Террористтик жана экстремисттик ишке же массалык жок кылуучу куралдарды таратууда катышкандардын эл аралык жана улуттук тизмелери