Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам талаптарын бузгандыгы үчүн, Кыргыз Республикасынын төлөм уюмуна 20 миң сом административдик айып салынды