ЖМК арасындагы республикалык сынак 

Үйрөнгүлө. Акча топтогула. Иштеп акча тапкыла” темасын эң мыкты чагылдыруу 

 Сынак өткөрүүнүн эрежелери  

Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу алкагында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы үнөмдөө жана инвестициялоо темасынын эң мыкты чагылдырылышы боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары арасында республикалык сынак (мындан ары Сынак) өткөрөт.  

Сынак жалпыга маалымдоо каражаттарынын (мындан ары ЖМК), жарандардын, мамлекеттик органдардын жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн назарын финансылык кызматтарды колдонуучулардын финансылык билим деңгээлинин төмөндүгүнө буруу, ошондой эле жарандардын финансылык кызмат көрсөтүү жана продукттар рыногунун спецификасы тууралуу сапаттуу материалдардын жардамы менен финансылык кызмат көрсөтүү жана продукт, анын катарында инструменттери, үнөмдөө жана инвестициялоо тууралуу билимин жогорулатуу максатын көздөйт.  

Сынак өткөрүү жана анын жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланат.  

Сынакка сунушталган журналистика жаатындагы материалдар басылмаларды чыгаруу, телесюжеттерди же радио берүүлөрдү даярдоо жолу менен кабыл алынат.  

 Сынактын максаттары  

- Республика калкынын финансылык сабаттуулук деңгээлин жогорулатуу;  

- Финансы темасы боюнча ЖМК өкүлдөрүнүн кызыгууларын арттыруу;  

- Финансылык продукттар жана кызмат көрсөтүү маселеси боюнча калкка кеңири маалымат таратуу;  

- Финансылык продукттар, кызмат көрсөтүү боюнча объективдүү талдоо жана аны чагылдыруу боюнча журналисттердин кесиптик ишмердигин колдоо.  

 Сынактын номинациялары:  

- Расмий тилде мыкты теле материал.  

- Расмий тилде мыкты радио материал.  

- Расмий тилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал.  

- Расмий тилде интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал.  

 - Мамлекеттик тилде мыкты теле материал.  

- Мамлекеттик тилде мыкты радио материал.  

- Мамлекеттик тилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал.  

- Мамлекеттик тилде интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал.  

 Сынактын шарттары  

Сынакка Кыргыз Республикасындагы басма сөз жана электрондук ЖМКнын журналисттери (пресса, теле жана радио, интернет) катыша алышат.  

Баалоочу комиссиянын кароосуна мамлекеттик жана расмий тилдеги материалдар сунушталат.  

Бир эле автордон берилген материалдардын санына жана көлөмүнө чек коюлбайт. Сынакка берилүүчү материалдар 2017-жылдын 27мартынан 30-сентябрына чейин жарыяланууга же телеберүүдөн көрсөтүлүүгө тийиш. Кыргыз Республикасындагы Дүйнөлүк акча жумалыгы-2017 (Global Money Week-2017 ) учурунда (27-март-2-апрель) жарыяланган жана эфирге чыккан иштерге өзгөчө көңүл бурулат. 

Сынакка материалдарды берүү тартиби  

Сынакка катышуу үчүн талапкерлер сынакка катышуу ниетин билдирген  билдирмени толтуруусу зарыл, ага кыскача таржымал жана сынакка берилүүчү материалдар тиркелет, ал документтер бир пакетке салынып, оозу бекитилген тартипте "Сынакка катышуу" деген жазуусу менен Улуттук банкка тапшырылат. Улуттук банктын дареги: Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168.  

Сынакка катышуу үчүн эмгектер төмөнкү таризде кабыл алынат:  

- сынактын материалы жарыяланган гезиттин же журналдын түпкү номери же анын электрондук варианты (газетанын сканерден өткөрүлгөн бети);  

- маалымат агенттиктеринде жарыяланган материалдар, материалдын чындап жарыяланганын тастыктаган жана анын жайгашкан электрондук дарегин (линка) көрсөткөн интернет-ресурстун электрондук бетинен сканерленип алынган тексттер көчүрмө түрүндө кабыл алынат;  

- радио материалдарынын аудио файлдары электрондук түрдө кабыл алынат;  

- телематериалдары менен көрүү файлдары электрондук түрдө кабыл алынат.  

 Сынакка материалдарды тандоонун критерийлери  

- Сынакка жарыяланган темага материалдын төп келиши;  

- Теманын актуалдуулугу жана анын терең чагылдырылып көрсөтүлүшү;  

- Чагылдыруудагы далилдердин камтылышы жана объективдүүлүк;  

- Материалдагы ойдун тил жагынан алганда туура, так жана жеткиликтүү берилиши;  

- Ар тараптуу, өзгөчө мамиле жасоо;  

- Материалдын социалдык жактан маанилүүлүгү.  

Сынактын жыйынтыгын чыгаруу жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо  

- Сынактын жеңүүчүлөрү сынак комиссиясы менен аныкталат.  

- Сынак комиссиясынын ишин сынак комиссиясынын төрагасы жетектейт.  

- Сынак комиссиясынын отурумунда анын мүчөлөрүнүн жарымынан көбү катышкан шартта сынак комиссиясынын чечими мыйзамдуу деп табылат.  

- Сынактын талаптарына ылайык жеңүүчүлөр ар бир номинация боюнча билдирмелерин белгиленген мөөнөттө берген катышуучулардын ичинен жөнөкөй ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы менен аныкталат. Сынак комиссиясынын ар бир мүчөсү ар бир номинациядагы катышуучуга бир добуштан берүүгө укуктуу.  

- Бирдей добушка ээ болгон катышуучуларга кайрадан ачык добуш берилет. Эгерде кайрадан добуш берүү менен катышуучулардын бирдей добушка ээ болуу себебинен улам жеңүүчүнү аныктоо мүмкүн болбогон учурда, төраганын добушу чечүүчү болот.  

- Сынак комиссиясынын чечими протокол менен таризделет.  

- Ар бир номинация боюнча бир эле материал жеңүүчү болуп эсептелет.  

- Сынак комиссиясы учурдагы жылдын 1-ноябрынан кечиктирилбеген мөөнөттө сынактын жыйынтыгын чыгарат.  

- Сынактын жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын Басма сөз күнүнө карата 6ноябрда өтө турган салтанаттуу иш-чарада жарыяланат жана ар бир номинация боюнча жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар менен дипломдор тапшырылат.  

 Сынактын сыйлык фондусунда баалуу белектер жана кызыктыруучу сыйлыктар каралган.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сынактын материалдарын келечекте пайдалануу, анын ичинде сөзсүз авторго шилтеме берүү менен материалдарды өзүнүн көз карашы боюнча жарыялоо укугун өзүнө калтырат.