1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» ЖАКсы тарабынан ички аудит башкармалыгынын башчысынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Эшенкулова Айжамал Акджолтоевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 1-ноябрында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швецариялык Банк» ЖАКсы тарабынан башкы бухгалтери кызмат ордуна сунушталган Садралиева Алтын Анарбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 1-ноябрында кабыл алды.