Аффиннаждалган алтындан1 грамм салмагындагы өлчөнгөн куйма 

 

Куйманын алдыңкы бетине төмөнкүлөр түшүрүлгөн: 

- Англис тилинде "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы" деген жазуу  

- Түндүктүн сүрөттөлүшүүндүктүн өзөгү

- Куйманын грамм менен көрсөтүлгөн салмагы (1 g) 

- Металлдын англис тилинде аталышы ("Fine Gold") 

- Куймадагы баалуу металлдын массалык үлүшү (999,9 сапат белгисиндеги)  

- Жасап чыгаруучу заводдун товардык белгиси  

- Куйманын номери 

Куйма ар кандай тышкы таасирлерге чыдамдуу келген бекем желим менен капталган жана ал бир эле учурда куйманын сертификаты да болуп саналат. Куйманын номери сертификаттын номеринедал келүүгө тийиш. Капталган желимдин сертификаттын бүтүндүгү куйманын аныктыгынынкепилдиги болуп, аларды кайрадан сатып алуу учурунда кардар менен дароо эсептешүүнү камсыз кылат. Эгерде куйма капталган желим сертификат бузулууга дуушар болсо же ал жок болсо, өлчөнгөнкуйма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында кылдат экспертизадан өткөртүлүүгө тийиш. 

Куйма капталган желимди ачууга жол берилбейт! 

 

Алтын куйманын техникалык мүнөздөмөлөрү

 

Салмагы, г 

Туурасы, мм 

Узундугу, мм 

Металлы 

Сапат белгиси 

Канча даанада чыгарылган 

13,8 

Алтын 

999,9 

1 000