2018-жылдын 10 январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өзүнүн 7-күндүк жана 91-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:

Жүгүртүү мөөнөтү7 күн91 күн
Эмиссия № BD001180117BD013180411
Эмиссиянын көлөмү, млн. сом 500,0500,0
Кирешелүүлүк (%) 2,765,00
Баасы (сом) 9 994,649 875,19
Эмиссия күнү 10.01.201810.01.2018
Төлөө күнү 17.01.201811.04.2018