Тажрыйбалык такшалуудан өтүү 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жогорку окуу жайларынын акыркы курсунун студенттерин жана жаш адистерди окуу стажировкасын өтүүгө, сынак өткөрүү жолу менен кабыл алат.  

  Сынак өткөрүүнүн этаптары:  

 • документтерди тандоо;  

 • кесипкөйлүк тесттен өткөрүү;  

 • маектешүү;  

  Талапкерлерге коюлуучу талаптар:  

 • жогорку окуу жайлардын эң мыкты баалар менен аяктаган 35 жаштан жогору эмес студенттери жана республиканын окуу мөөнөтү беш жылдык жогорку окуу жайларынын жана магистратуралардын акыркы курсунун студенттери;  

 • өзүн жакшы сапатттары менен көрөтө алган жана квалификациялык талаптарга жооп берген, адис/инспектор/экономист бош кызмат орундары үчүн сынакка катышкан талапкерлер.  

Окуу стажировкасынан өтүү мөөнөтү 3 айдан 1 жылга чейин.  

  Стажировканын жыйынтыгы боюнча төмөнкү чечимдер кабыл алынышы мүмкүн:  

 • бош кызмат ордуна сунушталат/сунушталбайт;  

 • стажировкадан өтүү мөөнөтү узартылсын;  

 • стажировка аяктасын.  

  Талап кылынуучу документтер:  

 • кадрларды эсепке алуу баракчасы, сүрөтү менен;  

  өмүр баяны  

 • билими жөнүндө документтер (диплом тиркемеси менен же зачеттук китепчесинин көчүрмөсү), илимий даража жана наам ыйгарылгандыгы, квалификациясын жогорулаткандыгы жөнүндө диплом, сертификаттар ж.б.  

 • эмгек китепчесинин көчүрмөсү (эгер бар болсо);  

 • таржымал (кошумча маалыматтар) талапкердин каалоосу боюнча;  

 • паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документ, ошондой эле аскердик билети документтерди тапшырып жаткан учурда, талапкердин өз колу менен берилет.  

  Документтер төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:  

 • Бишкек шаары Т.Үмөталиев атындагы көчө 101-үй, Персонал менен иш алып баруу бөлүмү, №106-бөлмө телефондору (0312) 66-90-18  

Өздүк баракча Персонал менен иш алып баруу бөлүмү тарабынан берилет, №106-бөлмө.