2017-жыл

 Депозиттер рыногу 2017-жылдын I чейреги

 Депозиттер рыногу 2017-жылдын I жарым жылдыгы

 Депозиттер рыногу 2017-жылдын январь-сентябрь айлары

 Депозиттер рыногу 2017-жылдын январь-декабрь айлары


2016-жыл

 Депозиттер рыногу 2016-жылдын I чейреги

 Депозиттер рыногу 2016-жылдын I жарым жылдыгы

 Депозиттер рыногу 2016-жылдын январь-сентябрь айлары

 Депозиттер рыногу 2016-жылдын январь-декабрь айлары


2015-жыл

 Депозиттер рыногу 2015-жылдын I чейреги

 Депозиттер рыногу 2015-жылдын I жарым жылдыгы

 Депозиттер рыногу 2015-жылдын январь-сентябрь айлары

 Депозиттер рыногу 2015-жылдын январь-декабрь айлары


2014-жыл

 Депозиттер рыногу 2014-жылдын I чейреги

 Депозиттер рыногу 2014-жылдын I жарым жылдыгы

 Депозиттер рыногу 2014-жылдын январь-сентябрь айлары

 Депозиттер рыногу 2014-жылдын январь-декабрь айлары


2013-жыл

 Депозиттер рыногу 2013-жылдын I чейреги

 Депозиттер рыногу 2013-жылдын I жарым жылдыгы

 Депозиттер рыногу 2013-жылдын январь-сентябрь айлары

 Депозиттер рыногу 2013-жылдын январь-декабрь айлары


2012-жыл

 Депозиттер рыногу 2012-жылдын I чейреги

 Депозиттер рыногу 2012-жылдын I жарыи жылдыгы

 Депозиттер рыногу 2012-жылдын январь-сентябрь айлары

 Депозиттер рыногу 2012-жылдын январь-декабрь айлары