Конъюнктура: 31 август - 4 сентябр


Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилген: 

1. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна «У Ирины» ЖЧКсына 2015-жылдын 3-сентябрында № 5368 лицензия берилди. Алмашуу бюросунун каттоо номери № 3349. Дареги: Бишкек шаары, Б.Бейшеналиева атындагы жана Киев көч. кесилишинде (“Беш-Сары кичи базары”)  

2. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна «Монетка плюс» ЖЧКсына 2015-жылдын 2-сентябрында № 5367 лицензия берилди. Алмашуу бюросунун каттоо номери № 3348. Дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка атындагы көч., 288-үй.  

3. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна «Ю.М.Т.» ЖЧКсына 2015-жылдын 2-сентябрында № 5366 лицензия берилди. Алмашуу бюросунун каттоо номери № 3347. Дареги: Бишкек шаары, Чимкент көч.1  

  

Төмөнкү БФКМдердин жана алмашуу бюролорунун лицензиялары/күбөлүктөрү жокко чыгарылган/кайтарылып алынган: 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 31-июлундагы №32/2 токтомунун негизинде МКК «АйТим-Кредит» ЖЧКсынын 2009-жылдын 1-декабрында каттоодон өткөндүгү жөнүндө № 257 күбөлүгү жокко чыгарылган. 

2. Жеке ишкер Баязитова Венера Аркадьевнага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 4-сентябрында берилген №5046 лицензия анын мөөнөтүнүн бүтүшүнө байланыштуу жокко чыгарылган. Дареги: Бишкек шаары, Ден Сяопин атындагы көч. 2/1.  

3. Жеке ишкер Доолотбаева Розагул Базарбаевнага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 30-августунда берилген № 5045 лицензия анын мөөнөтүнүн бүтүшүнө байланыштуу жокко чыгарылган. Дареги: Ош областы, Ош шаары, Навои атындагы көч. номерсиз ("Тынчтык" базары). 

4. Жеке ишкер Бектемирова Нурия Абдуллаевнага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 30-августунда берилген № 5044 лицензия анын мөөнөтүнүн бүтүшүнө байланыштуу жокко чыгарылган. Дареги: Ош областы, Ош шаары, Навои атындагы көч. номерсиз ("Тынчтык" базары).