2014-жылдан бери "Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама" басылмасы "Акча-кредит саясаты жөнүндө отчетко" бириктирилген.

Тиешелүү маалымат Улуттук банктын расмий сайтынын "Акча-кредит саясаты" / "Акча-кредит саясаты жөнүндө отчет"бөлүкчөсүндө жайгаштырылган.


2013-жыл


 Инфляции боюнча баяндама I квартал 2013-ж.

 Инфляции боюнча баяндама II квартал 2013-ж.

 Инфляции боюнча баяндама III квартал 2013-ж.

 Инфляции боюнча баяндама IV квартал 2013-ж.


2012-жыл


 Инфляции боюнча баяндама I квартал 2012-ж.

 Инфляции боюнча баяндама II квартал 2012-ж.

 Инфляции боюнча баяндама III квартал 2012-ж.

 Инфляции боюнча баяндама IV квартал 2012-ж.


2011-жыл


 Инфляции боюнча баяндама I квартал 2011-ж.

 Инфляции боюнча баяндама II квартал 2011-ж.

 Инфляции боюнча баяндама III квартал 2011-ж.

 Инфляции боюнча баяндама IV квартал 2011-ж.


2010-жыл


 Инфляция боюнча баяндама I квартал 2010-ж.

 Инфляции боюнча баяндама II квартал 2010-ж.

 Инфляции боюнча баяндама III квартал 2010-ж.

 Инфляции боюнча баяндама IV квартал 2010-ж.


2009-жыл


 Инфляция боюнча баяндама I квартал 2009-ж.

 Инфляции боюнча баяндама II квартал 2009 ж.

 Инфляции боюнча баяндама III квартал 2009 ж.

 Инфляции боюнча баяндама IV квартал 2009 ж.


2008-жыл


 Инфляция боюнча баяндама III квартал 2008-ж.

 Инфляция боюнча баяндама IV квартал 2008-ж.


2007-жыл


 Инфляция боюнча баяндама I квартал 2007-ж.

 Инфляция боюнча баяндама II квартал 2007-ж.

 Инфляция боюнча баяндама III квартал 2007-ж.

 Инфляция боюнча баяндама IV квартал 2007-ж.


2006-жыл


 Инфляция боюнча баяндама I квартал 2006-ж.

 Инфляция боюнча баяндама II квартал 2006-ж.

 Инфляция боюнча баяндама III квартал 2006-ж.

 Инфляция боюнча баяндама IV квартал 2006-ж.


2005-жыл


 Инфляции боюнча баяндама I квартал 2005-ж.

 Инфляции боюнча баяндама II квартал 2005-ж.

 Инфляции боюнча баяндама III квартал 2005-ж.

 Инфляция боюнча баяндама IV квартал 2005-ж.2004-жыл


 Инфляция боюнча баяндама I квартал 2004-ж.

 Инфляция боюнча баяндама II квартал 2004-ж.

 Инфляция боюнча баяндама III квартал 2004-ж.

 Инфляция боюнча баяндама IV квартал 2004-ж.


2003-жыл


 Инфляции боюнча баяндама I квартал 2003-ж.

 Инфляции боюнча баяндама II квартал 2003-ж.

 Инфляции боюнча баяндама III квартал 2003-ж.

 Инфляции боюнча баяндама IV квартал 2003-ж.


2002-жыл


 Инфляции боюнча баяндама I квартал 2002-ж.

 Инфляции боюнча баяндама II квартал 2002-ж.

 Инфляции боюнча баяндама III квартал 2002 ж.

 Инфляции боюнча баяндама IV квартал 2002 ж.