Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүүгө жөнүндө мыйзамды бузгандыгы үчүн, Кырыгыз Республикасынын бир коммерциялык банкына 30 миң сом жана дагы бир башка коммерциялык банктын эки кызмат адамына 7 миң сомдон административдик айып салынды.