№ 

Сатып алуулардын аталышы 

Сатып алуулар жөнүндө маалымат 

Сатып алуулар статусу 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Netwrix Auditor for Active Directory программалык камсыздоосун сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Сынак документтери 2018-жылдын 30-январында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 24-январында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынакк сунушунун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүп, келишим колдонулган мезгил ичинде көбөйүү жагында өзгөрүүгө тийиш эмес.  

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча 2018-жылдын 2-февралында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 2-февралында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Банктын кызматкерлеринин балдары үчүн Жаңы жылдык белектерди сунуштоочуларды баа котировкасына катышууга чакырат.  

Тапшыруу мөөнөтү 2017-жылдын 20-декабрынан 28-декабрына чейин. 

Сунуштар конверттерге салынып, чапталган түрдө 2017-жылдын 18-декабрынын саат 9:00дөн кечиктирбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, дареги боюнча жайгашкан имаратынын “Кат-кабарларды кабыл алуу бөлүмүнө (Экспедиция) «Жаңы жылдык белектер» деп белгилөө менен тапшырылууга тийиш. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-50 телефонго же amusuralieva@nbkr.kg электрондук даректерине кайрылып, түшүндүрмө алсаңыздар болот. 

Жаңы жылга карата белектерди даярдап берүүчүлөргө сунуштар менен кайрылуулардын арасынан А. Шайбекова жеке ишмер утуп алды. А. Шайбекова жеке ишмер Бишкек шаарынын, Термечиков көчөсү, №49/2 үй дареги боюнча катталган. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратына ролл дарбазаларын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2017-жылдын 21-ноябрына чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дарегинен алууга болот.  

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 10-ноябрнда саат 14:00 дө өткөрүлөт дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101.  

Сынактык сунуштар 2017-жылдын 24-ноябрынын саат 14:00 гө чейин кабыл алынат. Мөөнөтүнөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 24-ноябрнда саат 14:00 дө ачылат. 

Бардык маселелер боюнча жооп алуу үчүн: +996 312 66 91 53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылса болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

«Селим» ЖЧКсы жеңүүчү катары аныкталганды (юридикалык дареги: Бишкек ш., Айни атындагы көчө 22/2). 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Netwrix Auditor for Active Directory программалык камсыздоосун сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2017-жылдын 1-ноябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 20-октябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 6-ноябрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кароого алынбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 6-ноябрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тышкы таасирлерден коргоо жана аларга бөгөт коюу системасы жөнгө салынган түйүндөр аралык экрандарды сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2017-жылдын 24-октябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 16-октябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 27-октябрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кароого алынбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 27-октябрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

«Лоджик» ААКсы жеңүүчү катары аныкталганды (юридикалык дареги: Бишкек ш., А.Токомбаев атындагы көчө 23/2). 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы оперативдүү эс-тутум модулунан 89 даананы кошумча сатып алууга төмөнкү лоттор боюнча ачык республикалык тендер өткөрө:  

- №1 лот боюнча  «New»;  

- №2 лот боюнча  «Remanufactured»;  

- №3 лот боюнча  «Refurbished».  

Тендердик документтер 2017-жылдын 15-сентябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.   

Тендер алдындагы конференция 2017-жылдын 24-августунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт.   

Тендердик сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 18-сентябрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.   

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган тендердик сунуштар кароого алынбайт.   

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 18-сентябрында саат 14:00дө ачылат.  

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүү жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган.