КРУБ менен КЭБ ортосунда төлөмдөр жана эсептешүүлөр боюнча келишим