канча даанада чыгарылган 

100 

27 

45 

Алтын 

999,9 

320